kafile

listen to the pronunciation of kafile
Türkçe - İngilizce
procession
company, band (of travelers, pilgrims, etc.)
convoy
consignment, lot, batch (of goods being shipped): Mühimmatın ilk kafilesi geldi. The first consignment of munitions has arrived
string; file; column; train; caravan; convoy; coffle
gang, set, group (of people)
group
cortege
caravan
train
convoy, procession
(Askeri) lot
kafile kafile
1. (moving) in strings, convoys, or coffles. 2. (sending goods) in lots or batches. 3. (people coming or going) in bands or groups
kafile numarası
lot number
Türkçe - Türkçe
Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy
Sıra ile gönderilen şeylerin her bir bölüğü
Birlikte yolculuk eden topluluk
Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy: "Sağımızda yürüyen kafile, yolunu değiştirdi."- H. E. Adıvar
Birlikte yolculuk eden topluluk: "Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle."- Y. K. Beyatlı
(Osmanlı Dönemi) topluluk, cemaat, kervan
KAFİLE
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Birlikte sefere çıkanların cemaatı. Kervan
kafile