çok miktar

listen to the pronunciation of çok miktar
Türkçe - İngilizce
muckle
load
slathers
slew
slue
mickle
lot

Australia exports a lot of wool. - Avustralya çok miktarda yün ihraç etmektedir.

He kicked in a lot of money. - O, çok miktarda para bağışladı.

large amount

The machine generated large amounts of electricity. - Makine çok miktarda elektrik üretti.

He owed large amounts of money. - O, çok miktarda para borçluydu.

slather
{k} reams of
ream
sight
çok az miktar
atom
çok az miktar
pittance
çok fazla miktar
oodles
çok fazla miktar
superabundance
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) HEVŞ
çok miktar