little

listen to the pronunciation of little
İngilizce - Türkçe
ufak

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

küçük

O suda küçük bir bot ile denize açılıyor. - He is sailing a little boat on the water.

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

az
{i} az miktar

O, fakir olmasına rağmen, sahip olduğu az miktarda parayı ona verdi. - Poor as she was, she gave him what little money she had.

Üzerimdeki az miktarda parayı ona verdim. - I gave her what little money I had with me.

azıcık

Sahip olduğum azıcık bilgiyi ona verdim. - I gave her what little information I had.

Sahip olduğu azıcık parasını kaybetti. - She lost what little money she had.

{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
birazcık

Birazcık öğrenme tehlikeli bir şeydir. - A little learning is a dangerous thing.

Tom birazcık tart aldı. - Tom got a little bit of pie.

be.az miktarda
genç

Tom benden biraz daha genç. - Tom is just a little younger than I am.

Tom Mary'den muhtemelen sadece biraz daha genç. - Tom is probably just a little younger than Mary.

önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

değersiz
kısa

Kısa bir süre için burada kalıyorum. - I'm staying here for a little while.

Steroyu biraz kısar mısın? - Would you turn down the stereo a little?

Little Dipper Küçükayı takımyıldız
{s} cici
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

ehemmiyetsiz
hemen hemen hiç

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

{i} az zaman

Tom'un çocuklarına bu kadar az zaman harcaması şaşırtıcı. - It's amazing how little time Tom spends with his children.

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

hemen hiç gibi
{s} bayağı
{s} adi
{i} ufak şey
az miktarda

Onun az miktarda kazanma şansı vardır. - There is little chance of his winning.

O, fakir olmasına rağmen, sahip olduğu az miktarda parayı ona verdi. - Poor as she was, she gave him what little money she had.

naçiz
{i} 1. az miktar, az: He's
az (less/least)
a little bit
azıcık
a little
biraz

Ben biraz Japonca konuşuyorum. - I speak a little Japanese.

Ben biraz İngilizce öğreniyorum. - I am learning a little English.

least
{s} asgari
less
daha az

Daha az et yemek iyi bir fikir midir? - Is eating less meat a good idea?

Sandığımdan daha az zaman var. - There is less time than I thought.

a little
azıcık

Tom azıcık erken geldi. - Tom was a little early.

Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma. - Don't be afraid to break the rules a little.

least
en az

Dişlerini günde en az iki kez fırçala. - Brush your teeth twice a day at least.

Avukatlar ve oto tamircileri en az güvendiğim insanlardır. - Lawyers and auto mechanics are the people I trust the least.

a little
bir parça

İşte senin için bir parça tavsiye, Tom. - Here's a little nugget of advice for you, Tom.

Pastadan bir parça al. - Have a little of this cake.

too little
çok az

Fakir, çok az şeye sahip olan değildir fakat çok isteyendir. - Poor is not the one who has too little, but the one who wants too much.

Bir düşman çok fazla, yüz arkadaş çok az. - One enemy is too much, a hundred friends is too little.

little bee
(Arılık) küçük arı
little bittern
küçük balaban
little bittern
cüce balaban
little brain
(Anatomi) beyincik
little brighter
(Bilgisayar) biraz daha parlak
little bunting
küçük çinte
little bunting
küçük kirazkuşu
little bustard
(Hayvan Bilim, Zooloji) küçük toy
little bustard
(Hayvan Bilim, Zooloji) mezgerdek
little bustard
mezgeldek
little by little
dirhem dirhem
little crake
(Hayvan Bilim, Zooloji) bataklık sutavuğu
little crake
(Hayvan Bilim, Zooloji) cüce su tavuğu
little crake
bataklık suyelvesi
little darker
(Bilgisayar) biraz daha koyu
little dear
maskara
little devil
piç kurusu
little egret
küçük ak balıkçıl
little egret
küçük beyaz balıkçıl
little girl
küçük kız
little girls
küçük kızlar
little grebe
küçük batağan
little gull
küçük martı
little gull
cücemartı
little guy
küçük adam
little if any
yok denecek kadar az
little kernel
(Hayvan Bilim, Zooloji) küçük çekirdek
little lizard
(Hayvan Bilim, Zooloji) cücecit kertenkelesi
little man
küçük adam
little man
adamcık
little o symbol
(Matematik) küçük o simgesi
little or nothing
hiç denecek kadar
little son
oğulcuk
little sound
hafif ses
little stint
(Hayvan Bilim, Zooloji) küçük çakılkuşu
little stint
küçük kumkuşu
little stint
küçük kum kuşu
little swift
küçük ebabil
little tern
küçük sumru
little time left
az zaman kaldı
little toe
serçeparmak
little toe
küçük parmak
little town
kasaba
little town
küçük şehir
little tuna
(Gıda) yazılı orkinos
little tunny
(Denizbilim) yazılı orkinoz
little weight
az bir yük
little’s disease
(Tıp) little hastalığı
little bear
küçükayı takımyıldızı
little bear
küçükayı
little black ant
küçük siyah karınca
little blue heron
mavi balıkçıl
little brother
küçük kardeş
little brown bat
küçük kahverengi yarasa
little by little
azar azar
little by little
yavaş yavaş

Yavaş yavaş iyileşecek. - He will get better little by little.

Tom'un Japoncası yavaş yavaş gelişiyor. - Tom's Japanese is improving little by little.

little dictionary
küçük sözlük
little dipper
küçükayı
little dog
küçük köpek
little finger
küçük parmak

Bebeğin güzel küçük parmakları var. - The baby has pretty little fingers.

little finger
serçeparmak
little fox
tilkicik
little grebe
küçük dalgıçkuşu
little hand
küçük el
little horse
tay
little language
çocuk dili
little missouri
küçük misuri nehri
little missouri river
küçük misuri nehri
little mouse ear
küçük fare kulağı
little or nothing
hiç denecek kadar az
little or nothing
hemen hemen hiç
little owl
küçük baykuş
little rock
küçük kaya
little sister
küçük kardeş

Benim küçük kardeşim geçen geceden beri diş ağrısından kıvranıyordu. - My little sister has been suffering from a toothache since last night.

little skate
küçük vatoz
Little pitchers have big ears
Çocukların kulağı delik olur
little bighorn
küçük Bighorn
little boy
küçük çocuk
little brother
küçük kardeşim
little detail
küçük detay
little dipper
küçük kepçe
little grebe
küçük dalgiçkusu
little ice age
Küçük buz çağı; MÖ 1600 civarında dünyanın yaşadığı buz çağı
little idiot
küçük aptal
little kiss
küçük bir öpücük
little league
küçük lig
little monkey
küçük maymun
little more than
Biraz daha
little of
küçük bir
little one
ufaklık
little red ricing hood
küçük kırmızı ricing hood
little red riding hood
(Edebiyat) Little Red Riding Hood iş a famous fairytale about a young girl's encounter with a wolf. The story has changed much in its history, and been subject to numerous modern adaptations and readings
little red riding hood
Kırmızı Başlıklı Kız
little skirt
küçük etek
little tramp
küçük başı boş
little women
küçük kadınlar
little-endian
(Bilgisayar) İnsanların soldan sağa veya sağdan sola alfabelere sahip olmaları gibi işlemciler de byte'ları saklarken önemli byte'ın solda veya sağda olmasına göre sınıflandırılır. Buna endianness da denir. Arap rakamlarında olduğu gibi (İngilizce veya Türkçede kullandığımız rakamlar) önemli byte'ın solda olduğu sıralamaya big-endian denir. Önemli byte'ın en sağda olduğu sıralama ise little-endian olarak adlandırılır
Little did i think
Aklımdan geçirmedim
Little pitchers have
Çocukların kulağı delik olur
Little's Disease
(Tıp) Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur
little by little
damla damla
little by little
(deyim) azar azar ;yavas yavas
little dipper
küçükayı [astr.]
little finger
serçe parmak
little hill
tepecik
little horse
(Astronomi) tay (takımyıldızı)
little lamb
kuzucuk
little less than
neredeyse
little monster
afacan
little ones
yavrular

Ertesi sabah Beyaz Ördek, yavrularını arayarak göletin etrafında dolandı durdu; isimleriyle seslendi, aradı taradı ama onlara dair hiçbir ize rastlayamadı. - The next morning the White Duck wandered round the pond, looking for her little ones; she called and she searched, but could find no trace of them.

little owl
kukumav
little perisher
haydut
little perisher
afacan
little tin god
(deyim) tanri gibi ululanan degersiz kimse
little/nothing short of..
(deyim) baska birsey degil
less
{i} eksik miktar
less
{e} çıkarılmak üzere
less
conj. daha az
least
{i} en az derece
less
{s} içermeyen
less
{i} daha az şey

Onun daha az şeyi kabulleneceğinden emin değildim. - I wasn't sure that he would settle for anything less.

Şimdi hakkında endişelenecek daha az şeyimiz var. - Now we have one less thing to worry about.

less
z. daha az: less attractive daha az çekici. Eat less! Daha az ye! s. daha az: Eat less cake! Daha az kek ye! i. daha az: He gave me less
less
daha küçük
less
{s} eksik
a little
bir miktar

Şişe içinde kalan sadece bir miktar süt vardı. - There was only a little milk left in the bottle.

a little
az
a little
çat pat
a little
bir dirhem
least
en küçük sayı
least
en önemsiz kimse
least
{s} en ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

least
en düşük
least
en önemsiz şey
least
adi
least
en az derecede
less
az
less
daha az sayıda
less
(Kanun) özürlü
less
aşağı

Tom ve Mary aşağı yukarı aynı ağırlıktalar. - Tom and Mary are more or less the same weight.

Tom kesinlikle bir saat için 300 dolardan daha aşağısına çalışmaz. - Tom definitely won't work for less than $300 an hour.

lesser
ikinci derecedeki
lesser
daha az önemli
lesser
kiralayan
little by little
tedricen
less
{e} eksi
less
{i} daha küçük şey
a little
bir balaca
a little
dıkkılı
least
adl.en küçük sayı
least
be.en az
least
en küçük miktar
less
adl.daha az şey/kimse
less
daha az miktar
less
be.daha az
lesser
daha az/küçük
littleness
miskinlik
littleness
dar görüşlülük
littleness
önemsizlik
least
(zarf) en az derece
lesser
küçük olanı
a little
biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin
a little
bir az
less
lessi
little of
miniği
a little
az buçuk
a little
birazcık
least
{i} en az miktar
least
least common denomi nator en küçük ortak payda
least
least common multiple en küç
least
{i} en önemsiz kimse/şey
least
en cüzi
least
en önemsiz kimse veya şey
least
ortalama seviye
least
{s} en ufak, en küçük, en az, asgari. z. en az derecede
least
{s} en küçük

O en küçük ortak paydaya itiraz etmeye çalışıyor. - He's trying to appeal to the least common denominator.

Onun kitapla ilgili en küçük bir fikri yoktu. - He didn't have the least idea of the book.

least
zerre kadar

Tom'un benimle ilgili ne düşündüğüyle zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in what Tom thinks of me.

Bir açıklama daha olma ihtimalini göz önünde bulundurmak için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum. - I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility that there's another explanation.

less
daha az bir

Mücizeden daha az bir şey değildi. - It was nothing less than a miracle.

Tom üç haftadan daha az bir süre önce Boston'a vardı. - Tom arrived in Boston less than three weeks ago.

less
edat eksi
less
(Askeri) THAN-CARLOAD LOT: PARÇA NAKLİYAT PARTİSİ; PERAKENDE NAKLİYAT PARTİSİ
less
bir derece aşağı
less
sonek
less
aşağı bir derecede
less
daha az şey/kimse
less
(bağlaç) daha az
lesser
iki kimse veya şeyin küçüğü
lesser
{s} daha küçük

Kendini diğerleriyle karşılaştırırsan, kendini beğenmiş ya da umudu kırık olabilirsin; her zaman için kendinden daha büyük ya da daha küçük insanlar olacaktır. - If you compare yourself with others, you may become vain or bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself.

lesser
{s} daha az

İki kötülükten daha az olanını seç. - Of two evils, choose the lesser.

Türkçe - Türkçe

little teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

LESS
(Osmanlı Dönemi) Dâim olan. Devamlı olan
İngilizce - İngilizce
Not much, only a little: only a small amount (of)

We had very little to do.

Not much

She spoke little and listened less.

Insignificant, trivial

It's of little importance.

Small in size

This is a little table.

Used with the name of place, especially of a country, to denote a neighborhood whose residents or storekeepers are from that place

In the forties, hurdy-gurdy men could still be heard in all those East Coast cities with strong Italian neighbourhoods: New York, Baltimore, Philadelphia and Boston. A visit to Baltimore's Little Italy at that time was like a trip to Italy itself.

Very young

That's the biggest little kid I've ever seen.

Younger

This is my little sister.

{n} a small space, share or part, mere trifle
{a} in a small degree or quantity
{a} small, diminutive, trifling, not much
Little Armenia Little Bighorn Battle of the Little Entente Little League little magazine Little Missouri River Little Richard Little Rock Little St. Bernard Pass little theatre Little Turtle Malcolm Little Tsan Usdi Little John
Below average in some dimension Negative or harmless connotation
(of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
Short in duration; brief; as, a little sleep
From a 3/4 Tag or other applicable formations Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Fold A R-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Waves, a L-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Two-Faced Lines
In a small quantity or degree; not much; slightly; somewhat; often with a preceding it
Small in force or efficiency; not strong; weak; slight; inconsiderable; as, little attention or exertion;little effort; little care or diligence
not much; "he talked little about his family"
cummings's poetry is written all in minuscule letters" not fully grown; "what a big little boy you are"; "small children" not much; "he talked little about his family
(informal terms) small and of little importance; "a fiddling sum of money"; "a footling gesture"; "our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"; "a little (or small) matter"; "Mickey Mouse regulations"; "a dispute over niggling details"; "limited to petty enterprises"; "piffling efforts"; "giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
not much; "he talked little about his family
of short duration or distance; "a brief stay in the country"; "in a little while"; "it's a little way away"
not fully grown; "what a big little boy you are"; "small children"
From one-quarter tag or three-quarter tag: Outsides Quarter Right, or as directed They then Counter Rotate 1/4 while the centers Step and Fold Ends in parallel waves or lines The quartering direction for the outsides may be specified, as in "Left Little" or "Right Little" [outsides go left or right, respectively ]
That which is little; a small quantity, amount, space, or the like
younger brother or sister; "little brother"
adj [not much (give me a ~ soup)] sedikit 2 adj [small/not big] kecil 3 adv [not much (I see her ~ these days)] sedikit
a small amount or duration; "he accepted the little they gave him" small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context); "a nice little job"; "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet little deal"; "I'm tired of your petty little schemes"; "filthy little tricks"; "what a nasty little situation" (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice" lowercase; "little a"; "small a"; "e
limited or below average in number or quantity or magnitude or extent; "a little dining room"; "a little house"; "a small car"; "a little (or small) group"; "a small voice"
(quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree; not much or almost none or (with `a') at least some; "little rain fell in May"; "gave it little thought"; "little hope remained"; "little time is left"; "we still have little money"; "a little hope remained"; "a little time is left"
a small amount or duration; "he accepted the little they gave him"
cummings's poetry is written all in minuscule letters"
Code that removes all steps except for quarter steps from a song Often used to allow a less skilled player to play with a more advanced player on mixes that don't allow players to choose different difficulties
Small in extent of views or sympathies; narrow; shallow; contracted; mean; illiberal; ungenerous
{s} small, tiny; young; few, not many; not much, sparse; some; short, brief; petty; unimportant, minor
not at all; slightly
Small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
Thomas Moore published a volume of amatory poems in 1808, under the name of Thomas Little “When first I came my proper name was Little– now I'm Moore ” Hood: The Wee Man Little Little by little Gradually; a little at a time Many a little makes a mickle The real Scotch (Atasözü) is: “A wheen o' mickles mak's a muckle,” where mickle means little, and muckle much; but the Anglo-Saxon micel or mycel means “much,” so that, if the Scotch (Atasözü) is accepted, we must give a forced meaning to the word “mickle ”
Thomas Moore published a volume of amatory poems in 1808, under the name of Thomas Little “When first I came my proper name was Little- now I'm Moore ” Hood: The Wee Man Little Little by little Gradually; a little at a time Many a little makes a mickle The real Scotch (Atasözü) is: “A wheen o' mickles mak's a muckle,” where mickle means little, ad muckle much; but the Anglo-Saxon micel or mycel means “much,” so that, if the Scotch (Atasözü) is accepted, we must give a forced meaning to the word “mickle ”
Small in quantity or amount; not much; as, a little food; a little air or water
lowercase; "little a"; "small a"; "e
{i} few; small amount; short distance; short period of time
Small in size or extent; not big; diminutive; opposed to big or large; as, a little body; a little animal; a little piece of ground; a little hill; a little distance; a little child
A small degree or scale; miniature
small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context); "a nice little job"; "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet little deal"; "I'm tired of your petty little schemes"; "filthy little tricks"; "what a nasty little situation"
lowercase; "little a"; "small a"; "e e cummings's poetry is written all in minuscule letters"
small

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: likewise a small act of folly unto him that is esteemed for wisdom and honour. - As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor.

I have small change with me. - I have a little money with me.

ko
lite
petite
ickle
Little Bighorn
The place near the Little Bighorn River, the site of Custer's Last Stand
Little Boy
The nickname of the nuclear bomb dropped over Hiroshima, Japan on August 6, 1945
Little Christmas
January 6th, the Feast of the Epiphany
Little Dipper
A bright circumpolar asterism of the northern sky, said to resemble a ladle or cart. It is part of the constellation Ursa Minor and includes the northern pole star Polaris
Little Englander
someone unaware of the world outside England
Little Englander
someone who advocated an end to the British Empire
Little Englander
a bigoted and nationalistic English person
Little League
an organization that sponsors and organizes baseball and softball leagues for children
Little Red Riding Hood
A fairy tale of many different versions, especially the ones by Charles Perrault and more recently the Brothers Grimm, about a young girl who walks though the forest to visit her grandmother and encounters the Big Bad Wolf (or another vicious wolf, which may be a werewolf in archaic versions)
Little Red Riding Hood
The fictional girl who is the protagonist and title character in this story
Little Rock
The capital and largest city of the US state of Arkansas with a population of 191,930 in the city proper and 685,488 in the metropolitan area in 2009. The Combined Metropolitan Statistical area had 862,520 people according to census estimates in 2009
Little Russia
The territory of the former Russian Empire inhabited by Ukrainians, approximately corresponding to modern central and eastern Ukraine
Little Russia
The former Imperial Russian administrative subdivisions in north central Ukraine
Little Russian
inhabitant of Little Russia, Ukrainian

A well-defined ethnical line is all that separates the Slovaks from the Magyars and the Little Russians.

little Eichmann
Someone who is like the Nazi leader Adolf Eichmann, someone who seems ordinary but does "evil"
little Eichmann
A zealous member of an immoral or evil entity
little Eichmanns
plural form of little Eichmann
little Hitler
An unnecessarily or pretentiously dictatorial person - a jobsworth

Editorial writers were saying last week that Egypt's Nasser was getting too big for his boots. . . . The tabloid New York Daily News asked: What has this little Hitler ever done to make himself noteworthy?.

little Hitlers
plural form of little Hitler
little auk
A dovekie, a bird of the species Alle alle
little auks
plural form of little auk
little black book
An address book, especially one in which the details of previous lovers are recorded
little bluestem
A grass, Schizachyrium scoparium, native to North America
little bluestems
plural form of little bluestem
little boy
A male child, especially one younger than ten years of age
little boy's room
The toilets for men
little boy's rooms
plural form of little boy's room
little boys
plural form of little boy
little boys' room
Alternative spelling of little boy's room
little boys' rooms
plural form of little boys' room
little brother
A sibling's younger brother (used especially by children, or by parents in speaking to their children)
little brown fucking machine
A Filipino woman regarded as a sex object

LBFM is Navy speak for Little Brown Fucking Machine. They are the bar girls sailors meet in all the ports in the Orient. The term is generic for bar girls.

little brown fucking machines
plural form of little brown fucking machine
little by little
A small amount at a time
little emperor
In contemporary China, a child with no siblings who is regarded as overly protected and spoiled. (Seen as belonging to a generation which is a product of China's "one-child" policy.)

The Chinese have a special name for those tots: xiao huangdi, or little emperors..

little emperors
plural form of little emperor
little finger
the outermost and smallest finger of the hand, next to the ring finger, farthest from the thumb
little fingers
plural form of little finger
little girl
A female child, especially one younger than ten years of age
little girl
A weak-willed person

Laurie tells him to stop being such a little girl and do something bad for once.

little girl's room
The toilets for women; a ladies' room
little girl's rooms
plural form of little girl's room
little girls
plural form of little girl
little girls' room
Alternative spelling of little girl's room
little girls' rooms
Plural form of little girls' room or of little girl's room
little grebe
a small freshwater bird of Europe
little grebes
plural form of little grebe
little green man
A Martian
little green man
One of the supposed extraterrestrial occupants of UFOs
little green men
plural form of little green man
little gull
A small migratory gull, Larus minutus, from Northern Europe and Asia
little gulls
plural form of little gull
little head
The glans of the penis

Obsessed with Heidi's cleavage, the pervert within may start thinking with his little head instead of his big one.

little ladies
plural form of little lady
little lady
The wife or fiancée

Very often husbands would patronise my boutique and pick out something for the little lady and, in passing, pick out something for themselves.

little man in the boat
The clitoris
little of the creature
A small drink of alcoholic spirits

And when he met her, he told her what he came about, and said that he never would mind what the women prayed for, but it was greatly against his health to be obliged to drink his wine and whiskey raw, and he'd a longing desire for a little of the creature neatly mixed up with lemon and sugar, and water .

little one
A term of endearment, especially toward children
little ones
plural form of little one (A term of endearment toward children.)
little owls
plural form of little owl
little penguin
The smallest species of penguin, scientific name Eudyptula minor, found in New Zealand, southern Australia, and the Chatham Islands
little penguins
plural form of little penguin
little pitcher
A child

Promise not to tell, or I shall be teased to death, she added, anxiously, entirely forgetting the two little pitchers gifted with eyes as well as ears, who had been watching the whole performance from afar.

little pitchers
plural form of little pitcher
little pitchers have big ears
Small children often overhear more of what is said than adults realize or desire

I suppose he might say pushed or went woowoo, but took a shit is, I fear, very much in the ballpark (little pitchers have big ears, after all).

little pitchers have long ears
Alternative form of little pitchers have big ears
little sister
A sibling's younger sister (used especially by children or by parents in speaking to their children)
little slick
An ace and a two as a starting hand in Texas hold 'em
little slick
An ace and a queen as a starting hand in Texas hold 'em
little spotted kiwi
A kiwi, Apteryx owenii
little spotted kiwis
plural form of little spotted kiwi
little tinamou
A tinamou, Crypturellus soui
little tinamous
plural form of little tinamou
little toe
The smallest toe of the human foot
little toes
plural form of little toe
little woman
wife

My little woman, said her husband dubiously, are you quite sure you're better? Or are you, Sophia, about to break out in a fresh direction?.

little women
plural form of little woman
little wonder
Alternative form of small wonder
little-endian
Of a computer, storing the most significant byte of a multibyte number at a higher address than the least significant byte; that is, "little end" first
little-finger
Attributive form of little finger, noun
little-go
A private lottery, especially when illegal
little-go
The first exam taken at university towards a BA degree, discontinued during the twentieth century

the interrogators were able to recognize this as, “There was a question just like that on my little-go.”.

little-owl
Attributive form of little owl, noun
little auk
(Hayvan Bilim, Zooloji) A small black-and-white sea bird (Alle alle) of the Arctic and northern Atlantic oceans, having a short bill and a stout body. Also called little auk
little finger
The little finger, often called the pinky in American English and pinkie in Scottish English (from the Dutch word pink, meaning little finger), is the most ulnar and usually smallest finger of the human hand, opposite the thumb, next to the ring finger. It is also called the anti-thumb, the fifth finger, the baby finger, or the fourth finger colloquially
Little Armenia
or Lesser Armenia Ancient kingdom, southeastern coast of Anatolia. After initial struggles with the Byzantine Empire, it was established in Cilicia by the Armenian Rubenid dynasty in the 12th century and developed contacts with the West. It was influenced by cultural contacts with Crusaders and with Venetian and Genoese merchants. It was conquered by the Muslim Mamlk dynasty in 1375
Little Bear
constellation of stars in northern skies
Little Bighorn
a river in the US state of Montana, where General Custer fought against and was killed by Native Americans led by Sitting Bull and Crazy Horse in the Battle of Little Bighorn in 1876
Little Bighorn River
A river, about 145 km (90 mi) long, rising in the Bighorn Mountains of northern Wyoming and flowing north to the Bighorn River in southern Montana. Sioux and Cheyenne warriors defeated the forces of Gen. George A. Custer in the Little Bighorn valley on June 25, 1876
Little Bo Peep
a character in a nursery rhyme (=old song or poem for young children) . She is a young girl who loses the sheep that she is supposed to be taking care of. The rhyme goes: Little Bo Peep has lost her sheep/And doesn't know where to find them;/Leave them alone, and they'll come home,/Bringing their tails behind them
Little Boy Blue
a character in a nursery rhyme (=an old song or poem for young children) . He is a young boy who is dressed in blue and goes to sleep instead of taking care of the cows and sheep. The rhyme goes: Little Boy Blue, come blow your horn,/The sheep's in the meadow, the cow's in the corn;/But where is the boy that looks after the sheep?/He's under a haycock, fast asleep
Little Corporal
Napoleon
Little House on the Prairie
a book for children by the US writer Laura Ingalls Wilder, which describes her life as a child in the Midwest in the 19th century, when her family were among the first white people to live there. It is also the name of a popular US television programme of the 1970s, which was based on Wilder's books
Little Ice Age
The period from 1400 to 1800, characterized by expansion of mountain glaciers and cooling of global temperatures, especially in the Alps, Scandinavia, Iceland, and Alaska
Little John
one of Robin Hood's followers, in old English stories. He is called Little John as a joke because he is so big and strong
Little League
The Little League is an organization of children's baseball teams that compete against each other in the United States. a baseball league for children in the US. International baseball organization for children and youth, started in 1939 in Williamsport, Pa. , by Carl E. Stotz and brothers Bert and George Bebble. The league originally included boys aged 8-12; girls were admitted in 1974. It now includes two upper divisions for youths aged 13-15 and 16-18. In the junior division the game is played on a field two-thirds the size of a professional baseball diamond. A season comprises about 15 games. The organization expanded rapidly after World War II; by the 1990s there were about 2.5 million players in some 30 countries. The Little League World Series is held in Williamsport each year in August
Little Lord Fauntleroy
Little Lord Fauntleroy. the main character in the 19th century children's book Little Lord Fauntleroy (1886) by Frances Hodgson Burnett. He is an American boy who becomes an English lord when his father dies, and has long blond curly hair, neat clothes, and behaves well and politely
Little Miss Muffet
a character from a nursery rhyme (=an old song or poem for young children) . She is a young girl who is frightened by a spider and runs away. The rhyme goes: Little Miss Muffet/Sat on a tuffet,/Eating her curds and whey;/There came a great spider,/Who sat down beside her,/And frightened Miss Muffet away
Little Missouri River
River, northwestern U.S. It rises in northeastern Wyoming and flows northeast across the southeastern corner of Montana and the northwestern corner of South Dakota. It continues north into North Dakota, turning east to empty into the Missouri River after a course of 560 mi (900 km). The Theodore Roosevelt National Park lies along its shores in North Dakota
Little Pee Dee River
A river, about 169 km (105 mi) long, of southern North Carolina and northern South Carolina flowing south then southeast to the Pee Dee River
Little Red Riding Hood
a character in the old children's story Little Red Riding Hood, who is a young girl. In the story the Big Bad Wolf eats Little Red Riding Hood's grandmother and puts on her clothes. When Little Red Riding Hood goes to visit her grandmother she is surprised by her appearance and says, "Oh, Grandma, what big teeth you have!", and the wolf replies, "All the better to eat you with" and swallows Little Red Riding Hood. A woodcutter (=someone whose job is to cut down trees) kills the wolf, cuts open its stomach, and saves Little Red Riding Hood and her grandmother
Little Richard
orig. Richard Wayne Penniman born Dec. 5, 1932, Macon, Ga., U.S. U.S. rhythm and blues singer and pianist. Born into a strict religious family, he sang and played piano in church but was later ejected from his home by his father, reportedly for homosexual behaviour. He performed in nightclubs, traveled with a medicine show, and recorded as a blues artist from the early 1950s. His first big hit came with "Tutti Frutti" (1956), an energetic performance that, with his penchant for the outrageous, set a standard for the emerging rock idiom. Similar hits followed, including "Long Tall Sally," "Lucille," and "Good Golly, Miss Molly." In 1957 he underwent a religious conversion and was later ordained a minister. He soon returned to music, becoming a regular attraction in Las Vegas, and he continued to tour and appear in films with much success. He was an original inductee into the Rock and Roll Hall of Fame
Little Saint Bernard Pass
A mountain pass through the Savoy Alps between Italy and France south of Mont Blanc. It rises to 2,189.9 m (7,180 ft)
Little Shop of Horrors
title of both a movie and a Broadway stage musical
Little St. Bernard Pass
Mountain pass, Savoy Alps. Situated southwest of the Italian border in southeastern France, it connects Bourg-St.-Maurice, France, with La Thuile, Italy. Hannibal probably led the Carthaginian army over the pass on his way toward Rome in 218 BC. It was the principal route across the Alps into Gallia Comata, a province of Gaul, until Montgenèvre Pass was opened in 77 BC. Beside the pass is a hospice founded in the 11th century by St. Bernard of Menthon
Little Tennessee River
A river, about 217 km (135 mi) long, of northeast Georgia, southwest North Carolina, and eastern Tennessee, where it joins the Tennessee River
Little Turtle
born 1752, near Fort Wayne, Ind. died July 14, 1812, Fort Wayne, Ind., U.S. American Indian leader. Chief of the Miami tribe, he led raids on settlements in the Northwest Territory in the early 1790s. Defeated by Gen. Anthony Wayne at the Battle of Fallen Timbers (1794), he was obliged to sign the Treaty of Greenville (1795), which ceded to the U.S. much of Ohio and parts of Illinois, Indiana, and Michigan. He then advocated peace and prevented the Miami from joining the Shawnee confederacy of Tecumseh
Little Women
{i} novel written by Louisa May Alcott which was published in 1868 that tells the story of the lives and loves of four sisters growing up during the American Civil War
little 1
A little or a little bit means to a small extent or degree. He complained a little of a nagging pain between his shoulder blades He was a little bit afraid of his father's reaction If you have to drive when you are tired, go a little more slowly than you would normally
little 1
If something happens little by little, it happens very gradually. In the beginning he had felt well, but little by little he was becoming weaker = gradually
little 1
A little of something is a small amount of it, but not very much. You can also say a very little. Mrs Caan needs a little help getting her groceries home A little food would do us all some good I shall be only a very little time. Little is also a pronoun. They get paid for it. Not much. Just a little. Little is also a quantifier. Pour a little of the sauce over the chicken I'm sure she won't mind sparing us a little of her time
little 1
If you do something a little, you do it for a short time. He walked a little by himself in the garden
little 2
You use little to indicate that something is not serious or important. irritating little habits Harry found himself getting angry over little things that had never bothered him before
little 2
lit·tle littler littlest ADJECTIVE USES ; The comparative littler and the superlative littlest are sometimes used in spoken English for meanings 1., 3., and 4., but otherwise the comparative and superlative forms of the adjective little are not used
little 2
Little things are small in size. Little is slightly more informal than small. We sat around a little table, eating and drinking wine. the little group of art students. = small big
little 2
You use little to indicate that someone or something is small, in a pleasant and attractive way. She's got the nicest little house not far from the library. a little old lady James usually drives a little hatchback
little angel
good child
little auk
small short-billed auk abundant in arctic regions
little barley
annual barley native to western North America and widespread in southern United States and tropical America
little bear
a constellation outside the Zodiac that rotates around the North Star
little bighorn
a battle in Montana near the Little Bighorn River between United States cavalry under Custer and several groups of Native Americans (1876); Custer was pursuing Sioux led by Sitting Bull; Custer underestimated the size of the Sioux forces (which were supported by Cheyenne warriors) and was killed along with all his command a river that flows from northern Wyoming into the Bighorn River in southern Montana; site of Custer's Last Stand
little bird told me
someone told me but I will not say who (used when one does not want to reveal where or from whom they got the information)
little black ant
tiny glossy black ant; nests outdoors but invades houses for food
little boy
{i} small boy, boy of small size
little brother
a younger brother; "my little brother just had his 50th birthday
little brown bat
the small common North American bat; widely distributed
little by little
gradually, slowly
little by little
by a short distance; "they moved it by inches"
little by little
a little bit at a time; "the research structure has developed piecemeal"
little chief hare
North American pika
little child
small child, small youngster
little dipper
a cluster of seven stars in Ursa Minor; at the end of the dipper's handle is Polaris
little does he know that
he is totally unaware that -, he has no knowledge of -
little egret
Old World egret
little finger
pinkie: the finger farthest from the thumb
little finger
smallest and thinnest finger on one's hand, finger located furthest from the thumb, pinkie finger
little guy
small man, small fellow
little hand
{i} hour hand, short hand that indicates the hours on a clock or watch
little leaguer
a player between 8 and 12 years of age who is a member of a little-league team
little magazine
An independent literary magazine that publishes the work of relatively unknown, usually experimental writers. Any of various small, usually avant-garde periodicals devoted to serious literary writings. The name signifies most of all a usually noncommercial manner of editing, managing, and financing. They were published from 1880 through much of the 20th century and flourished in the U.S. and England, though French and German writers also benefited from them. Foremost among them were two U.S. periodicals, Poetry and the more erratic and often more sensational Little Review (1914-29); the English Egoist (1914-19) and Blast (1914-15); and the French transition (1927-38)
little man
little guy, small man; one who lacks ambition; bureaucrat
little missouri
a river that rises in northeastern Wyoming and flows through Montana and South Dakota to join the Missouri River in North Dakota
little mouse
small mouse, small animal from the rodent family
little office
a Roman Catholic office honoring the Virgin Mary; similar to but shorter than the Divine Office
little ones
children; baby animals
little owl
A small European owl (Athene noctua) having streaked brownish plumage
little people
{i} small imaginary creatures, fairies, leprechauns, elves (Folklore); midgets, dwarfs; small children; common people, simple people
little potato
rhizoctinia disease of potatoes
little regard
little consideration, lack of regard
little sister
a younger sister
little skate
most plentiful skate in North American inshore waters in summer; to 21 inches
little slam
The winning of all but one of the tricks during the play of one hand of bridge
little slam
winning all but one of the tricks in a hand of bridge
little theater
a small theater for experimental drama or collegiate or community groups
little toe
The smallest and outermost toe of the human foot
little town
township, small town
little-endian
adj Describes a computer architecture in which, within a given 16- or 32-bit word, bytes at lower addresses have lower significance (the word is stored `little-end-first') The PDP-11 and VAX families of computers and Intel microprocessors and a lot of communications and networking hardware are little-endian See {big-endian}, {middle-endian}, {NUXI problem} The term is sometimes used to describe the ordering of units other than bytes; most often these are bits within a byte
little-endian
a way to store the data writing the least-significant byte (LSB) at the lowest address in a word
little-endian
An ordering of bytes and bits in which the lowest-address byte and lowest-numbered bit are the least-significant (low) byte and bit, respectively Compare endian orientation, big-endian, low and high
little-endian
A format for storage or transmission of binary data in which the least significant byte (bit) comes first See big-endian
little-endian
A type of byte ordering (used by IBM-compatible personal computers) in which the most significant bytes are in the higher, or rightmost, storage locations for each multi-byte value Unlike big-endian, the number of byes in each value determines the exact ordering of the bytes For example, the four characters "UNIX" are stored as "NUXI" on a little-endian computer
little-endian
A common difference between machines is the order in which they store the individual bytes of multi-byte numerical data A little-endian machine stores the lower-order bytes before the higher-order bytes See big-endian
little-endian
A computer architecture that stores multiple-byte numerical values with the least significant byte (LSB) values first
little-endian
computer that has memory and stores the least significant byte in the lowest address (and the most significant byte in the highest address)
little-head snakeweed
similar to Gutierrezia sarothrae but with flower heads having fewer rays and disk flowers
little-league team
a team that plays in a little league
a little
To a small extent or degree

The door was opened a little.

a little
a small amount

A little water has spilled.

a little from column A and a little from column B
Alternative form of a little from column A, a little from column B
Türkçe - İngilizce

little teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

little-end-first
(Bilgisayar) little-endian
little