light

listen to the pronunciation of light
İngilizce - Türkçe
{i} aydınlık

Hava hâlâ aydınlıkken eve gitti. - He went home while it was still light.

Burası okumak için yeterince aydınlık değil. - It's not light enough in here to read.

ışık

Lütfen gittiğinizde ışıkları kapatınız. - Please turn out the lights when you leave.

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

hafif

Genellikle hafif bir kahvaltı yaparım. - I usually have a light breakfast.

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

(isim) Işık

Lütfen gittiğinizde ışıkları kapatınız. - Please turn out the lights when you leave.

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

{s} ince

Bu dizüstü bilgisayar ince ve hafif. - This laptop is thin and light.

İyi olması için pâte brisée ince ve dilimler hâlinde olmalıdır. - To be good, pâte brisée should be light and flaky.

{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

{f} aydınlanmak
{s} açık

Durumla ilgili ayrıntılı açıklaman benim anlamamı sağladı. - Your detailed explanation of the situation has let me see the light.

Onun yeşil gözleri ve açık kahverengi saçı var. - She has green eyes and light brown hair.

{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
ateş

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

fayrap etmek
açık renk
(Dilbilim) hafif vurgulu
çırağ
ışıldamak
az bagajla
(Gıda) kibrit yakmak
hafif bir şekilde
soba yakmak
gailesiz
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

ehemmiyetsiz
şavk
hafifmeşrep
gerçekleşmek
ateş (sigara vb için)
çakmak yakmak
az
(Sanat) ışıklamak
hafifçe

Tom Mary'nin kapısını hafifçe çaldı. - Tom knocked lightly on Mary's door.

Her zaman hafifçe giyinirim. - I dress lightly all the time.

ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

çevik
kararsız
ufak
budala
far

Biz problemi kültürel farklılıklar ışığında düşünmek zorundayız. - We have to consider the problem in the light of cultural differences.

Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir? - What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash?

ahmak
yüksüz
parıldamak
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

tutuşmak
az yükle
güneş ışığı

Hayat yağmur ve güneş ışığı, kar ve ısı, gök gürültüsü ve şimşek ve de kış ve yazdan oluşur. - Life consists of rain and sunshine, of snow and heat, of thunder and lightning, and of winter and summer.

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

anlaşılma
(renk) açık
be.hafifçe
parlaklık
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

parlak

Şimdi şehrin ışıkları parlak ve çok yakın ve sokak lambaları bütün gece parladı. - Now the lights of the city were bright and very close, and the streetlights shone all night.

Okuma için parlak bir ışığınız var mı? - Do you have a bright light for reading?

fazla yük almayarak
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

sevinç ya da heyecan pırıltısı
{f} yak

Adam bir çakmakla bir sigara yaktı. - The man lit a cigarette with a lighter.

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

yüksüz olarak
bakış açısı
gün ışığına kavuşma
lamba

Kırmızı lamba tehlike halinde yanar. - The red lamp lights up in case of danger.

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

gün ışığı

Sami bir daha gün ışığını görmeyi hak etmiyor. - Sami doesn't deserve to see the light of day again.

Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı. - Fadil's devastating fate finally came to light.

(kibrit/çakmak/vb.) ateş
yakmak/yanmak
parlamak/parlatmak
(uyku) hafif
yumuşak
aydınlatmak
ortaya çıkma
ışık yak(mak)
{s} iyi mayalanmış
kolayca
ışık,v.yak: n.ışık
lighter
{i} çakmak

O, bir çakmakla oynuyordu. - He was playing with a lighter.

Tom cebinden bir çakmak çıkarttı. - Tom pulled a cigarette lighter from his pocket.

lightness
{i} hafiflik
light brown
(Tekstil) açık kahverengi ( açık kestane rengi )
light headed
sersemlemiş
light hearted
gamsız
light sensitive
ışığa duyarlı
light up
(deyim) coşturmak
light air
(Askeri) hafif rüzgar
light at the end of the tunnel
(Konuşma Dili) tünelin ucundaki ışık
light box
ışık kabini
light box
(Pisikoloji, Ruhbilim) ışık kutusu
light bulb
elektrik lambası
light drizzle (of rain)
ahmak ıslatan
light on
(deyim) takılıp kalmak
light on
(deyim) saplanmak
light on
(deyim) gözüne ilişmek
light pen
(Bilgisayar) ışıl kalem
light ray
(Fizik) ışın doğultusu
light red
(Bilgisayar) açık kırmızı

Onlar kumaşı açık kırmızıya boyadı. - They dyed the fabric light red.

Yeni Alfa Romeo arabam açık kırmızıdır. - My new Alfa Romeo convertible is light red.

light the fuse of
fitillemek
light the way for
ışık tutmak
light up
ışıklandırmak
light up
(deyim) coşmak
light up
neşelendirmek
light up
(deyim) ışıldamak
light upon
(deyim) gözüne ilişmek
light upon
(deyim) saplanmak
light weight
(Spor) hafif sıklet
light a fire
ateş yakmak
light absorbing
ışık soğurucu
light absorbing
ışık yutucu
light absorption
ışık soğurulması
light air
hafif hava
light alloy
hafif alaşım
light beam
ışık huzmesi
light beam
ışık demeti
light beam
ışık hüzmesi
light beam angle
ışık açısı
light breeze
hafif meltem
light breeze
hafif rüzgar
light buoy
fener şamandırası
light case
ince doku
light colored
hafif renkli
light cream
gündüz kremi
light current
ışık akımı
light curve
ışık eğrisi
light distribution
ışık dağılımı
light draught
boş su çekimi
light dues
fener resmi
light duty
hafif iş
light efficiency
ışık verimi
light emitting diode
ışık yayan diyot
light enough
yeterince hafif
light fast
ışığa dayanıklı
light fastness
ışık haslığı
light filter
ışık filtresi
light fingered
eli hafif
light fixture
çıngı teçhizatı
light flux
ışık akısı
light footed
çevik
light gathering power
ışık toplama gücü
light gun
ışıklı kalem
light headed
başı dönen
light headedly
sersemce
light in bulk
high in value
light in bulk
pahada ağır
light in bulk
yükte hafif
light industry
hafif sanayi
light industry
hafif endüstri
light infantry
hafif piyade
light into sb
üzerine atılmak
light into sb
birisine bağırıp çağırmak
light machine gun
hafif makinalı tüfek
light machine gun
hafif makineli tüfek
light meal
hafif yemek
light metal
hafif maden
light metal
hafif metal
light meter
fotometre
light meter
ışıkölçer
light microscope
ışık mikroskobu
light minded
kararsız
light mindedness
kararsızlık
light modulation
ışık modülasyonu
light modulator
ışık modülatörü
light oil
ince yağ
light oil
hafif yağ
light out
sıvışmak
light out
gidivermek
light pen
ışıklı kalem
light positive
ışıklı pozitif
light railway
hafif demiryolu
light railway
dekovil
light ray
ışık ışını
light relay
ışık rölesi
light resistance
ışık rezistansı
light resistance
ışık haslığı
light resisting
ışığa dayanıklı
light resisting
solmaz
light skinned
açık tenli
light source
ışık kaynağı
light spectrum
ışık spektrumu
light touch
hafif dokunma
light trap
ışık kapanı
light unit
ışık birimi
light up
aydınlatmak
light up
yanmak
light up
aydınlat

Eğer evren yıldızlarla doluysa, neden onların ışığı sürekli olarak tüm evreni aydınlatmıyor? - If the universe is full of stars, why doesn't their light continually light up the entire sky?

light up
tutuşturmak
light up
yakmak
light velocity
ışık hızı
light waterline
boş su kesimi
light wave
ışık dalgası
light year
ışık yılı

Bu yıldız beş ışık yılı uzaktadır. - This star is five light years away.

Galaksimiz içindeki yıldızlar arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 4 ışık yılıdır. - The average distance between stars within our galaxy is about 4 light years.

light-fast
solmaz
light-fast
ışığa dayanıklı
light-fastness
ışık haslığı
light-fingered
eli uzun
light-fingered
araklayıcı
light-footed
zarif
light-footed
çevik
light-handed
yükü hafif
light-handed
becerikli
light-handed
eli hafif
light-headed
çakırkeyif
light-headed
sarhoş
light-headed
sersem

Tom biraz sersemlemiş hissetti. - Tom felt a little light-headed.

light-hearted
mutlu
light-hearted
kaygısız
light-hearted
tasasız
light-hearted
neşeli
light-minded
havai
light-minded
kararsız
light-sensitive
ışığa karşı hassas
light-sensitive
ışığa duyarlı
light-trap
ışık kapanı
light ale
ışık ale
light button
ışık düğmesi
light duty vehicle
(Otomotiv) Hafif hizmet taşıtı
light sleeper
Uykusu hafif kimse
light technology
Aydınlatma teknolojisi
light upon
rastlamak
lit
aydınlatılmış

Caddeler parlak bir biçimde aydınlatılmış. - The streets are brightly lit.

Sahne her iki taraftan aydınlatılmıştı. - The stage was lit from both sides.

lightly
hafifçe

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

Tom Mary'yi dudaklarından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the lips.

lit
{f} yak

Ben biraz daha erken çıksaydım, son treni yakalardım. - If I had left a little earlier, I would have caught the last train.

O resmi daha iyi görmek için, biraz yaklaşmak istiyorum. - In order to see that picture better, I want to get a little closer.

lighter
{i} yakıcı alet; tutuşturucu şey
lightest
en hafif

Hidrojen en hafif elementtir. - Hydrogen is the lightest element.

lightly
kaygısızca
lightly
kolayca
lit
yakmak
light house
fener kulesi
Türkçe - Türkçe

light teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

LÎT
(Osmanlı Dönemi) Ba
LÎT
(Osmanlı Dönemi) Boyunun bir tarafı
İngilizce - İngilizce
Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

travelling with no carriages, wagons attached
Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

Carrying little

I prefer to travel light.

To set fire to

She lit her last match.

To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

To start (a fire)
To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
A stone that is not thrown hard enough
Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible

As you can see, this spacious dining-room gets a lot of light in the mornings.

served with extra milk or cream
To illuminate
having light
pale in colour
A flame or something used to create fire

Hey, buddy, you got a light?.

A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded

Magoon's governorship in Cuba was viewed in a negative light by many Cuban historians for years thereafter.

A window, or space for a window in architecture

This facade has eight south-facing lights.

A source of illumination

Put that light out!.

{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
{a} lightly, cheaply, without difficulty
{n} that by which we see or understand, a view
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
Slight; not important; as, a light error
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
Electromagnetic radiation in the spectral range detectable by the human eye (approx 380 to 720nm)
  In a strict sense, the region of the electromagnetic spectrum that can be perceived by human vision, i e , the visible spectrum, which is approximately the wavelength range of 0 4 μm to 0 7 μm (188)  Note 1:   In the laser and optical communications fields, custom and practice have extended usage of the term light to include the much broader portion of the electromagnetic spectrum that can be handled by the basic optical techniques used for the visible spectrum   Note 2: The region embraced by the term light has not been clearly defined, but by convention and usage, is considered to extend from the near-ultraviolet region of approximately 0 3 μm, through the visible region, and into the mid-infrared region to approximately 30 μm
having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries"
That which furnishes, or is a source of, light, as the sun, a star, a candle, a lighthouse, etc
intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy"
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light
The part of the electromagnetic spectrum that is detected by the human eye
marked by temperance in indulgence; "abstemious meals"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light supper"
To start a fire
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light
{s} not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
To set fire to; to cause to burn; to set burning; to ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light the gas; sometimes with up
very thin and insubstantial; "thin paper"; "flimsy voile"; "light summer dresses"
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1 74 at 20 degrees C"
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
The power of perception by vision
74 at 20 degrees C" designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck" psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart" not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney" (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water" of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze" moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step" of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons" having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries" intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy" having little importance; "losing his job was no light matter" less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
A form of electromagnetic radiation composed of different wavelengths ranging from violet to red that are visible to the naked eye Light is also a means by which energy can be transferred
not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney"
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep"
psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart"
an illuminated area; "he stepped into the light"
public awareness; "it brought the scandal to light"
electromagnetic radiation visible to the eye
To give light to; to illuminate; to fill with light; to spread over with light; often with up
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
The range of electromagnetic radiation frequencies detected by the eye, or the wavelength range from about 400 to 750 nanometers It is sometimes extended to include photovoltaic effects and radiation beyond visible limits
A moderately low level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in perceptible amounts
Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
Lightly; cheaply
74 at 20 degrees C"
The time during which the light of the sun is visible; day; especially, the dawn of day
having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
light a fire under
To motivate or encourage (someone) to start sooner or move faster

Let me see if I can light a fire under the waiter to get our order sooner.

light air
A light wind with wind speed between 0,3 and 1,5 m/s; a Force 1 wind strength on the Beaufort scale
light as a feather
extremely light, having minimal weight
light at the end of the tunnel
A better situation after long hardship

But by fall 2005, there was light at the end of the tunnel. The team could see the new business processes and financial data governance mechanisms actually being used by Nationwide employees.

light bucket
A reflecting telescope, especially one with a relatively large aperture and suitable for observing deep sky objects such as nebulae and galaxies
light bulb
An evacuated glass bulb containing a metal filament which is heated by electrical resistance to produce light
light bulb joke
Any joke of the form "How many X does it take to change a light bulb?" followed by a witty riposte, usually incorporating a stereotype of "X"
light bulbs
plural form of light bulb
light clay
Straw-clay, a mixture of straw with a dressing of dilute liquid clay or clay slip. This natural material makes use of an agricultural by-product with an abundant component of soil has good insulating qualities but is not suitable for load bearing structural elements
light cone
: In special relativity, the pattern describing the temporal evolution of a flash of light in Minkowski spacetime. This is modeled in 3-space using the two horizontal axes as spatial dimensions, while the vertical axis is time
light cones
plural form of light cone
light cream
A cream at least 18 percent of which is fat
light cream
Pasteurized cream at least 18 percent of which, but less than 30% of which, is milkfat, optionally homogenized, and optionally containing added flavor, nutritive sweetener, emulsifier, or stabilizer
light curve
a graph of the intensity of radiation from an astronomical object as it changes with time
light dependent resistor
A photoresistor
light echo
A phenomenon observed in astronomy. Analogous to an echo of sound
light elves
A daylight dwelling elf or nature spirit (as opposed to the underground dwelling dark elves or dwarves) in Heathenry
light elves
A race of elves who live above ground and are radiant
light engine
a locomotive running on it's own, or with other powered locomotives, with no wagons or carriages attached
light engines
plural form of light engine
light gel
A thin sheet of colored plastic used to affect color temperature of lights when shooting film or video. They are held in front of a light by clipping it to the barn doors using C-47s
light globe
Light bulb. (Aus)
light globe
A nearly evacuated glass globe containing ionized gas, which produces lightning-like patterns when touched
light globes
plural form of light globe
light gun
A device resembling a gun that allows the player of a video game to target a point on the screen
light guns
plural form of light gun
light in the loafers
Gay; homosexual
light industry
Any industry that does not require high capitalization or heavy machinery
light infantry
Ground combat soldiers who are not mechanized, and whose role is harass the enemy in front of the main body of infantry
light into
To attack physically

Father grabbed the two guns and told me to light into the other man. I jumped on him and started choking him..

light into
To attack verbally; scold

He speaks with more passion than ever, lighting into George W. Bush for fumbling the economy.

light meter
an exposure meter
light novel
A Japanese novel primarily targeting young adults, typically illustrated and containing not more than 50,000 words
light novels
plural form of light novel
light out
To seek to escape pursuit by fleeing

The outlaws lit out for the border when the soldiers came.

light out
To run away

As he would hitch it up, the horse would bolt and light out for home.

light panel
a surface that uses electroluminescence to produce light
light pen
A pen-like device allowing a computer user to interact with the screen display
light pens
plural form of light pen
light pollution
An excess of artificial light, especially near urban areas, reducing visibility of stars, etc. in the night sky
light porter
A worker whose duties involve carrying light (i.e., not heavy) packages, as in a bank
light porter
A type of porter ale lighter in color than the typical dark porter
light rail
A kind of rail passenger transport with a dedicated right of way, but crossing streets at grade, usually for commuters, powered by electricity, and with lower construction costs than traditional railroads

The new Denver light rail runs along the Interstate highway.

light rails
plural form of light rail
light roller
The lighter of the rollers used for flattening the pitch between innings

The batting side may decide which of the two rollers to use - the heavy or the light roller.

light rollers
plural form of light roller
light sail
A solar sail
light sails
plural form of light sail
light second
A unit of length equal to the distance light travels in one second
light show
A display of coloured lights that move in shifting patterns
light someone's fire
To excite, to turn on

He’d prowled Houston’s titty bars for more than a decade, and he’d found the one woman who really lit his fire.

light source
A source of illumination
light sources
plural form of light source
light spectrum
the portion of the electromagnetic spectrum that is visible to humans
light spectrum
an extension of the human-visible spectrum to include near-visible wavelengths, primarily near infrared
light speed
The speed of light
light switch
A switch, usually one on a wall in a building, used to turn on or off the light
light switches
plural form of light switch
light up
To become light, to brighten

He saw Mary and his face lit up.

light up
To make happy

It lights me up, make me happy. Sometimes I go home, go in my room and cry with joy,said Hudson smiling.

light up
To bring light to something, to brighten

The deafening claps of thunder and the dazzling flashes of lightning which lit up the ghastly scene testified that the artillery of heaven had lent its supernatural pomp to the already gruesome spectacle.

light up
To light a cigarette, pipe, etc

Smoking in this building is not allowed, so I always step outside to light up.

light water
Water in its standard form of H2O, containing two protium hydrogen atoms, as opposed to heavy water
light year
(in plural light years; figurative, informal, nonstandard) A very long time

Some of Leonardo da Vinci’s inventions were light years ahead of their time.

light year
(in plural light years; figurative, informal) A very long way

The marathon runner in the lead is light years ahead of the one at the back.

light year
A unit of length (abbreviation ly; equal to just under 10 trillion kilometres (1016 metres)) equal to the distance light travels in one year; used to measure extremely large distances
light years
plural form of light year
light-bulb
Attributive form of light bulb

light-bulb joke.

light-duty vehicle
any motor vehicle with a gross vehicle weight rating of 10,000 pounds (4,500 kg) or less
light-emitting diode
a rectifying semiconductor device which converts electrical energy into electromagnetic radiation of a wavelength in or near the visible spectrum of light
light-emitting diodes
plural form of light-emitting diode
light-fingered
Given to thievery. Given to shoplifting
light-footed
Fleet, swift, not plodding, capable of running spritely
light-footed
Simple past tense and past participle of light-foot, ran

We light-footed it out of there before we were caught.

light-headedness
The property of feeling lightheaded; dizzyness or faintness

The light-headedness passed once I lay down.

light-minded
Not given to heavy thoughts or thinking, frivolous, not serious
light-scattering photometry
any optical method used to measure the extent of the scattering of light by suspended particles or by macromolecules
light-year
An alternative spelling of light year
light-hearted
free from care
light bulb
object made from a metal base and glass case (produces light when an electrical current is passed through it)
lighted
Simple past tense and past participle of light
lighter
To transfer cargo or fuel from a ship, lightening it to make its draft less or to make it easier to refloat
lighter
A small, reusable, handheld device for creating fire, especially for lighting cigarettes

Cigarette in mouth, he clutched his pockets in search of a lighter.

lighter
Comparative form of light: more light

I prefer a lighter shade of pink.

lightness
Agility of movement
lightness
The product of being illuminated
lightness
Freedom from worry
lightness
Levity, frivolity; inconsistency

Seneca accounts it a filthy lightness in men, every day to lay new foundations of their life, but who doth otherwise?.

lightness
The state of having little weight, or little force
lights
A butcher's term for the lungs of an animal (being lighter than adjacent parts)
lights
plural form of light
lights
Third-person singular simple present indicative form of light
lit
Abbreviated form of literature
lit
Simple past tense and past participle of light
lit
Intoxicated or under the influence of drugs; stoned
lit
To run, or light
lit
Sexually aroused (usually a female), especially visibly sexually aroused (e.g., labial swelling is present)
lighter
{n} a large boat used for unloading ships
lightly
{a} nimbly, easily, gaily, with levity
lightness
{n} want of weight, giddiness, levity
lights
{n} the lungs, the organs of breathing
Light bulbs
lb
Lighted
lit
Lights
lts
Lit
banzai
Lit
doyen
Lit
kulturkampf
Lit
prosit
Lit
meum
Lit
preadmission
Lit
bab
Lit
anthophilous
Lit
diaspora
Lit
pergola
Lit
cascaron
Lit
toison dor
Lit
pouf
Lit
tot
Lit
pouffe
Lit
sloyd
Lit
liederkranz
Lit
omicron
Lit
azogue
Lit
viva
Lit
memento mori
Lit
coquille
Lit
in rem
Lit
milord
Lit
tenno
Lit
spot
Lit
bundesrath
Lit
mare clausum
Lit
sandlot
Lit
pot shot
Lit
reconcentrado
Lit
witan
Lit
tuum
Lit
cui bono
Lit
milady
Lit
semitontine
Lit
pinto
Lit
weltanschauung
light blue
sky-colored
light box
a commercially available, electrically-powered instrument that provides artificial light; a treatment option for patients with Seasonal Affective Disorder, Advanced Phase Sleep Disorder, or Delayed Phase Sleep Disorder
light box
A device for viewing developed film or slides It consists of a box of backlit balanced light behind a glass or plastic surface on which the film or slides are placed for viewing
light box
In the description of any model pointe shoe, the maker will usually tell you what kind of box the shoe has A light box is a shoe that is usually going to be more flexible on demi-pointe, and will be broken in quicker A heavier box will not have the same flexibility, but will last a lot longer What type of box you get can depend on three things: what your teacher wants you to have, how strong your feet are, and what the shoe will be used for: performance or class As a rule, light boxes are used for performance and the harder boxes are used for class But, that rule goes out the door if your teacher thinks you need something else!
light box
An opening – typically over the entrance to a passage grave – which admits sunlight on specific occasions, such as sunrise on winter solstice, like the examples at Newgrange (Ireland) and Maes Howe (Orkney)
light box
A virtual container to collect your comp image choices until your final purchase decisions Resolution The ratio of pixels to linear distance, as in "dots-per-inch" or "pixels-per-centimeter" Resolution determines the amount of detail possible in a given area of a digital image
light brown
a brown that light but unsaturated
light bulb
A light bulb or bulb is the round glass part of an electric light or lamp which light shines from. = bulb. An electric light in which a filament is heated to incandescence by an electric current
light