parıldamak

listen to the pronunciation of parıldamak
Türkçe - İngilizce
glitter
gleam
shine
glimmer
twinkle
scintillate
to gleam, to glitter, to twinkle, to flash, to glisten, to glimmer, to glint
glance
shimmer
to gleam; to flash, glitter; to sparkle; to twinkle
sparkle
blaze
glitz
luster
light
glisten
glare
beam
glint
wink
flash
burn
parılda
glimmer
parılda
glister
parıldama
{i} glow
parıldama
(Telekom) blooming
parılda
{f} twinkling
parılda
{f} glitter
parılda
{f} twinkle

Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do. - Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar.

parılda
{f} glare
parılda
glittering
parılda
shimmer
parılda
{f} glow
parıldama
{i} scintillation
Türkçe - Türkçe
Gelişmek, yükselmek
Işık saçmak, parlamak
(Osmanlı Dönemi) ŞARK
yıldıramak
(Osmanlı Dönemi) KEVKEB
parıldama
Parıldamak işi
parıldamak