mutlu

listen to the pronunciation of mutlu
Türkçe - İngilizce
(isim) Happy

Happy birthday, Muiriel! - Mutlu yıllar Muiriel!

As long as you are with him, you can't be happy. - Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın.

blessed
joyful

I saw a joyful smile on his face. - Onun yüzünde mutlu bir gülümseme gördüm.

happy, glad, gay, elated
merry

Merry Christmas and a Happy New Year! - Mutlu Noeller ve Mutlu bir Yeni Yıl.

I just want to wish you a merry Christmas. - Ben sadece sana mutlu bir Noel dilemek istiyorum.

welloff
jubilant
exultant
happier

The more leisure he has, the happier he is. - Ne kadar boş vakit bulursa o kadar mutlu olur.

Tom is happier now that Mary has left. - Mary gittiği için, Tom daha mutlu.

jolly
glad

Tom was glad he didn't have to live in Boston for more than a year. - Tom bir yıldan daha fazla Boston'da yaşamak zorunda olmadığı için mutluydu.

I will be glad to help you. - Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum.

(Konuşma Dili) in good heart
delighted at

They were delighted at the good news. - İyi habere mutlu oldular.

I am delighted at your success. - Ben başarınızdan mutluluk duyuyorum.

bright

You look happy, so bright and early. - Mutlu, çok parlak ve erken görünüyorsun.

gay
(deyim) in fine fettle
gleesome
(Konuşma Dili) all right
rejoicing
chuffed
palmy
lucky
blissful

You don't need much to be blissfully happy. - Keyifli bir şekilde mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacın yok.

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

blithe
elated

Tom was stunned, but elated. - Tom sersemlemiş ama mutluydu.

contented

I think Tom is contented. - Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum.

Tom seemed contented. - Tom mutlu görünüyordu.

felicitous
delighted

We were delighted to hear of his success. - Onun başarısını duymaktan mutlu olduk.

I'd be delighted if you'd come with me. - Benimle gelseydiniz mutlu olurdum.

content

I think Tom is contented. - Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum.

There's no use crying and complaining. Try to be content with what you have. - Ağlamanın ve şikayet etmenin bir yararı yok. Sahip olduklarınla mutlu olmaya çalışın.

light-hearted
thankful
mutlu etmek
make happy
mutlu yıllar
happy new year

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. - Size Mutlu Noeller ve Mutlu Yıllar dileriz.

I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. - Mutlu Noeller ve Mutlu Yıllar Dilerim.

mutlu etmek
make one's day
mutlu musun
are you happy
mutlu olmak
be happy

To be happy, you should spend time with someone you love. - Mutlu olmak için, sevdiğin biriyle vakit harcamalısın.

Tom certainly has a lot to be happy about. - Tom'un mutlu olmak için kesinlikle çok şeyi var.

mutlu olmak
to become happy

Men do not exist in this world to become rich, but to become happy. - Bu dünyada erkekler zengin olmak için değil, mutlu olmak için var olurlar.

My goal is to become happy. - Amacım mutlu olmaktır.

mutlu bir şekilde
happily

The story ends happily. - Hikaye mutlu bir şekilde sona erer.

The two young girls smiled happily. - İki genç kız mutlu bir şekilde gülümsedi.

mutlu bir şekilde
blithely
mutlu bir şekilde yaşamak
tick
mutlu edici
ecstatic
mutlu edici
elating
mutlu etmek
content
mutlu etmek
gladden
mutlu etmek
gratify
mutlu etmek
please

He is rather hard to please. - Onu mutlu etmek oldukça zordur.

mutlu hanukka bayramları
happy hanukkah
mutlu olmak
enjoy oneself
mutlu olmak
happy

To be happy, you should spend time with someone you love. - Mutlu olmak için, sevdiğin biriyle vakit harcamalısın.

He is far from being happy. - O, mutlu olmaktan uzaktır.

mutlu olmak
be in seventh heaven
mutlu olmak
(deyim) have one's tail up
mutlu olmak
on top of the world
mutlu olmak
brighten
mutlu olmak
be on a natural high
mutlu olmak
happy to
mutlu olmak
on cloud nine
mutlu olurum
i'll be happy
mutlu olurum
i'll be glad
mutlu paskalyalar
happy easter
mutlu yüz
(Bilgisayar) happy face
mutlu yıllar
happy birthday to you

Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Mary! Happy birthday to you! - Doğum günün kutlu olsun! Doğum günün kutlu olsun! Mutlu yıllar, sevgili Mary! Doğum günün kutlu olsun!

mutlu yıllar
happy birthday

Happy birthday, Shishir! - Mutlu yıllar Shishir!

Happy birthday, Muiriel! - Mutlu yıllar Muiriel!

mutlu yıllar sana
happy birthday to you
mutlu olmak
become happy

Men do not exist in this world to become rich, but to become happy. - Bu dünyada erkekler zengin olmak için değil, mutlu olmak için var olurlar.

He did everything to become happy. - O mutlu olmak için her şeyi yaptı.

mutlu etme, mutluluk verme
happy, happiness-making
mutlu olmak
to be happy

Everybody wants to be happy. - Herkes mutlu olmak istiyor.

To be happy, you should spend time with someone you love. - Mutlu olmak için, sevdiğin biriyle vakit harcamalısın.

mutlu azınlık
the privileged few
mutlu azınlık pol
the privileged few
mutlu bir hayat sürmek
lead a happy life
mutlu eden
beatific
mutlu etmek
to please, to gratify, to gladden, to warm the cockles (of sb's heart)
mutlu görünmek
be all smiles
mutlu gün
red letter day
mutlu gün
(deyim) a red-letter day
mutlu kukla sendromu
(Pisikoloji, Ruhbilim) happy puppet syndrome
mutlu noeller
Merry Christmas

Good morning, sir! A merry Christmas to you! - Günaydın efendim! Size Mutlu Noeller!

Merry Christmas to you and your family. - Sana ve ailene mutlu Noeller.

mutlu olarak
beatifically
mutlu olarak
merrily
mutlu olmak
be all smiles
mutlu saat
happy hour

I don't want to miss happy hour. - Mutlu saati kaçırmak istemiyorum.

During happy hour, all drinks are half price. - Mutlu saat boyunca bütün içkiler yarı fiyatına.

mutlu son
happy ending

I just love happy endings. - Sadece mutlu sonları severim.

Most Hollywood films have happy endings. - Birçok Hollywood filmi mutlu sonla biter.

mutlu ve huzurlu ortam
bed of roses
mutlu yıllar
happy anniversary
en mutlu
happiest

May this day be the happiest day in your life. - Bugün hayatındaki en mutlu gün olsun.

What time are you the happiest? - Ne zaman en mutlusun?

nice mutlu senelere
many happy returns
mutlu etmek
rejoice sb's heart
mutlu etmek
beatify
mutlu ol
happy to
mutlu olmak
bask
Mutlu olmak
get happy
keyiflendirmek, mutlu etmek
cheer, please
ne mutlu size !
you happy!
ne mutlu türküm diyene
Happy is who says I'm a Turk
beni mutlu et
make me happy
geçmiş mutlu günler
palmy days
kendini mutlu saymak
account oneself happy
mutlu etmek
elate
uzun ve mutlu yaşamak
have one's innings
uzun ve mutlu yaşamak
have one's inning
çok mutlu
over happy
çok mutlu olmak
overjoy
Türkçe - Türkçe
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut
Mutluluk veren
kambin
mukbil
berhudar
ongun
mutlu etmek
Mutluluk vermek, bahtiyar etmek
mutlu olmak
Mutluluk duymak, bahtiyar olmak
Mutlu olmak
mutlanmak
İngilizce - Türkçe

mutlu teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ne mutlu türküm diyene
Happy iş he who says İ am a Türk