kararsızlık

listen to the pronunciation of kararsızlık
Türkçe - İngilizce
instability
{i} indecision
dither
haziness
inconsistency
(Hukuk) transition, instability
fluctuation
hesitance
infirmity
irresolution
dubiousness
infirmity of purpose
changeability
flightiness
doubt
looseness
indecision, quandary; instability, unsteadiness
fickleness
indeterminate
hesitancy
doubtfulness
incertitude
loose
unstable
vicissitude
sensitivity
light mindedness
uncertainty
irresoluteness
unstability
shilly-shally
mutability
indecisiveness
unsteadiness
ambivalency
ambivalence
inconstancy
destabilisation
cold feet
(Tıp) lability
{i} oscillation
waver
{i} vacillation
indetermination
{i} variability
{i} suspense
fickle
{i} quandary
karar
decision

He explained later how he made this decision. - Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı.

I made a decision to study abroad. - Yurtdışında okumaya karar verdim.

karar
{i} judgment

It was a judgment call. - Kanaate dayalı bir karardı.

I made a judgment call. - Kanaate dayalı bir karar verdim.

kararsızlık belirten
dubitative
karar
determination

He was quite decided in his determination. - O, niyetinde oldukça kararlıydı.

Tom had a look of determination on his face. - Tom'un yüzünde bir kararlılık ifadesi vardı.

karar
{i} verdict

Tom felt great relief after the verdict was read. - Karar okunduktan sonra Tom büyük bir rahatlama hissetti.

The jury has reached a verdict. - Jüri bir karara vardı.

karar
decision, resolution; judgement, sentence, finding, decree; stability, constancy; proper degree, reasonable degree; reasonable, decent
karar
vote

I've decided never to vote again. - Bir daha asla oy kullanmamaya karar verdim.

Tom was unable to decide who he should vote for. - Tom kime oy vermesi gerektiğine karar veremedi.

karar
{i} conclusion

Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other. - Tom ve Bill birbirlerinden bağımsız olarak karara vardılar.

That's your conclusion, not mine. - O, benim değil senin kararın.

karar
sentence

I've decided to write 20 sentences on Tatoeba every day. - Her gün Tatoeba'da 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

I've decided to write 20 sentences every day on Tatoeba. - Tatoeba'da her gün 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

karar
ordinance
karar
proper degree
karar
constancy
karar
find
karar
(Kanun) claim
karar
(Latin) decretum
karar
reasonable degree
karar
(Ticaret) declaration
karar
(Latin) judicatum
karar
reasonable
karar
(Ticaret) agreement
karar
(Latin) sententia
karar
(Kanun) ministerial
karar
decent
karar
dijudication
karar
(Kanun) rule
karar
injunction
karar
darken

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened. - Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı.

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

karar
adjudication
karar
arbitrament
karar
{f} darkening
karar
become overcast
karar
{f} dim

Tom dimmed the lights. - Tom ışıkları kararttı.

They're dimming the lights. The play is about to begin. - Onlar ışıkları karartıyorlar. Oyun başlamak üzere.

karar
resolve

I resolved to break up with her cleanly. - Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim.

They resolved to work harder. - Daha sıkı çalışmaya karar verdiler.

karar
decision making
karar
settlement
karar
fiat
karar
in decision
karar
deciding on
karar
decide for
karar
take decisions
karar
made the decision
karar
making decisions
karar
decision to
karar
decided on
gizil kararsızlık
(Meteoroloji) latent instability
karar
{i} decider
karar
decree
karar
classical Turkish mus. a return to the original mode
karar
judgement [Brit.]
karar
award
karar
{i} holding
karar
just right, neither too little nor too much
karar
proper degree, acceptable limit
karar
finding

I'm finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum.

We're finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz.

karar
(Hukuk) award, decision, ruling, resolution, assessment, conclusion
karar
doom
karar
stability, predictability
karar
overcast
karar
sense

It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college. - Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi.

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

karar
{i} judgement

The judgement was impeccable. - Mahkeme kararı hatasızdı.

Quick judgements are dangerous. - Hızlı kararlar tehlikelidir.

karar
judg(e)ment
karar
fixity
karar
perpetuity
karar
darkened

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

The sky suddenly darkened yesterday afternoon. - Dün öğleden sonra gökyüzü aniden karardı.

karar
{i} resolution

He made a resolution to write in his diary every day. - O her gün günlüğünü yazmaya karar verdi.

Were the sun to rise in the west, she would not change her resolution. - Güneş batıdan doğsada, o kararından vazgeçmez.

karar
estimate, approximation
parasal kararsızlık
(Hukuk) monetary instability
potansiyel kararsızlık
(Meteoroloji) potential instability
Türkçe - Türkçe
Düzensizlik, istikrarsızlık: "Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz."- R. H. Karay
Düzensizlik, istikrarsızlık
Kararsız olma durumu, tereddüt
Kararsız olma durumu, tereddüt: "Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum."- R. H. Karay
(Osmanlı Dönemi) MERC
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Oturaklı yer. Sâkin olacak yer
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Sabit ve sakin olmak
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Dolanmak
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Ayakları kısa ve çirkin yüzlü bir cins koyun
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Gitmeyip kalmak
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Değişmez hâle gelmek
Karar
hüküm
Karar
(Osmanlı Dönemi) KURR
karar
Değişmez olma
karar
Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı
karar
Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik
karar
Tartışılarak verilen kesin yargı
karar
Tam ölçüsünde, ne az ne çok
karar
Türk Müziğinde, taksim yaparken ana makama döznüş
karar
Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş
karar
Türk Müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş
karar
Bu yargıyı bildiren belge
karar
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
karar
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin
kararsızlık