lightning

listen to the pronunciation of lightning
İngilizce - Türkçe
şimşek

Dün gece gök gürültüsü ve şimşek vardı. - There was thunder and lightning last night.

Şimşek gök gürültüsünden önce gelir. - Lightning precedes thunder.

{i} yıldırım

Ben yıldırım gibi koştum. - I ran like lightning.

Yıldırım kuleye isabet etti. - Lightning hit that tower.

lightning bug ateşböceği
ani/çabuk/kısa süren şey
paratonerç lightning glance şimşek çakışı gibi bir bakış
lightning arrester elektrik aletlerini yıldırımdan koruyan aygıt
bir göz atış
lightning rod yıldırımsavar
{s} çok hızlı
{s} şimşek gibi

Bir kalp krizi çoğunlukla mavi gökyüzünden gelen bir şimşek gibi gelir. - A heart attack often comes like lightning from a blue sky.

yıldırım düşmesi
Light
(isim) Işık

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Lütfen gittiğinizde ışıkları kapatınız. - Please turn out the lights when you leave.

light
aydınlık

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

Hava hâlâ aydınlıkken eve gitti. - He went home while it was still light.

light
hafif

Sorumluluk omuzda hafiftir. - The burden is light on the shoulder.

Onu hafife almasan iyi olur. - You'd better not make light of him.

light
{i} ışık

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

Onun yüzünü loş bir ışıkta gördüm. - I saw his face in the dim light.

light
{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

lightning bolt
(Bilgisayar) şimşek işareti
lightning bug
ateşböceği
lightning conductor
yıldırımlık
lightning protection
yıldırımdan korunma
lightning rod
yıldırımlık
lightning arrester
yıldırım siperi
lightning bug
ateş böceği

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

lightning conductor
paratoner
lightning conductor
yıldırımsavar
lightning effect
şimşek efekti
lightning generator
yıldırım jeneratörü
lightning recorder
şimşek yazıcısı
lightning recorder
şimşek kaydedicisi
lightning rod
paratoner

Bu bina bir paratonere sahip. - This building has a lightning rod.

lightning rod
yıldırımsavar
lightning strike
yıldırım grevi
lightning arrestor
yıldırım tutucu
lightning chess
yıldırım satranç
lightning cutover
yıldırım cutover
lightning never strikes in the same place twice
(Atasözü) Yıldırım aynı yere iki kez düşmez
lightning overvoltage
yıldırım aşırı gerilim
lightning protection
(Elektrik, Elektronik) YıLDıRıMDAN KORUNMA: Bütün depolarda, paratonerler konmak ve bütün madeni kısımlar bir kaç noktadan gömülü bakır veya grafit çubuklara bağlanmak suretiyle alınan korunma tedbiri
lightning strikes
yıldırımlar
lightning visit
yıldırım ziyaret
lightning bug
ateşböceği, yıldızböceği
lightning conductor
İng. yıldırımsavar, paratoner
lightning detector
şimşek ölçer
lightning effect
(Sinema) şimşek etkisi
lightning flash
şimşek

Şimşek çaktığında köpek yatağın altına saklandı. - The dog hid under the bed whenever lightning flashed.

Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir? - What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash?

lightning protection earth
yıldırımlık topraklaması
lightning recorder
(Meteoroloji) şimşek kaydedici
lightning storm
(Meteoroloji) şimşek fırtınası
lightning storm
(Meteoroloji) gök gürültülü sağanak
lightning strike
küçük çaplı grev
lightning strike
ani grev
lightning strike
yıldırım harekâtı
lightning war
(Askeri) yıldırım harbi
like greased lightning
şimşek gibi
like a streak of lightning
k. dili yıldırım gibi
like a streak of lightning
şimşek gibi
like a streak of lightning
hızla
like lightning
şimşek gibi, yıldırım gibi, çok çabuk
light
{f} yakmak, tutuşturmak; yanmak, tutuşmak
light
{s} ince

İyi olması için pâte brisée ince ve dilimler hâlinde olmalıdır. - To be good, pâte brisée should be light and flaky.

Yeni dizüstü bilgisayarım eskisinden daha ince ve daha hafif. - My new laptop is thinner and lighter than my old one.

light
{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

light
lâmba

Tom lamba anahtarını açtı. - Tom clicked the light switch on.

Kırmızı lamba tehlike halinde yanar. - The red lamp lights up in case of danger.

light
{s} açık

Daha açık bir renk tercih ederim. - I prefer a lighter color.

Çiti Tom'a açık yeşile boyattık. - We had Tom paint the fence light green.

light
{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
light
{f} aydınlanmak
light
pencere gözü
light
(Askeri) ilerletmek
light
sigara yakmak
light
ahmak
light
parıldamak
light
(Askeri) (yelken vb) yürütmek
light
eksik
light
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

light
tutuşmak
light
az yükle
light
yüksüz
light
ateş

O, soğuk olmasına rağmen ateşi yakmadı. - Though it was cold, he didn't light the fire.

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

light
far

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir? - What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash?

light
hafif bir şekilde
light
şavk
light
ehemmiyetsiz
light
budala
light
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

light
gailesiz
light
soba yakmak
light
(Gıda) kibrit yakmak
light
gerçekleşmek
light
az bagajla
light
ışıldamak
light
çırağ
light
(Dilbilim) hafif vurgulu
light
açık renk
light
fayrap etmek
light
hafifmeşrep
light
odun yakmak
light
ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

light
(Sanat) ışıklamak
light
ufak
light
ateş (sigara vb için)
light
çakmak yakmak
light
hafifçe

Her zaman hafifçe giyinirim. - I dress lightly all the time.

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

light
az
light
kararsız
light
çevik
struck by lightning
yıldırım çarpmış
forked lightning
zikzaklı şimşek
heat lightning
şimşek
light
(kibrit/çakmak/vb.) ateş
light
parlamak/parlatmak
light
yakmak/yanmak
light
anlaşılma
light
gün ışığı

Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı. - Fadil's devastating fate finally came to light.

Gün ışığı ortalığı aydınlatır, acılar da ruhu. - Sun lights the landscape, pain illuminates the soul.

light
bakış açısı
light
parlaklık
light
(renk) açık
light
be.hafifçe
light
gün ışığına kavuşma
light
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

light
parlak

Meydan parlak ışıklarla aydınlatıldı. - The square was illuminated by bright lights.

Okuma için parlak bir ışığınız var mı? - Do you have a bright light for reading?

light
fazla yük almayarak
light
lamba

Tom lamba anahtarını açtı. - Tom clicked the light switch on.

Tom yemek odası lambasını açtı. - Tom flipped on the dining room light.

light
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

light
sevinç ya da heyecan pırıltısı
light
(uyku) hafif
light
güneş ışığı

Hayat yağmur ve güneş ışığı, kar ve ısı, gök gürültüsü ve şimşek ve de kış ve yazdan oluşur. - Life consists of rain and sunshine, of snow and heat, of thunder and lightning, and of winter and summer.

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

light
yüksüz olarak
light
{f} yak

Adam bir çakmakla bir sigara yaktı. - The man lit a cigarette with a lighter.

Işığı yak. Bir şey göremiyorum. - Switch on the light. I can't see anything.

light
açık (renk)
ball lightning
Yıldırım topu
flash of lightning
Şimşek çakması
light
ışığı

Işığı kapatmayı unutma. - Don't forget to turn the light off.

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

light
ışık yak(mak)
lightnings
şimşek
sheet lightning
yaprak yıldırım
sheet-lightning
sheet-şimşek
thunder and lightning
gök gürültüsü ve şimşek
Light
(isim) Nuri
Light
(isim) Ziya
attract lightning
yıldırım çekmek
bolt of lightning
yıldırım
dark lightning
(Meteoroloji) koyu şimşek
forked lightning
(Meteoroloji) çatal şimşek
globular lightning
küresel şimşek
light
{s} yumuşak
light
{f} konmak
light
{i} deniz feneri

Tom, deniz feneri bekçisi ve yalnız bir hayat sürüyor. - Tom is a lighthouse keeper and leads a lonely life.

Hâlâ deniz fenerine gitmek istiyor musun? - Do you still want to go to the lighthouse?

light
light yan/yak/aydınlat
light
inmek
light
{f} neşelendirmek, canlandırmak
light
{s} tasasız
light
{i} (sigara v.b. için) ateş: Do you have a light? Ateşiniz var
light
{f} üzerine düşmek
light
{s} çevik, ayağına tez. 10
light
ateş/ışık
light
{f} ışımak
light
light out aceleyle yola çıkmak
light
{f} ışık tutmak
light
{f} rastlamak
light
{i} ışıltı
light
ortaya çıkma
light
{f} ışık saçmak
light
{f} denk gelmek
light
{s} önemsiz
light
{s} umursamaz
light
fazla yük olmadan
light
yola düzülmek
light
ışık,v.yak: n.ışık
light
kolayca
light
{f} yanmak
light
aydınlatmak
light
yeğni
light
fingirdek
light
ayağına tez
light
neşelendirmek
light
inmek light into azarlamak
light
(Tıp) Hayvan akciğeri
light
{s} endişesiz
light
açık/aydınlık/hafif
light
(Tekstil) ışıklı ikaz
light
{f} (attan/arabadan) inmek
light
{s} iyi mayalanmış
light
ışık penceresi
lightning rod
siperisaika
lightning rod
yıldırım siperi
ribbon lightning
(Meteoroloji) şerit şimşek
rocket lightning
(Meteoroloji) roket şimşek
stellar lightning
(Meteoroloji) çatallı şimşek
streak lightning
(Meteoroloji) çubuk şimşek
streak of lightning
şimşek
streak of lightning
yıldırım düşmesi
streak of lightning
yıldırım
stroke of lightning
yıldırım düşmesi
summer lightning
ufukta şimşek çakması
with lightning speed
şimşek gibi
with lightning speed
yıldırım hızı ile
İngilizce - İngilizce
Anything that moves very fast

Nobs, though, was lightning by comparison with the slow thinking beast and dodged his opponent's thrust with ease. Then he raced to the rear of the tremendous thing and seized it by the tail.

To produce lightning

I don't know, Father, but believe me, it has been a horrible night — one that I'll never forget. It thundered and lightninged, and I was very hungry.

The discharge of atmospheric electrical charge itself

That tree was hit by lightning.

The flash of light caused by the discharge of atmospheric electrical charge
Extremely fast or sudden
Moving at the speed of lightning
{n} the flash that precedes thunder
The act of making bright, or the state of being made bright; enlightenment; brightening, as of the mental powers
An atmospheric electrical phenomenon associated with thunderstorms; a surge on a system that results from energy being impressed on the system
{s} of or pertaining to lightning
visible electrical discharge in the atmosphere, as in: Flashes of lightning illuminated the night sky
Electrical discharge at high gas pressure, which occurs between thundercloud and soil The electric current in the lightning channel can reach values of 10,000 A The plasma and the neutral gas inside the channel is strongly heated by the current flow This causes a sudden expansion of the lightning channel which can be heard as thunder It could only recently be proved that lightning discharges occur between cloud and ionosphere
Visible discharge of electricity created by thunderstorms
Most simply defined as the discharge of electricity from one cloud to another, or from a cloud to the ground
Lightening
A discharge of static electricity, generated (usually) by a thunderstorm cloud
abrupt electric discharge from cloud to cloud or from cloud to earth accompanied by the emission of light
A flash of light resulting from an electrical discharge between clouds or between clouds and the ground
A sudden and visible discharge of electricity produced in a thunderstorm, creating a flash of light generated by the flow of electrons between opposite charged parts of a cumulonimbus cloud This can occur within a cloud, between clouds, from the cloud to air, or from the cloud to the ground For examples, see heat lightning and ball lightning
Barbara
a visible electrical discharge produced by a thunderstorm The discharge may occur within or between clouds, between the cloud and air, or between a cloud and the ground
The sound produced by the electricity in passing rapidly through the atmosphere constitutes thunder
the flash of light that accompanies an electric discharge in the atmosphere (or something resembling such a flash); can scintillate for a second or more
{i} flash or streak of light in the sky caused by the discharge of an electric spark in a thundercloud
Usually, any and all of the assorted forms of observable electrical release created by thunderstorms
An electrical discharge from a thunderstorm
a flash of light in the sky produced when electricity passes from one cloud to another or between a cloud and the Earth
if a thunderstorm approaches: get off exposed alpine ridges and summits - get as far down the mountain as you can do not stand under a lone tall tree (or small clump of trees), or at the edge of a taller forest get off any body of water (lakes), do not stand on damp ground (swampy areas, ditches) do not stand in shallow caves, or rock scoops in cliffs do not stay in wooden shelters or tents get into forest of uniform height, or into a vehicle if you are caught in a storm: discard large metal objects sit on your dry pack if it is greater than 4" thick; or squat or kneel on ground cover ears with hands
is a discharge of atmospheric electricity accompanied by a vivid flash of light During thunderstorms, static electricity builds up in clouds A positive charge builds in the upper part of the cloud, while a negative charge builds in the lower portion When thedifference between the charges becomes great, the charge jumps from one area to another, creating a lightning bolt Most lightning bolts strike from one cloud to another but they can also strike the ground Such bolts occur when positive charges build up on the ground A negative charge or "leader" flows from the cloud toward the ground and then a positively charged leader (called the return stroke) runs from the ground to the cloud what appears as a lightning bolt is actually a series of downward and upward strokes, all taking place in less than a second
Any and all of the various forms of visible electrical discharge caused by thunderstorms Severe thunderstorms usually have frequent -- sometimes continuous -- lightning However, some non-severe thunderstorms also contain frequent and vivid electrical displays, while some severe storms are accompanied by little lightning
(Foudre) Most fire insurance policies make the company liable for all losses caused by lightning, even when no fire occurs Most policies, however, carry the electrical apparatus clause, which excludes loss caused by artificially generated electrical currents to electrical equipment
A visible discharge of electricity produced by a thunderstorm
the large electric sparks produced in and around thunderclouds
Lightning is the very bright flashes of light in the sky that happen during thunderstorms. One man died when he was struck by lightning Another flash of lightning lit up the cave. thunder and lightning. see also forked lightning
A discharge of atmospheric electricity, accompanied by a vivid flash of light, commonly from one cloud to another, sometimes from a cloud to the earth
A sudden and visible discharge of electricity produced in response to the build up of electrical potential between cloud and ground, between clouds, within a single cloud, or between a cloud and surrounding air
A rapid, visible discharge of electricity hotter than the surface of the sun Lightning is caused by the build up of electrical potential between cloud and ground, between clouds, or between clouds and the surrounding air
Lightning describes things that happen very quickly or last for only a short time. Driving today demands lightning reflexes. very fast, and often without warning. Visible discharge of electricity when part of the atmosphere acquires enough electrical charge to overcome the resistance of the air. During a thunderstorm, lightning flashes can occur within clouds, between clouds, between clouds and air, or from clouds to the ground. Lightning is usually associated with cumulonimbus clouds (thunderclouds) but also occurs in nimbostratus clouds, in snowstorms and dust storms, and sometimes in the dust and gases emitted by a volcano. A typical lightning flash involves a potential difference between cloud and ground of several hundred million volts. Temperatures in the lightning channel are on the order of 30,000 K (50,000 °F). A cloud-to-ground flash comprises at least two strokes: a pale leader stroke that strikes the ground and a highly luminous return stroke. The leader stroke reaches the ground in about 20 milliseconds; the return stroke reaches the cloud in about 70 microseconds. The thunder associated with lightning is caused by rapid heating of air along the length of the lightning channel. The heated air expands at supersonic speeds. The shock wave decays within a metre or two into a sound wave, which, modified by the intervening air and topography, produces a series of rumbles and claps. See also thunderstorm
A discharge of atmospheric electricity accompanied by a vivid flash of light During thunderstorms, static electricity builds up within the clouds A positive charge builds in the upper part of the cloud, while a large negative charge builds in the lower portion When the difference between the positive and negative charges becomes great, the electrical charge jumps from one area to another, creating a lightning bolt Most lightning bolts strike from one cloud to another, but they also can strike the ground These bolts occur when positive charges build up on the ground A negative charge called the "faintly luminous streamer" or "leader" flows from the cloud toward the ground Then a positively charged leader, called the return stroke, leaves the ground and runs into the cloud What is seen as a lightning bolt is actually a series of downward-striking leaders and upward-striking return strokes, all taking place in less than a second
- an electrical discharge that results from the buildup of positive and negative charges within a thunderstorm When the buildup becomes strong enough, lightning appears as a "bolt " This flash of light usually occurs within or between, the clouds and the ground When a lightning bolt occurs, the air surrounding its channel is instantaneously heated to as much as 50,000° F, a temperature that is five times that of the sun
a flash of light in the sky caused by the discharge of atmospheric electricity from one cloud to another or between a cloud and the earth
Very rarely a hazard in Scotland, you will be relieved to hear An approaching electrical storm is normally accompanied by thunder, heavy rain, extra static in the air Leave high and exposed points before it hits
levin
fulgury
leven
lightning bugs
plural form of lightning bug
lightning conductor
A metallic conductor that is attached to a high point of a building and leads to the ground and protects the building from damage by lightning
lightning conductors
plural form of lightning conductor
lightning detector
A device that provides an alarm to inform its user(s) that lightning has occurred nearby. Specific devices are available for a variety of applications
lightning detectors
plural form of lightning detector
lightning mapper
A system that displays a map of the position of recorded or real-time lightning discharges relative to the user or other objects
lightning mapper
The component of such a system that gathers the required data, comprised of an interconnected network of electric field change sensors that measure the time of arrival of electric field pulses from the strokes in a lightning flash. 2D maps require 3 such sensors, 3D maps require 4
lightning rod
A metallic conductor that is attached to a high point of a building and leads to the ground and protects the building from damage by lightning
lightning rod
A person or thing that is a target for negative reactions and distracts criticism from another target
lightning rods
plural form of lightning rod
lightning-quick
Incredibly fast
lightning arrester
A protective device for electrical equipment that reduces excessive voltage resulting from lightning to a safe level by grounding the discharge
lightning arrester
lightning rod, device that diverts lightning from the structure upon which it is placed
lightning bug
nocturnal beetle whose tail emits a phosphorescent light, firefly
lightning bug
A lightning bug is a type of beetle that produces light from its body. = firefly. Although firefly remains the literary and formal word, lightning bug is the term used by the majority of Americans for the slow-moving flying insect that flashes in the dark. Nearly 80 percent of those interviewed for the Dictionary of American Regional English volunteered lightning bug, while not quite 30 percent said firefly (including those who said both). Only in the northernmost states, especially New England, and along the Pacific coast, does firefly hold its own with lightning bug. Bug itself is nowadays an American term; since the 18th century, the British have preferred insect. an insect with a tail that shines in the dark = firefly
lightning chess
A form of chess in which each move must be completed within a very short time, usually ten seconds
lightning conductor
a metallic conductor that is attached to a high point and leads to the ground; protects the building from destruction by lightning
lightning conductor
metal device used to divert the electrical current of lighting bolts
lightning conductor
A lightning conductor is a long thin piece of metal on top of a building that attracts lightning and allows it to reach the ground safely. a metal wire or bar that is attached to the side of a building and goes from the top to the ground, used to protect the building from lightning
lightning rod
metal device used to divert the electrical current of lighting bolts
lightning rod
a metallic conductor that is attached to a high point and leads to the ground; protects the building from destruction by lightning someone who is a frequent target of negative reactions and serves to distract attention from another
lightning rod
someone who is a frequent target of negative reactions and serves to distract attention from another
lightning rod
If you say that someone is a lightning rod for something, you mean that they attract that thing to themselves. He is a lightning rod for controversy
lightning rod
A lightning rod is the same as a lightning conductor
lightning rod
a metallic conductor that is attached to a high point and leads to the ground; protects the building from destruction by lightning
lightning strike
A lightning strike is a strike in which workers stop work suddenly and without any warning, in order to protest about something. Bank staff are to stage a series of lightning strikes in a dispute over staffing. a strike (=act of stopping work) without any warning
lightning visit
quick visit
CG lightning
Lightning that makes contact with the ground via a feeder stroke coming up from the ground. Thunder is usually heard as a clap instead of a rumble from a CG strike
IC lightning
A Lightning stroke that remains within the cloud and does not connect to the ground. A "flash" of lightning splits into many strokes and channels that spread out through the cloud. Those that eventually find a path to the ground are CG strokes. Those that don't are IC strokes
Jersey lightning
Applejack
Jewish lightning
Supposed cause of a fire which is in fact deliberately lit by the property owner in order to benefit from insurance or similar such as destruction of documents
ball lightning
A short-lived, glowing ball sometimes observed to float in the air; thought to consist of ionized gas associated with thunderstorms
bead lightning
A relatively rare form of cloud-to-ground lightning which appears to break up into a string of short, bright sections, and lasts longer than the usual discharge channel
greased lightning
Something incredibly fast (now mainly used in comparison: like or faster than greased lightning)

You have to take your hat off to them. They've moved like greased lightning. I should have remembered about them. Slippery as a 'barrel load of eels' they are.

light
A stone that is not thrown hard enough
light
A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
light
The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

light
Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

light
To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

light
Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

light
Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

light
Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

light
travelling with no carriages, wagons attached
light
To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

light
To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
light
A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

light
Carrying little

I prefer to travel light.

light
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

light
Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

light
To start (a fire)
light
To set fire to

She lit her last match.

light
Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

light
Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

sheet lightning
A broad flash of lightning, with no visible bolt, due to reflection
white lightning
Illegally distilled whiskey, so named because it is frequently of higher proof than legal whiskey and/or may contain impurities imparting an unrefined taste
light
{a} lightly, cheaply, without difficulty
light
{n} that by which we see or understand, a view
light
{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
light
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
Light
jot
as quick as lightning
very quick, very fast; very quickly
as rapid as lightning
very quick, very fast; very quickly
ball lightning
A rare form of lightning in the shape of a glowing red ball, associated with thunderstorms and thought to consist of ionized gas
bolt of lightning
thunderbolt: a discharge of lightning accompanied by thunder
forked lightning
Forked lightning is lightning that divides into two or more parts near the ground. lightning that looks like a line of light that divides into several smaller lines near the bottom sheet lightning
forked lightning
a form of lightning that moves rapidly in a zigzag path with one end divided (fork-like)
heat lightning
Intermittent flashes of light near the horizon, usually seen on a hot summer evening, unaccompanied by thunder and thought to be cloud reflections of distant lightning
heat lightning
Glowing flash in clouds No thunder is heard because heat lightning is too far away
heat lightning
Lightning that appears as a glowing flash on the horizon It is actually lightning occurring in distant thunderstorms, just over the horizon and too far away for thunder to be heard
heat lightning
bright flashes of light near the horizon without thunder (especially on hot evenings); usually attributed to distant lightning that is reflected by clouds
heat lightning
The luminosity observed from ordinary lightning too far away for its thunder to be heard
light
usually the visual portion of the electromagnetic spectrum between infrared (about 8000 Angstroms or 800 nanometers(nm)) and ultraviolet (about 4,000 Angstroms or 400 nm); however, the term is sometimes used as a synonym for all electromagnetic radiation
light
make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
light
having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good"
light
a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner"
light
Radiant energy that is capable of producing a visual sensation The visible portion of the ELECTROMAGNETIC SPECTRUM extends from about 380 to 770 nanometers
light
Radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation The visible portion of the electromagnetic spectrum (light) extends from about 0 38 to 0 77 microns
light
To come down suddenly and forcibly; to fall; with on or upon
light
demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise"
light
Not strong or violent; moderate; as, a light wind
light
Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy
light
silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light idle chatter"
light
of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons"
light
lt
light
a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light"
light
(used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder"
light
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
light
mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?"
light
(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water"
light
easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet"
light
of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze"
light
Slight; not important; as, a light error
light
White or whitish; not intense or very marked; not of a deep shade; moderately colored; as, a light color; a light brown; a light complexion
light
To illuminate
light
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
light
A source of illumination
light
The range of electromagnetic radiation frequencies detected by the eye, or the wavelength range from about 400 to 750 nanometers It is sometimes extended to include photovoltaic effects and radiation beyond visible limits
light
A moderately low level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in perceptible amounts
light
Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load
light
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
light
Lightly; cheaply
light
74 at 20 degrees C"
light
The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible
light
The time during which the light of the sun is visible; day; especially, the dawn of day
light
having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
light
A very small portion of the electromagnetic spectrum of radiation, covering the wavelengths from approximately 400 - 700 nanometres (nm) for visible light, and 300-400 nm for ultraviolet light The energy of light radiation can damage collection materials by causing photochemical damage The amount of damage is proportional both to the intensity and the duration of exposure to light
light
electromagnetic radiation visible to the eye
light
{i} electromagnetic radiation which makes vision possible; sunlight, daylight; illumination; source of illumination, lamp; something which clarifies; viewpoint; enlightenment; example, model
light
the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark"
light
A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded
light
That agent, force, or action in nature by the operation of which upon the organs of sight, objects are rendered visible or luminous
light
Prosperity; happiness; joy; felicity
light
Life; existence
light
Refers to wines light in alcohol but also to texture and weight, how the wine feels in the mouth Lightness is appropriate in some wines, a defect in others
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight"
light
Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as, light food; also, containing little nutriment
light
That portion of the electromagnetic spectrum visible to the human eye. It ranges from the red end to the violet end of the spectrum, with wavelengths from 700 to 400 nanometres and frequencies from 4.3/n/n10^14 to 7.5/n/n10^14 Hz. Like all electromagnetic radiation, it travels through empty space at a speed of about 186,000 mi/sec (300,000 km/sec). In the mid-19th century, light was described by James Clerk Maxwell in terms of electromagnetic waves, but 20th-century physicists showed that it exhibits properties of particles as well; its carrier particle is the photon. Light is the basis for the sense of sight and for the perception of colour. See also optics; wave-particle duality. light dark light fixture light quantum light emitting diode light frame construction light year zodiacal light
light
cause to start burning; subject to fire or great heat; "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a cigarette"
light
to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him"
light
To give light to; to illuminate; to fill with light; to spread over with light; often with up
light
public awareness; "it brought the scandal to light"
light
Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy, graceful manner; delicate; as, a light touch; a light style of execution
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
Electromagnetic radiation in the spectral range detectable by the human eye (approx 380 to 720nm)
light
  In a strict sense, the region of the electromagnetic spectrum that can be perceived by human vision, i e , the visible spectrum, which is approximately the wavelength range of 0 4 μm to 0 7 μm (188)  Note 1:   In the laser and optical communications fields, custom and practice have extended usage of the term light to include the much broader portion of the electromagnetic spectrum that can be handled by the basic optical techniques used for the visible spectrum   Note 2: The region embraced by the term light has not been clearly defined, but by convention and usage, is considered to extend from the near-ultraviolet region of approximately 0 3 μm, through the visible region, and into the mid-infrared region to approximately 30 μm
light
having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries"
light
That which furnishes, or is a source of, light, as the sun, a star, a candle, a lighthouse, etc
light
intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
light
Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light
light
served with extra milk or cream
light
The part of the electromagnetic spectrum that is detected by the human eye
light
marked by temperance in indulgence; "abstemious meals"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light supper"
light
To start a fire
light
A window, or space for a window in architecture
light
an illuminated area; "he stepped into the light"
light
Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light
light
{s} not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
light
To set fire to; to cause to burn; to set burning; to ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light the gas; sometimes with up
light
very thin and insubstantial; "thin paper"; "flimsy voile"; "light summer dresses"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1 74 at 20 degrees C"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
The power of perception by vision
light
74 at 20 degrees C" designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck" psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart" not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney" (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water" of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze" moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step" of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons" having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries" intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy" having little importance; "losing his job was no light matter" less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A form of electromagnetic radiation composed of different wavelengths ranging from violet to red that are visible to the naked eye Light is also a means by which energy can be transferred
light
not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney"
light
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep"
light
psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart"
light
Having little, or comparatively little, weight; not tending to the center of gravity with force; not heavy
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights" the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark" public awareness; "it brought the scandal to light" mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?" a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand" a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner" an illuminated area; "he stepped into the light" a person regarded very fondly; "the light of my life" (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window" having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good" a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light" make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit" characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light" (used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder" (of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night" demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise" having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet" easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet" of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
Electromagnetic radiation of all wavelengths and frequencies The familiar "rainbow" of light spans a narrow slit in the electromagnetic spectrum, from 700 nanometers (red) to 400 nanometers (blue) The wavelengths of red and blue light differ by less than a factor of two The electromagnetic spectrum range spans beyond a factor of 10^18, (1 followed by 18 zeroes) from radio to gamma ray wavelengths Radio wavelengths can be the size of mountains while gamma ray wavelengths are the size of an atomic nucleus
light
Open view; a visible state or condition; public observation; publicity
light
To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a bird or insect
light
having little importance; "losing his job was no light matter"
light
Easily bestowed; inconsiderately rendered
light
That which illumines or makes clear to the mind; mental or spiritual illumination; enlightenment; knowledge; information
light
Electromagnetic radiation that is visible to the eye
light
brightness and animation of countenance; "he had a sparkle in his eye"
light
A humanly visible form of electromagnetic radiation This radiation has a wavelength between 0 40 and 0 71 micrometers (µm)
light
A small incandescent telltale lamp on a dynamo or battery circuit to show approximately by its brightness the voltage of the current
light
Electromagnetic radiation that may or may not be visible to the human eye
light
Visible electromagnetic radiation with wavelengths between 400 and 700 nm
light
pale in colour
light
Electromagnetic radiation that has a wavelength in the range from 380 (violet) to about 770 (red) nanometers (nm), and can be perceived by the normal, unaided human eye
light
get off (a horse)
light
Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial
light
To lighten; to ease of a burden; to take off
light
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
light
To feel light; to be made happy
light
a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand"
light
begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
light
To come by chance; to happen; with on or upon; formerly with into
light
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
light
technically, the spectrum of electromagnetic radiation, which can be seen by the human eye; also, the source of light or its use in painting such as the illumination of a subject or an aspect of a piece of work for emphasis
light
The medium through which light is admitted, as a window, or window pane; a skylight; in architecture, one of the compartments of a window made by a mullion or mullions
lightning

  Heceleme

  light·ning

  Türkçe nasıl söylenir

  laytnîng

  Telaffuz

  /ˈlītnəɴɢ/ /ˈlaɪtnɪŋ/

  Etimoloji

  [ 'lIt-ni[ng] ] (noun.) 13th century. light(e)n + -ing

  Ortak Eşdizimliler

  lightning bolt, lightning rod

  Videolar

  ... Other planets and moons have lightning and lava. ...
  ... The telegraph and telephone move messages at lightning speed. ...

  Günün kelimesi

  dentifrice