milk

listen to the pronunciation of milk
İngilizce - Türkçe
süt

Tereyağı sütten yapılır. - Butter is made from milk.

Kızım dükkândan süt alıyor. - My daughter is buying milk from the store.

süt sağmak
yolmak
sömürmek
{f} sütünü sağ
süt,v.sütünü sağ: n.süt
{f} sağmak

Bazı süt çiftçilerinin hayatı inekleri sağmak için robotlar tanıtıldığından beri çok daha kolay olmuştur. - The life of some dairy farmers has gotten a lot easier since the introduction of robots to milk the cows.

İnekleri sağmak için gitmem gerekiyor. - I need to go milk the cows.

(isim) süt
milk of human kindness insanın tabii şefkati
milk run tehlikesiz uçuş bomba uç
loğusa kadınlarda sütün gelişi ile meydana gelen hafif ateş
bir çeşit müshil
{f} sağmak (inek)
(fiil) sağmak (inek)
milk leg filibit
kötüye kullanmak
faydalanmak
çekmek

İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz. - Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits.

süte

Mısır gevreğim için biraz süte ihtiyacım var. - I need some milk for my cereal.

Süte karşı allerjim var. - I have an allergy to milk.

sütte
milk frother
Süt köpürtücü
milk roundsman
sütçü
milk coffee
(Gıda) sütlü kahve
milk cooling tank
(Gıda) süt soğutma tankı
milk cream
süt kreması
milk fed lamb
(Gıda) süt kuzusu
milk jug
sürahi şeklinde sütlük
milk of lime
kireç sütü
milk products
(Denizbilim) süt ürünleri
milk proteins
(Tıp) süt proteinleri
milk puddings
(Gıda) sütlü tatlı
milk roll
(Gıda) sütlü francala
milk shake
(Gıda) çalkalanmış süt
milk teeth
süt dişi
milk thistle
boğadikeni
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) kolgan
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) bostan otu
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) demir dikeni
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) mübarek dikeni
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) boğa dikeni
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) şevketibostan
milk tooth
kuzudişi
milk tooth
sütdişi
milk yield
(Gıda) süt üretimi
milk abscess
süt apsesi
milk can
süt kabı
milk float
sütçü kamyoneti
milk house
süthane
milk of lime
kireçsütü
milk of lime defecation
kireçsütü ile kireçleme
milk of lime grit
kireçsütü kumu
milk of lime grit separator
kireçsütü kum tutucu
milk powder
süttozu
milk powder
süt tozu
milk production
süt verimi
milk run
tehlikesiz uçuş
milk run
tehlikesiz sefer
milk shake
meyveli/çikolatalı süt
milk shake
milkşeyk
milk shake
şurupla karıştırılıp çalkalanmış süt
milk sheep
süt koyunu
milk sugar
süt şekeri
milk sugar
laktoz
milk tank
süt tankı
milk tooth
süt dişleri
milk vein
süt damarı
milk yield
süt verimi
milk-and-water
yavan
milk-and-water
değersiz
milk-and-water
tatsız
milk-white
süt gibi beyaz
milk cream
(Gıda) Sütün kaymağı
milk drink
süt içmek
milk duct
süt kanalı
milk fat
(Gıda) süt-yağı; sütteki katı maddelerden birisi olan yağ miktarı
milk fat globule
Süt yağındaki zerreciklerden her biri
milk fish
süt balık
milk glass
süt cam
milk ice
süt buz
milk intolerance
Sütü, içinde bulunan süt şekeri (laktoz) yüzünben sindirme zorluğu veya sindirme yetersizliği
milk line
süt hattı
milk of magnesia
İngiliz tuzu karışımı
milk of magnesia
manyezi süt
milk replacer
Süt ikame yemi, sütün yerine geçen yem
milk solid
süt katı
milk stain
süt leke
milk storage vessel
süt depolama damar
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) Meryemana dikeni
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) Boğa dikeni, (bot.) Silybum marianum
milk and tomato soup
(Gıda) süt çorbası
milk and water
tatsız
milk and water
değersiz
milk and water
yavan
milk can
(Gıda) süt güğümü
milk cart
süt arabası
milk chocolate
sütlü çikolata
milk dentition
(Diş Hekimliği) süt dişlenme dönemi
milk duct
(Anatomi) süt borusu
milk house
(Tarım) sağım yeri
milk hygiene
(Gıda) süt hijyeni
milk jug
İng. (sürahi şeklinde) sütlük
milk livered man
ciğeri beş para etmez adam
milk of magnesia
magnezyum sütü
milk pudding
sütlaç
milk pudding
(Gıda) muhallebi
milk puding
(Gıda) muhallebi
milk run
{i} olaysız uçuş
milk shake
milkşeyk (süt ve dondurma karışımı bir içecek)
milk shake
{i} milk shake
milk shake
(isim) milk shake
milk sibling
süt kardeş
milk sugar
sütten elde edilen bir şeker
milk teeth
süt dişleri
milk teeth
sütdişleri
milk thief
(Çiftçilik) sütten numune alma tüpü
milk thistle
bot. meryemanadikeni
milk tooth
süt dişi
milk trade
süt ticareti
milk white
süt beyazı
skimmed milk
yağsız süt
milking
süt sağma
skim milk
az yağlı süt
soy milk
(Gıda) soya sütü

Soya sütü, süt için büyük bir ikamedir. - Soy milk is a great substitute for milk.

Sade yoğurt ve soya sütü ekleyin. - Add plain yogurt and soy milk.

baklava with milk
(Gıda) sütlü nuriye
butter milk
(Gıda) kreması alınmış süt
coconut milk
(Botanik, Bitkibilim) hindistancevizi sütü
condensed milk
yoğun süt
cooked in milk
güllaç
dried milk
(Gıda) süt tozu
drink milk
süt içmek
dry milk
(Gıda) süttozu
first milk
ağız
hot milk
(Gıda) sıcak süt
it's no use crying over spilt milk
(deyim) son pişmanlık fayda etmez
milk run
(Turizm) sabah banliyösü
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) peygamber dikeni
milk thistle
(Botanik, Bitkibilim) uslu kenker
milking
sağılan süt
powder milk
(Gıda) süt tozu
skim milk
imansız süt
skimmed milk
az yağlı süt
sour milk
(Gıda) ekşi süt
sterilized milk
(Gıda) uzun ömürlü süt
whole milk
(Gıda) tam süt
without milk
sütsüz
acidophilus milk
süt asidi
coconut milk
hindistan cevizi sütü
condensed milk
koyulaştırılmış süt
condensed sugared milk
koyulaştırılmış şekerli süt
cows' milk
inek sütü
cry over spilt milk
boşuna üzülmek
daily milk production
günlük süt üretimi
desiccated milk
süttozu
dried milk
süttozu
evaporated milk
kısmen suyu alınmış yoğun süt
goats' milk
keçi sütü
ice milk
buzlu süt
milker
sağmal inek
milker
sağıcı
milker
sütü sağan kişi
mother's milk
ana sütü
mothers' milk
ana sütü
pasteurised milk
pastörize süt
pasturized milk
pastörize süt
powdered milk
süt tozu
powdered milk
süttozu
skim milk
yağsız süt
skim milk
kaymak altı
skimmed milk
imansız süt
skimmed milk
kaymak altı
skimmed milk
kaymağı alınmış süt
milks
sütler
tiger nut milk
kaplan fındık süt
milk thistle
meryemanadikeni
milker
{i} süt sağıcı
milker
{i} süt ineği
milker
{i} sağma makinesi
milker
{i} sağmal hayvan, sağmal
milker
sağmal hayvan
milker
{i} süt sağan kimse, sağıcı
milker
sağmal/sağıcı
milker
süt sağan kimse veya araç
milking
{i} sağma, sağım
milking
(Tıp) Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma
milking
{i} sağma
milking
(isim) sağma
Türkçe - Türkçe

milk teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MİLK
(Osmanlı Dönemi) Mal cinsinden olan yer. Birisinin tasarrufu altında bulunan yer. Mülk
MİLKED
(Osmanlı Dönemi) Nesne dövecek âlet
İngilizce - İngilizce
A white liquid produced by the mammary glands of female mammals to nourish their young. From certain animals, especially cows, it is a common food for humans as a beverage or used to produce various dairy products such as butter, cheese, and yogurt

US standard of identity The lacteal secretion, practically free from colostrum, obtained by the complete milking of one or more healthy cows, and including the addition of limited amounts of vitamin A, vitamin D, and other carriers or flavoring ingredients identified as safe and suitable.

To talk or write at length about (a particular point)
To take advantage of (a situation)

When the audience began laughing, the comedian milked the joke for more laughs.

An individual serving of milk

Table three ordered three milks. (Formally: The guests at table three ordered three glasses of milk.).

A white (or whitish) colored liquid obtained from a vegetable source such as soy beans, coconuts, almonds, rice, oats. Also called non-dairy milk
To express any liquid (from any creature)
To express milk from (a mammal, especially a cow)

The farmer milked his cows.

{v} to draw milk from a cow to suck
{n} a liquid drawn from the teats of females
exploit as much as possible; "I am milking this for all it's worth
produced by mammary glands of female mammals for feeding their young a white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings any of several nutritive milklike liquids a river that rises in the Rockies in northwestern Montana and flows eastward to become a tributary of the Missouri River take milk from female mammals; "Cows need to be milked every morning"
a white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings
To draw or press milk from the breasts or udder of, by the hand or mouth; to withdraw the milk of
To give off small gas bubbles during the final part of the charging operation; said of a storage battery
take milk from female mammals; "Cows need to be milked every morning"
Liquid products for cleaning your skin or making it softer are sometimes referred to as milks. sales of cleansing milks, creams and gels. = lotion
and honey"
An emulsion made by bruising seeds; as, the milk of almonds, produced by pounding almonds with sugar and water
(or other dairy products such as yogurt) - Dairy products may contain residue of antibiotics given to the cows which may be detrimental to your starter Additionally, you may cultivate microorganisms which thrive on the sugars derived from milk (lactose), rather than those derived from flour, which will not contribute as much to your bread Additionally, dairy products in a starter may go rancid Some milk-based starters such as Friendship starters should be fed with milk
The ripe, undischarged spat of an oyster
Doodh Liquid
To draw anything from, as if by milking; to compel to yield profit or advantage; to plunder
disapproval If you say that someone milks something, you mean that they get as much benefit or profit as they can from it, without caring about the effects this has on other people. A few people tried to milk the insurance companies The callous couple milked money from a hospital charity to fund a lavish lifestyle. see also coconut milk, condensed milk, evaporated milk, skimmed milk. Liquid secreted by the mammary glands of female mammals to nourish their young. The milk of domesticated animals is also an important food source for humans. Most milk consumed in Western countries is from cows; other important sources include sheep, goats, water buffalo, and camels. Milk is essentially an emulsion of fat and protein in water, along with dissolved sugar, minerals (including calcium and phosphorus), and vitamins, particularly vitamin B complex. Commercially processed cow's milk is commonly enriched with vitamins A and D. Many countries require pasteurization to protect against naturally occurring and artificially introduced microorganisms. Cooling further prevents spoilage (souring and curdling). Fat from whole milk (about 3.5% fat content) can be removed in a separator to produce cream and leave low-fat milk (1-2% fat) or skim milk (0.5% fat). Milk is usually homogenized, forced under high pressure through small openings to distribute the fat evenly. It may also be condensed, evaporated, or dehydrated for preservation and ease of transport. Other dairy products include butter, cheese, and yogurt
Milk is the white liquid produced by cows, goats, and some other animals, which people drink and use to make butter, cheese, and yoghurt. He popped out to buy a pint of milk. basic foods such as meat, bread and milk
To elute a cow
produced by mammary glands of female mammals for feeding their young
exploit as much as possible; "I am milking this for all it's worth"
a river that rises in the Rockies in northwestern Montana and flows eastward to become a tributary of the Missouri River
To draw or to yield milk
a white liquid food produced by mothers to feed their young
A kind of juice or sap, usually white in color, found in certain plants; latex
{i} white liquid produced by female mammals that serves as nourishment for their young; this liquid from some mammals (cows, sheep, and goats) that is processed for human consumption; similar liquid produced by certain plants (as the coconut)
Milk is the white liquid produced by women to feed their babies. Milk from the mother's breast is a perfect food for the human baby
Slang for latex additive (because of it's consistency and color)
any of several nutritive milklike liquids
To draw from the breasts or udder; to extract, as milk; as, to milk wholesome milk from healthy cows
add milk to; "milk the tea"
A healthful beverage which kids will gladly drink once it's turned into junk food by the addition of sugar and cocoa
If someone milks a cow or goat, they get milk from it, using either their hands or a machine. Farm-workers milked cows by hand
{f} draw milk from the udder of a cow or another animal; sap, use, draw excessive amount from
A liquid secreted by the mammary glands of mammals to nourish their young
A white fluid secreted by the mammary glands of female mammals for the nourishment of their young, consisting of minute globules of fat suspended in a solution of casein, albumin, milk sugar, and inorganic salts
leche
yarrum
lait
milk acid
acid of milk, lactic acid
milk bar
A small shop and/or cafe, often part of a larger shop, that sells fast food and a range of dairy based beverages such as milkshakes and ice creams
milk bars
plural form of milk bar
milk chocolate
A single piece of candy composed of this type of chocolate
milk chocolate
Chocolate that includes milk powder as one of its ingredients
milk chocolates
plural form of milk chocolate
milk crust
A skin disorder of infants causing scaly, flaky, itchy, red skin in the head area
milk float
An electric accumulator battery driven vehicle, designed for the house to house delivery of fresh milk. Common in Europe, especially UK
milk floats
plural form of milk float
milk it
Faking it, pretending a sickness

She's not really sick, she's milkin' it.

milk line
One of two parallel lines on the breast of a mammal along which the nipples are found
milk of lime
Calcium hydroxide
milk of magnesia
A milky-white solution of magnesium hydroxide, used as a saline osmotic laxative and as an antacid
milk pan
A small type of saucepan, with a lip, used for heating milk
milk powder
Pulverized milk solids, produced by evaporating all liquid from milk
milk pudding
any of several simple cooked desserts made from sweetened milk and some starchy ingredient
milk punch
A hot Irish drink, scáiltín, made from equal amounts of hot whiskey and milk
milk punch
A cold beverage of milk, bourbon, sugar, and vanilla extract, common in New Orleans
milk replacer
Liquid nutrition having nutritional qualities comparable to mother's milk that is given to young animals when mother's milk is not available
milk run
A routine trip, especially one involving several stops
milk run
the picking up of mixed loads from multiple fixed sources on a regular routine like basis
milk run
A campaign for a political office whose main apparent purpose is to "milk" money from supporters in order to provide a source of income for the candidate, campaign staff, and family members
milk run
An uneventful mission, especially a military sortie completed without incident
milk saucepan
A small saucepan, often coated with Teflon etc, having a wide lip; typically used to heat milk for drinks
milk snake
Any of various snakes, Lampropeltis triangulum, with smooth and shiny scales and typically a pattern of colours that runs red-black-yellow or white-black-red
milk snakes
plural form of milk snake
milk substitute
Liquid that replaces milk in a diet or recipe
milk tea
Bubble tea
milk tea
Tea with milk
milk teeth
plural form of milk tooth
milk thistle
Any of the thistles in the genus Silybum
milk thistles
plural form of milk thistle
milk tooth
Any tooth of the first set of teeth of young people (or livestock.)
milk-cap
A mushroom of the genus Lactarius
milk-tooth
Alternative spelling of milk tooth
milk-vetch
any of several species of flowering plants of the genus Astragalus
milk-white
Having a slightly white-blue color, that of milk
milk score
{n} a scored account of milk owed for
milk intolerance
Congenital disorder consisting of an inability to digest milk and milk products; absence or deficiency of lactase results in an inability to hydrolyse lactose, lactose intolerance, lactase deficiency
Milk River
A river rising in the Rocky Mountains of northwest Montana and flowing about 1,006 km (625 mi) northward to southern Alberta then east and south back to northern Montana, where it joins the Missouri River
milk a pigeon
try and accomplish the impossible
milk allergy
sensitivity to dairy products
milk and dairy products
products made from milk and its derivatives
milk and honey
good things, necessary or desirable items
milk bar
snack bar that sells milk drinks and light refreshments (such as ice cream)
milk bar
food counter where dairy products are sold
milk can
large can for transporting milk
milk chocolate
chocolate which has milk added to it
milk chocolate
chocolate made from chocolate liquor with sugar and cocoa butter and powdered milk solids and vanilla and (usually) lecithin; the most common form of chocolate for eating; used in chocolate candy and baking and coatings
milk chocolate
Milk chocolate is chocolate that has been made with milk. It is lighter in colour and has a creamier taste than plain chocolate. Sweetened chocolate made with milk and other ingredients. chocolate that has milk added to it plain chocolate
milk churn
a tall round metal container with a lid, used to carry milk from farms
milk fever
{i} slight elevation of fever following childbirth; acute illness in cows or other female animals that have just given birth
milk float
{i} (British) small milk delivery car that is powered by means of electricity used for delivering milk and dairy products to houses
milk float
A milk float is a small electric van with a roof and no sides which is used to deliver milk to people's houses. an electric vehicle that is used for delivering milk to people's houses
milk float
a van (typically powered by electricty) with an open side that is used to deliver milk to houses
milk glass
Milk Glass is a term used for opaque white glass It looks like white porcelain It was first made in Venice in the 14th or 15th century The opaque white color is usually made with tin oxide
milk glass
a milky white translucent or opaque glass
milk glass
A colour of glass seldom found and used primarily to contain creams and ointments Tin or Zync oxide was added to achieve this colouring
milk glass
Gas pump globes made of milk-colored glass Most early one-piece generic pump globes are made of milk glass
milk glass
An opaque or translucent whitish glass
milk glass
white opaque glass used mostly in reproduction of early decorative pieces
milk leg
painful thrombosis of the femoral vein in the leg following childbirth
milk leg
A painful swelling of the leg occurring in women after childbirth as a result of clotting and inflammation of the femoral veins
milk margarine
margarine which contains milk as one of the ingredients
milk of human kindness
good will, positive human treatment
milk of magnesia
A milky white aqueous suspension of magnesium hydroxide, Mg(OH), used as an antacid and a laxative. a thick white liquid medicine used for stomach problems
milk of magnesia
purgative consisting of a milky white liquid suspension of magnesium hydroxide; used as a laxative and (in smaller doses) as an antacid
milk pasteurization
heating of milk to a high temperature in order to kill bacteria
milk powder
white powder which is used as a milk substitute
milk powder
dehydrated milk
milk product
Milk products are foods made from milk, for example butter, cheese, and yoghurt. = dairy products. a food such as cheese or cream that is made from milk
milk pudding
a sweet food made of rice or other grains baked with milk and sugar
milk punch
a punch made of spirits and milk and sugar and spices
milk round
The milk round is an event that happens once a year when people from large companies visit colleges and universities and interview students who are interested in working for them. He obtained his first job through the milk round
milk round
If someone has a milk round, they work as a milkman, going from house to house delivering milk. Milk rounds are threatened as customers switch to buying from supermarkets
milk run
(Ticaret) The combination of shipments from multiple vendors in close geographic proximity into one shipment received by the customer, normally done for a defined route on a recurring basis
milk run
{i} (Slang) trip taken late at night by train that makes many stops along the way
milk run
A routine trip involving stops at many places
milk shake
{i} drink made from milk and other ingredients shaken together
milk sickness
Its origin in cattle has been variously ascribed to the presence of certain plants in their food, and to polluted water
milk sickness
cows, and persons using the meat or dairy products of infected cattle
milk sickness
caused by consuming milk from cattle suffering from trembles
milk sickness
A peculiar malignant disease, occurring in parts of the western United States, and affecting certain kinds of farm stock esp
milk sickness
Its chief symptoms in man are uncontrollable vomiting, obstinate constipation, pain, and muscular tremors
milk snake
Any of various nonvenomous king snakes of the species Lampropeltis triangulum ranging from the eastern and central United States south to Ecuador, often having red, black, and yellow or white bands. Also called house snake, milk adder
milk snake
nonvenomous tan and brown king snake with an arrow-shaped occipital spot; southeastern ones have red stripes like coral snakes
milk store
(Canadian) convenience store, small grocery store
milk substitute
non-dairy substance used instead of milk
milk sugar
lactose, white crystalline substance derived from milk and used to prepare baby food
milk teeth
first teeth, temporary teeth
milk thistle
any of several Old World coarse prickly-leaved shrubs and subshrubs having milky juice and yellow flowers; widely naturalized; often noxious weeds in cultivated soil
milk thistle
tall Old World biennial thistle with large clasping white-blotched leaves and purple flower heads; naturalized in California and South America
milk toast
Toast, usually buttered, served in warm milk, often with sugar or seasonings
milk tooth
Your milk teeth are the first teeth that grow in your mouth, which later fall out and are replaced by a second set. Any of the temporary first teeth of a young mammal. Also called baby tooth, primary tooth. milk teeth one of the first set of teeth that babies and young children have = baby tooth
milk tooth
temporary tooth, tooth that appears at a young age but is later replaced by an adult tooth (of a child or young animal)
milk vetch
Any of various plants of the genus Astragalus, having pinnate, compound leaves and clusters of purple, white, or yellowish flowers
milk vetch
A leguminous herb (Astragalus glycyphyllos) of Europe and Asia, supposed to increase the secretion of milk in goats
milk vetch
any of various plants of the genus Astragalus
milk wagon
wagon for delivering milk
milk white
You can use milk white to describe things that are a milky white colour. Mist was rising, and trees and shrubs began to disappear in a milk-white haze
milk-and-water
weak, watered-down, diluted
milk-white
a white the color of fresh milk
milk-white
white as milk
Amazon milk frog
A large species of frog native to South America, scientific name Trachycephalus resinifictrix
Amazon milk frogs
plural form of Amazon milk frog
Channel Island milk
A type of creamy, light-beige-coloured milk originally from the Jersey and Guernsey breeds of cattle native to the Channel Islands
acid of milk
lactic acid
almond milk
A milky liquid made from almonds and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
breast milk
Milk produced by human mammary glands
cat milk
Milk formulated to be suitable for cats
coconut milk
The liquid from inside the seed of the coconut. It is commonly used in South East Asian cuisine for its aromatic property in curry and other gravy
condensed milk
Milk that has been reduced and sweetened to the consistency of syrup, and then canned
don't cry over spilled milk
Alternative spelling of don't cry over spilt milk
don't cry over spilt milk
It is no use worrying about unfortunate events which have already happened and which cannot be changed
evaporated milk
Milk that has been concentrated by evaporation and canned
first milk
colostrum, beestings
goat's milk cheese
cheese made from goat's milk
goat's milk cheeses
plural form of goat's milk cheese
gold-top milk
Channel Island milk
hazelnut milk
A milky liquid made from hazelnuts and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
homo milk
homogenized milk
homogenized milk
milk which has been treated so that the entire liquid remains equally creamy, instead of forming a separate layer of cream at the top
ice milk
a dessert of sweetened, frozen milk products
malted milk
A milkshake with malt powder added for flavour
milker
a dairy cow
milker
a person who, or a machine which, milks
moose milk
A Canadian cocktail made with rum and ice cream or similar ingredients
mother's milk
breast milk
one-percent milk
Milk containing one percent butterfat
peanut milk
A milky liquid made from peanuts and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
rice milk
A milky liquid made from rice and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
semi-skimmed milk
milk from which about half of the cream has been removed
skim milk
: Non-fat milk; milk that has had the cream removed

We like to drink skim milk instead so as to consume fewer calories.

skim-milk
Attributive form of skim milk, noun

skim-milk muffins.

skimmed milk
Milk that has had the cream removed

We like to drink skimmed milk instead so as to consume fewer calories.

skimmed-milk
Attributive form of skimmed milk, noun

skimmed-milk muffins.

soy milk
A milky liquid made from soy beans and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
soy milk
An individual serving of such a beverage
sugar of milk
Lactose, a disaccharide found in milk
two-percent milk
Milk containing two percent butterfat
ugly milk-cap
An edible mushroom (Lactarius necator)
ugly milk-caps
plural form of ugly milk-cap
skim milk
milk that has an extremely low percentage of fat
milker
{n} one that draws milk from cows
milked
past of milk
milker
cattle that are reared for their milk
milker
One who milks; also, a mechanical apparatus for milking cows
milker
a conservative poker player who only raises the stakes on a good hand
milker
A cow or other animal that gives milk
milker
{i} one who milks, one who extracts milk from cows or other animals; animal that is milked; milking device
milking
{i} act of drawing milk from the udder of a cow or another animal
milking
present participle of milk
milks
third-person singular of milk
Türkçe - İngilizce

milk teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

milk shake
milk shake
milk shake
shake
milk