kapama

listen to the pronunciation of kapama
Türkçe - İngilizce
{i} closure
closing, closure
heaviness
closing

Closing your eyes helps you think better. - Gözlerini kapamak senin daha iyi düşünmene yardımcı olur.

shutting
internment
enclosure
sealing
inclosure
shutoff
shutting down
turning off
obturation
obstruction
stew
lamb stewed in a covered pot with lettuce and green onions
covering
closing, closure; stew of lamb; suit, clothes
(Gıda) lamb stew with new onions
occlusion
suit
clothes
stew of lamb
blocking
shutdown
switching off
power off
enclosure,inclosure
shut

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

I told you to shut up. - Sana çeneni kapamanı söyledim.

kapamak
{f} close

We have to close the windows. - Pencereleri kapamak zorundayız.

kapamak
shut down
kapamak
shut

It is not good for your health to shut yourself in all day. - Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir.

Just pull the door shut. It'll lock by itself. - Sadece kapıyı kapamak için çekin. O kendi kendine kitlenecektir.

kapamak
turn off
kapamak
{f} cover
kapamak
turn out
kapamak
shut up
kapamak
fasten
kapamak
shut out
kapamak
(Fiili Deyim ) seal up
kapamak
obstruct
hermetik kapama
(Tıp) hermetic seal
kapamak
lock in
kapamak
inclose
kapamak
plug
kapamak
tune of
kapamak
(Askeri) shutdown
kapamak
wind down
kapamak
hang up

Tom was just about to hang up when he heard Mary scream. - Tom Mary'nin çığlık attığını duyduğunda telefonu kapamak üzereydi.

kapamak
enclose
kapamak
draw
kapamak
conceal
kapamak
shut off
kapamak
fill
kapamak
turn something off
kapamak
(Havacılık) cover to
kapamak
seal off
kapamak
plug up to
kapamak
cover up
kapamak
switch
kapa
{f} shut

Translate and shut up! - Çevir ve kapa çeneni!

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
coop in
kapa
{f} inclose
kapa
{f} switching off
kapa
shut down

They decided to shut down the factory. - Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler.

There is a possibility that we won't have to shut down the factory. - Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var.

kapamak
shut in
kapamak
dam
kapamak
obturate
kapamak
mew up
kapamak
close down
kapamak
block
kapamak
stop a gap
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
power#off
kapamak
to shut
acil kapama yapısı
emergency closing structure
açma kapama
push-pull
açma kapama
on off
kapa
obturate
kapa
coopup
kapa
closing

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

We heard the door closing. - Biz kapının kapandığını duyduk.

kapamak
to lock up (someone, something) in (a place)
kapamak
to cover, conceal, hide, obscure; to veil
kapamak
top
kapamak
to close, shut
kapamak
confine
kapamak
{f} occlude
kapamak
coop up
kapamak
bung up
kapamak
to close down, shut down (a business); to suppress, abolish (an organization)
kapamak
to close, to shut; to block, to obstruct; to cover (up); to fill; to turn sth off, to switch sth off; to lock in; to confine; (hesabı) to close; (telefonu) to hang up; (konuyu) to hush up
kapamak
to turn off (a faucet, electricity, a radio)
kapamak
{f} stop
kapamak
to block (a view, a road)
kapamak
to settle, pay up (an account)
kapamak
shut to
kapamak
(hesap) wind up
kapamak
encase
kapamak
to close up (the space between rows or ranks)
kapamak
set off
kapamak
encipher
kapamak
to stockpile, hoard
kapamak
coop
kapamak
encode
kapamak
coop in
kapamak
block up
kapamak
power off , switch off , turn off
kapamak
shutter
kapamak
to reduce (the space between printed lines)
kapamak
stop up
kapamak
cover in
kapamak
seal
kapamak
to drop (a matter)
kapamak
power off
kapamak
fence in
kapamak
to plug up, stop up
kapamak
(telefon) hang up
kapamak
(borç) wipe out
mevsimsel kapama
(Denizbilim) seasonal closure
perdeyi kapama işareti vermek
ring down the curtain
poligon kapama hatası
closing error
polo kapama
(Tekstil) polo closure
kapama