big

listen to the pronunciation of big
İngilizce - Türkçe
büyük

Twitter İslâm'ın en büyük düşmanları arasındadır. - Twitter is among the biggest enemies of Islam.

Büyük bir hataydı ki, o caydı. - He broke his promise, which was a big mistake.

fazla

O ceket sizin için çok fazla büyük. - That jacket is way too big for you.

Fazla kazanmak için fazla risk almak zorundasın. - You have to risk big in order to win big.

çok

Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı. - Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth.

Park oldukça büyüktür; Çok sayıda ağaçları ve çok sayıda çiçekleri vardır. - This park is pretty big; it has a lot of trees and many flowers.

anaç
cüsseli

Cüsseli erkekler her zaman güçlü değildir. - Big men are not always strong.

O, cüsseli, yavaş hareket eden bir adamdı. - He was a big, slow-moving man.

mühim

Niçin o kadar mühim bir şeyi söylemek için beni uyandırdın? Şimdi, asla işime konsantre olamayacağım. - Why did you wake me up to tell me something that big? Now, I'll never be able to concentrate on my work!

etkili
yüce gönüllükle
taşaklı
eşek kadar
iriyarı
irikıyım
babaç
kallavi
yeke
ünlü

Sami büyük bir şehre gitmek ve zengin ve de ünlü olmak istedi. - Sami wanted to go to a big city and be rich and famous.

övünerek
iri

Ken'in köpeği çok iri. - Ken's dog is very big.

Mary'nin iri kahverengi gözleri var. - Mary has big brown eyes.

popüler
önemli

Yakıt tasarrufu bu arabanın önemli bir avantajıdır. - Fuel economy is a big advantage of this car.

Evet, bu hiç önemli değil. - Yeah, it's no big deal.

kocaman

Tom sandviçten kocaman bir lokma aldı. - Tom took a big bite out of his sandwich.

İnekler kocaman ve uysal görünüyordu. - The cows looked big and docile.

{s} yüce
Big Brother diktatör
yüksek ruhlu
big game büyük av
yuksek Big Ben ingiliz parlamento binasındaki büyük saat ve çanı
a1i
ağır ve tehlikel
{s} iri kıyım
big business büyük sermayeli ticaret
{s} kapı gibi (Argo)
{s} iri yarı
koca

Önümde koca bir haftam var. - I've got a big week ahead of me.

Torbayı yapmak için koca bir parça kağıt kullandı. - He used a big piece of paper to make the bag.

kapı gibi
bigger
{f} daha büyük

Pekin, Roma'dan daha büyüktür. - Beijing is bigger than Rome.

Tom benden daha büyük. - Tom is bigger than me.

big sister
abla

Ablam her gün duş alıyor. - My big sister showers every day.

O genellikle ablasına boyun eğmek zorunda. - She usually has to give in to her big sister.

big bag
Genellikle taşımacılıkta kullanılan, dökme hammadde (granül maden, yem vb)taşınmasına yarayan büyük çuval
big-bodied
İri yarı, büyük bedenli
big enough
yeterince büyük
big headed
kendini bir şey sanan
big bang
Büyük Patlama: Evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model
big bear
(Astronomi) büyükayı
big business
büyük işletmeler
big close up
(Sinema) baş çekimi
big deal
(deyim) kodaman
big dipper
büyük ayı

Büyük Ayıyı kolayca bulabilirsin. - You can find the Big Dipper easily.

big five
(Pisikoloji, Ruhbilim) büyük beşli
big guns
(deyim) büyükbaş
big guns
(deyim) büyük adam
big guns
(Konuşma Dili) ağır toplar
big guns
(deyim) kodaman
big mistake
büyük hata
big money
çok para
big mouth
boşboğaz
big no-no
Asla yaılmaması gereken şey
big notebook
(Bilgisayar) büyük defter
big picture
genel görünüm

Genel görünüme bakmamız gerekiyor. - We need to look at the big picture.

Burada genel görünüme bakman gerekiyor. - You need to look at the big picture here.

big problem
büyük sorun
big screen
sinema
big spender
savurgan

Ben bir savurgan değilim. - I'm not a big spender.

Tom büyük bir savurgan. - Tom is a big spender.

big spender
müsrif
big step
büyük adım
big time
büyük bir başarı
big tits
büyük göğüsler
big trouble
büyük sorun
big wheel
(deyim) kodaman
big shot
önemli kimse
Big Dipper
Büyükayı yıldızı
big business
büyük sermayeli şirketler
big business
büyük iş
big close-up
yakın plan
big close-up
yakın çekim
big close-up
baş plan
big deal
ne farkeder ki
big dipper
büyükayı

Çoğu insanın bildiği bir takım yıldızı Büyükayı'dır. - One constellation that most people know is the Big Dipper.

big end
biyel başı
big game
büyük hayvan avı

Hemingway, Afrika'daki büyük hayvan avından hoşlandı. - Hemingway enjoyed big game hunting in Africa.

big game
büyük av

O ormanda birçok büyük av hayvanı var. - There's a lot of big game in that forest.

big hand
çılgınca alkış
big m method
büyük m yöntemi
big pot
önemli zat
big pot
kodaman
big shot
kodaman

Tom onun bir kodaman olduğunu düşünüyor. - Tom thinks he's a big shot.

Bay Smith bir kodaman olduğunu düşünüyor. - Mr. Smith thinks that he's a big shot.

big time
en yüksek düzey
big top
büyük sirk çadırı
big tree
filmahmudi ağacı
big with
yüklü
big with
gebe
big-hearted
cömert
big-hearted
eli açık
Big O notation
Büyük O (Big-Oh) gösterimi matematiksel bir gösterim olup işlevlerin (fonksiyonların) asimptotik davranışlarını tarif etmek için kullanılır. Daha açık şekilde anlatmak gerekirse, bir işlevin büyümesinin asimptotik üst sınırını daha basit başka bir işlev cinsinden tanımlanması demektir. İki temel uygulama alanı vardır: matematik alanında genellikle kırpılmış bir sonsuz serinin kalan terimini karakterize etmek için kullanılır; bilgisayar bilimlerinde ise algoritmaların bilgi işlemsel karmaşıklığının çözümlemesi için kullanılır
Big-Oh
Büyük O (Big-Oh) gösterimi matematiksel bir gösterim olup işlevlerin (fonksiyonların) asimptotik davranışlarını tarif etmek için kullanılır. Daha açık şekilde anlatmak gerekirse, bir işlevin büyümesinin asimptotik üst sınırını daha basit başka bir işlev cinsinden tanımlanması demektir. İki temel uygulama alanı vardır: matematik alanında genellikle kırpılmış bir sonsuz serinin kalan terimini karakterize etmek için kullanılır; bilgisayar bilimlerinde ise algoritmaların bilgi işlemsel karmaşıklığının çözümlemesi için kullanılır
big ass
büyük got
big baler
büyük balya
big ben
Londra'da parlemento binasındaki, meşhur saat kulesi
big boned
büyük kemikli
big boobs
büyük göğüsler
big boy
koca adam
big breasted
göğüslü büyük
big cat
büyük kedi
big fish
büyük balık
big fish in a small pound
küçük denizde büyük balık
big grin
büyük sırıtış
big hand
büyük el
big head
Kendini beğenmiş, kibirli
big hitter
büyük hitter
big in japan
Alphaville 'nin eski bir şarkısı
big it up
büyük it up
big league
büyük lig

Büyük liglere hoş geldiniz. - Welcome to the big leagues.

big mac
maç büyük
big mouth smiling
kocaman gülümseme
big name
Ünlü, meşhur, bilinen kişi
big news
büyük haber
big screen
büyük ekran
big size
büyük boy
big smoke
Büyük kent
big stink
(deyim) Taşkınlık, insanların topluca yaptığı taşkınlık; skandal, sansasyon
big three
Detroit merkezli Amerika'nin "üç büyük" otomotiv şirketini niteleyen ifade. Bu şirketler General Motors, Ford, ve Chrysler'dir
big thumbnail
büyük önizleme resmi
big-boned
büyük kemikli
big-box
Üreticiden doğruca tüketiciye satış yapan, çok büyük alışveriş merkezi
big-endian
(Bilgisayar) İnsanların soldan sağa veya sağdan sola alfabelere sahip olmaları gibi işlemciler de byte'ları saklarken önemli byte'ın solda veya sağda olmasına göre sınıflandırılır. Buna endianness da denir. Arap rakamlarında olduğu gibi (İngilizce veya Türkçede kullandığımız rakamlar) önemli byte'ın solda olduğu sıralamaya big-endian denir. Önemli byte'ın en sağda olduğu sıralama ise little-endian olarak adlandırılır
big-headed
Kendini beğenmiş, kibirli
big-wave
büyük dalga
biggest
en büyük

Komünizm kampanyada en büyük konu oldu. - Communism was the biggest issue in the campaign.

O bu şehirdeki en büyük oteldir. - This is the biggest hotel in this city.

big cheese
(deyim) önemli kimse
big deal
(deyim) önemli kimse
big deal
çok önemli

Bu çok önemli bir konu. - It's a very big deal.

Bunun çok önemli olmadığını düşündüm. - I thought this wasn't a big deal.

big headed
kendini beğenmiş
bigger
büyük

Pekin, Roma'dan daha büyüktür. - Beijing is bigger than Rome.

Tokyo Roma'dan daha büyüktür. - Tokyo is bigger than Rome.

a big
büyük
big brother
büyük kardeş
big city
büyük şehir

Büyük şehirler kapkaççılarla doludur. - A big city is full of snatchers.

Küçük şehirdekiyle büyük şehirdeki kitapçı arasındaki fark nedir? - What is the difference between a bookshop in a small town and in a big city?

big headed
Kendini beğenmiş, kibirli
big headed
büyük kafalı
big stick
büyük sopa
bigness
irilik
Big Dipper
büyükayı [(Astronomi) ]
Big Dipper
büyükayı takımyıldızı [(Astronomi) ]
Big Dipper
arabacı takımyıldızı [(Astronomi) ]
Big Dipper
Büyükayı takımyıldızı
Big Dipper
Arabacı takımyıldızı
Big brother
(isim) Atabey
big bang
başlangıç
big brother
{i} ağabey

Ağabeyim ödevini çabucak bitirdi. - My big brother finished his homework very quickly.

Bir ağabeyim ve iki kız kardeşim var. - I have one big brother and two little sisters.

big brother
{i} diktatör
big cheese
{k} (deyim) gruptaki en onemli kisi; en onemli oldugunu sanan kimse
big cheese
kodaman
big deal
bana ne
big deal
büyük marifet

Bu büyük marifet değil. - This isn't a big deal.

big deal
o da bir şey mi
big dipper
(Askeri) Büyükayı takım yıldızları
big stick
savaş tehdidi
big time
yüksek rütbeli
big time
önemli
big toe
ayak başparmağı

Tom ayrıca sağ ayağındaki ayak başparmağını kırdı. - Tom also broke his big toe on his right foot.

Mary ayak başparmağı ile banyonun sıcaklığını test etti. - Mary tested the bath's temperature with her big toe.

big top
sirk çadırı
big top
sirk
biggish
(sıfat) büyükçe
biggish
{s} büyükçe

Büyükçe bir sandalye, ama kapı aralığından anca geçer. - It's a biggish chair, but it'll just barely fit through the doorway.

bigness
{i} büyüklük
bigness
[n] büyüklük
bigness
{i} kocamanlık
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
Fat

Gosh, she is big!.

Adult

Kids should get help from big people if they want to use the kitchen.

An important or powerful person; a celebrity; a big name
To praise or recommend
Of great size, large

Elephants are big animals, and they eat a lot.

Popular

That style is very big right now in Europe, especially among teenagers.

Walls are very popular these days. - Walls are very big these days.

It's very popular these days. - It's very big these days.

Thought to have undue influence

There were concerns about the ethics of big science.

Important or significant

What's so big about that? I do it all the time.

Mature, conscientious, principled

I tried to be the bigger person and just let it go, but I couldn't help myself.

The big leagues, big time
Enthusiastic (about)

I'm not big on the idea, but if you want to go ahead with it, I won't stop you.

{a} large, swelled, proud, haughty, pregnant
plural of Big H
Something that is big consists of many people or things. The crowd included a big contingent from Ipswich. the big backlog of applications. = large small
big, great, large
Used to describe wines that are very full or very intense
older brother or sister; "big sister"
Barley, especially the hardy four-rowed kind
If something is happening in a big way, it is happening on a large scale. I think boxing will take off in a big way here. bigged bigging big it up to spend a lot of money and enjoy yourself in a social situation, in a way that other people will notice. adj. big bang Big Bend National Park Big Ben Big Bertha Big Cypress Swamp Big Stick Policy Big Sur big tree Big Bellies
Of a great size; large; the weakest sense of great size
marked by intense physical force; "a big wind"
A big organization employs many people and has many customers. Exchange is largely controlled by big banks. one of the biggest companies in Italy. = large small
{s} large; considerable; important; sizable; husky, heavy; adult, full-grown
prodigious; "big spender"; "big eater"; "heavy investor"
of very great significance; "deciding to drop the atom bomb was a very big decision"; "a momentous event"
The overall flavor of a wine, white or red, that has full, rich flavors "Big" red wines are often tannic "Big" white wines are generally high in alcohol and glycerin Sometimes implies clumsiness, the opposite of elegance Generally positive, but context is essential - (eg: A Bordeaux red wine shouldn't be as "big" as a California Cabernet Sauvignon)
in a major way; "the play failed big at the box office"
A descriptor for wines that are rich, full, intense, and usually high in alcohol
A big person or thing is large in physical size. Australia's a big country Her husband was a big man The car was too big to fit into our garage. = large small
very well; in a serious way; in a boastful manner, boastfully, proudly, arrogantly
Big words are long or rare words which have meanings that are difficult to understand. They use a lot of big words
The overall flavor of a wine, white or red, that is full and rich "Big" red wines are often tannic "Big" white wines are generally high in alcohol and glycerin
emphasis If you call someone a big bully or a big coward, you are emphasizing your disapproval of them
ad of great size; not small
loud and firm; "a big voice"; "big bold piano sounds"
biomass integrated gasification
in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was great with child"
To build
Having largeness of size; of much bulk or magnitude; of great size; large
If you make it big, you become successful or famous. We're not just looking at making it big in the UK, we want to be big internationally
generous and understanding and tolerant; "a heart big enough to hold no grudges"; "that's very big of you to be so forgiving"; "a large and generous spirit"; "a large heart"; "magnanimous toward his enemies"
whether in a good or a bad sense; as, a big heart; a big voice; big looks; to look big
If you describe something such as a problem, increase, or change as a big one, you mean it is great in degree, extent, or importance. Her problem was just too big for her to tackle on her own There could soon be a big increase in unemployment. = serious small
above average in size or number or quantity or magnitude or extent; "a large city"; "set out for the big city"; "a large sum"; "a big (or large) barn"; "a large family"; "big businesses"; "a big expenditure"; "a large number of newspapers"; "a big group of scientists"; "large areas of the world"
Describes a wine with powerful flavor (Tasting term)
feeling self-importance; "too big for his britches"; "had a swelled head"; "he was swelled with pride"
Sister: an active member of a sorority who sponsors, advises, and guides a new member through her new member program
Capital letters are sometimes referred to as big letters. a big letter J. = capital
conspicuous in position or importance; "a big figure in the movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial circles"; "a prominent citizen"
extremely well; "his performance went over big"
in a boastful manner; "he talked big all evening"
Tasting term that refers to a good-tasting, flavorful drink that is often high in alcohol
Jaj
given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent gift"; "her fond and openhanded grandfather"
significant; "graduation was a big day in his life"
exhibiting self-importance; "big talk"
Powerful in aroma and flavor; full-bodied
If you think big, you make plans on a large scale, often using a lot of time, effort, or money. Maybe we're not thinking big enough
If you say that someone is big in a particular organization, activity, or place, you mean that they have a lot of influence or authority in it. Their father was very big in the army I'm sure all the big names will come to the club
extremely well; "his performance went over big
(of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown woman"
A full, rich, ripe and extracted wine possessing full tannins and abundant fruit Usually perceived as having high viscosity or a "heavy" feeling on the palate
Of an industry or other field: Thought to have undue influence
on a grand scale; "think big"
kugh imperfect gh imperfective ³ neuter 49
Great with young; pregnant; swelling; ready to give birth or produce; often figuratively
Children often refer to their older brother or sister as their big brother or sister
very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm"
The overall flavour of a wine, white or red, that has full, rich flavours "Big" red wines are often tannic "Big" white wines are generally high in alcohol and glycerin Sometimes implies clumsiness, the opposite of elegance Generally positive, but context is essential - (eg: A Bordeaux red wine shouldn't be as "big" as a California Cabernet Sauvignon)
adj besar
Big Apple
A nickname for New York City
Big Bad Wolf
Any fictional evil wolf that appears in fairy tales or fables, is typically sentient, able to speak, malicious, anthropophagous and serves as the antagonist in a plot that teaches precaution
Big Bad Wolves
plural form of Big Bad Wolf
Big Bang
The cosmic event that marks the beginning of time and the rapid expansion of space for the visible universe. The evolution of the universe since that beginning point is described by the Big Bang Theory
Big Ben
The Clock Tower itself
Big Ben
The hour bell in the Clock Tower, adjacent to the Houses of Parliament in London in the United Kingdom
Big Bend
Big Bend National Park, a national park in Texas
Big Bend
An area of western Texas by the Mexican border
Big Bend patchnose snake
A snake, Salvadora derserticola, from the Big Bend area of Texas
Big Bend patchnose snakes
plural form of Big Bend patchnose snake
Big Bertha
A heavy, long-range howitzer used by Germany in World War I
Big Blue
The computer company IBM
Big Brother
The nominal leader of Oceania in George Orwell's novel Nineteen Eighty-Four
Big Brother
By extension, a disparaging name for government surveillance considered to be too intrusive
Big Crunch
The hypothetic eventual collapse of the universe that would happen if it did not continue to expand
Big D
A nickname for the city of Dallas, Texas, U.S.A
Big Dipper
A bright circumpolar asterism of the northern sky, said to resemble a ladle or cart. It is part of the constellation Ursa Major and includes the stars Mizar, Dubhe, and Alkaid
Big Easy
The city of New Orleans, Louisiana
Big H
A street name for the drug heroin
Big Island
The nickname for the largest of the Hawaiian Islands, for whom the island chain and the state are named
Big Mac
A hamburger from the fast food company McDonald's, served on a three-part bun with various condiments

But when he comes back, he'll come home from work with a poisoned Big Mac and try to do me in.

Big Muddy
The Mississippi River
Big Nambas
Their language, belonging to the Malayo-Polynesian language family
Big Nambas
A tribe of Vanuatu
Big Pharma
Alternative spelling of big pharma
Big Q
San Quentin prison
Big Rip
One hypothetical end of the universe in which it expands at an increasing rate until all matter is torn apart
Big Smoke
A nickname for the city of Toronto
big C
a euphemism for cancer
big D
damn, damnation

Though Bother it I mayOccasionally say,I never use a big, big D!.

big O
orgasm
big O
Upper bound function; see big O notation
big O notation
A particular notation used to express the limiting behaviour of a function or the time complexity of an algorithm
big Os
plural form of big O
big baby
An adult or youth prone to behavior associated with babies, such as tantrums or pouting
big band
A large dance or jazz band of 10 to 30 musicians usually featuring improvised solos by lead players, but otherwise playing orchestrated music
big bands
plural form of big band
big bang
An explosion giving rise to a universe

Millions of big bangs may be happening as we speak.

big bang
In project management, a project that has no staged delivery. The customer must wait, sometimes months, before seeing anything. At the end of the wait comes a "big bang"
big beat
A form of pop music having distorted breakbeats at a moderate tempo
big blind
The player forced to pay such a bet
big blind
The larger of the forced bets, usually equivalent to the minimum bet
big bluestem
Andropogon gerardii, a tall bunchgrass native to the North American prairies
big bluestems
plural form of big bluestem
big box
A large self-service store, usually on a single level, with few interior walls, owned and run by a corporation
big boxes
plural form of big box
big boy
a large object or person

I've been dying to get behind the wheel of this big boy.

big boys
The people or bodies with the most influence and/or power

If you think you can do better than the big boys of electronic engineering, then good luck.

big boys
plural form of big boy
big break
A breakthrough, especially the first big hit of a previously unknown performer or performers in the entertainment industry
big brother
A sibling's older brother (used especially by children or by parents in speaking to their children)

If you don't give me back my toys I'll tell my big brother!.

big brothers
plural form of big brother
big bucks
Lots of money

After all the carping about how little teachers are paid, if someone enters the teaching profession for the big bucks aren't they too stupid to be teaching our kids?.

big cat
Any large feline animal, such as the lion, tiger etc
big cats
plural form of big cat
big cheese
A very important figure, especially a high-ranking person in an organization

He'll be meeting with the big cheese first thing tomorrow, to present his proposal.

big cheeses
plural form of big cheese
big crunch
A singularity at the centre of a black hole, or the final result of the Big Crunch
big daddy
Something or someone of importance
big deal
Indicates that something is not important or impressive; so what

He can run a mile in 15 minutes? Big deal! Some people can do it in four.

big deal
Something very important, difficult, or of concern

It's no big deal if you don't finish.

big deals
plural form of big deal
big dippers
plural form of big dipper
big enchilada
A very important person, especially the highest-ranking individual in an organization

The detectives were trying to identify the big enchilada who controlled the entire criminal network.

big enchilada
Some item of high value, especially a top prize or reward

When the lottery results were announced, he was stunned to learn that the big enchilada was all his.

big enchiladas
plural form of big enchilada
big fat
Complete, utter, total
big figure
the part of a monetary value before the decimal point
big fish in a small pond
One who has achieved a high rank or is highly esteemed, but only in a small, relatively unimportant, or little known location or organization

Dr. Jones could get a professorship at an Ivy League university, but he enjoys being a big fish in a small pond too much to ever leave Hannover College.

big fly
a home run

The first baseman hit a big fly to left.

big girl's blouse
An effeminate or weak man, a sissy
big girl's blouses
plural form of big girl's blouse
big gun
Someone who is powerful or influential most often in plural form

If this doesn't work, they'll have to bring in the big guns.

big gun
A large-caliber artillery piece
big guns
plural form of big gun
big guy
A term of endearment, usually addressed toward an all-around good male person

How are you doing there, big guy? he asked.

big hairy armadillo
A species of armadillo found in South America, scientific name Chaetophractus villosus
big house
Prison, jail

He was 38 years old and had been in the big house twice for shooting scrapes.

big house, little house, back house, barn
A style of architecture in New England, also called connected farm
big if
An unlikely but necessary condition

If they believe us, said the admiral, and that's a big if, then we're in a race with them to find this thing. Because if they grab it—.

big iron
Large, expensive, powerful computers such as mainframes
big kahuna
A boss, leader, chieftain, or top-ranking person in an organization

You'll have to talk with the big kahuna to get a decision on that.

big kahunas
plural form of big kahuna
big league
A major league
big league
Major league

He made a real big league play.

big lick
A Texas hold 'em starting hand involving both a 6 and a 9 of any suit

Nick bluffed him out of that pot with big lick.

big lug
A term of affection and endearment describing a man whose personality traits reflect the opposite of his overall broad physique. For example, a man may be tall, physically built but isn't afraid to express his overall feelings and emotions. In other words, a big lug is a man that acts the opposite of what his overall image reflects, or acts against the stereotypical image of the tough guy
big lugs
plural form of big lug
big mouth
a person who has a "big mouth" (sense #1)

Shut up, big mouth!.

big mouth
the mouth of someone who talks too much, especially by making exaggerated claims or by inappropriately revealing information

Shut your big mouth or I'll shut it for you.

big mouths
plural form of big mouth
big old
Emphatically or impressively big; really big
big ole
Alternative spelling (especially Southern U.S.) of big old
big one
One hundred or one thousand dollars

You could spend the five big ones and the client could get downsized to a Jiffy Lube janitor the next week.

big one
A dollar

I paid 150,000 big ones for her to kill herself in front of the biggest wigs in Hollywood? ”.

big ones
dollars
big pharma
Large, prosperous pharmaceutical firms collectively, understood as a business group having significant economic, political, or social influence

Critics were indignant that a potentially dangerous drug was being used on a hunch, and suspected the influence of big pharma and its drive to expand its markets.

big picture
The totality of a situation
big picture
The main film in a double feature
big rig
A large truck, an 18-wheeler

Driving on the interstate at night, you will see less traffic, but more big rigs.

big school
secondary school
big screen
A surface upon which films are projected, and, by extension, films themselves

You should watch Star Wars on the big screen for the full effect.

big shot
A person with a reputation of importance or power

They stopped traffic so some big shot and his entourage could have the whole road to themselves.

big sister
A sibling's older sister (used especially by children or by parents in speaking to their children)
big slick
An ace and a king as a starting hand in Texas hold 'em. (Originally used to denote only an ace and a king of the same suit, the term now includes any ace and king.)
big spender
One who frequently makes large purchases, especially of extravagant goods
big tent
A group, philosophy, or social or political movement that encompasses or seeks to attract a broad range of members or constituents

They are not a slice of Americana, as we usually say, but rather, a broad brush of it. While most of our successful sports franchises display some distinct personality, only the Cowboys offer the big tent.

big tent
Pertaining to, representing, or advocating such a group, philosophy, or movement

Kucinich is a pretty big tent kinda guy. He’s very liberal.

big time
The highest, or most prestigious level in any field, especially in entertainment
big toe
The largest of the toes of the foot of a human
big toes
plural form of big toe
big top
A circus tent, especially the largest in a given circus, where the central attractions take place

As a trapeze performer, she generally worked in the big top, but due to her injury, she was stuck working concession.

big top
The circus; the circus lifestyle

He had been a big top performer in his youth, but in a twist of fate he had run away to become an investment banker.

big up
To proclaim or exaggerate the importance of

They're trying to big themselves up to be more than they are.

big up
To increase one's muscle mass through exercise

He works out every day to big up himself.

big up
Significant respect or acclaim

I want to give a big up to my bro on the mic.

big upped
Simple past tense and past participle of big up
big ups
plural form of big up
big wheel
A person with a great deal of power or influence, especially a high-ranking person in an organization

She's a big wheel at IBM.

big wheel
Ferris wheel
big wheels
plural form of big wheel
big whoop
Expressing indifference or dismissiveness; so what?
big wigs
plural form of big wig
big-ass
Very big
big-boned
Having large bones

big-boned womenfolk strode away from their tea-tables to listen to the imperious Doctor.

big-boned
Fat, obese

Coffins for the Big-Boned. As the media never tires of telling us, America has become a junk-food nation with the fattest population on the planet.

big-box
Of or relating to a very large retail establishment built as a massive, free-standing structure

Big-box retailers like Wal-Mart have driven local stores out of business.

big-breasted
Having large breasts
big-enchilada
Attributive form of big enchilada

big-enchilada complex.

big-endian
Of a computer, storing the most significant byte of a multibyte number at a lower address than the least significant byte; that is, "big end" first
big-endian
Of a computer, transmitting most significant byte of a multibyte number before transmitting the least significant byte; that is, "big end" first
big-headed
Arrogant, having an exaggerated perception of one's qualities
big-league
major-league
big-league
large or important
big-money
Involving a large amount of money
big-name
famous or celebrated
big-tent
Alternative spelling of big tent
big-ticket
Costly or expensive; having a high price

Doing careful research before purchasing big-ticket items such as electronics, appliances, and automobiles can ensure that an investment lasts for many years.

big-ticket item
A luxury item. Although commonly referring to an item of significant physical size (e.g. a computer, sports car or big screen television), the term can be applied to any expensive item
big-timer
A major player in the field in question: someone who is in the big time
big no-no
Something that should never be done or should never have been done
Big Three
General Motors, Ford, and Chrysler, which are the three largest American car makers
Big O notation
In computational complexity theory, big O notation is often used to describe how the size of the input data affects an algorithm's usage of computational resources (usually running time or memory). It is also called Big Oh notation, Landau notation, and asymptotic notation. Big O notation is also used in many other scientific and mathematical fields to provide similar estimations
big ass
Used when referring to anything over-sized or unusual (can be used when referring to parts of the human anatomy, but rarely mentioned when talking about an actual ass) Example: Those are 'big ass' boots, or I have a 'big ass' headache
big deal
Something of great importance or consequence: "made a big deal out of getting there on time; losing one penny was no big deal."
big gun
a leader
big hitter
(also heavy hitter) An important or powerful person
big horde
(Tarih) The Great Horde, or Big Horde was the central principality of the Mongol-Tartar Golden Horde, the westernmost successor state of Genghis Khan's legacy
big it up
(deyim) Praise/acclaim something
big oneself up
(deyim) Praise/acclaim oneself
Türkçe - İngilizce

big teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

big-end-first
(Bilgisayar) big-endian
big-hearted
(deyim) spendthrift
Big O gösterimi
Big O notation
big