hamile

listen to the pronunciation of hamile
Türkçe - İngilizce
{s} pregnant

I'm four months pregnant. - Dört aylık hamileyim.

One out of 455 women doesn't realize she's pregnant until the twentieth week of pregnancy. - 455 kadından bir kadın gebeliğinin yirminci haftasına kadar hamile olduğunu fark etmez.

(Konuşma Dili) in the club
family
in an interesting condition
gone
with child
heavy with child
pregnant, in the club gebe
preggers
big with child
in the family way
gravid
with young
pregnant, expectant
in pod
expectant
pregnant woman, expectant mother
(köpek) in pup
impregnate
(hayvan) heavy with young
heavy
expecting
enceinte
parturient
preggo

Talk shows frequently feature episodes about guys who have gotten their relatives preggo.

hamile kalmak
conceive
hamile anne
expectant mom
hamile balık
(Denizbilim) gravid
hamile kadınlar
pregnant women
hamile kalmak
become pregnant
hamile kalmak
(deyim) have a bun in the oven
hamile kalmak
get pregnant
hamile olmak
pregnant
hamile yazılı
(Ticaret) bearer
hamile bırakmak
Impregnate
hamile kadın
pregnant woman
hamile bir şekilde
gravidly
hamile bırakma
impregnation
hamile bırakmak
knock someone up
hamile bırakmak
knock up
hamile bırakmak
fecundate
hamile bırakmak
to impregnate, to make pregnant, to get (a girl) into trouble
hamile elbisesi
maternity dress
hamile giyisisi
(Tekstil) maternity wear
hamile gömleği
smock
hamile kadın
expectant mother
hamile kalmak
to fall/become pregnant
hamile kalmak
1. to get pregnant. 2. to be with child by, be carrying (a specified man's) child
hamile olmak
to be expecting (a baby/child), to be with child
hamile olmak
be pregnant
hamile olmak
to be pregnant
hamile olmak
be expecting
hamile olmak
teem
hamile olmak
have a bun in the oven
hamile sütyeni
maternity bra
hamile yazılı senetler
(Ticaret) bearer securities
hamile yazılı çek
(Ticaret) bearer check
hamile olmak
bumb on board
Türkçe - Türkçe
hamile