aşırı derecede

listen to the pronunciation of aşırı derecede
Türkçe - İngilizce
heavily

The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years. - Şirketimizin geleceği tehlikede. Son birkaç yıldır aşırı derecede borçluyuz.

It is raining heavily. - Aşırı derecede yağmur yağıyor.

excessively
extremely

This is extremely hard for him. - Bu onun için aşırı derecede zordur.

Tom seems extremely excited. - Tom aşırı derecede heyecanlı görünüyor.

in the extreme
heartily
intensely
unduly
unco
overly

I'm not overly concerned about that. - Ben o konuda aşırı derecede endişeli değilim.

I am afraid your translation is overly literal. - Korkarım ki senin çevirin aşırı derecede kelimesi kelimesine.

parlous
exceedingly

Ann is exceedingly fond of chocolate. - Ann aşırı derecede çikolataya düşkün.

Marie blushed exceedingly, lowered her head, and made no reply. - Marie aşırı derecede kızardı, başını indirdi ve hiç karşılık vermedi.

to death
crass
fantastically
unusually

I hear that you are having an unusually cold winter. - Aşırı derecede soğuk bir kış yaşadığınızı duydum.

It's unusually warm today. - Bugün aşırı derecede sıcak.

enormously

I enjoyed myself enormously, believe me. - Aşırı derecede eğlendim, inan bana.

to a fault
{s} plethoric
{s} riotous
terrible
aşırı derece
extremity
aşırı derece
extreme

Tom is extremely persuasive. - Tom aşırı derecede ikna edicidir.

Tom said he was extremely tired. - Tom aşırı derecede yorgun olduğunu söyledi.

Türkçe - Türkçe
gayetle
Aşırı derece
zül
Aşırı derece
dereke
aşırı derecede