zorba

listen to the pronunciation of zorba
Türkçe - İngilizce
{i} bully

Bullying is a serious problem, but we have to understand that setting out to eliminate it entirely isn't a realistic proposition. - Zorbalık ciddi bir problemdir fakat onu saf dışı bırakmaya çalışmanın tamamen gerçekçi bir teklif olmadığını anlamak zorundayız.

Dan has been bullying me for months. - Dan bana aylardır zorbalık ediyor.

tyrant

The god of the Old Testament is a blood-thirsty tyrant — petty and vengeful. - Eski Ahit tanrısı kana susamış, küçük ve intikamcı bir zorbadır.

despot

His rule was despotic. - Onun yönetimi zorbacaydı.

ravisher
extortionist
rapacious
despotic, high-handed; despot, bully
rowdy
tyrannical, tyrannous
high-handed

So you are acting high-handedly. - Bu yüzden zorbalıkla hareket ediyorsun.

autocratical
Procrustean
overbearing
person who gets what he wants by using force or the threat of force, strongarmer; bully; browbeater; usurper
ruffian
imperious
extortioner
autocratic
(someone) who gets what he wants by using force or the threat of force
persecutor
heavy hand
despotic

His rule was despotic. - Onun yönetimi zorbacaydı.

autocrat
bruiser
jackboot
plug-ugly
usurper
high handed
domineering
zorba hükümdar
tyrant
zorba yönetim
tyranny
zorbalar
tyrants
zorbalar
bullying tyrants
Türkçe - Türkçe
zorba