beyin

listen to the pronunciation of beyin
Türkçe - İngilizce
{i} brain

If a brain can do it, a computer can do it. - Bir beyin onu yapabiliyorsa, bir bilgisayar onu yapabilir.

As people get older, their brain cells become less efficient. - İnsanlar yaşlanırken, beyin hücreleri daha az verimli olur.

mastermind
head
(Otomotiv) electronic control unit
sensorium; brains
cerebrum
encephalic
grey matter; mastermind
intelligence; gray matter
cerebral
brain; cerebrum; mind, brain, brains; cerebral
pertaining to the brain
beyni
mind; brains, intelligence
gray matter
mind

The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy. - Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

bean
of brain
braın
{i} sensorium
{i} loaf
(Anatomi) encephalon
{i} brains

I was up all night brainstorming. - Bütün gece beyin fırtınası yaparak ayaktaydım.

Tom played the role of devil's advocate at the brainstorming meeting. - Tom, beyin fırtınası toplantısında şeytanın avukatı rolünü oynadı.

pate
skull
{i} intelligence
grey matter
beyin sarsıntısı
concussion

The doctor told me I had a concussion. - Doktor bana beyin sarsıntısı geçirdiğimi söyledi.

Tom has a concussion. - Tom'un bir beyin sarsıntısı var.

beyin fırtınası
brainstorming
beyin ile ilgili
cerebral
beyin kökü
(Pisikoloji, Ruhbilim) brainstem
beyin takımı
think tank

What is a think tank? - Bir beyin takımı nedir?

beyin kanaması
celebral hemorrhage
beyin anevrizması
(Tıp) cerebral aneurysm
beyin anjiyografisi
(Tıp) cerebral angiography
beyin apseleri
(Tıp) brain abcess
beyin cerrahisi
(Tıp) psychosurgery
beyin dalgaları
brain waves
beyin dokusu
(Tıp) white matter
beyin epifizi
(Tıp) pineal body
beyin epifizi
(Tıp) epiphysis
beyin epifizi
(Tıp) epiphysis cerebri
beyin felci
(Pisikoloji, Ruhbilim) cerebral palsy
beyin fırtınası
brain blooming
beyin gelişimi
brain development
beyin göçü
(Konuşma Dili) a brain drain
beyin göçü
(Konuşma Dili) the brain drain
beyin gücü
brain power
beyin gücü
brainpower
beyin haritalaması
(Tıp) brain mapping
beyin hastalıkları
(Tıp) brain diseases
beyin haşlaması
(Gıda) boiled brain
beyin iskemisi
(Tıp) cerebral ischemia
beyin kabuğu
(Anatomi) cortex
beyin kanaması
(Tıp) cerebral bleeding
beyin kanaması
apoplexy
beyin kimyası
(Tıp) brain chemistry
beyin korteksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) cerebral cortex
beyin lezyonu
(Tıp) brain lesion
beyin omurilik sıvısı
(Pisikoloji, Ruhbilim) cerebrospinal fluid
beyin takımı
think-tank
beyin tavası
(Gıda) fried brains
beyin ve sinir cerrahı
(Tıp) neurosurgeon
beyin yaralanması
(Tıp) brain injury
beyin yıkama
brainwash
beyin zarları
(Pisikoloji, Ruhbilim) meninges
beyin zarlarından biri
(Tıp) piamater
beyin zarı
(Anatomi,Tıp) meninx
beyin zedelenmeleri
(Tıp) brain injuries
beyin ışınlaması
(Tıp) cranial
beyin-omurilik
(Anatomi) cerebrospinal
beyin-omurilik sıvısı
(Tıp) cerebrospinal fluid
beyin cerrahisi
(Tıp, İlaç) neurosurgery
beyin cerrahı
(Tıp, İlaç) Brain surgeon
beyin dalgası
brain wave
beyin fonksiyonu
brain function
beyin fırtınası
(n) brainstorm; (n) brainstorming; think quickly and creatively; to generate creative ideas spontaneously, usually for problem-solving, and especially in an intensive group discussion that does not allow time for reflection
beyin zarları
brain membranes
beyin akımı
brain wave
beyin altı bezi
(Arılık) thoracic gland
beyin altı bezi
(Arılık) post-cerebral gland
beyin apsesi
(Tıp) brain abscess
beyin arterleri
(Tıp) cerebral arteries
beyin baskınlığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) cerebral dominance
beyin büklümü
(Anatomi) cerebral circonvolution
beyin bırakmamak
to wear out (someone's) brain, leave (someone) too tired to think
beyin cerrahı
(Tıp) neuro surgeon
beyin cimnastiği
(Dilbilim) brain storming
beyin dalgaları çizelgesi
(Tıp) electroencephalogram
beyin dilbilimi
(Dilbilim) neurolinguistics
beyin doktoru
(Tıp) brain doctor
beyin emeği
brain labour
beyin enfarktüsü
(Tıp) cerebral infarction
beyin epifizi
pineal gland
beyin faaliyeti
cerebration
beyin felci olan kimse
spastic
beyin gangliyonu
(Biyoloji) cerebroganglion
beyin göçü
brain drain

This country suffers from brain drain. - Bu ülke beyin göçünden muzdarip oluyor.

beyin göçü vergisi
(Ticaret) brain drain tax
beyin humması
brainfever
beyin iltihabı
encephalitis
beyin iltihabı
(Tıp) cerebritis
beyin işçisi
brainworker
beyin jimnastiği
mental gymnastics
beyin kanaması
path. cerebral hemorrhage
beyin kanaması
apoplexy, cerebral hemorrhage
beyin kanaması geçirmek
have a cerebral hemorrhage
beyin kanaması geçirmek
have a brain hemorrhage
beyin kanaması geçirmek
have a stroke
beyin karıncıkları
(Anatomi) cerebral ventricles
beyin kızartması/tavası
fried brain, brain fritters; baked brains
beyin lobu
(Tıp) brain lobe
beyin lobu
(Anatomi) cerebral lobe
beyin omurilik ekseni
(Anatomi) cerebrospinal axis
beyin patlatmak
to split one's brains (over)
beyin rahatsızlığı
brain disease
beyin rahatsızlığı korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) meningitophobia
beyin salatası brain salad, boiled brains served cold
with a dressing of olive oil and lemon juice
beyin sapları
(Anatomi) cerebral peduncles
beyin sapçıkları
(Anatomi) cerebral peduncles
beyin sapı
peduncle
beyin sapı
(Anatomi) cerebral trunk
beyin sapı
(Anatomi,Tıp) brain stem
beyin sapı ensefaliti
(Tıp) brainstem encephalitis
beyin sarsıntısı geçirmek
be concussed
beyin sinir demeti
(Anatomi) cingulum
beyin sulanması
softening
beyin tümörleri
(Tıp) brain neoplasms
beyin tümörü
glioma
beyin uru
(Tıp) glioma
beyin ve sinir sistemi
(Tıp) brain and nerve system
beyin yan karıncığı
(Anatomi) tricorn
beyin yangısı
path. encephalitis
beyin yarım yuvarı
cerebral hemisphere
beyin yarımküreleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) cerebral hemispheres
beyin yarımyuvarları
(Biyoloji) cerebral hemispheres
beyin yarısı
(Anatomi) cerebral hemispheres
beyin yumuşaması
(Tıp) encephalomalacia
beyin yumuşaması
(Tıp) cerebral softening
beyin yıkama
indoctrination
beyin yıkama
brainwashing

Some people think that advertising is a form of brainwashing. - Bazı insanlar reklamın bir beyin yıkama biçimi olduğunu düşünüyorlar.

What the media does is nothing but brainwashing. - Medyanın yaptığı şey beyin yıkamadan başka bir şey değildir.

beyin yıkamak
to brainwash
beyin yıkamak
brainwash
beyin zarları hastalığı
(Tıp) leptomeningopathy
beyin zarlarından biri
arachnoid
beyin zarı
celebral cortex
beyin zarı
pallium
beyin zarı
cortex
beyin zarı ile ilgili
arachnoid
beyin zarı iltihabı
meningitis
beyin zarı uru
(Tıp) encephalocele
beyin zarının yumuşaması
softening of the brain
beyin zarının yumuşaması
softening
beyin ödemi
wet brain
beyin ödmi
(Tıp) cerebral edema
beyin ölümü
(Pisikoloji, Ruhbilim) brain death

Students discussed the problem of brain death for a long time. - Öğrenciler uzun süre beyin ölümü sorununu tartıştı.

beyin üçgeni
(Anatomi) cerebral trigon
beyin üçgeni
(Anatomi) fornix cerebri
beyin-omurilik ekseni
(Tıp) neuraxis
beyin-omurilik ekseni
(Anatomi) cerebrospinal axis
beyin-omurilik sinirleri
(Anatomi) cerebrospinal nerves
beyin-omurilik ışınlaması
(Tıp) craniospinal irradiation
arka beyin
(Anatomi,Pisikoloji, Ruhbilim) hindbrain
arka beyin
(Anatomi) rhombencephalon
beyin
(Anatomi) telencephalon
Beyin göçü
brain migration
Beyin kanamasi
cerebral hemorrhage
Beyin kanaması
brain haemorrhage
Beyin kanaması
(Tıp) encephalorrhgaia
beyin kanaması
(Diş Hekimliği) apoplexia
elektronik beyin
computer bilgisayar
elektronik beyin
computer
kronik beyin hasarı
(Tıp) chronic brain damage
kuzu beyin salatası
(Gıda) salad of lamb brains
minimal beyin hasarı
(Pisikoloji, Ruhbilim) minimal brain damage
temsili beyin işlevi
(Pisikoloji, Ruhbilim) vicarious brain process
Türkçe - Türkçe
Akıl, zihin, idrak, anlak
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse
Muhakeme, usa vurma
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse: "Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir."- H. Taner
Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ
dimağ
(Osmanlı Dönemi) MAGZ
BEYİN
(Osmanlı Dönemi) t. Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkezin vazifesini yapamaması hâlinde diğer yarım küre o vazifeyi yapmağa devam etmek ve ârızayı telâfi etmek özelliğinde yaratılmıştır. Meselâ: Bir yarım küredeki görme merkezi bozulsa insan kör olmaz. Diğer yarı
beyin fırtınası
'Beyin fırtınası' ifadesi herşeyden önce bir çok kelime gibi Türkçemize yanlış bir şekilde girmiş bir tanımlamadır. Asıl çeviri anlamı 'fikir fırtınası' dir. Zaman içerisinde 'beyin fırtınası' olarak benimsenilmiştir. Beyin fırtınası: Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, önceden belirlenmiş kurallar dahilinde yapılan fikir yaratma yöntemi. Bu kavram bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından geliştirilmiştir
beyin cerrahisi
Hastanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm, nöroşirürji
beyin cerrahı
Beyin konusunda uzmanlık yapmış cerrah, nöroşirürjiyen
beyin göçü
İleri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılması
beyin gücü
Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetişmiş olan meslek ve bilim adamları ile uzmanların fikir gücü
beyin jimnastiği
Zihin jimnastiği
beyin kanaması
Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu, beslenen bölgenin çalışmaz duruma gelmesi
beyin karıncıkları
İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan, kafa içinin, dört boşluğundan her biri
beyin omurilik sıvısı
Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı
beyin takımı
Bir kurum veya kuruluşun yönetiminde etkin rol oynayan kimseler
beyin zarları
Beyni üst üste saran üç zar
beyin zarı
Beyni üst üste saran zar, korteks
beyin üçgeni
Beynin alt tarafındaki üç kıvrımlı yuvarlak çıkıntı
ayrık beyin
(Tıp, İlaç) Sağ ve sol beyinler arasında bağlantı olmaması durumu
ön beyin
Beynin, talamus, hipotalamus, ve beyin korteksi de dahil olmak üzere, kafatasının büyük bir bölümünü işgal eden kısmı. Her türlü duyu, algı, duygu, motivasyon, dil, öğrenme ve düşünme gibi en yüksek düzeyden zihinsel işlevlerden sorumlu olduğu düşünülmektedir
elektronik beyin
bakınız: bilgisayar
İngilizce - Türkçe

beyin teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ayrık beyin
(Tıp, İlaç) Split brain

Split brain patients.