a drum head, the membrane which is hit to produce sound

listen to the pronunciation of a drum head, the membrane which is hit to produce sound
İngilizce - Türkçe

a drum head, the membrane which is hit to produce sound teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

head
{i} baş

Batılı ülkeler doları güçlendirmek için baş başa verip düşünüyorlar. - Western nations have to put their heads together to strengthen the dollar.

Korkunç derecede başım ağrıyor. - I have a bad headache.

head
{i} konu başlığı
head
menba
head
başlık

Tom sadece başlıklara baktı. - Tom only glanced at the headlines.

Tom genellikle sadece başlıkları okur. - Tom usually only reads the headlines.

head
başkanlığını yapmak
head
{f} başı çek
head
buhar basıncı
head
genel başkan
head
kafa,v.başı çek: n.baş
head
{i} köpük
head
{f} başı çekmek
head
{i} şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı
head
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
head
{f} olgunlaşmak
head
{s} baş ile ilgili
head
bir

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. - Two heads are better than one.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

head
{s} baştaki
head
{i} pınar başı
head
{f} -in
head
{f} başında olmak
İngilizce - İngilizce
head

Tap the head of the drum for this roll.

a drum head, the membrane which is hit to produce sound