anketçi

listen to the pronunciation of anketçi
Türkçe - İngilizce
one who conducts surveys
pollster; inquirer
one who conducts a poll
pollster
questioner; pollster
head-counter
{i} surveyor
headcounter
anket
questionnaire

It would only take a few minutes for you to fill out this questionnaire. - Bu anketi doldurman sadece birkaç dakika alır.

Please fill out this questionnaire and send it to us. - Lütfen bu anketi doldurun ve bize gönderin.

anket
survey

Tom is part of the survey team. - Tom anket ekibinin bir parçası.

I don't trust these surveys. - Bu anketlere güvenmiyorum.

anket
{i} inquiry
anket
Gallup poll
anket
list
anket
statistical study
anket
(Pisikoloji, Ruhbilim) interview
anket
public survey, inquiry, questionnaire
anket
{i} questionary
Türkçe - Türkçe
Soruşturmacı
anket
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma
Anket
soruşturma
Anket
sormaca
anket
Herhangi bir konuda ilgili kişilerce soru yönelterek bilgi toplama işi
anketçi