heading

listen to the pronunciation of heading
İngilizce - Türkçe
{i} başlık
{i} (yazıda) başlık
{i} manşet
(yazılarda) başlık
(Reklam) başlangıç
(Askeri) pruva
(Havacılık) istikamet
başı çeken
(Tekstil) ekstrafor
(Havacılık) uçuş başı
baslık
başta gelerek
{f} başı çek
{i} ana fikir
{i} yeraltı geçidi
{i} kafa vuruşu
başlık,n.başlık: v.başı çek: prep.başta gelerek
{i} konu
maden yolunun dar başı
baş koyma
{i} rota
(Askeri) YÖNELME/BAŞ (NATO): Bir uçağın boyuna ekseninin gösterdiği istikamet; genel olarak, kuzeye (hakiki, manyetik, pusula veya grid) nazaran derece olarak ifade edilir
{i} baş

Bu hangi başlığın altında toplanıyor? - What heading does this come under?

{i} baş kısım
head git/başında ol/yönet
maden
(Madencilik,Teknik) ilerleme galerisi
pozisyon
lağım sürme
head
kafa

Hata onun kafasına mal oldu. - The mistake cost him his head.

Kafasını erkeğin omuzuna koymuş olan kız şaşkın şaşkın etrafına bakındı. - The girl, who had her head on the boy's shoulder, looked around in surprise.

head
kelle

Teksirci-kopyacı tayfasının kellesi vurula. - Off with the head of duplicate-mongers.

head
başkan

Keiko, sınıf başkanıdır. - Keiko is at the head of her class.

Belge tüm bölüm başkanlarına dağıtıldı. - The document was distributed to all department heads.

head
{i} baş

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

heading only
(Bilgisayar) yalnızca başlık
heading rows
(Bilgisayar) başlık satırları
heading back
geri başlığı
heading bond
kenet örgüsü
heading cards
başlık kartları
heading character
karakter başlığı
heading face
ilerleme alnı
heading line
line başlık
heading of journal
Derginin başlığı
heading on
başlığı
heading time
(Tarım) Baş bağlama zamanı
heading toward
doğru ilerliyor
heading-up
başlığı-up
heading base
(Bilgisayar) başlık tabanı
heading bond
(İnşaat) bağ örgüsü
heading bond
(İnşaat) bağ sırası
heading card
başlık kartı
heading crossing angle
(Askeri) ÖNLEME AÇISI: Bir hava önlemesinde, önleme anında başalan hedef ile başalan önleme uçağı arasındaki açı farkı
heading crossing angle
(Askeri) önleme açısı
heading fields
(Bilgisayar) başlık alanları
heading forward
müteveccihen
heading hold mode
(Havacılık) rota tespit sistemi
heading hold mode
(Askeri) İLERİ TUTMA SİSTEMİ: Bir uçuş kontrol sisteminde, bir manevranın tamamlanması anında mevcut olan bir uçak başalmasını otomatik olarak idame ettiren bir kontrol modudur
heading hold mode
(Askeri) ileri tutma sistemi
heading indicator
(Askeri) YÖN GÖSTERGESİ: Uzaktaki bir pusula sisteminden elektrik olarak gönderilen işarla yönü gösteren alet
heading joint
(Marangozluk) uç uca ahşap eki
heading letter
başlık harfi
heading level
Başlık düzeyi
heading level style
Başlık düzeyi biçemi
heading machine
baş presi
heading number
(Bilgisayar) başlık numarası
heading numbering
(Bilgisayar) başlık numaralandırma
heading numbers
(Bilgisayar) başlık numaraları
heading paragraph
Başlık paragrafı
heading plotter
(Askeri) TAKSİMATLI PUSULABAŞI DAİRESİ: Bak. "computer E-6-B"
heading select feature
(Askeri) yön seçme özelliği
heading select feature
(Askeri) YÖN SEÇME ÖZELLİĞİ: Bir uçağın otomatik olarak kontrol edilen yön veya yönlerini seçmeye veya önceden seçmeye imkan veren bir uçuş kontrol sistemi özelliği
heading separator
Başlık ayırıcısı
heading size
(Bilgisayar) başlık boyutu
heading stone
bağlantı taşı
heading style
(Bilgisayar) başlık stili
heading style
(s) Başlık biçemleri
heading style s
(Bilgisayar) başlık biçemleri
heading styles
(Bilgisayar) başlık biçimleri
heading tape
(Tekstil) ekstrafor bandı
head
yönelmek

Eve geri yönelmek zorundayım. - I've got to head back home.

head
{f} gitmek

İşe geri gitmek zorundayım. - I've got to head back to work.

Bak, kimse kafana bir silah doğrultmuyor. Eğer istemiyorsan gitmek zorunda değilsin. - Look, no one's pointing a gun to your head. You don't have to go if you don't want to.

head
{i} ana

Ana merkezlerimiz Boston'da. - Our headquarters are in Boston.

head
{i} konu başlığı
head
saksı
head
adet
head
{i} tepe

O suya tepetaklak düştü. - He fell head over heels into the water.

Tepeden tırnağa çamurla kaplıydı. - He was covered with mud from head to foot.

head
adam başı
head
menba
head
tura

Turalar ben kazanırım, yazılar sen kaybedersin. - Heads I win, tails you lose.

head
{i} konu

Baş hemşire ile konuşabilir miyim? - Can I speak to the head nurse?

Baş hemşire ile konuşmak istiyorum. - I would like to speak to the head nurse.

average heading
(Askeri) ortalama istikamet
head
fasıl
head
(Askeri) seren yakası
head
beyin
head
başa ait
head
cephe
head
geçmek
head
başta olan
head
başına geçmek
head
çengel
head
silindir kapağı
head
(Argo) oral seks
head
kafa vurmak
head
yollanmak
head
tarz
head
(Reklam) serlevha
head
baş olmak
head
kapı

Tom eşyalarını topladı ve kapıya yöneldi. - Tom gathered his belongings and headed for the door.

Tom hızla kapıya yöneldi. - Tom quickly headed for the door.

head
(İnşaat) kısa kenar
head
zeka
head
göbek
head
(Dilbilim) baş sözcük
head
yükseklik
head
meraklı
head
yüznumara
head
(Havacılık) yola çıkmak

Şimdi yola çıkmak zorundayım. - I have to head out now.

Yola çıkmak üzereydim. - I was about to head out.

head
başlık

Herkes bu sabahki haber başlıklarından memnundu. - Everyone was delighted by this morning's headlines.

Haber başlıklarını gördün mü? - Have you seen the headlines?

head
başkanı olmak
head
önder
head
bodoslama
head
düşü

Harika bir düşünce aklıma geldi. - A great thought came to my head.

Okuma birinin kendi kafası yerine başka birinin kafasıyla düşünmeye eşdeğerdir. - Reading is equivalent to thinking with someone else's head instead of with one's own.

head
başkanlığını yapmak
head
basma yüksekliği
head
şapka

O, kafasındaki şapkayı geriye doğru itti. - He pushed his hat back on his head.

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

head
(topa) kafa vurmak
head
(Jeoloji) basınç yüksekliği
head
hed
head
başucu
head
(Askeri) yük

Yüksek sesli matkap, kocasına baş ağrısı verdi. - The loud drill gave her husband a headache.

head
sorumlu olmak
head
(Dilbilim) tamlayan
head
buhar basıncı
head
(Politika, Siyaset) unvan
headings
(Bilgisayar) konu başlıkları
note heading
(Bilgisayar) not başlığı
row heading
(Bilgisayar) satır başlığı
sleeve heading
(Tekstil) kol ekstraforu
true heading
(Askeri) hakiki istikamet
advance heading
ayak kılavuzu
column heading
kolon başlığı
head
lider
head
üst kısım
head
akıl

Sen akıllı ve zeki birisin. - You've got a good head on your shoulders.

Onun akıllı olduğunu kabul ediyorum ama o her zaman karşısındakinin anlayamayacağı şekilde konuşmak zorunda mı? - I admit he's smart, but does he have to talk over everyone's heads all the time?

head
{f} başı çek
head
ön taraf
head
yönetmek
head
su
head
bir yöne doğru hareket etmek ya da ettirmek
head
metal paranın resimli yüzü
head
baş taraf
target heading
hedef yönü
chapter heading
bölüm başlığı
cold heading
(Mühendislik) soğuk baş yapma
corporate heading
başlığı kurumsal
form heading
form başlığı
full heading system
tam başlık sistemi
generic heading
başlığı jenerik
head
genel başkan
head
Bozuk paranın tura yüzü
head
kafayı
head
kafain
inverted heading
başlığı ters
magnetic heading
manyetik baş
main heading
başlığı ana
report heading
başlığı raporu
running heading
yinelenen başlık
section heading
bölüm başlığı
start of heading character
başlık karakteri başlangıcı
sub heading
alt başlığı
under one heading
tek başlık altında
apply heading
(Bilgisayar) başlık uygula
apply heading
(Bilgisayar) uygula başlık
attack heading
(Askeri) taarruz istikameti
attack heading
(Askeri) TAARRUZ İSTİKAMETİ: 1. İstenen önleme açısını elde etmek için taarruz aşamasında girilen önleme istikameti. 2. Bir hava darbesinin ateş aşamasında uçağın girmesi gereken belirlenmiş manyetik pusula istikameti
average heading
(Askeri) ORTALAMA İSTİKAMET: Belirli bir zaman içinde takip edilen farklı istikametlerin aritmetik ortalaması
cardinal heading
(Havacılık) ana noktalara yönelme
chapter heading
(Bilgisayar) kısım başlığı
column heading
Sütun Başlığı
command heading
(Askeri) KOMUTALI YÖNLENDİRME: Kontrol istasyonu tarafından kontrol uçağın yönlendirildiği baş istikamet
command heading
(Askeri) komutalı yönlendirme
demoting a heading level
başlık düzeyini indir
desired heading
(Askeri) ARZU EDİLEN BAŞ (HV.): Bir uçağın gerekli olan rotada gitmesi için muhafaza etmek mecburiyetinde olduğu yön
exploratory heading
(Madencilik) yoklama galerisi
for which heading
(Bilgisayar) hangi başlık için
head
{i} baş yer, baş taraf, ön taraf, baş
head
{i} zirve

O her zaman sınıfının zirvesinde oldu. - She has always been at the head of her class.

head
{i} kişi

Eğer çekici bir kişiliğe sahip olmak istiyorsanız, omuzlarınızda iyi bir kafaya sahip olmalısınız. - If you want to have an attractive personality, you need to have a good head on your shoulders.

Son püskürmede 50'den fazla kişi öldü. Volkanik kayalar bazı kurbanların başına çarptı. - More than 50 people died from the recent eruption. Volcanic rocks struck some victims in the head.

head
madeni paranın resimli yüzü göbek
head
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
head
{i} müdür

Müdür emekli olduktan sonra Tom kuruluşun başına tayin edildi. - Tom was named the head of the organization after the director retired.

Okul müdürünü hemen gidip görmelisin. - You must go and see the headmaster at once.

head
{i} şef

Tom Boston'daki bir restoranda baş şeftir. - Tom is the head chef at a restaurant in Boston.

head
bir y

Çocuğun başında büyük bir yumru var. O kadar çok ağlamasına şaşmamalı. - The boy has a huge bump on his head. No wonder he cried so much!

Dan Linda'yı kafasında ciddi bir yara ile bodrum katında buldu. - Dan found Linda on the floor of the basement with a serious wound in the head.

head
{i} yönetici

O, pazarlama bölümünün yöneticisidir. - He's the head of the marketing department.

head
{f} başı çekmek
head
{i} kişi başı
head
kafa,v.başı çek: n.baş
head
{i} köpük
head
{f} kullanmak

Geceleri korna kullanmaktan kaçınılmalı. Gece onun yerine farları yak. - Using the horn at night should be avoided. At night, flash the headlights instead.

head
{i} şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı
head
{f} başında olmak
head
{s} baş ile ilgili
head
bir

Hiç kimse futbolcu olmadan bir futbol takımının teknik direktörü olamaz. - Nobody can be a head coach of a soccer team without being a soccer player.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

head
{s} baştaki
head
{i} pınar başı
head
{f} -in
head
{f} yönlendirmek
head
{i} kaymak
head
(Askeri) KOVAN TABLASI: Bir kovan kaidesinin dairevi düz kısmı. Kapsül yuvasının yüzünü çerçeveleyen satıh
head
{i} reis
head
{f} olgunlaşmak
head
uç kısım
head
{f} baş vermek
headings
başlıklar
index heading
dizin başlığı
initial heading
(Askeri) İLK BAŞ, İLK ROTA: Hızlama (rating) devresi başlangıcında, astro cayro yönelme sırasında tutulan baş
ledger heading
(Ticaret) defteri kebir başlığı
letter heading
mektupbaşlığı
level of heading
Başlık düzeyi
lower heading level
Düşük başlık düzeyi
major subject heading system
ana başlık sistemi
next heading
(Bilgisayar) sonraki başlık
Türkçe - Türkçe

heading teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

head
Video cihazında bandı okuyan ya da kayıt yapan ve bir tambur içine gizlenmiş hareketli parça
İngilizce - İngilizce
The direction into which a seagoing or airborne vessel's bow is pointing (apparent heading) and/or the direction into which it is actually moving relative to the ground (true heading)
Present participle of head
The title or topic of a document, article, chapter etc
{n} timber for the heads of casks
That which stands at the head; title; as, the heading of a paper
The direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, expressed in clockwise degrees from North Usually magnetic heading (with respect to the magnetic north pole; deviation in the Dutch FIR approximately 3 degrees west), sometimes true heading (with respect to the geographic north pole)
{i} title, headline; flight direction
The direction into which a seagoing or airborne vessels bow is pointing (apparent heading) and/or the direction into which it is actually moving relative to the ground (true heading)
The direction an aircraft, skydiver, or parachute is facing The ability to recognize and maintain heading is crucial to jumping with others successfully "On" or "off" heading are terms commonly used to describe exits and deployments
The direction in which the longitudinal axis of a craft is aligned, measured clockwise from a given reference point
the direction or path along which something moves or along which it lies
In the context of X-axis to the right, Y-axis forward, and Z-axis up, the heading is rotation about the Z-axis This is the disturbing rotation that pivots your car clockwise or counterclockwise during a skid Heading is also known as yaw, but OpenGL Performer uses the term heading to keep the H, P, and R abbreviations distinct from X, Y, and Z Also see Euler angles
a horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine; "they dug a drift parallel with the vein"
A classification that any given resource may have In the wine demo, the heading "White Zinfandel" (in the facet "Varietal") applies to the Beringer 2000 White Zinfandel, and applies to other wines as well
Structure where water is introduced into a canal, feeder, or lateral The heading usually consists of a lateral turnout structure The heading is the beginning of any canal, feeder, or lateral
A paragraph style that is displayed in a typeface larger than normal text The size of a heading is related to its level: Heading 1 is the largest, Heading 2, the next largest, and so on Use headings to provide names or titles for text paragraphs or entire pages
The direction in which the longitudinal axis of a craft is pointed, usually expressed in degrees from north (true, magnetic, or compass) Also, the instantaneous direction of a vessel's bow It is expressed as the angular direction relative to north, usually 000º at north, clockwise through 359º Heading should not be confused with course Heading is a constantly changing value as a vessel yaws back and forth across the course due to the effects of sea, wind, and steering error Heading is expressed in degrees of either true, magnetic, or compass direction
That end of a stone or brick which is presented outward
Headings are the words that stand at the beginning of an entry in the printed alphabetical index, determining its alphabetic position The heading is printed in boldface - or in bold italics in the case of non-English words, titles of literary works, etc
The direction a boat is pointed
A paragraph style that is displayed in a large, bold typeface The size of a heading is related to its level: Heading 1 is the largest, Heading 2, the next largest, and so on Use headings to name pages and parts of pages
is the act of affecting the heads of the stock A Border Collie is a heading dog, it moves stock by moving the heads (the tails will follow) If stock is running away, a heading dog casts out and around the stock and heads it to stop it
The extension of a line ruffling above the line of stitch
Tags: A paragraph style that is displayed in a large, bold typeface Having text containing keywords in the Heading Tags can improve the search engine ranking of a page for those keywords
A word, or phrase placed at the top of a catalog entry or index to indicate some special aspect of the material such as author, subject, title, etc
The horizontal direction in which a craft is pointed, expressed as angular distance from a reference direction, usually from 0 degrees at the reference direction clockwise through 360 degrees
a line of text serving to indicate what the passage below it is about; "the heading seemed to have little to do with the text"
A paragraph type that is displayed in a large, bold typeface The size of a heading is related to its level: Heading 1 is the largest, Heading 2, the next largest, and so on Use headings to name pages and parts of pages
A heading is the title of a piece of writing, which is written or printed at the top of the page. helpful chapter headings. see also head
Many search engines give extra weight and importance to the text found inside HTML heading sections It is generally considered good advice to use headings when designing web pages and to place keywords inside headings
In SQL*Plus, text that names an output column, appearing above the column See also column heading
The act or state of one who, or that which, heads; formation of a head
A gallery, drift, or adit in a mine; also, the end of a drift or gallery; the vein above a drift
a line of text serving to indicate what the passage below it is about; "the heading seemed to have little to do with the text
Material for the heads of casks, barrels, etc
The direction in which the longitudinal axis of the airplane points with respect to true or magnetic north Heading is equal to course plus or minus any wind correction angle
A term used to describe directions in space For example: "Set course for the Klingon Home World, heading two-six-five, mark three-two "
A name, word, or phrase placed at the head of a catalog entry to provide an access point See also Access point
The usually heavier material sown along the hoist of the flag The heading enables the flag to be fastened It usually contains either a rope or grommets to connect with a halyard, but may form a sleeve to slip over a pole
heading back
Pruning of a portion of a limb
heading back
A type of pruning cut by which the end of a branch is removed to stimulate branching farther back on the branch or trunk
heading back
Cutting back the terminal end of the branch to a lateral branch
heading toward
going in the direction of, traveling toward (a destination, purpose, etc.)
heading up
Altering course towards wind
heading up
The action of looking to the next up the ladder in the hierarchial chain of authority One must always "head up" to their immediate superior in faith before taking any initiative, spiritual or otherwise
heading up
Turning closer to the wind, up wind
heading west
going toward the west, traveling in a westerly direction
Head
A surname, from residence near a hilltop or the head of a river, or a byname for someone with an odd-looking head
head
An individual person

Admission is three dollars a head.

head
The end of a pool table opposite the end where the balls have been racked
head
A morpheme that determines the category of a compound or the word that determines the syntactic type of the phrase of which it is a member
head
(Can we clean up() this sense?) The front, as of a queue

Because you got them all right, you can go to the head.

head
Deposits near the top of a geological succession
head
denouement; crisis

These isses are going to come to a head today.

head
The end of an abscess where pus collects
head
Mind; one's own thoughts

This song keeps going through my head.

head
A buildup of fluid pressure, often quantified as pressure head

Let the engine build up a good head of steam.

head
A machine element which reads or writes electromagnetic signals to or from a storage medium

The heads of your tape player need to be cleaned.

head
More generally, energy in a mass of fluid divided by its weight
head
The glans penis
head
Mental or emotional aptitude or skill

He has no head for heights.

head
The headstock of a guitar
head
Fellatio or cunnilingus; oral sex

She gave great head.

head
The principal melody or theme of a piece
head
The toilet of a ship

I've got to go to the head.

head
Topic; subject

We will consider performance issues under the head of future improvements.

head
The topmost, foremost, or leading part

What does it say on the head of the page?.

head
Coming from in front

head wind.

head
To remove the head from a fish

The salmon are first headed and then scaled.

head
A headache; especially one resulting from intoxication

he took them seriously, too, just as seriously as he took the ‘head’ that followed after drink.

head
A headland
head
A single animal

they shot 20 head of quail.

head
Headway; progress

We are having a difficult time making head against this wind.

head
To move in a specified direction. heading towards something

I'm fed up working for a boss. I'm going to head out on my own, set up my own business.

head
The population of game

planting the hedges increased the head of quail and doves.

head
Leader; chief; mastermind

Police arrested the head of the gang in a raid last night.

head
The difference in elevation between two points in a column of fluid, and the resulting pressure of the fluid at the lower point
head
To strike with the head; as in soccer, to head the ball
head
The part of the body of an animal or human which contains the brain, mouth, and main sense organs

Be careful when you pet that dog on the head; it may bite.

head
The end cap of a cylindrically-shaped pressure vessel
head
The principal operative part of a machine

lacrosse The top part of a lacrosse stick that holds the ball.

head
To be in command of. - see also head up

Who heads the board of trustees?.

head
The foam that forms on top of beer or other carbonated beverages

Pour me a fresh beer; this one has no head.

head
The top edge of a sail
head
Placed at the top or the front
head
A heavy or habitual user of illicit drugs

The hutch now looks like a “Turkish bath,” and the heads have their arms around one another, passing the pipe and snapping their fingers as they sing Smokey Robinson's “Tracks of My Tears” into the night.

head
The end of a rectangular table furthest from the entrance; traditionally considered a seat of honor

During meetings, the supervisor usually sits at the head of the table.

head
The source of a river; the end of a lake where a river flows into it

The expedition followed the river all the way to the head.

head
A drum head, the membrane which is hit to produce sound

Tap the head of the drum for this roll.

head
Foremost in rank or importance

The head cook.

head
The cylinder head, a platform above the cylinders in an internal combustion engine, containing the valves and spark plugs
head
A clump of leaves or flowers; a capitulum

Give me a head of lettuce.

head
The rounded part of a bone fitting into a depression in another bone to form a ball-and-socket joint
head
Of, relating to, or intended for the head
subject heading
The name of a category in which a bibliographical record is included
head
adv. precipitately, as in diving
head
the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains; "he stuck his head out the window"
head
{n} a chief, the top, what contains the brain
head
{v} to lead, govern, lop, top, behead, go in front, have a source or originate
Head
(Anatomi) capitis
Head
An English surname
Head
men
Head
headpiece
Head
atama
dead-heading
Operating a truck without cargo
head
1) The elevation of the groundwater table above a specified point 2) The height above a standard reference (datum) of the surface of a column of water or other liquid Head is the sum of three components at a point: a) Elevation head, which is equal to the elevation of the point above a datum, b) Pressure head, which is the height of a column of static water that can be supported by static pressure at the point, and c) Velocity head, which is the height the kinetic energy of the liquid is capable of lifting the liquid
head
that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I couldn't get his words out of my head"
head
If you keep your head, you remain calm in a difficult situation. If you lose your head, you panic or do not remain calm in a difficult situation. She was able to keep her head and not panic She lost her head and started screaming at me
head
A measure of the pressure at a point tin a water system: expressed in pounds per square or in the height of a column of water which would produce the pressure
head
The head on a glass of beer is the layer of small bubbles that form on the top of the beer
head
The most important taxonomic structures on the head are the antennae, palps and clypeus The antennae are composed of two major parts, the long first segment, the scape, which is attached to the head, and the remaining shorter segments, collectively called the funiculus The important characteristics of the antennae include the number of segments (when counting the number of segments, the scape is always included), the length of the scape (usually in relation to the length of the head), and, in some groups, the position of antennae when at rest against the front of the head
head
the pressure exerted by a fluid; "a head of steam"
head
The top part of a lacrosse stick that holds the ball
head
the length or height based on the size of a human or animal head; "he is two heads taller than his little sister"; "his horse won by a head"
head
The bow of a nautical vessel
head
The head of a line of people or vehicles is the front of it, or the first person or vehicle in the line. the head of the queue
head
If you keep your head above water, you just avoid getting into difficulties; used especially to talk about business. We are keeping our head above water, but our cash flow position is not too good
head
Power; armed force
head
Another important HTML tag Although its information doesn't appear on the page it can provide important functions such as giving the title of the page to appear in the browser bar and information to passing search engine agents who are scouring the net
head
the tip of an abscess (where the pus accumulates) remove the head of; "head the fish"
head
The head of something is the highest or top part of it. the head of the stairs Every day a different name was placed at the head of the chart. = top
head
A separate part, or topic, of a discourse; a theme to be expanded; a subdivision; as, the heads of a sermon
head
a) Toilet/Basin/Shower b) The top corner of a sail that is connected to the halyard
head
Principal; chief; leading; first; as, the head master of a school; the head man of a tribe; a head chorister; a head cook
head
the educator who has executive authority for a school; "she sent unruly pupils to see the principal"
head
You can use head to refer to your mind and your mental abilities. an exceptional analyst who could do complex maths in his head
head
a person who is in charge; "the head of the whole operation"
head
gourd
head
a line of text serving to indicate what the passage below it is about; "the heading seemed to have little to do with the text"
head
To be at the head of; to put one's self at the head of; to lead; to direct; to act as leader to; as, to head an army, an expedition, or a riot
head
take its rise; "These rivers head from a mountain range in the Himalayas
head
the head of a carriage, that is, the hood which covers the head
head
head heads heading headed Head is used in a large number of expressions which are explained under other words in the dictionary. For example, the expression `off the top of your head' is explained at `top'
head
The topmost, foremost, leading or principal operative part of anything
head
The most prominent or important member of any organized body; the chief; the leader; as, the head of a college, a school, a church, a state, and the like
head
The element which contains information about the document including the TITLE
head
kan
head
Mental or emotional control
head
be in the front of or on top of; "The list was headed by the name of the president"
head
To cut off the top of; to lop off; as, to head trees
head
If you say that something unpleasant or embarrassing rears its ugly head or raises its ugly head, you mean that it occurs, often after not occurring for some time. There was a problem which reared its ugly head about a week after she moved back in
head
a single domestic animal; "200 head of cattle"
head
If you are head over heels or head over heels in love, you are very much in love
head
To set on the head; as, to head a cask
head
If something such as an idea, joke, or comment goes over someone's head, it is too difficult for them to understand. I admit that a lot of the ideas went way over my head
head
If you stand on your head, you balance upside down with the top of your head and your hands on the ground
head
disapproval If you say that something such as praise or success goes to someone's head, you are criticizing them because you think that it makes them too proud or confident. Ford is definitely not a man to let a little success go to his head
head
If you are heading for a particular place, you are going towards that place. In American English, you can also say that you are headed for a particular place. He headed for the bus stop It is not clear how many of them will be heading back to Saudi Arabia tomorrow She and her child boarded a plane headed to where her family lived
head
emphasis Phrases such as laugh your head off and scream your head off can be used to emphasize that someone is laughing or screaming a lot or very loudly. He carried on telling a joke, laughing his head off
head
direct the course; determine the direction of travelling
head
Top of the book, esp at the spine
head
a rounded compact mass; "the head of a comet"
head
Your head is the top part of your body, which has your eyes, mouth, and brain in it. She turned her head away from him
head
If you have a bad head, you have a headache. I had a terrible head and was extraordinarily drunk
head
Mental aptitude or talent
head
The end of a hammer, axe, or similar implement used for striking other objects
head
a group of leaves or flowers at the end of stem
head
to go or travel towards; "where is she heading"; "We were headed for the mountains"
head
A headmaster or headmistress
head
unit (measure word for livestock)
head
The top part of the racquet that contains the strings, the head is also called 'the hoop '
head
If something or someone is heading for a particular result, the situation they are in is developing in a way that makes that result very likely. In American English, you can also say that something or someone is headed for a particular result. The latest talks aimed at ending the civil war appear to be heading for deadlock The centuries-old ritual seems headed for extinction
head
If you say that someone has got something into their head, you mean that they have finally understood or accepted it, and you are usually criticizing them because it has taken them a long time to do this. Managers have at last got it into their heads that they can no longer accept inefficient operations
head
be in charge of; "Who is heading this project?"
head
To originate; to spring; to have its source, as a river
head
(computer science) a tiny electromagnetic coil and metal pole used to write and read magnetic patterns on a disk
head
a membrane that is stretched taut over a drum
head
a single domestic animal; "200 head of cattle" a projection out from one end; "the head of the nail", "a pinhead is the head of a pin" (nautical) a toilet on board a boat or ship the striking part of a tool; "the head of the hammer" (usually plural) an obverse side of a coin that bears the representation of a person's head; "call heads or tails!" that part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains; "he stuck his head out the window" the rounded end of a bone that bits into a rounded cavity in another bone to form a joint; "the head of the humerus" (grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent the front of a military formation or procession; "the head of the column advanced boldly"; "they were at the head of the attack" the top of something; "the head of the stairs"; "the head of the page"; "the head of the list" the foam or froth that accumulates at the top when you pour an effervescent liquid into a container; "the beer had a large head of foam" a rounded compact mass; "the head of a comet" a user of (usually soft) drugs; "the office was full of secret heads" a person who is in charge; "the head of the whole operation" an individual person; "tickets are $5 per head" the pressure exerted by a fluid; "a head of steam" the length or height based on the size of a human or animal head; "he is two heads taller than his little sister"; "his horse won by a head" the tip of an abscess (where the pus accumulates) remove the head of; "head the fish" to go or travel towards; "where is she heading"; "We were headed for the mountains" be in charge of; "Who is heading this project?" form a head or come or grow to a head; "The wheat headed early this year" be in the front of or on top of; "The list was headed by the name of the president" be the first or leading member of (a group) and excel; "This student heads the class" take its rise; "These rivers head from a mountain range in the Himalayas
head
the foam or froth that accumulates at the top when you pour an effervescent liquid into a container; "the beer had a large head of foam"
head
The part of the body of an animal or human, or representation thereof, which contains the brain, mouth and main sense organs
head
a projection out from one end; "the head of the nail", "a pinhead is the head of a pin"
head
the front of a military formation or procession; "the head of the column advanced boldly"; "they were at the head of the attack"
head
The electromagnetic read/write device that detects/imposes flux transitions on the magnetic medium For example, a disk with four heads has four magnetic surfaces, or platters
head
Culminating point or crisis; hence, strength; force; height
head
a dense clusters of flowers or foliage; "a head of cauliflower"; "a head of lettuce"
head
If you knock something on the head, you stop it. When we stop enjoying ourselves we'll knock it on the head
head
The head of a company or organization is the person in charge of it and in charge of the people in it. Heads of government from more than 100 countries gather in Geneva tomorrow. the head waiter
head
The vertical height of water in a reservoir above the turbine or the difference between the surface of the reservoir and the surface of the river immediately downstream from the turbine and dam Also called hydraulic head
head
{f} lead, direct; be at the front; go in a certain direction
head
You use a head or per head after stating a cost or amount in order to indicate that that cost or amount is for each person in a particular group. This simple chicken dish costs less than £1 a head
head
This is a top level element in every HTML document which encapsulates information and directions in an unordered fashion that are about the HTML document No actual document content is located in the HEAD element
head
The head of a school is the teacher who is in charge. = head teacher
head
Upper part of the body
head
If a problem or disagreement comes to a head or is brought to a head, it becomes so bad that something must be done about it. These problems came to a head in September when five of the station's journalists were sacked
head
To form a head to; to fit or furnish with a head; as, to head a nail
head
A drum head
head
The anterior or superior part of an animal, containing the brain, or chief ganglia of the nervous system, the mouth, and in the higher animals, the chief sensory organs; poll; cephalon
head
(grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent
head
(also "clubhead") the part of the club that is intended to make contact with the ball Example: The head of the club had mud all over it
head
{s} chief, leading, main, principal
head
The front body section It contains many of the sensory structures, as well as the mouthparts
head
That part of a Web document, at the beginning, which contains meta-information about the document
head
The part of the racket comprising the frame and strings
head
The seat of the intellect; the brain; the understanding; the mental faculties; as, a good head, that is, a good mind; it never entered his head, it did not occur to him; of his own head, of his own thought or will
head
a user of (usually soft) drugs; "the office was full of secret heads"
head
travel in front of; go in advance of others; "The procession was headed by John"
head
If you stand an idea or argument on its head or turn it on its head, you think about it or treat it in a completely new and different way. Their relationship turned the standard notion of marriage on its head
head
(nautical) a toilet on board a boat or ship the striking part of a tool; "the head of the hammer"
head
forward movement; "the ship made little headway against the gale"
head
If you a have a head for something, you can deal with it easily. For example, if you have a head for figures, you can do arithmetic easily, and if you have a head for heights, you can climb to a great height without feeling afraid. I don't have a head for business
head
(nautical) a toilet on board a boat or ship
head
form a head or come or grow to a head; "The wheat headed early this year"
head
oral-genital stimulation; "they say he gives good head"
head
The head of something long and thin is the end which is wider than or a different shape from the rest, and which is often considered to be the most important part. Keep the head of the club the same height throughout the swing
head
(usually plural) an obverse side of a coin that bears the representation of a person's head; "call heads or tails!"
head
The blunt end of a nail, screw, tack, pin or similar fastener
head
the central or most important element in a construction which determines the external distribution of the construction and places certain requirements on the words or constituents it occurs with For example, the verb saw is head of the sentence The big man saw Mary and of the VP saw Mary Nouns are heads of NPs, prepositions are heads of PPs, adjectives of APs, etc In lexicography, head is another term for headword
head
take its rise; "These rivers head from a mountain range in the Himalayas"
head
A headland; a promontory; as, Gay Head
head
The vertical distance water drops from the highest level to the level of the receiving body of water
head
If you head a ball in football, you hit it with your head in order to make it go in a particular direction. He headed the ball across the face of the goal. see also heading
head
To go or point in a certain direction; to tend; as, how does the ship head? To form a head; as, this kind of cabbage heads early
head
1) The upper edge of a square sail 2) The upper corner of a fore-and-aft sail 3) The top portion of a mast 4) The bow of a vessel 5) By extension, the latrine, so named because of its usual position at the "head" (4) of the ship
head
The place or honor, or of command; the most important or foremost position; the front; as, the head of the table; the head of a column of soldiers
head
remove the head of; "head the fish"
head
that part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves the upper part of the human body or the front part of the body in animals; contains the face and brains; "he stuck his head out the window"
head
If you get a fact or idea into your head, you suddenly realize or think that it is true and you usually do not change your opinion about it. Once they get an idea into their heads, they never give up
head
If you head a department, company, or organization, you are the person in charge of it. Michael Williams, who heads the department's Office of Civil Rights. the ruling Socialist Party, headed by Dr Franz Vranitzky
head
If someone or something heads a line or procession, they are at the front of it. The parson, heading the procession, had just turned right towards the churchyard
head
If a piece of writing is headed a particular title, it has that title written at the beginning of it. One chapter is headed, `Beating the Test'
heading