tamlayan

listen to the pronunciation of tamlayan
Türkçe - İngilizce
determining, determinative, defining
{g} adjective or adjective equivalent modifying a noun, modifier
genitival
defining
(Dilbilim) head
(Dilbilim) epithet
(Dilbilim) determinant
tamlayan durumu
genitive case, possessive
Türkçe - Türkçe
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
Su yolu gibi
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı
BELiRTEN
tamlayan durumu
Ad görevindeki kelimenin taşıdığı kavramın başka bir kavrama bağlanması durumu, -in hâli, genitif. Türkçede bu durum -in (-nin) takısı ile kurulur: Evin, arabanın, okulun gibi
tamlayan