auxiliary

listen to the pronunciation of auxiliary
İngilizce - Türkçe
yardımcı

Yeni bir yardımcı dile ihtiyacımız yok, İngilizce zaten o rolü yerine getiriyor. - We do not need a new auxiliary language, the English language already fulfills that role.

Esperanto şimdiye kadar icat edilmiş en popüler yardımcı dildir. - Esperanto is the most popular auxiliary language ever invented.

s., i. yedek; yardımcı
{i} yardımcı fiil

Bu cümle Present Perfect Tense. 'Have bir fiil değil ama bir yardımcı fiil. - This sentence is in the present perfect. 'have' is not a verb, but an auxiliary verb.

(Bilgisayar) harici
tali
yan
(Aux) Yardımcı
{s} destek
gram yardımcı fiil
{s} yedek
yedek motorlu
auxiliary verb
yardımcı fiil

Bu cümle Present Perfect Tense. 'Have bir fiil değil ama bir yardımcı fiil. - This sentence is in the present perfect. 'have' is not a verb, but an auxiliary verb.

auxiliary circuit
(Bilgisayar) yardımcı devre tesisler
auxiliary drive
(Otomotiv) yardımcı tahrik
auxiliary engine
yardımcı motor
auxiliary equipment
(Bilgisayar) yardımcı donatım
auxiliary language
(Dilbilim) yardımcı dil
auxiliary line
(Bilgisayar) yardımcı çizgi
auxiliary vessel
(Askeri) yardımcı gemi
auxiliary airfield
yedek havaalanı
auxiliary anode
yardımcı anot
auxiliary antenna
yardımcı anten
auxiliary axle
yardımcı dingil
auxiliary boiler
yedek kazan
auxiliary brake
yardımcı fren
auxiliary circle
yardımcı çember
auxiliary circuit
yardımcı devre
auxiliary coil
yardımcı bobin
auxiliary condenser
yardımcı kondansatör
auxiliary current
yardımcı akım
auxiliary drive gear
yardımcı tahrik dişlisi
auxiliary electrode
yardımcı elektrot
auxiliary engine
yedek motor
auxiliary equation
yardımcı denklem
auxiliary equipment
yardımcı ekipman
auxiliary eyepiece
yardımcı oküler
auxiliary filter
yardımcı filtre
auxiliary frame
yardımcı şasi
auxiliary fuel pump
yardımcı yakıt pompası
auxiliary fuel tank
yedek yakıt deposu
auxiliary gearbox
yardımcı vites kutusu
auxiliary generator
yardımcı jeneratör
auxiliary grid
yardımcı ızgara
auxiliary group
yardımcı grup
auxiliary ignition
yardımcı ateşleme
auxiliary jet
yardımcı jikle
auxiliary lens
ek mercek
auxiliary lift motor
yardımcı kaldırma motoru
auxiliary memory
yardımcı bellek
auxiliary operation
yardımcı operasyon
auxiliary parachute
yedek paraşüt
auxiliary power unit
yardımcı güç kaynağı
auxiliary processor
yardımcı işlemci
auxiliary product
yardımcı madde
auxiliary pump
yedek pompa
auxiliary relay
yardımcı röle
auxiliary research submarine
yardımcı araştırma denizaltısı
auxiliary resistance
yardımcı direnç
auxiliary rotor
yardımcı rotor
auxiliary routine
yardımcı yordam
auxiliary seat
yardımcı koltuk
auxiliary shaft
yardımcı şaft
auxiliary spar
yardımcı lonjeron
auxiliary spring
yardımcı yay
auxiliary staff
yardımcı personel
auxiliary storage
yedek depo
auxiliary store
yardımcı bellek
auxiliary transmission
yardımcı transmisyon
auxiliary valency
yardımcı değerlik
auxiliary ventilation
tali havalandırma
auxiliary winding
yardımcı sargı
auxiliary wing
yardımcı kanat
auxiliary chemicals
yardımcı kimyasallar
auxiliary facility
yardımcı tesis
auxiliary file
yardımcı dosya
auxiliary power unit
yardımcı güç ünitesi
auxiliary seat
muavin koltuğu
auxiliary storage, store
yardımcı bellek
auxiliary verb
dilb. yardımcı fiil
auxiliary account
(Ticaret) yardımcı hesap auxiliary
auxiliary adjusting point
(Askeri) YARDIMCI TANZİM NOKTASI: Bak. "auxiliary target"
auxiliary aiming point
(Askeri) YARDIMCI NİŞAN NOKTASI: Görünmeyen bir hedefe bir silahı tevcih etmek için kullanılan nokta veya cisim
auxiliary air
yardımcı ilave hava
auxiliary airdrome
(Askeri) YARDIMCI HAVA MEYDANI: Bak. "satellite field"
auxiliary airdrome
(Askeri) yardımcı hava meydanı
auxiliary arm
(Askeri) YARDIMCI SINIF: Bir vazifenin başarılmasında, ordunun diğer bir sınıfına yardım eden veya destekleyen ve orduya mensup bulunan bir sınıf. Örneğin; kimya sınıfı, bir yardımcı sınıf olarak, bir görevin başarılmasında piyadeye yardım edebilir
auxiliary arm
(Askeri) Yardımcı sınıf
auxiliary axle
yardımcı aks
auxiliary base line
(Askeri) YARDIMCI BAZ HATTI: Bir baz hattının uzunluğunu hesaplamada kullanılan, boyu belli bir hat
auxiliary base line
(Askeri) yardımcı baz hattı
auxiliary blower
yardımcı körük
auxiliary books
(Ticaret) yardımcı defterler
auxiliary brake
yardımcı fren sistemi
auxiliary channel
(Askeri) yardımcı kanal
auxiliary circle
(Matematik) yedek çember
auxiliary class
Yardımcı Sınıf
auxiliary condenser
(Askeri) yardımcı konsender
auxiliary contours
(Askeri) YARDIMCI VE EŞ YÜKSELTİ EĞRİLER (MÜNHANİLER): Seçilmiş eğri aralıklarıyla yeterli derecede gösterilemeyen nadir yer şekillerini göstermek için kullanılan ilave eğriler
auxiliary control
yardımcı denetim
auxiliary control
yardımcı kontrol
auxiliary current
yardımcı jeneratör
auxiliary cylinder
yardımcı silindir
auxiliary dam
yardımcı baraj
auxiliary diagonal
eğri takviye
auxiliary energy
yedek enerji
auxiliary engine
(Askeri) YARDIMCI MOTOR: Bak. "auxiliary machinery"
auxiliary equipment
(Askeri) YARDIMCI TEÇHİZAT: Bak. "automatic data processing equipment" ve "off - line equipment"
auxiliary equipment
(Nükleer Bilimler) yardımcı donanım
auxiliary fan
(Otomotiv) yardımcı fan
auxiliary fans
yardımcı fanlar
auxiliary feedwater
(Çevre) yedek su kaynağı
auxiliary fuse
(Otomotiv) yardımcı sigorta
auxiliary fuse box
(Otomotiv) yardımcı sigorta kutusu
auxiliary gear box
(Otomotiv) takviye şanzıman
auxiliary guerrilla
(Askeri) destekçi gerilla
auxiliary handle
yardımcı kol
auxiliary horn
(Otomotiv) yardımcı korna
auxiliary host
yardımcı konakçı
auxiliary jet
(Otomotiv) yardımcı jigle
auxiliary lamp
(Elektrik, Elektronik,Otomotiv) yardımcı lamba
auxiliary lamp
(Otomotiv) ek far
auxiliary lamp bar
yardımcı lamba çubuğu
auxiliary lane
yardımcı şerit
auxiliary lane
yardımcı kuşak
auxiliary lens
ek objektif
auxiliary light
yardımcı ışık
auxiliary load
ilave yük
auxiliary load
munzam yük
auxiliary machine
yardımcı makine
auxiliary machinery
(Askeri) YARDIMCI MAKİNALAR: Bir geminin içine yerleştirilen ve vazifesi, asıl muharrik makinelere yardım etmek veya geminin hareketi ile ilgili olmayan ikinci derecedeki işleri yapmaktan ibaret olan makinalar veya teçhizat. Tahrikten başka maksatlar için kudret temin eden veya jenaratörleri işleten motorlara yardımcı motorlar "auxiliary engine" denir
auxiliary machinery
(Askeri) yardımcı makineler
auxiliary material
yardımcı gereç
auxiliary memory
yardımcı hafıza
auxiliary mute
(Bilgisayar) auxiliary sessiz
auxiliary number
(Otomotiv) yardımcı kod
auxiliary operation
(Bilgisayar) yardımcı işlem
auxiliary panel
(Otomotiv) yardımcı panel
auxiliary parachute
(Havacılık) yardımcı paraşüt
auxiliary passage
(Otomotiv) yardımcı kanal
auxiliary plant
yardımcı tesis
auxiliary pole
(Elektrik, Elektronik) ek kutbu
auxiliary power supply
yardimci guc kaynagi
auxiliary power unit
(Askeri) Yardımcı güç birliği
auxiliary pump
yardımcı pompa
auxiliary relay
yedek röle
auxiliary reservoir
kondüvit
auxiliary section
yardımcı kesit
auxiliary sections
yardımcı kesitler
auxiliary shaft
(Otomotiv,Teknik) yardımcı mil
auxiliary shift
takviye vitesi (diferansiyel)
auxiliary spillway
yardımcı dolu savak
auxiliary staff
geçici personel
auxiliary stairs
yardımcı merdiven
auxiliary starter
yardımcı kontak
auxiliary steam
yardımcı buhar
auxiliary steering
yedek direksiyon tertibatı
auxiliary storage
(Askeri) YEDEK DEPO, YARDIMCI BELLEK: Bellek kapasitesini genişleten yardımcı bellek. (Bilgisayar)
auxiliary storage
Depo
auxiliary switch
yardımcı şalter
auxiliary target
(Askeri) Yardımcı hedef
auxiliary target
(Askeri) YARDIMCI HEDEF: Esas hedeften uzaklığı bilinen bir nokta; düzeltme tanzim hedefi. Yardımcı hedef; esas hedefe atıştan önce, bir tanzim noktası olarak kullanılır. Atış, yardımcı hedef üzerine tevcih ve tanzim edilir. Tanzimişi tamamlandıktan sonra, ateşin esas hedef üzerine kaydırılması için gerekli düzeltme silaha uygulanır. Yardımcı hedef, esas hedefe baskın şeklinde ateş açmak istendiği zaman kullanılır. Buna "registration target" da denir
auxiliary tray
(Bilgisayar) yardımcı tepsi
auxiliary troop
destek bataryası
auxiliary troops
destek kuvvetleri
auxiliary turbine
yardımcı türbin
auxiliary value
yardımcı değer
auxiliary valve
(Mekanik) yardımcı valf
auxiliary venturi
(Otomotiv) yardımcı venturi
auxiliary verb
(Dilbilim) yardımcı eylem
auxiliary vessel
(Askeri) YARDIMCI GEMİ: Bir harp gemisi olmamakla beraber, askeri harekatta kullanılan gemi. Nakliye, hastahane ve mayın tarama gemileri yardımcı gemilerdir
auxiliary vol
(Bilgisayar) ikincil ses
auxiliary windings
(Elektrik, Elektronik) yardımcı sargılar
auxiliary workers
(Tekstil) yardımcı çalışanlar
automatic data processing auxiliary equipment
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM YARDIMCI TEÇHİZATI: Yaptığı iş bakımından çevresel teçhizat (peripheral equipment) dışında, otomatik bilgi işlem teçhizatıyla ilgili bulunan fakat, münhasıran ve direkt olarak bu sistem ile birlikte kullanılmayan; bu şekilde kullanıldığı zamanda, sistemi, kart delici, kağıt band hazırlama teçhizatı gibi, ayrı işlemlerde (off-line operations) destekleyen teçhizat
auxiliary verb
etmek
dyeing auxiliary
boyama yardımcı maddesi
modal auxiliary
modal yardımcı
women's army auxiliary corps
kadın ordusu yardımcı kolordu
women's auxiliary air force
kadın yardımcı hava kuvvetleri
Coast Guard Auxiliary
(Askeri) Sahil Güvenlik Yardımcısı
auxiliaries
yardımcı personel
auxiliaries
destek kuvvetleri
crypto ancillary unit; cryptographic auxiliary unit
(Askeri) kripto yardımcı birliği; kriptografik yardımcı birim
finishing auxiliary
(Tekstil) apreleme yardımcıları
printing auxiliary
(Tekstil) baskı yardımcı maddesi
system auxiliary class
Sistem Yardımcı Sınıfı
tactical auxiliary crane ship
(Askeri) taktik yardımcı vinç gemisi
tactical auxiliary general ocean surveillance
(Askeri) taktik yardımcı genel okyanus gözetlemesi
textile auxiliary
(Tekstil) tekstil yardımcı maddesi
textile auxiliary oil
(Tekstil) tekstil yardımcı yağı
textile auxiliary product
(Tekstil) tekstil yardımcı ürün
verbal auxiliary
(Dilbilim) yardımcı eylem
washing auxiliary
(Tekstil) yıkama yardımcı maddesi
İngilizce - İngilizce
Supplementary or subsidiary
Helping; giving assistance or support
An auxiliary verb
Held in reserve for exceptional circumstances
Relating to an auxiliary verb
A sailing vessel equipped with an engine
A marching band colorguard
A person or group that acts in an auxiliary manner
Of a ship, having both sails and an engine
one who or that which aids or helps, especially when regarded as subsidiary or accessory
{a} helping, assistant
{n} a helper
someone who acts as assistant
Another name for the color guard, usually only heard at competitions
{i} assistant, aide
(hjelpeverb): a function word There are two classes of auxiliary verbs: (1) grammatical auxiliaries (be, do ,have) are part of grammatical constructions, but carry little meaning (be followed by an -ing participle marks the progressive aspect, be followed by a past participle marks the passive voice, and have followed by a past participle marks the perfective aspect ) (2) modal auxiliaries (may/might, can/could, shall/should, will/would, must, ought to) are not part of grammatical constructions, but express modal meanings See further modality
A verb which helps to form the voices, modes, and tenses of other verbs; called, also, an auxiliary verb; as, have, be, may, can, do, must, shall, and will, in English; être and avoir, in French; avere and essere, in Italian; estar and haber, in Spanish
functioning in a subsidiary or supporting capacity; "the main library and its auxiliary branches
An auxiliary is a person who is employed to assist other people in their work. Auxiliaries are often medical workers or members of the armed forces. Nursing auxiliaries provide basic care, but are not qualified nurses. = ancillary
functioning in a subsidiary or supporting capacity; "the main library and its auxiliary branches"
Conferring aid or help; helping; aiding; assisting; subsidiary; as auxiliary troops
a member of the allied or subsidiary force
An engine used as secondary propulsion in a sailboat
relating to something that is added but is not essential; "an ancillary pump"; "an adjuvant discipline to forms of mysticism"; "The mind and emotions are auxilliary to each other"
Additional; supplemental; acting in a subordinate manner
A verb used with a base verb to make a verb phrase
in English, auxiliary verbs are those which carry distinctions of tense, aspect, etc, such as do, be and have The modal auxiliaries include can/could, may/might, shall/should, ought to, need and used to Auxiliary verbs are opposed to main verbs ( walk, play, etc )
A second method of propelling a vessel On a sailboat this could be a engine
In grammar, an auxiliary or auxiliary verb is a verb which is used with a main verb, for example to form different tenses or to make the verb passive. In English, the basic auxiliary verbs are `be', `have', and `do'. Modal verbs such as `can' and `will' are also sometimes called auxiliaries. In grammar, a verb that is subordinate to the main lexical verb in a clause. Auxiliaries can convey distinctions of tense, aspect, mood, person, and number. In Germanic languages such as English and Romance languages such as French, an auxiliary verb occurs with the main verb in the form of an infinitive or participle
A quantity introduced for the purpose of simplifying or facilitating some operation, as in equations or trigonometrical formulæ
The products necessary to assist dyeing
Additional fire fighting equipment or staffing that are not part of the regular complement assigned to the fire service Ladies group organized to assist the fire department
or operational lane An extra lane provided for the entire length of highway between interchanges, giving motorists more time to merge in or out The lane is created when an entrance ramp meets the highway, and drops out ("exit only") with the exit ramp Compare to collector-distributor roads, which also help merging traffic but are separated from the main traffic lanes
A sailing vessel equiped with an engine
A secondary signal, a line level signal or an input or output from equipment that is a higher level than mic level signal but lower level than speaker level signal
1 A supplementary power plant or engine used as secondary propulsion of a sailboat; 2 A small motor used to drive pumps or generators
A helper; an assistant; a confederate in some action or enterprise
Indicates the attributes that the entry may have
In competitive events the Auxiliary is comprised of those individuals that perform with choreographed drills that include 'Flags' and 'Sabers", and silks The Auxiliary is judged in a separate category, but is included in the overall 'General Effect' visual category at competitive events
A term for products used to assist the dyeing process
{s} helpful, supporting; additional
Auxiliary staff and troops assist other staff and troops. The government's first concern was to augment the army and auxiliary forces
A standard entry in the Iconclass system consists of a notation (base notation and queue) and its textual correlate The term 'auxiliary' is used to denote a feature with the help of which the accuracy of meaning of a notation in Iconclass may be increased so as to match the concept as defined by the textual correlate These features are Bracketed text, Double letter, Key, Queue of key, Recursive key, Structural digit, Zero
Foreign troops in the service of a nation at war; rarely in sing
Auxiliary equipment is extra equipment that is available for use when necessary. an auxiliary motor. auxiliary fuel tanks
adjutant
aux
auxiliar
peripheral
auxiliary bishop
A bishop who functions as another bishop's deputy where the weight of sacramental duties is too much for a single bishop. Compare coadjutor bishop
auxiliary bishops
plural form of auxiliary bishop
auxiliary verb
A verb that accompanies the main verb in a clause in order to make distinctions in tense, mood, voice or aspect
auxiliary verbs
plural form of auxiliary verb
auxiliary-verb
Attributive form of auxiliary verb, noun
auxiliary airfield
an airfield that functions in a subsidiary capacity
auxiliary battery
small battery in portable computers which supplies an electrical current for several minutes after the removal of the main battery
auxiliary boiler
(nautical) an extra boiler (as a ship's boiler that is used while the ship is in port)
auxiliary cell
a terrorist cell responsible for logistics; usually large and less compartmentalized that other terrorist cells
auxiliary engine
(nautical) a small engine (as one used on board ships to operate a windlass)
auxiliary equipment
helpful accessories
auxiliary equipment
Equipment not under direct control of the central processing unit Synonym: ancillary equipment
auxiliary equipment
Effects devices separate from but working with the recording console
auxiliary equipment
electronic equipment not in direct communication (or under the control of) the central processing unit
auxiliary equipment
Accessory equipment necessary for the operation of a generating station
auxiliary farm
assistant farm
auxiliary force
supporting army, reserve detachment, additional force
auxiliary forces
supporting army, reserve detachments, additional forces
auxiliary memory
secondary memory, memory which is additional to the main memory
auxiliary operation
a operation performed by off-line equipment not under the control of the central processing unit
auxiliary police servicewomen
female soldiers in the Israeli Defense Forces who are assigned to work in the service of the police force
auxiliary pump
a supplementary pump available if needed
auxiliary research submarine
a submarine for research purposes
auxiliary speakers
external speakers, speakers connected to a sound card
auxiliary storage
additional storage (Computers)
auxiliary storage
a data storage device that is not the main memory of a computer
auxiliary tank
extra container, additional container
auxiliary unit
support unit, unit which provides help to another unit (Military)
auxiliary verb
A verb, such as have, can, or will, that accompanies the main verb in a clause and helps to make distinctions in mood, voice, aspect, and tense. a verb that is used with another verb to show its tense, person, mood etc. In English the auxiliary verbs are 'be', 'do', and 'have' (as in 'I am running', 'I didn't go', 'they have gone') and all the modals
auxiliary verb
{i} "helping verb", verb which is used together with other verbs to form different tenses
auxiliary verbs
verbs that work with the main verb to make up the complete verb in a sentence; also called helping verbs Ex : The woman is working
auxiliary verbs
Forms of the verbs be, do and have which are used to create the different tenses in English: am/is/are/was/were eating/ being eaten; do/does/did eat; has/have/had eaten/ been eaten
auxiliary verbs
verbs that work with the main verb to make up the complete verb in a sentence; also called helping verbs Ex : The woman is working
International Auxiliary Language Association
An association founded in 1924 to study the establishment of an international auxiliary language. In 1951, IALA presented Interlingua to the public by publishing the Interlingua-English Dictionary and Interlingua Grammar. Abbreviated IALA
international auxiliary language
A language intended to be used by people who do not share a common language
ladies auxiliary
A women's corps that operates within a service or fraternal organization
modal auxiliary
a verb used to express the mood (or tense) of another verb

Note: In the English language they are can,could, may, might, must, ought to, shall, should, will and would.

auxiliaries
{n} troops assisting another nation
An auxiliary
auxiliar
auxiliaries
troops enlisted from the subject peoples of the Roman Empire to supplement the regular legions composed of Roman citizens
auxiliaries
plural of auxiliary
auxiliaries
Easy forums which may serve as a base of operation and control
auxiliaries
Self supporting units whose primary source of revenue is sales and services to students, faculty, staff and sometimes the general public Examples include Intercollegiate Athletics, Residence Halls and the University Bookstore
auxiliary verb
aux. v
modal auxiliary
A verb characteristically used with other verbs to express mood or tense. In English, the modal auxiliaries are can, may, must, ought, shall, should, will, and would. Also called modal. a modal verb
modal auxiliary
helping verb, auxiliary verb
Türkçe - İngilizce

auxiliary teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

auxiliary sessiz
(Bilgisayar) auxiliary mute
auxiliary