take of

listen to the pronunciation of take of
Englisch - Türkisch
(deyim) take advantage of someone birinin zafından yararlanmak take advantage of sth. fırsattan yararlanmak take leave of one's senses delirmek
take
almak

Yeni bir yere alışmak her zaman zaman almaktadır. - It always takes time to get used to a new place.

Tom'un işini yapacak birini almak zorunda kalacağım. - I will have to take on someone to do Tom's work.

take
götürmek

Tom'u hastaneye götürmek zorunda kaldım. - I had to take Tom to the hospital.

Pazartesi günü kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - On Monday I have to take back the books to the library.

take
(fotoğraf) çekmek

Let me take your picture. - Dur bir fotoğrafını çekeyim.

take
kazanmak

Tom kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. - Tom will do whatever it takes to win.

Tom, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. - Tom is going to do whatever it takes to win.

take
(ilaç) almak

Have you taken your medicine? - İlacını aldın mı?.

take
tahammül etmek
take
(sınava) girmek

Did you take your exam? - Sınavına girdin mi?.

take
fikir

What's your take on that? - O konuda senin fikrin nedir?.

George'un bu fikirden hoşlanıp hoşlanmayacağından emin değilim. - I'm not sure if George will take to this idea.

Tom Mary'nin ona verdiği fırsattan yararlanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. - Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity that Mary had given him.

take
{i} (sinema) çekim

Let's take that scene again - Bu sahneyi tekrar çekelim.

take
katlanmak
take
{f} icap etmek
take
atlatmak

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

take
düşünce

what's your take? / what's your opinion? / what do you think? - Senin düşüncen/fikrin nedir?.

Hayatı son sürat yaşamam için bu faydasız düşünceleri bırakmam gerek. - I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life.

Lütfen ilk mesajıma bir göz atın ve bu konudaki düşüncelerinizi bana bildirin. - Please, take a look at my first post and let me know what you think about it.

take
{i} tutulan balık miktarı
take
{i} tutma

Asla kör bir adamın kolunu tutmayınız. O sizinkini tutsun. - Never take a blind man's arm. Let him take yours.

Tom'un bir taksi tutmak için yeterli parası yoktu. - Tom didn't have enough money to take a taxi.

take
{f} hissetmek
take
götür

Yarın kitapları kütüphaneye götüreceğim. - Tomorrow, I'll take the books to the library.

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

take
ahzetmek
take
{i} hasat
take
kiralamak
take
{i} k.dili. (hırsızların çalarak elde ettiği) kazanç
take
{i} (para olarak) hâsılat, pay
take
{f} etmek

Tom bu aramayı kabul etmek zorunda. - Tom has to take this call.

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

take
gasp etmek
take
{f} elde etmek

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

Ondan avantaj elde etmek istiyorum. - I want to take advantage of it.

take
{i} tepki
take
seçmek
take
acıya katlanmak
take
olmak

Tom, iyi bir öğretmen olmak için gereken niteliklere sahip. - Tom has what it takes to be a good teacher.

Benim hayalim ben emekli olduğumda işimi devralacak bir erkek evlada sahip olmaktır. - It's my dream to have a son who'll take over my business when I retire.

take
{f} yakalamak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

take
{f} karşılamak

Gelip beni karşılamak için zahmet etmeyin. - Don't take the trouble to come and meet me.

take
{i} alıntı
take
{f} tutuşmak
take
anlamak

Onun ne söylediğini anlamak uzun bir zaman aldı. - It took a long time to take in what she was saying.

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

take
{i} kabul etme (vücut)
take
{f} tedavi etmek
take
ile gitmek

Oraya taksi ile gitmek ne kadar sürer. - How long does it take to get there by taxi?

Hayvanat bahçesine taksi ile gitmek ne kadar sürer? - How long does it take to get to the zoo by taxi?

take
kaldırmak

Onlar özgürlüklerini korumak istemiyorlar. Onlar onları ortadan kaldırmak istiyorlar. - They don't want to protect your freedoms. They want to take them away.

Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın. - At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.

take
faydalanmak
take
{f} ele geçirmek
take
abone olmak
take
acıya dayanmak
take
pay

Aslan payını hep sen alıyorsun! - You always take the lion's share!

take
{f} çıkarmak

Tom yedek lastiği çıkarmak için bagajı açtı. - Tom opened the boot to take out the spare wheel.

Jim son üç haftadır beni akşam yemeğine çıkarmak için çalışıyor. - Jim has been trying to take me out to dinner for the last three weeks.

take
dayanmak
take
{i} tutuş
take
kandırmak
take
çatmak
take
aşırmak
take
içine sığmak
take
alışmak

Peruk takmaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to wearing a wig.

Burada yaşamaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to living here.

take
başlamak

Bir işe başlamak çok para gerektirir. - It takes a lot of money to start a business.

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

take
farz etmek
take
alçaltmak
take
çıkartmak
take
karışmak
take
yutturmak
take
daraltmak
take
gibi anlamak
take
sökmek

Onu sökmek istiyorum. - I want to take it apart.

take
çalmak

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

take
dinlemek

Burada durmak ve senin hakaretlerini dinlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I have better things to do than stand here and take your insults.

take
binmek

Bir yere gitmek için bir otobüse binmek zorundayım. - I have to take a bus to go anywhere.

Uçağa binmekten başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to take the plane.

take
ele almak

Can you take this gentleman's complaint - Beyfendinin şikayetini ele alır mısın.

take
koparmak
take
kullanmak

Biz o fırsatı kullanmak zorundayız. - We have to take that chance.

Merdivenleri kullanmak zorundayız, çünkü asansör tamir ediliyor. - We have to take the stairs, because the elevator is being repaired.

take
yazmak

Yazmak üç saat sürecek. - Getting down will take three hours.

Mektubu yazmak ne kadar zamanını aldı? - How long did it take you to write the letter?

take
kenetlenmek
take
çekmek

Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim. - I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow.

Bir resim çekmek için yapmanız gereken bütün şey bu düğmeye basmaktır. - All you have to do to take a picture is push this button.

take
kapsamak
take
fethetmek
take
almak (ders)
take
kaydetmek
take
çekmek (foto)
take
alınan taş
take
kabul etmek

İyiyi ve kötüyü birarada kabul etmek zorundasın. - You have to take the good with the bad.

Daha fazla iş kabul etmek istemiyorum. - I don't want to take on any more work.

take
istemek
take
gezmek
take
indirmek
take
duymak

O işinden gurur duymaktadır. - He takes pride in his work.

take
gerekmek

Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir. - Mutual steps have to be taken.

take
almak (elle/ellerle)
take
avlanan hayvan miktarı
take
hasılat
take
gerektirmek
take
(içine) almak
take
kabullenmek

Sonunda Tom kabullenmek zorunda kaldı ve yaptığı eylemlerin sorumluluğunu almak zorunda kaldı. - In the end, Tom had to bite the bullet and take responsibility for his actions.

take
(sınav) girmek
take
kâr

AIDS sadece her birey buna karşı harekete geçmeye karar verirse durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

İki çocuğu şöyle dursun, karısı şimdi onun büyük babasına bakmak zorundaydı. - His wife now had to take care of his grandfather, not to mention their two children.

take
tutmak

Seni yanımda tutmak neye mal olursa olsun yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep you next to me.

Ailemi birlikte tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep our family together.

take
{f} al
take
para

Birinin parayı yanlışlıkla aldığı belliydi. - It was apparent that someone had taken the money by mistake.

Jane biraz para çekmek için bankaya gitti. - Jane went to the bank to take out some money.

take
taşıma

Piyanoyu taşımak kaç kişi gerektirdi? - How many people did it take to move the piano?

Onlar çöpü dışarıya taşımak için kimin sırası olduğu hakkında tartıştılar. - They disputed about whose turn it was to take the trash out.

take
(fotoğrafını) çekmek
take
üstlenmek

Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekte istekli değil. - He is not willing to take responsibility for his actions.

take
-e sahip olmak
take
saymak
take
al(mak)
take
{f} yanmak
take
{f} yapmak

Yürüyüş yapmak için bir süre dışarı çıkalım. - Let's get out for a while to take a walk.

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

take
{f} ölçmek

Ben senin ateşini ölçmek istiyorum. - I want to take your temperature.

take
{i} reaksiyon

Bir kimyasal reaksiyon bir veya daha fazla adımda gerçekleşir. - A chemical reaction takes place in one or more steps.

take
{f} kaplamak
take
{f} sanmak
take
{f} almak; götürmek: Be sure to take a sweater! Yanına kazak almayı ihmal etme! Will you take the dog to the vet? Köpeği
take
{f} oltaya vurmak
take
{i} avalanan hayvan miktarı
take
{f} (took, tak.en)
take
ile gitm

Oraya taksi ile gitmek ne kadar sürer. - How long does it take to get there by taxi?

Hayvanat bahçesine taksi ile gitmek ne kadar sürer? - How long does it take to get to the zoo by taxi?

take
{f} etkili olmak
take
{f} kabul edilmek
Englisch - Englisch

Definition von take of im Englisch Englisch wörterbuch

take
An act of taking
take
To carry, particularly to a particular destination

I'll take the plate with me.

take
To catch the ball; especially for the wicket-keeper to catch the ball after the batsman has missed or edged it
take
To choose

I'll take the blue plates.

take
An attempt to record a scene

Act seven, scene three, take two.

take
To use

This camera takes 35mm film.

take
To not swing at a pitch

He’ll probably take this one.

take
A catch
take
To deliver, give (something); to entrust

Jesus perceaved there wylynes, and sayde: Why tempte ye me ye ypocrytes? lett me se the tribute money. And they toke hym a peny.

take
To enroll (in a class, or a course of study)

I plan to take math, physics, literature and flower arrangement this semester.

take
To get into one's possession
take
A (1) profit, (2) reward, (3) bribe, illegal payoff or unethical kickback

3) The mayor is on the take.

take
A catch of the ball, especially by the wicket-keeper
take
To last or expend

I estimate the trip will take about ten minutes.

take
To have sex forcefully with, possibly without consent

The rapist took his victims in dark alleys.

take
To consider as an instance or example

I've had a lot of problems recently. Take last Monday. The car broke down on the way to work. Then ...etc.

take
To become

She took sick with the flu.

take
A facial gesture in response to an event

I did a take when I saw the new car in the driveway.

take
To capture using a photographic camera

The photographer took a picture of our family.

take
To tighten (take up) a belaying rope. Often used imperatively
take
To participate in, undergo, or experience

I had to take a pee.

take
Something that is taken
take
An interpretation or view

What’s your take on this issue, Fred?.

take
To support or carry without failing or breaking

That truck bed will only take two tons.

take
{v} to receive, seize, trap, suppose, hire, please
take
an abstraction of water from surface water or groundwater
take
safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
buy, select; "I'll take a pound of that sausage"
take
take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks"
take
obtain by winning; "Winner takes all"; "He took first prize"
take
The clapboard indication of a shot "taken" or printed
take
To please; to gain reception; to succeed
take
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
take
To lead; to conduct; as, to take a child to church
take
To assume or interpret to be
take
To carry; to convey; to deliver to another; to hand over; as, he took the book to the bindery
take
experience or feel or submit to; "Take a test"; "Take the plunge"
take
To harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conducts
take
of the species - is a federal action subject to the consultation process
take
To hunt, pursue, wound, capture or kill any wildlife in any manner Also includes acts of assistance to other persons attempting to take wildlife
take
to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect or attempt to engage in any such conduct [ESA §3(19)] Harm is further defined by FWS to include significant habitat modification or degradation that results in death or injury to listed species by significantly impairing behavioral patterns such as breeding, feeding, or sheltering Harass is defined by FWS as actions that create the likelihood of injury to listed species to such an extent as to significantly disrupt normal behavior patterns which include, but are not limited to, breeding, feeding or sheltering [50 CFR § 17 3]
take
To admit of being pictured, as in a photograph; as, his face does not take well
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill"
take
a version of a shot-as, normally, for a feature film a number of (different) variations of a shot are made so that one or two can be selected and used in the finished movie
take
The quantity or copy given to a compositor at one time
take
To ingest medicine, drugs, etc
take
Each recording of or attempt to record a selection by the same (or sometimes different) artist was designated with an identifying “take” number or letter (unless given an entirely new matrix number), sometimes stamped or inscribed on the disc
take
assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development"
take
To accept
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
take
From Section 3(18) of the Federal Endangered Species Act: "The term 'take' means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct "
take
To get into ones possession
take
To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take
take
To make a picture, photograph, or the like, of; as, to take a group or a scene
take
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
take
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
take
To grab and move to oneself
take
To have sex with forcefully, possibly without consent
take
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
take
To make selection of; to choose; also, to turn to; to have recourse to; as, to take the road to the right
take
To gain a position by force
take
admit into a group or community; "accept students for graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
take
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
take
develop a habit; "He took to visiting bars"
take
To endure or cope with
take
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
take
To obtain possession of by force or artifice; to get the custody or control of; to reduce into subjection to one's power or will; to capture; to seize; to make prisoner; as, to take am army, a city, or a ship; also, to come upon or befall; to fasten on; to attack; to seize; said of a disease, misfortune, or the like
take
to get into a position of having, e g , safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
Buyers "take" offerings when they agree to buy at the offering price
take
To fight or attempt to fight somebody. (See also take on.)
take
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
take
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
take
Taken

Someone must've taken my umbrella by mistake. - Someone must have taken my umbrella by mistake.

I've taken everything into consideration. - I have taken everything into consideration.

take
To form a likeness of; to copy; to delineate; to picture; as, to take picture of a person
take
To require
take
A good catch of a kick
take
as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time"
take
To grasp with the hands
take
remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine withdraws heat from the environment"
take
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
take
Definition One continuous recording of a shot Example Related Terms Shot
take
receive or obtain by regular payment; "We take the Times every day"
take
To assume; to adopt; to acquire, as shape; to permit to one's self; to indulge or engage in; to yield to; to have or feel; to enjoy or experience, as rest, revenge, delight, shame; to form and adopt, as a resolution; used in general senses, limited by a following complement, in many idiomatic phrases; as, to take a resolution; I take the liberty to say
take
proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
take
The Endangered Species Act (ESA) defines the term "take" to mean "harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or attempt to engage in any such conduct " Litigation since the adoption of ESA has further honed the definitions of "harm" and "harass " The actual death of a particular individual of a species is not required for a "taking " The definition can also apply to habitat modification Under California law, The Fish and Game Code defines "take" as "hunt, pursue, catch, capture, kill" or attempt any such acts Habitat modification any also constitute "take" under The California Endangered Species Act
take
To give or deliver (a blow to); to strike; hit; as, he took me in the face; he took me a blow on the head
take
to get into a position of having, e
take
For example
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
take
{f} get into one's possession; seize, capture, possess; grasp with the hands; contract, be affected with; carry away; captivate, charm; subtract, minus; do; occupy; ingest; ride; accept; feel; study; write down; endure; convey, transport; be effective
take
make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take an opportunity"
take
To move or direct the course; to resort; to betake one's self; to proceed; to go; usually with to; as, the fox, being hard pressed, took to the hedge
take
A command used to instruct the belayer to take in all the slack so as to create tension in the rope Tension is also used, and up-rope can be used when top-roping or following a climb
take
interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression; "I read this address as a satire"; "How should I take this message?"; "You can't take credit for this!"
take
get into one's hands, take physically; "Take a cookie!"; "Can you take this bag, please"
take
In an active sense; To lay hold of; to seize with the hands, or otherwise; to grasp; to get into one's hold or possession; to procure; to seize and carry away; to convey
take
Take means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect an animal, or to attempt to engage in any such conduct
take
To last [an amount of time]
take
In filmmaking, the shot produced by one uninterrupted run of the camera One shot in the final film may be chosen from among several takes of the same action
take
safety, comfort; "take shelter from the storm" take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks" take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill" buy, select; "I'll take a pound of that sausage" make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take an opportunity" as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time" develop a habit; "He took to visiting bars" carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
take
lay claim to; as of an idea; "She took credit for the whole idea"
take
{i} act of taking; something taken; amount taken or collected at one time; income, proceeds, profits (Informal); movie scene filmed without interruption; sound recording made in one session; successful inoculation
take
make a film or photograph of something; "take a scene"; "shoot a movie"
take
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
take
To stick, persist, thrive or remain
take
" to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct" with respect to federally listed endangered species of wildlife Federal regulations provide the opportunity to apply take prohibitions to threatened species as would ordinarily only apply to endangered species [50 CFR 17 31(a)] Take of a listed species includes modifying the habitat of a listed species in such a way that interferes with essential behavioral patterns including breeding, feeding or sheltering
take
engage for service under a term of contract; "We took an apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we take a guide in Rome?"
take
That which is taken; especially, the quantity of fish captured at one haul or catch
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance"
take
pick out, select, or choose from a number of alternatives; "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for your daughter"; "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
take
The filming of a shot in a particular camera setup The director usually films several takes before approving the shot
take
take as an undesirable consequence of some event or state of affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work took its toll on her"
take
take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods assume human or animal form in these fables"
take
(1) A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take that offer (2) Also, Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point"
take
occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra"; "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
take
The recording that is done between one start and the following stop of a tape recorder
take
1) to move something from one place to another -- " take some books from a library shelf " (25) 2) to use up time or space -- " his commute takes one hour and 51 minutes " (230)
take
To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to require; as, it takes so much cloth to make a coat
take
(1) To agree to buy A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take the offer (2) Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
take
To close your fingers, make your chest taller and support your lower back to collect the horse and make him give in See give back
take
To draw; to deduce; to derive
take
be designed to hold or take; "This surface will not take the dye"
take
The moment a fish strikes
take
The single recording of a set-up If take one is not satisfactory to the director he will do take two, then take three, until he is satisfied The next set-up will start with take one again
take
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
take
accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
take
travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route; "He takes the bus to work"; "She takes Route 1 to Newark"
take
be seized or affected in a specified way; "take sick"; "be taken drunk"
take
To participate in, undergo (a test or exam)
take
To gain or secure the interest or affection of; to captivate; to engage; to interest; to charm
take
be capable of holding or containing; "This box won't take all the items"; "The flask holds one gallon"
Türkisch - Englisch

Definition von take of im Türkisch Englisch wörterbuch

take
kep
take of

  Türkische aussprache

  teyk ıv

  Aussprache

  /ˈtāk əv/ /ˈteɪk əv/

  Etymologie

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.
Favoriten