play

listen to the pronunciation of play
Englisch - Türkisch
çalmak

Tom profesyonel olarak gitar çalmaktan vazgeçmeye karar verdi. - Tom decided to give up playing guitar professionally.

Gitar çalmak eğlencelidir. - Playing the guitar is fun.

oynamak

Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir. - It is dangerous for children to play in the street.

Oynamak için lütfen okul bahçesine gidin. - Please go to the playground to play.

oyun

Resident Evil 4 şu ana kadar oynadığım en iyi oyunlardan biridir. - Resident Evil 4 is one of the best games I have ever played.

Bebek bazı oyuncaklar ile oynuyor. - The baby is playing with some toys.

{i} piyes

Piyes çok eglenceliydi; oraya gitmeliydin. - The play was very amusing; you ought to have gone there.

{i} oynama

Satranç oynamayı biliyor musun? - Do you know how to play chess?

Japoncayı Japonya'da mahjong oynamak için öğreniyorum. - I am learning Japanese to play mahjong in Japan.

{i} kumar
oynat

O dün yeni bir CD oynatıcı aldı. - He got a new CD player yesterday.

DVD oynatıcılar, video kaset oynatıcıların yerini aldı. - DVD players replaced videotape players.

{i} eğlence

Bir köpek yavrusu ile oynamak çok eğlenceli. - It is great fun to play with a puppy.

Kart oynamak eğlencelidir. - It is fun to play cards.

{f} oyna

Japoncayı Japonya'da mahjong oynamak için öğreniyorum. - I am learning Japanese to play mahjong in Japan.

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

{i} tiyatro

Bir oyun izlemek için hepimiz tiyatroya gittik. - All of us went to the theater to see a play.

Tom yeni tiyatroda bir oyun izledi. - Tom saw a play in the new theater.

{i} gösteri

Sami'nin grubu Kahire'de bir gösteri yapıyordu. - Sami's band was playing a show in Cairo.

{f} hareket etmek
{f} çalmak (müzik)
oyuna iştirak etmek
oynama payı
gevşeme
(Bilgisayar) yürüt
laçkalık
rol yapmak
{f} numarası yapmak
{i} şaka

Onlar çok şakacıydılar. - They were so playful.

Tom şakayla Mary'nin kolunu yumrukladı. - Tom playfully punched Mary's arm.

{f} tiy. oynamak, canlandırmak
{f} kımıldamak
{i} hareket

Olayların akışına göre hareket edelim. - Let's play it by ear.

Olayların akışına göre hareket edelim. - Let's play that by ear.

müzik aleti çalmak
oynatmak
temsil etmek
sunmak
{f} canlandırmak [tiy.]
{f} (çalgı/müzik) çalmak
{f} bahis yapmak
su fışkırtmak hortumla fışkırtmak
{f} turneye çıkmak
{f} rol almak
(Bilgisayar) çal

Gitar çalmak benim hobim. - My hobby is playing the guitar.

Çocuğun Keman çaldığını duyduk. - We heard the boy playing the violin.

çalmak (çalgı/müzik)
hareket özgürlüğü
(müzik aleti) çalmak
hızla hareket etmek
(oyun) etmek
eğlenmek
faaliyet
(Otomotiv) gezinme
sahnelemek
oynaşma
(su) serpmek
{f} oynaşmak
(Bilgisayar) kullan

Kumanda panelinin uzun süreli kullanımdan kaçının. Göz yorgunluğunu önlemek için, oyunun her saati boyunca yaklaşık 15 dakikalık bir mola verin. - Avoid prolonged use of the console. To help prevent eye strain, take a break of about 15 minutes during every hour of play.

Mary çatalını tabağındaki yemekle oynamak için kullandı. - Mary used her fork to play with the food on her plate.

(Otomotiv) iki parça arasındaki hareket
{f} tutmak
boşluk
ateş etmek hareket ettirmek
{f} tutmak ( ye)
sallanmak
(Tiyatro) sahne oyunu
icra etmek
(Bilgisayar) ses çal
başlantı
epizot
canlandırmak
playful
oyuncu

Yaban gelincikleri oyuncu ve meraklıdırlar. - Ferrets are playful and curious.

Onlar çok oyuncuydular. - They were so playful.

playing
{i} çalma

Önümüzdeki ay keman çalmaya başlayalı beş yıl olacak. - Next month it'll be five years since he began playing the violin.

Hiçbir müzisyen o müziği cenaze töreninde çalmayı düşünmezdi. - No musician would have thought of playing that music at the funeral.

playful
{s} oynak

Onun oynak alayı onu harekete geçirdi. - Her playful teasing galvanized him into action.

play someone against someone else
Birini başka birine karşı doldurmak
play a trick
hile yapmak
play back
kayıttan dinlemek
play hookey
okulu asmak
play the field
{k} birden fazla kimseyle aynı zamanda flört etmek
play again
(Bilgisayar) yeniden oyna
play away
(Spor) deplasmana gitmek
play ball
(deyim) nabza göre şerbet vermek
play cards
kağıt oynamak
play chess
satranç oynamak
play down
hafifsemek
play down
önemini azaltmak
play game of chicken
kaçak oynamak
play hob
(deyim) altüst etmek
play hooky
okuldan kaçmak
play music
çalgı çalmak
play on
(Muzik) durmadan çalmak
play on
çalmaya devam etmek
play piano
piyano çalmak
play safe
riske girmemek
play sound
(Bilgisayar) ses yürüt
play trump
koz oynamak
play up
yaramazlık etmek
play up to
-e yaltaklanmak
play upon
(deyim) istismar etmek
play with
karıştırmak
play/skip
(Bilgisayar) çal/geç
play a joke on sb
işletmek
play a joke on sb
oyun oynamak
play a part
rol oynamak
play a role
rol yapmak
play along
uyumlu davran
play at
katılmak
play at
yapar gibi görünmek
play back
yeniden çalmak
play back
tekrarlamak
play ball
imece yapmak
play ball
birlikte çalışmak
play both ends against the middle
şeytana külahı ters giydirmek
play by ear
olanlara ayak uydurmak
play cat and mouse with
kedi fare gibi oynamak
play dead
ölü numarası yapmak
play down
önemsizleştirmek
play down
önemseme
play ducks and drakes with money
har vurup harman savurmak
play ducks with money
çarçur etmek
play ducks with money
har vurup harman savurmak
play false
hilekarlık et
play fast and loose
söz verip tutmamak
play fast and loose
kaygısızca hareket etmek
play first chair
başkanlığa oynamak
play for time
zaman geçirmek
play for time
oyalanmak
play golf
golf oyna
play hard to get
umursamaz görünüp ilgi çekmek
play havoc
mahvetmek
play havoc
berbat etmek
play hell with
çarkına okumak
play high
büyük kumar oynamak
play hooky
kaçamak yapmak
play house
tiyatro
play house
evcilik oynamak
play into sb's hands
birisinin ekmeğine yağ sürmek
play into the hands of
çıkar amacıyla hareket etmek
play it by ear
gelişmelere göre hareket etmek
play it by the book
atını sağlam kazığa bağlamak
play it cool
sakin kalmak
play it cool
soğukkanlılığını yitirmemek
play it safe
işi sağlama almak
play off
birbirine düşürmek
play on
çalmakta devam etmek
play on words
sözcük oyunu
play on words
cinas
play one's cards well
kartlarını iyi oynamak
play one's trump card
kozunu oynamak
play possum
uyuma numarası yapmak
play pranks
azizlik etmek
play room
oyun odası
play second fiddle
ikinci derecede rol oynamak
play the devil with
kasıp kavurmak
play the drums
davul çal
play the fiddle
keman çal
play the field
birden fazla kişiyle düşüp kalkmak
play the fool
ahmaklık yapmak
play the fool
aptalca davranmak
play the game
adil ve dürüst olmak
play the harp
harp çal
play the man
erkekçe hareket etmek
play the market
spekülasyon yapmak
play the trumpet
trompet çal
play tricks on
oyun oynamak
play tricks on
muziplik etmek
play truant
dersleri kırmak
play truant
okuldan kaçmak
play up
belirtmek
play up
sorun çıkarmak
play up
abart
play up
üzerinde durmak
play up
oyun oynamak
play up to
dalkavukluk etmek
play up to
birine yaranmak
play with fire
ateşle oynamak

Ateşle oynamak tehlikelidir. - It's dangerous to play with fire.

play with fire
büyük riske girmek
play-act
rol yapmak
play-act
numara yapmak
play a game
Bir oyun oynayalım
play a man short
bir kişi eksik oynamak
play acting
hareket eden oyun
play billiards
oyun bilardo
play both ends against the middle
kendi çıkarı için başkalarını birbirine düşürmek
play dough
oyun hamuru
play down
Hafifsemek, hafife almak, önemsememek
play fast and loose with
1. -i aldatmak. 2. -i çarpıtmak
play hardball
oyun hardball
play pc games
bilgisayar oyunu oynamak
play safe
oyun kasası
play slideshow
slayt gösterimi
play so.'s own hand
oyun çok. 'kendi el s
play somebody as a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
play-by-play
dakikası dakikasına veren
play-by-play
ayrıntılı
play with
oynamak

Benim oynamak için hiç arkadaşım yok. - I have no friends to play with.

Ateşle oynamak tehlikelidir. - It's dangerous to play with fire.

playful
şaka olarak
playful
latifeci
playfulness
{i} oyunculuk
playfulness
{i} maskaralık
playing
{f} oyna

Kesinlikle,kart oynamayı severim. - Certainly, I like playing cards.

O, tenis oynamaya düşkün. - He is fond of playing tennis.

playing
{i} oyun

Bilgisayar oyunu oynuyorum. - I am playing a browser game.

Bebek bazı oyuncaklar ile oynuyor. - The baby is playing with some toys.

playing
{i} oynama

Kesinlikle,kart oynamayı severim. - Certainly, I like playing cards.

O, tenis oynamaya düşkün. - He is fond of playing tennis.

play out
bitirmek
play to
kanal
play truant
asmak
play truant
okulu asmak
play up
vurgulamak
playful
gülüp oynayan
playful
oyunculuk
playing
(Bilgisayar) okuyor
playful
playfulnessşen oluş
play up
abartmak
playful
şakacı

Onlar çok şakacıydılar. - They were so playful.

playful
şen
playful
şuluk
play chess
satranç
play down
önemsememek, pek önem vermemek
play down
Hafife almak, hafifsemek, önemsememek
play down
Önemsiz göstermek
play off
Berabere kalan bir oyunu sonradan tamamlamak
play out
[bir olay, bir süreç] tamamlanmak, bitmek
play truant
Okul veya vazifeden kaçmak, aşmak
played
oynadı

Resident Evil 4 şu ana kadar oynadığım en iyi oyunlardan biridir. - Resident Evil 4 is one of the best games I have ever played.

Okuldan sonra tenis oynadım. - I played tennis after school.

played
dinlendi
playfully
Şen bir şekilde, neşeyle, güle oynaya
playfulness
şakacılık
playing
oynayarak

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Tom ve Mary, satranç oynayarak iyi bir zaman geçirdiler. - Tom and Mary had a good time playing chess.

play along
(deyim) play along (with someone/sth.) işbirliği yapmak,razı olmak. play someone along 1.(kd) bekletmek
play along
uyumlu davranmak
play along
(deyim) çıkarı için anlaşmış gibi görünmek
Englisch - Englisch
To perform in a sport

Who's playing now?.

An action carried out when it is one's turn to play
To take part in amorous activity; to make love, fornicate; to have sex

Her proper face / I not descerned in that darkesome shade, / But weend it was my loue, with whom he playd.

To produce music using a musical instrument

I've practiced the piano off and on, and I still can't play very well.

A geological formation that contains an accumulation or prospect of hydrocarbons or other resources
To act in a manner such that one has fun; to engage in activities expressly for the purpose of recreation

We had to play for an hour, so that meant that we didn't have time to play and joke around.

Sexual role-playing (as in ageplay, bloodplay, pissplay)

The rarity of male domination in fantasy play is readily explained.

The conduct, or course of a game
Contrary to fact, to give an appearance of being

Instead, they played dumb, remained silent, and did their classwork.

A button that, when pressed, causes media to be played
The extent to which a part of a mechanism can move freely

Too much play in a steering wheel may be dangerous.

To use a device to watch or listen to the indicated recording

You can play the DVD now.

An individual's performance in a sport or game
To act as the indicated role, especially in a performance

No part of the brain plays the role of permanent memory.

To produce music, the indicated song or style, with a musical instrument

My son thinks he can play music.

To participate in the game indicated

play games.

To produce music on the indicated musical instrument

Can you play an instrument?.

A theatrical performance featuring actors
A major move by a business
A literary composition, intended to be represented by actors impersonating the characters and speaking the dialogue
Activity for amusement only, especially among the young
{v} to sport, toy, trifle, mock, act, perform
{n} sport, recreation, a game, a drama, room
To perform music upon; as, to play the flute or the organ
a state in which action is feasible; "the ball was still in play"; "insiders said the company's stock was in play"
cause to emit recorded sounds; "They ran the tapes over and over again"; "Can you play my favorite record?"
You can use play to describe how someone behaves, when they are deliberately behaving in a certain way or like a certain type of person. For example, to play the innocent, means to pretend to be innocent, and to play deaf means to pretend not to hear something. Hill tried to play the peacemaker So you want to play nervous today? = act
To act; to behave; to practice deception
When children, animals, or perhaps adults play, they spend time doing enjoyable things, such as using toys and taking part in games. They played in the little garden Polly was playing with her teddy bear. Play is also a noun. a few hours of play until the baby-sitter takes them off to bed
An individuals performance in a sport
behave in a certain way; "play safe"; "play it safe"; "play fair"
make bets; "Play the reaces"; "play the casinos in Trouville"
To keep in play, as a hooked fish, in order to land it
To act or perform (a play); to represent in music action; as, to play a comedy; also, to act in the character of; to represent by acting; to simulate; to behave like; as, to play King Lear; to play the woman
n an attack with a planned fake, usually including two or more hitters; a combination 战术进攻,有掩护的进攻。
exhaust by allowing to pull on the line; "play a hooked fish"
(in games or plays or other performances) the time during which play proceeds; "rain stopped play in the 4th inning"
If you play with an object or with your hair, you keep moving it or touching it with your fingers, perhaps because you are bored or nervous. She stared at the floor, idly playing with the strap of her handbag
An action carried out when it is ones turn to play
employ in a game or in a specific position; "They played him on first base"
To play a hand in poker means to make it past the initial round of betting In seven card stud, this usually means calling the bring-in, while in hold'em, this means calling the big blind If someone says they haven't played a hand in hours, they're not usually telling you that they've been walking, they're whining that they haven't had cards good enough to play Don't encourage them To make a play, or put a play on (someone), means to present a pattern of behavior inconsistent with your cards, that will mislead your opponent and cause them to make a mistake Often this means bluffing them out of a pot, but it can also mean getting them to call when you have a strong hand, or more generally anything calculated to guide their behavior
be received or accepted or interpreted in a specific way; "This speech didn't play well with the American public"; "His remarks played to the suspicions of the committee
play by children that is guided more by imagination than by fixed rules; "Freud believed in the utility of play to a small child"
a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a play by the shortstop"
a theatrical performance of a drama; "the play lasted two hours"
perform on a stage or theater; "She acts in this play"; "He acted in `Julius Caesar'"; "I played in `A Christmas Carol'"
a weak and tremulous light; "the shimmer of colors on iridescent feathers"; "the play of light on the water"
shoot or hit in a particular manner; "She played a good backhand last night"
the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize); "his gambling cost him a fortune"; "there was heavy play at the blackjack table"
a dramatic work intended for performance by actors on a stage; "he wrote several plays but only one was produced on Broadway"
verbal wit (often at another's expense but not to be taken seriously); "he became a figure of fun"
a spurt of action that begins with a snap and ends with a dead ball
If you play a record, a CD, or a tape, you put it into a machine and sound is produced. If a record, CD, or tape is playing, sound is being produced from it. She played her records too loudly There is classical music playing in the background
To engage in sport or lively recreation; to exercise for the sake of amusement; to frolic; to spot
To move gayly; to wanton; to disport
Spontaneous and/or voluntary interactions and activities that are pleasurable and enjoyable; hands-on experiences that lead to learning/development of knowledge; opportunities to master activities through repetition and experimentation
the removal of constraints; "he gave free rein to his impulses"; "they gave full play to the artist's talent"
Calculators Trivia Contest
To perform, as a piece of music, on an instrument; as, to play a waltz on the violin
The act or practice of contending for victory, amusement, or a prize, as at dice, cards, or billiards; gaming; as, to lose a fortune in play
To contend, or take part, in a game; as, to play ball; hence, to gamble; as, he played for heavy stakes
a preset plan of action in team sports; "the coach drew up the plays for her team"
discharge or direct or be discharged or directed as if in a continuous stream; "play water from a hose"; "The fountains played all day"
To perform on an instrument of music; as, to play on a flute
pretend to have certain qualities or state of mind; "He acted the idiot"; "She plays deaf when the news are bad"
perform on a certain location; "The prodigy played Carnegie Hall at the age of 16"; "She has been playing on Broadway for years"
use or move; "I had to play my queen"
If a musician or group of musicians plays or plays a concert, they perform music for people to listen or dance to. A band was playing He will play concerts in Amsterdam and Paris
cause to move or operate freely within a bounded space; "The engine has a wheel that is playing in a rack"
You can describe how someone deals with a situation by saying that they play it in a certain way. For example, if someone plays it cool, they keep calm and do not show much emotion, and if someone plays it straight, they behave in an honest and direct way. Investors are playing it cautious, and they're playing it smart
play Old Harry
To play the devil; to make mischief

Blenkiron and I have been moving in the best circles as skilled American engineers who are going to play Old Harry with the British on the Tigris. — John Buchan, Greenmantle, 1916.

play along
To take part in a charade, deception, or practical joke

James played along with their cruel trick.

play around
To work with in a non-serious manner

You could build even more interesting components called amplifiers and begin playing around with amplifiers.

play around
To behave in a silly, or childish, or irresponsible way

Stop playing around, and get on with your homework.

play around
To engage in sexual practices outside of marriage
play at
To pretend to be a different person while playing a game

So we played at being pirates for a while.

play at
To give the impression that one is not working in a professional manner

In my opinion, John only plays at being an author. He hasn't sold more than two magazine articles in as many months.

play ball
To start anything tumultuous
play ball
To work together; to cooperate

The politicians refused to play ball with the journalists.

play ball
An expression used at the beginning of a game of baseball
play both ends against the middle
Alternative form of play both sides against the middle
play both sides against the middle
To manipulate competitors to the benefit of the manipulator

Some of the lesser Democrats, especially in the remoter reaches of the Bible country, have the same yearning, but they are not as numerous as the Republicans, all of whom have been greatly embarrassed by Dr. Hoover's laborious efforts to play both sides against the middle.

play catch-up
in a losing scenario, to take risks in an attempt to regain the lead
play dead
to lie very still, as would a corpse
play dead
to act as though defeated while awaiting a chance to attack
play doctor
To pretend to be doctor and patient as a form of child play
play doctor
To engage in sexual role-play of a medical nature
play down
To make or attempt to make something seem less important, likely, or obvious

During the wave of anti-immigrant sentiment, Miguel played down his immigrant status by removing Chicano patois from his speech and adopting the nickname Mike..

play dumb
To pretend to be mute

I played dumb 'cause I knew if I talked at all, being simple and guileless, you all would twist me up and have the whole thing in a jiffy.

play dumb
To pretend to be slow-witted or lacking in specific knowledge, usually in order to avoid responsibility or to gain some advantage

Died. Virginia Hill, 49, redheaded, free-spending playmate of the underworld . . . who later acted out a cameo role before the late Senator Estes Kefauver's Senate crime committee, playing dumb about the business dealings of her many racketeer friends.

play fast and loose
To be recklessly inaccurate, inappropriate, or otherwise ignoring guidelines and conventions
play fast and loose
To ignore proper behavior or social conventions, especially when it suits ones purpose

I cannot say that the there were any outright lies in the editorial, but it does play fast and loose with the truth.

play fight
An unrefereed contest in which participants try to dominate each other without inflicting injury
play fight
To engage in such a contest; to horseplay
play fights
plural form of play fight
play for love
to play a game of cards without stakes
play games
To deceive, to lie about one's intentions

Accusing Governor Carey of playing games with taxpayers in his $12.7 billion budget, the Senate majority leader, Warren M. Anderson of Binghamton, said today that it would face rough sledding, in the Republican led State Senate. - , 1979.

play hard to get
To be coy; to feign lack of romantical interest in a certain person, so as to force that person to be more overt in expressing interest
play hardball
To use every means possible to achieve a goal, especially in disregarding the harm caused

He was more than willing to extend the terms of the loan, but his boss decided to play hardball and demanded a balloon payment.

play hardball
To act rough and ruthless, especially in politics or business

So you wanna play hardball?.

play hookey
to be absent without permission, especially from school
play hooky
To miss school, work, or other duties without permission or an excuse

Plenty of people played hooky from work to go see the movie on opening day.

play house
To act out traditional housekeeping and family roles

Little girls seem to enjoy playing house more than little boys.

play house
A child's toy domestic dwelling, either for dolls or large enough for the child to enter
play houses
plural form of play house
play in
of a batsman, to settle and become comfortable with the conditions at the beginning of his innings
play in
To pass (someone) the ball into an attacking position
play it by ear
To play a song according to how it sounds, rather than from a written score
play it by ear
To do something by guessing, intuition, or trial and error; to react to events as they occur

If they ask for something we didn't prepare, we will have to play it by ear.

play it cool
to act cool
play it safe
To take a cautious, risk-free approach

Deciding to play it safe, he joined his father's accounting firm rather than pursue an acting career.

play money
Noticeably fake bills or coins intended for use as toy currency, especially with board games, rather than currency in a legitimate exchange market
play off
To compete against in a play-off
play on
of a batsman, to hit the ball into his own wicket, thus being out bowled
play on
to let the game continue after a foul has been committed, because the situation is advantageous to the team who would be awarded a foul
play on words
A pun, or similar humorous use of language such as a double entendre
play one against another
To manipulate two persons into competing against one another in a way that benefits the person carrying out the manipulation
play one's cards right
To act sensibly; to make the right moves

If you play your cards right, you'll get the promotion you've been waiting for.

play possum
to feign sleep, illness, etc

When we used to get home late at night, I would play possum so my daddy would carry me inside and put me in bed.

play possum
to feign death; to remain quiet and still to escape attention or remain undetected; to lay low

To keep the focus away from his client, the lawyer basically played possum during the entire complex trial, and his tactic paid off with an acquittal.

play possum
to dissemble or to feign ignorance; to disguise or conceal something in order to deceive

As none came with the coach from Deadwood, I suppose the amount of funds was insignificant. You can't tell, though, for the stage company is liable to play possum sometimes.

play second fiddle
To play a subsidiary or subordinate role to someone or something else

I think the VP got tired of playing second fiddle to the president, so if she's not promoted soon, she might leave.

play silly buggers
To act in a stupid or reckless manner
play someone like a fiddle
To manipulate (a person) skilfully

He played you like a fiddle.

play structure
playing structure
play the board
To have as one's best hand the communal cards on the board. A player in such a situation can only achieve a split pot as all the other players can also play the board
play the field
To date more than one person at the same time

He says I'm the only one, but my friends say he's playing the field.

play the fool
To behave in a foolish or comical manner
play the ponies
to bet on horse racing
play the race card
To assert that race or racism is responsible for a course of events, especially when race is not of particular significance to the issue in question; to attempt to inspire a particular reaction by raising the issue of race

Moreover, some leaders on both sides of any racial divide love to play the race card to keep themselves in power.

play the same tape
To repeat exactly what one previously said or did

We met a staff member, Pat, from Senator Dole's office first.... We had our message clear and crisp. We gave a couple of examples... . We indicated... . We talked about... . We thanked Pat and, as we walked to Senator Burr's office, congratulated each other... . We had a very good meeting with John from Senator Burr's office and played the same tape from our earlier meeting.

play the white man
To act with honour, decency and responsibility
play to the gallery
To appeal to the least sophisticated parts of an audience in order to obtain maximum approval
play truant
To be absent from school without permission
play up
To misbehave

Children who do not receive enough attention may begin to play up.

play up
To make or attempt to make something appear more important, likely or obvious; to showcase or highlight

For the audition, Nicole will play up her skill as a pianist by playing Jesu, Joy of Man's Desiring by Bach.

play well with others
To habitually demonstrate social skills by engaging agreeably in social or work activities
play with fire
To put oneself in a precarious situation with a high risk of getting harmed, particularly emotionally or financially

I'm telling you, if you sign that paper, you're playing with fire.

play with oneself
To masturbate
play-by-play
Describing a sports commentary in which a commentator describes every action in some detail, often assisted by a second commentator who provides background information and other comments
play-by-play announcer
The main member of an announcing team during a sporting event broadcast; one who provides a visual description of the action on the playing field
play-by-play announcers
plural form of play-by-play announcer
play the fool
act like a fool
play someone against someone else
Cause someone to dispute with someone else. •
play doh
Play-Doh is a non-toxic compound similar in texture to bread dough that has been sold as a children's toy around the world for over half a century. Its exact makeup is a trade secret, but it is primarily a mixture of wheat flour, water, deodorized kerosene or another petroleum distillate (which provides the smooth texture), salt, a drying agent such as borax (which deters mold), an alum-based hardening agent, and colorings and perfume
play down
To minimize the significance of; downplay
play somebody for a fool
(deyim) Treat (a person) as a dupe, make a fool of, cheat
play something by ear
1. Be able to play a piece of music after just listening to it a few times, without looking at the notes. 2. Play a musical instrument well, without formal training. 3. Improvise; to decide one's next steps after one is already involved in a situation
play-by-play
a report on what is happening in a sports game, given at the same time as the game is being played
playable
Of a move, giving a reasonable result; able to be played without losing
playable
Able to be played
playful
liking play, prone to play frequently, such as a child or kitten; rather sportive

Actually, we are pretty playful in our romantic life.

playful
funny, humorous, jesting, frolicsome

A party hat is a playful conical hat people wear at parties.

playful
fun, recreational, not serious

A brainteaser is a playful puzzle posed as a test of intelligence.

playing
An occasion on which something, such as a song or show, is played
playful
frolicsome
playful
{a} full of play, sportive, gay
play at
If you ask someone what they are playing at, it means you are surprised by or unhappy about their behaviour. Although you seem to be asking a question, you do not always expect an answer! "I don't know what they are playing at, losing all of those computer files." Synonyms: get up to, think of
play out
[for a process] run out; finish
play along
cooperate or pretend to cooperate; "He decided to play long with with the burglars for the moment
play along
perform an accompaniment to; "The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano"
play along
If you play along with a person, with what they say, or with their plans, you appear to agree with them and do what they want, even though you are not sure whether they are right. My mother has learnt to play along with the bizarre conversations begun by father He led the way to the lift. Fox played along, following him
play around
commit adultery; "he plays around a lot
play around
work with in a non-serious manner; "She dabbles in astronomy"; "He plays around with investments bu he never makes any money"
play around
If you play around with a problem or an arrangement of objects, you try different ways of organizing it in order to find the best solution or arrangement. I can play around with the pictures to make them more eye-catching
play around
{f} cheat on one's spouse or girl friend/boy friend, commit adultery; work with in a non-serious manner
play around
If you play around, you behave in a silly way to amuse yourself or other people. Stop playing around and eat! Had he taken the keys and played around with her car?
play around
commit adultery; "he plays around a lot"
play at
disapproval If you say that someone is playing at something, you disapprove of the fact that they are doing it casually and not very seriously. We were still playing at war -- dropping leaflets instead of bombs
play at
If you do not know what someone is playing at, you do not understand what they are doing or what they are trying to achieve. She began to wonder what he was playing at
play at
act as if, pretend
play at
If someone, especially a child, plays at being someone or doing something, they pretend to be that person or do that thing as a game. Ed played at being a pirate
play down
If you play down something, you try to make people believe that it is not particularly important. Western diplomats have played down the significance of the reports Both London and Dublin are playing the matter down. play up
play down
de-emphasize, make less important
play down
understate the importance or quality of; "he played down his royal ancestry"
play off
set into opposition or rivalry; "let them match their best athletes against ours"; "pit a chess player against the Russian champion"; "He plays his two children off against each other"
play off
finish a competition; play another game
play on
A call made by the referee during play to indicate that he/she has seen a foul but has decided not to stop the game because of the advantage clause
play on
play a musical instrument; use, take advantage of
play on
To continue play after a foul has been committed because the offensive team maintained an advantage by continuing to play Also advantage
play on
A term used by referees to indicate that no foul or stoppage is to be called
play on
If you play on someone's fears, weaknesses, or faults, you deliberately use them in order to persuade that person to do something, or to achieve what you want. an election campaign which plays on the population's fear of change = exploit
play on
a term used by referees to indicate that no foul or stoppage is to be called; used by referees when applying the Advantage Rule
play out
become spent or exhausted; "The champion's strength played out fast"
play out
play to a finish; "We have got to play this game out, even thought it is clear that we have last"
play out
perform or be performed to the end; "How will the election drama be played out?
play out
If a dramatic event is played out, it gradually takes place. Her union reforms were played out against a background of rising unemployment = unfold
play out
perform or be performed to the end; "How will the election drama be played out?"
play out
deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength"
play truant
{f} be absent from school without permission
play up
move into the foreground to make more visible or prominent; "The introduction highlighted the speaker's distinguished career in linguistics"
play up
If you play up something, you emphasize it and try to make people believe that it is important. The media played up the prospects for a settlement His Japanese ancestry has been played up by some of his opponents. play down
play up
advertise, publicize
play up
ingratiate oneself to; often with insincere behavior; "She is playing up to the chairman"
play up
When children play up, they are naughty and difficult to control. Patrick often plays up when he knows I'm in a hurry
play up
If something such as a machine or a part of your body is playing up or is playing you up, it is causing problems because it is not working properly. The engine had been playing up It was his back playing him up
playable
{s} appropriate for playing; can be played
playable
capable of or suitable for being played or played on; "a playable lie in golf"; "the baseball fan reached out and caught a foul that was judged playable"; "the ball field was playable"; "harpsichord music is readily playable"- P
playable
of a game, able to be played and enjoyed
playable
Lang
played
(of games) engaged in; "the loosely played game
played
past of play
played
(of games) engaged in; "the loosely played game"
playful
full of fun and high spirits; "playful children sjust let loose from school"
playful
experimental
playful
A playful gesture or person is friendly or humorous. a playful kiss on the tip of his nose. + playfully play·ful·ly She pushed him away playfully. + playfulness play·ful·ness the child's natural playfulness
playful
{s} joyful, cheerful; fond of laughter and amusement; mischievous, naughty
playful
full of fun and high spirits; "playful children sjust let loose from school
playful
Sportive; gamboling; frolicsome; indulging a sportive fancy; humorous; merry; as, a playful child; a playful writer
playful
A playful animal is lively and cheerful. a playful puppy
playful
kittenish
playfully
In a playful manner
playfully
joyfully, cheerfully; mischievously; humorously, with laughter
playfully
in a playful manner; "she loosened the half-hoop of diamonds on her left hand third finger and held it out to him playfully
playfulness
the abstract quality of being playful
playfulness
a disposition to find (or make) causes for amusement; "her playfulness surprised me"; "he was fun to be with"
playfulness
activities that are enjoyable or amusing; "I do it for the fun of it"; "he is fun to have around"
playfulness
a festive merry feeling
playfulness
a disposition to find (or make) causes for amusement; "her playfulness surprised me"; "he was fun to be with
playfulness
{i} gaiety, cheerfulness; pleasantness, geniality; gladness, happiness
Türkisch - Englisch

Definition von play im Türkisch Englisch wörterbuch

play a part in
rol oynamak
play-off
(Spor) play-off
play
Favoriten