play

listen to the pronunciation of play
Englisch - Türkisch
çalmak

Gitar çalmak eğlencelidir. - Playing the guitar is fun.

Gitar çalmak istiyorum. - I want to play the guitar.

oynamak

Tenis ve golf oynamaktan hoşlanırım. - I like playing tennis and golf.

Parkta oynamak eğlenceliydi. - It was fun playing in the park.

oyun

Oyun alanı, beyaz çizgiler tarafından üçe bölünmüş. - The playground is divided into three areas by white lines.

Baba, dışarıya çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Daddy, may I go out and play?

{i} piyes

Piyes çok eglenceliydi; oraya gitmeliydin. - The play was very amusing; you ought to have gone there.

{i} oynama

Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir. - It is dangerous for children to play in the street.

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

{i} kumar
oynat

Tom ve Mary'yi John'la oynatmaya çalıştım. - I tried to get Tom and Mary to play with John.

O dün yeni bir CD oynatıcı aldı. - He got a new CD player yesterday.

{i} eğlence

Bir köpek yavrusu ile oynamak çok eğlenceli. - It is great fun to play with a puppy.

Parkta oynamak eğlenceliydi. - It was fun playing in the park.

{f} oyna

Satranç oynamayı biliyor musun? - Do you know how to play chess?

Mahjong oynamayı biliyor musun? - Do you know how to play mahjong?

{i} gösteri

Sami'nin grubu Kahire'de bir gösteri yapıyordu. - Sami's band was playing a show in Cairo.

{i} tiyatro

Tiyatro grubu yeni oyunu sahneledi. - The theater group performed the new play.

Tiyatro oyununu bilmiyorum, fakat yazarı iyi biliyorum. - I don't know the theater play, but I know the author well.

{f} hareket etmek
{f} çalmak (müzik)
laçkalık
rol yapmak
gevşeme
(Bilgisayar) yürüt
oynama payı
oyuna iştirak etmek
{i} şaka

Tom çoğunlukla öğretmenle şakalar yapardı. - Tom would often play jokes on the teacher.

Tom şakayla Mary'nin kolunu yumrukladı. - Tom playfully punched Mary's arm.

{f} kımıldamak
{f} numarası yapmak
{i} hareket

Tom her zaman kurallara göre hareket etmez. - Tom doesn't always play by the rules.

Kadınların özgürlüğü hareketinde bir rol oynadı. - She played a part in the women's lib movement.

{f} tiy. oynamak, canlandırmak
{f} canlandırmak [tiy.]
sunmak
oynatmak
müzik aleti çalmak
temsil etmek
{f} (çalgı/müzik) çalmak
{f} bahis yapmak
su fışkırtmak hortumla fışkırtmak
{f} turneye çıkmak
{f} rol almak
(müzik aleti) çalmak
hareket özgürlüğü
faaliyet
sahnelemek
oynaşma
hızla hareket etmek
(Otomotiv) gezinme
(oyun) etmek
eğlenmek
(Bilgisayar) çal

Gitar çalmak benim hobim. - My hobby is playing the guitar.

Gitarı ne kadar iyi çalabiliyorsun? - How well can you play guitar?

çalmak (çalgı/müzik)
{f} tutmak
(su) serpmek
{f} oynaşmak
(Otomotiv) iki parça arasındaki hareket
(Bilgisayar) kullan

Poker oynadığım çevrimiçi kullanıcıların çoğu yeniler. - Most of the online users I play poker with have been newbies.

Gitar çaldığında bir mızrap kullanıyor musun? - Do you usually use a pick when you play the guitar?

ateş etmek hareket ettirmek
boşluk
sallanmak
{f} tutmak ( ye)
(Tiyatro) sahne oyunu
icra etmek
(Bilgisayar) ses çal
canlandırmak
başlantı
epizot
playful
oyuncu

Onlar çok oyuncuydular. - They were so playful.

Yaban gelincikleri oyuncu ve meraklıdırlar. - Ferrets are playful and curious.

playing
{i} çalma

Önümüzdeki ay keman çalmaya başlayalı beş yıl olacak. - Next month it'll be five years since he began playing the violin.

Hiçbir müzisyen o müziği cenaze töreninde çalmayı düşünmezdi. - No musician would have thought of playing that music at the funeral.

playful
{s} oynak

Onun oynak alayı onu harekete geçirdi. - Her playful teasing galvanized him into action.

play someone against someone else
Birini başka birine karşı doldurmak
play a trick
hile yapmak
play back
kayıttan dinlemek
play hookey
okulu asmak
play the field
{k} birden fazla kimseyle aynı zamanda flört etmek
play again
(Bilgisayar) yeniden oyna
play away
(Spor) deplasmana gitmek
play ball
(deyim) nabza göre şerbet vermek
play cards
kağıt oynamak
play chess
satranç oynamak
play down
önemini azaltmak
play down
hafifsemek
play game of chicken
kaçak oynamak
play hob
(deyim) altüst etmek
play hooky
okuldan kaçmak
play music
çalgı çalmak
play on
çalmaya devam etmek
play on
(Muzik) durmadan çalmak
play piano
piyano çalmak
play safe
riske girmemek
play sound
(Bilgisayar) ses yürüt
play trump
koz oynamak
play up
yaramazlık etmek
play up to
-e yaltaklanmak
play upon
(deyim) istismar etmek
play with
karıştırmak
play/skip
(Bilgisayar) çal/geç
play a joke on sb
oyun oynamak
play a joke on sb
işletmek
play a part
rol oynamak
play a role
rol yapmak
play along
uyumlu davran
play at
yapar gibi görünmek
play at
katılmak
play back
tekrarlamak
play back
yeniden çalmak
play ball
imece yapmak
play ball
birlikte çalışmak
play both ends against the middle
şeytana külahı ters giydirmek
play by ear
olanlara ayak uydurmak
play cat and mouse with
kedi fare gibi oynamak
play dead
ölü numarası yapmak
play down
önemseme
play down
önemsizleştirmek
play ducks and drakes with money
har vurup harman savurmak
play ducks with money
har vurup harman savurmak
play ducks with money
çarçur etmek
play false
hilekarlık et
play fast and loose
kaygısızca hareket etmek
play fast and loose
söz verip tutmamak
play first chair
başkanlığa oynamak
play for time
oyalanmak
play for time
zaman geçirmek
play golf
golf oyna
play hard to get
umursamaz görünüp ilgi çekmek
play havoc
mahvetmek
play havoc
berbat etmek
play hell with
çarkına okumak
play high
büyük kumar oynamak
play hooky
kaçamak yapmak
play house
tiyatro
play house
evcilik oynamak
play into sb's hands
birisinin ekmeğine yağ sürmek
play into the hands of
çıkar amacıyla hareket etmek
play it by ear
gelişmelere göre hareket etmek
play it by the book
atını sağlam kazığa bağlamak
play it cool
soğukkanlılığını yitirmemek
play it cool
sakin kalmak
play it safe
işi sağlama almak
play off
birbirine düşürmek
play on
çalmakta devam etmek
play on words
sözcük oyunu
play on words
cinas
play one's cards well
kartlarını iyi oynamak
play one's trump card
kozunu oynamak
play possum
uyuma numarası yapmak
play pranks
azizlik etmek
play room
oyun odası
play second fiddle
ikinci derecede rol oynamak
play the devil with
kasıp kavurmak
play the drums
davul çal
play the fiddle
keman çal
play the field
birden fazla kişiyle düşüp kalkmak
play the fool
aptalca davranmak
play the fool
ahmaklık yapmak
play the game
adil ve dürüst olmak
play the harp
harp çal
play the man
erkekçe hareket etmek
play the market
spekülasyon yapmak
play the trumpet
trompet çal
play tricks on
oyun oynamak
play tricks on
muziplik etmek
play truant
dersleri kırmak
play truant
okuldan kaçmak
play up
üzerinde durmak
play up
belirtmek
play up
sorun çıkarmak
play up
oyun oynamak
play up
abart
play up to
birine yaranmak
play up to
dalkavukluk etmek
play with fire
ateşle oynamak

Ateşle oynamak tehlikelidir. - It's dangerous to play with fire.

play with fire
büyük riske girmek
play-act
rol yapmak
play-act
numara yapmak
play a deep game
Derin bir oyun
play acting
hareket eden oyun
play an away match
deplasmanda oynamak
play at sight
bakışta oyun
play away
kumarda kaybetmek
play bowls
oyun kaseler
play by ear
1. Olanlara doğaçlama şekilde ayak uydurmak 2. Müziği notasız olarak kulaktan çalmak
play cool
cool oyun
play down
önemsememek
play false
hilekârlık et
play for a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
play for safety
Güvenliğiniz için oyun
play foul
faul
play hardball
oyun hardball
play house
oyun evi
play off
Berabere kalan bir oyunu sonradan tamamlamak
play on s.o.´s affections
karşısındakinin hislerine hitap etmek
play so.'s own hand
oyun çok. 'kendi el s
play somebody as a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
play somebody for a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
play the devil´s advocate
(kendi görüşlerinin doğruluğunu ölçmek için) karşıt görüşlerin savunmasını yapmak
play with marbles
misket ile oynamak
play-by-play
ayrıntılı
play-by-play
dakikası dakikasına veren
play-off
rövanş maçı
play with
oynamak

Ateşle oynamak tehlikelidir. - It's dangerous to play with fire.

Bizimle oynamak ister misiniz? - Would you like to play with us?

playful
şaka olarak
playful
latifeci
playfulness
{i} maskaralık
playfulness
{i} oyunculuk
playing
{f} oyna

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Futbol oynamayı severim. - I like playing football.

playing
{i} oyun

Bebek bazı oyuncaklar ile oynuyor. - The baby is playing with some toys.

Onu her ziyaret edişinizde, onu video oyunları oynarken bulacaksınız. - Whenever you visit him, you will find him playing video games.

playing
{i} oynama

O, tenis oynamaya düşkün. - He is fond of playing tennis.

Futbol oynamayı severim. - I like playing football.

play out
bitirmek
play to
kanal
play truant
asmak
play truant
okulu asmak
play up
vurgulamak
playful
oyunculuk
playful
gülüp oynayan
playing
(Bilgisayar) okuyor
playful
playfulnessşen oluş
play up
abartmak
playful
şakacı

Onlar çok şakacıydılar. - They were so playful.

playful
şuluk
playful
şen
play chess
satranç
play down
önemsememek, pek önem vermemek
play down
Hafife almak, hafifsemek, önemsememek
play down
Önemsiz göstermek
play down
Hafifsemek, hafife almak, önemsememek
play out
[bir olay, bir süreç] tamamlanmak, bitmek
Englisch - Englisch
To perform in a sport

Who's playing now?.

To take part in amorous activity; to make love, fornicate; to have sex

Her proper face / I not descerned in that darkesome shade, / But weend it was my loue, with whom he playd.

Activity for amusement only, especially among the young
The conduct, or course of a game
Sexual role-playing (as in ageplay, bloodplay, pissplay)

The rarity of male domination in fantasy play is readily explained.

A literary composition, intended to be represented by actors impersonating the characters and speaking the dialogue
A major move by a business
Contrary to fact, to give an appearance of being

Instead, they played dumb, remained silent, and did their classwork.

A button that, when pressed, causes media to be played
The extent to which a part of a mechanism can move freely

Too much play in a steering wheel may be dangerous.

A geological formation that contains an accumulation or prospect of hydrocarbons or other resources
To use a device to watch or listen to the indicated recording

You can play the DVD now.

To produce music using a musical instrument

I've practiced the piano off and on, and I still can't play very well.

An individual's performance in a sport or game
To act as the indicated role, especially in a performance

No part of the brain plays the role of permanent memory.

To act in a manner such that one has fun; to engage in activities expressly for the purpose of recreation

We had to play for an hour, so that meant that we didn't have time to play and joke around.

To participate in the game indicated

play games.

To produce music on the indicated musical instrument

Can you play an instrument?.

A theatrical performance featuring actors
To produce music, the indicated song or style, with a musical instrument

My son thinks he can play music.

An action carried out when it is one's turn to play
{n} sport, recreation, a game, a drama, room
{v} to sport, toy, trifle, mock, act, perform
be performed; "What's playing in the local movie theater?"; "`Cats' has been playing on Broadway for many years"
When something comes into play or is brought into play, it begins to be used or to have an effect. The real existence of a military option will come into play
When you play a sport, game, or match, you take part in it. While the twins played cards, Francis sat reading Alain was playing cards with his friends I used to play basketball I want to play for my country He captained the team but he didn't actually play. Play is also a noun. Both sides adopted the Continental style of play
an attempt to get something; "they made a futile play for power"; "he made a bid to gain attention"
stake on the outcome of an issue; "I bet $100 on that new horse"; "She played all her money on the dark horse"
A play is a piece of writing which is performed in a theatre, on the radio, or on television. The company put on a play about the homeless It's my favourite Shakespeare play
cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
When you play the ball or play a shot in a game or sport, you kick or hit the ball. Think first before playing the ball I played the ball back slightly
Amusement; sport; frolic; gambols
The collection of moves required to satisfy the requirements of the player's roll
be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children; "The kids were playing outside all day"; "I used to play with trucks as a little girl"
Motion; movement, regular or irregular; as, the play of a wheel or piston; hence, also, room for motion; free and easy action
perform music on (a musical instrument); "He plays the flute"; "Can you play on this old recorder?"
Both an attitude and an action; characterized by freely choosing to participate in a structured or non-structured activity that may be physical, social, or mental
the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play"
{i} dramatic performance; game; entertainment; laughter; bet, wager
Stream play
If something or someone plays a part or plays a role in a situation, they are involved in it and have an effect on it. The UN would play a major role in monitoring a ceasefire. the role played by diet in disease
Emphasis given a story on a page
use to one's advantage; "She plays on her clients' emotions"
The action of a tape recorder to reproduce the audio that has been recorded on a tape The button that is used to cause a tape recorder to play What children do The act of causing a tape recorder to reproduce the audio that has been recorded
n an attack with a planned fake, usually including two or more hitters; a combination
movement or space for movement; "there was too much play in the steering wheel"
play on an instrument; "The band played all night long"
feelings If you ask what someone is playing at, you are angry because you think they are doing something stupid or wrong. What the hell are you playing at?
Plays the specified movie clip
n an attack with a planned fake, usually including two or more hitters; a combination 戰術進攻,有掩護的進攻。
To put in action or motion; as, to play cannon upon a fortification; to play a trump
bet or wager (money); "He played $20 on the new horse"; "She plays the races"
emit recorded sound; "The tape was playing for hours"; "the stereo was playing Beethoven when I entered"
behave carelessly or indifferently; "Play about with a young girl's affection"
utilization or exercise; "the play of the imagination"
The collection of moves a player makes in satisfying the requirements of a roll
If an actor plays a role or character in a play or film, he or she performs the part of that character. Dr Jekyll and Mr Hyde, in which he played Hyde His ambition is to play the part of Dracula
engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously; "They played games on their opponents"; "play the stockmarket"; "play with her feelings"; "toy with an idea"
gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the surf threatened to become ugly"
A specific piece of drama, usually enacted on a stage by diverse actors who often wear makeup or costumes to make them resemble the character they portray See drama
engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion; "On weekends I play"; "The students all recreate alike"
Performance on an instrument of music
(memory aid) pantel lays you
To act on the stage; to personate a character
consider not very seriously; "He is trifling with her"; "She plays with the thought of moving to Tasmania"
contend against an opponent in a sport, game, or battle; "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play Mary"
participate in games or sport; "We played hockey all afternoon"; "play cards"; "Pele played for the Brazilian teams in many important matches"
Hence, liberty of acting; room for enlargement or display; scope; as, to give full play to mirth
the act using a sword (or other weapon) vigorously and skillfully
To bring into sportive or wanton action; to exhibit in action; to execute; as, to play tricks
play Old Harry
To play the devil; to make mischief

Blenkiron and I have been moving in the best circles as skilled American engineers who are going to play Old Harry with the British on the Tigris. — John Buchan, Greenmantle, 1916.

play along
To take part in a charade, deception, or practical joke

James played along with their cruel trick.

play around
To work with in a non-serious manner

You could build even more interesting components called amplifiers and begin playing around with amplifiers.

play around
To engage in sexual practices outside of marriage
play around
To behave in a silly, or childish, or irresponsible way

Stop playing around, and get on with your homework.

play at
To pretend to be a different person while playing a game

So we played at being pirates for a while.

play at
To give the impression that one is not working in a professional manner

In my opinion, John only plays at being an author. He hasn't sold more than two magazine articles in as many months.

play ball
An expression used at the beginning of a game of baseball
play ball
To start anything tumultuous
play ball
To work together; to cooperate

The politicians refused to play ball with the journalists.

play both ends against the middle
Alternative form of play both sides against the middle
play both sides against the middle
To manipulate competitors to the benefit of the manipulator

Some of the lesser Democrats, especially in the remoter reaches of the Bible country, have the same yearning, but they are not as numerous as the Republicans, all of whom have been greatly embarrassed by Dr. Hoover's laborious efforts to play both sides against the middle.

play catch-up
in a losing scenario, to take risks in an attempt to regain the lead
play dead
to act as though defeated while awaiting a chance to attack
play dead
to lie very still, as would a corpse
play doctor
To engage in sexual role-play of a medical nature
play doctor
To pretend to be doctor and patient as a form of child play
play down
To make or attempt to make something seem less important, likely, or obvious

During the wave of anti-immigrant sentiment, Miguel played down his immigrant status by removing Chicano patois from his speech and adopting the nickname Mike..

play dumb
To pretend to be mute

I played dumb 'cause I knew if I talked at all, being simple and guileless, you all would twist me up and have the whole thing in a jiffy.

play dumb
To pretend to be slow-witted or lacking in specific knowledge, usually in order to avoid responsibility or to gain some advantage

Died. Virginia Hill, 49, redheaded, free-spending playmate of the underworld . . . who later acted out a cameo role before the late Senator Estes Kefauver's Senate crime committee, playing dumb about the business dealings of her many racketeer friends.

play fast and loose
To be recklessly inaccurate, inappropriate, or otherwise ignoring guidelines and conventions
play fast and loose
To ignore proper behavior or social conventions, especially when it suits ones purpose

I cannot say that the there were any outright lies in the editorial, but it does play fast and loose with the truth.

play fight
An unrefereed contest in which participants try to dominate each other without inflicting injury
play fight
To engage in such a contest; to horseplay
play fights
plural form of play fight
play for love
to play a game of cards without stakes
play games
To deceive, to lie about one's intentions

Accusing Governor Carey of playing games with taxpayers in his $12.7 billion budget, the Senate majority leader, Warren M. Anderson of Binghamton, said today that it would face rough sledding, in the Republican led State Senate. - , 1979.

play hard to get
To be coy; to feign lack of romantical interest in a certain person, so as to force that person to be more overt in expressing interest
play hardball
To act rough and ruthless, especially in politics or business

So you wanna play hardball?.

play hardball
To use every means possible to achieve a goal, especially in disregarding the harm caused

He was more than willing to extend the terms of the loan, but his boss decided to play hardball and demanded a balloon payment.

play hookey
to be absent without permission, especially from school
play hooky
To miss school, work, or other duties without permission or an excuse

Plenty of people played hooky from work to go see the movie on opening day.

play house
To act out traditional housekeeping and family roles

Little girls seem to enjoy playing house more than little boys.

play house
A child's toy domestic dwelling, either for dolls or large enough for the child to enter
play houses
plural form of play house
play in
To pass (someone) the ball into an attacking position
play in
of a batsman, to settle and become comfortable with the conditions at the beginning of his innings
play it by ear
To do something by guessing, intuition, or trial and error; to react to events as they occur

If they ask for something we didn't prepare, we will have to play it by ear.

play it by ear
To play a song according to how it sounds, rather than from a written score
play it cool
to act cool
play it safe
To take a cautious, risk-free approach

Deciding to play it safe, he joined his father's accounting firm rather than pursue an acting career.

play money
Noticeably fake bills or coins intended for use as toy currency, especially with board games, rather than currency in a legitimate exchange market
play off
To compete against in a play-off
play on
to let the game continue after a foul has been committed, because the situation is advantageous to the team who would be awarded a foul
play on
of a batsman, to hit the ball into his own wicket, thus being out bowled
play on words
A pun, or similar humorous use of language such as a double entendre
play one against another
To manipulate two persons into competing against one another in a way that benefits the person carrying out the manipulation
play one's cards right
To act sensibly; to make the right moves

If you play your cards right, you'll get the promotion you've been waiting for.

play possum
to feign sleep, illness, etc

When we used to get home late at night, I would play possum so my daddy would carry me inside and put me in bed.

play possum
to dissemble or to feign ignorance; to disguise or conceal something in order to deceive

As none came with the coach from Deadwood, I suppose the amount of funds was insignificant. You can't tell, though, for the stage company is liable to play possum sometimes.

play possum
to feign death; to remain quiet and still to escape attention or remain undetected; to lay low

To keep the focus away from his client, the lawyer basically played possum during the entire complex trial, and his tactic paid off with an acquittal.

play second fiddle
To play a subsidiary or subordinate role to someone or something else

I think the VP got tired of playing second fiddle to the president, so if she's not promoted soon, she might leave.

play silly buggers
To act in a stupid or reckless manner
play someone like a fiddle
To manipulate (a person) skilfully

He played you like a fiddle.

play structure
playing structure
play the board
To have as one's best hand the communal cards on the board. A player in such a situation can only achieve a split pot as all the other players can also play the board
play the field
To date more than one person at the same time

He says I'm the only one, but my friends say he's playing the field.

play the fool
To behave in a foolish or comical manner
play the ponies
to bet on horse racing
play the race card
To assert that race or racism is responsible for a course of events, especially when race is not of particular significance to the issue in question; to attempt to inspire a particular reaction by raising the issue of race

Moreover, some leaders on both sides of any racial divide love to play the race card to keep themselves in power.

play the same tape
To repeat exactly what one previously said or did

We met a staff member, Pat, from Senator Dole's office first.... We had our message clear and crisp. We gave a couple of examples... . We indicated... . We talked about... . We thanked Pat and, as we walked to Senator Burr's office, congratulated each other... . We had a very good meeting with John from Senator Burr's office and played the same tape from our earlier meeting.

play the white man
To act with honour, decency and responsibility
play to the gallery
To appeal to the least sophisticated parts of an audience in order to obtain maximum approval
play truant
To be absent from school without permission
play up
To misbehave

Children who do not receive enough attention may begin to play up.

play up
To make or attempt to make something appear more important, likely or obvious; to showcase or highlight

For the audition, Nicole will play up her skill as a pianist by playing Jesu, Joy of Man's Desiring by Bach.

play well with others
To habitually demonstrate social skills by engaging agreeably in social or work activities
play with fire
To put oneself in a precarious situation with a high risk of getting harmed, particularly emotionally or financially

I'm telling you, if you sign that paper, you're playing with fire.

play with oneself
To masturbate
play-by-play
Describing a sports commentary in which a commentator describes every action in some detail, often assisted by a second commentator who provides background information and other comments
play-by-play announcer
The main member of an announcing team during a sporting event broadcast; one who provides a visual description of the action on the playing field
play-by-play announcers
plural form of play-by-play announcer
play the fool
act like a fool
play someone against someone else
Cause someone to dispute with someone else. •
play at
If you ask someone what they are playing at, it means you are surprised by or unhappy about their behaviour. Although you seem to be asking a question, you do not always expect an answer! "I don't know what they are playing at, losing all of those computer files." Synonyms: get up to, think of
play dough
Play dough is a non-toxic compound similar in texture to bread dough that has been sold as a children's toy around the world for over half a century. Its exact makeup is a trade secret, but it is primarily a mixture of wheat flour, water, deodorized kerosene or another petroleum distillate (which provides the smooth texture), salt, a drying agent such as borax (which deters mold), an alum-based hardening agent, and colorings and perfume
play for a fool
(deyim) Treat (a person) as a dupe, make a fool of, cheat
play for a sucker
(deyim) Treat (a person) as a dupe, make a fool of, cheat
play hell
Create havoc or cause damage
play-by-play
a report on what is happening in a sports game, given at the same time as the game is being played
playable
Able to be played
playable
Of a move, giving a reasonable result; able to be played without losing
playful
liking play, prone to play frequently, such as a child or kitten; rather sportive

Actually, we are pretty playful in our romantic life.

playful
funny, humorous, jesting, frolicsome

A party hat is a playful conical hat people wear at parties.

playful
fun, recreational, not serious

A brainteaser is a playful puzzle posed as a test of intelligence.

playing
An occasion on which something, such as a song or show, is played
playful
frolicsome
playful
{a} full of play, sportive, gay
play down
To minimize the significance of; downplay
play out
[for a process] run out; finish
play along
If you play along with a person, with what they say, or with their plans, you appear to agree with them and do what they want, even though you are not sure whether they are right. My mother has learnt to play along with the bizarre conversations begun by father He led the way to the lift. Fox played along, following him
play along
cooperate or pretend to cooperate; "He decided to play long with with the burglars for the moment
play along
perform an accompaniment to; "The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano"
play around
commit adultery; "he plays around a lot
play around
If you play around with a problem or an arrangement of objects, you try different ways of organizing it in order to find the best solution or arrangement. I can play around with the pictures to make them more eye-catching
play around
{f} cheat on one's spouse or girl friend/boy friend, commit adultery; work with in a non-serious manner
play around
If you play around, you behave in a silly way to amuse yourself or other people. Stop playing around and eat! Had he taken the keys and played around with her car?
play around
commit adultery; "he plays around a lot"
play around
work with in a non-serious manner; "She dabbles in astronomy"; "He plays around with investments bu he never makes any money"
play at
disapproval If you say that someone is playing at something, you disapprove of the fact that they are doing it casually and not very seriously. We were still playing at war -- dropping leaflets instead of bombs
play at
If you do not know what someone is playing at, you do not understand what they are doing or what they are trying to achieve. She began to wonder what he was playing at
play at
act as if, pretend
play at
If someone, especially a child, plays at being someone or doing something, they pretend to be that person or do that thing as a game. Ed played at being a pirate
play down
understate the importance or quality of; "he played down his royal ancestry"
play down
If you play down something, you try to make people believe that it is not particularly important. Western diplomats have played down the significance of the reports Both London and Dublin are playing the matter down. play up
play down
de-emphasize, make less important
play off
set into opposition or rivalry; "let them match their best athletes against ours"; "pit a chess player against the Russian champion"; "He plays his two children off against each other"
play off
finish a competition; play another game
play on
If you play on someone's fears, weaknesses, or faults, you deliberately use them in order to persuade that person to do something, or to achieve what you want. an election campaign which plays on the population's fear of change = exploit
play on
a term used by referees to indicate that no foul or stoppage is to be called; used by referees when applying the Advantage Rule
play on
To continue play after a foul has been committed because the offensive team maintained an advantage by continuing to play Also advantage
play on
A term used by referees to indicate that no foul or stoppage is to be called
play on
play a musical instrument; use, take advantage of
play on
A call made by the referee during play to indicate that he/she has seen a foul but has decided not to stop the game because of the advantage clause
play out
become spent or exhausted; "The champion's strength played out fast"
play out
play to a finish; "We have got to play this game out, even thought it is clear that we have last"
play out
perform or be performed to the end; "How will the election drama be played out?
play out
If a dramatic event is played out, it gradually takes place. Her union reforms were played out against a background of rising unemployment = unfold
play out
perform or be performed to the end; "How will the election drama be played out?"
play out
deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength"
play truant
{f} be absent from school without permission
play up
If something such as a machine or a part of your body is playing up or is playing you up, it is causing problems because it is not working properly. The engine had been playing up It was his back playing him up
play up
move into the foreground to make more visible or prominent; "The introduction highlighted the speaker's distinguished career in linguistics"
play up
If you play up something, you emphasize it and try to make people believe that it is important. The media played up the prospects for a settlement His Japanese ancestry has been played up by some of his opponents. play down
play up
advertise, publicize
play up
ingratiate oneself to; often with insincere behavior; "She is playing up to the chairman"
play up
When children play up, they are naughty and difficult to control. Patrick often plays up when he knows I'm in a hurry
playable
{s} appropriate for playing; can be played
playable
of a game, able to be played and enjoyed
playable
Lang
playable
capable of or suitable for being played or played on; "a playable lie in golf"; "the baseball fan reached out and caught a foul that was judged playable"; "the ball field was playable"; "harpsichord music is readily playable"- P
played
(of games) engaged in; "the loosely played game"
played
(of games) engaged in; "the loosely played game
played
past of play
playful
full of fun and high spirits; "playful children sjust let loose from school
playful
A playful animal is lively and cheerful. a playful puppy
playful
kittenish
playful
{s} joyful, cheerful; fond of laughter and amusement; mischievous, naughty
playful
A playful gesture or person is friendly or humorous. a playful kiss on the tip of his nose. + playfully play·ful·ly She pushed him away playfully. + playfulness play·ful·ness the child's natural playfulness
playful
experimental
playful
full of fun and high spirits; "playful children sjust let loose from school"
playful
Sportive; gamboling; frolicsome; indulging a sportive fancy; humorous; merry; as, a playful child; a playful writer
playfully
In a playful manner
playfully
joyfully, cheerfully; mischievously; humorously, with laughter
playfully
in a playful manner; "she loosened the half-hoop of diamonds on her left hand third finger and held it out to him playfully
playfulness
the abstract quality of being playful
playfulness
a disposition to find (or make) causes for amusement; "her playfulness surprised me"; "he was fun to be with"
playfulness
activities that are enjoyable or amusing; "I do it for the fun of it"; "he is fun to have around"
playfulness
a festive merry feeling
playfulness
a disposition to find (or make) causes for amusement; "her playfulness surprised me"; "he was fun to be with
Türkisch - Englisch

Definition von play im Türkisch Englisch wörterbuch

play a part in
rol oynamak
play-off
(Spor) play-off
play
Favoriten