abart

listen to the pronunciation of abart
Deutsch - Türkisch
Deutsch - Englisch
varietal form
variation
variant (of something)
variety
Türkisch - Englisch
exaggerate

Don't take it literally. He is inclined to exaggerate. - Onu harfi harfine almayın. O abartma eğilimindedir.

Let's not exaggerate the facts. - Gerçekleri abartmayalım.

{f} exaggerated

The fisherman exaggerated the size of the fish he had caught. - Balıkçı yakaladığı balığın büyüklüğünü abarttı.

The salesman made some exaggerated claims in order to sell his product. - Satıcı onun ürününü satmak için bazı abartılı iddialar ortaya attı.

play up
{f} exaggerating

You have a habit of exaggerating everything. - Her şeyi abartma alışkanlığın var.

Aren't you exaggerating a little? - Biraz abartmıyor musun?

overstate

I don't want to overstate things. - Her şeyi abartmak istemiyorum.

Let's not overstate matters here. - Burada konuları abartmayalım.

drag up
abart
Favoriten