vurgulamak

listen to the pronunciation of vurgulamak
Türkisch - Englisch
emphasize

I want to emphasize the need to get this done on time. - Ben bunu zamanında yaptırmak için ihtiyacı vurgulamak istiyorum.

I would like to emphasize this. - Bunu vurgulamak istiyorum.

emphasise
stress

I would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country. - Tarifeleri blok olarak kontrol etmenin ülke ülke kontrol etmekten daha uygun olduğunu vurgulamak istiyorum.

It is important to stress that the consequences are not the same. - Sonuçların aynı olmadığını vurgulamak önemlidir.

(Kanun) reiterate
to emphasize, to stress, to highlight; to accent, to accentuate, to stress
lay emphasis on
put emphasis on
lay stress on
play up
impress on
urge upon
urge on
underscore
lay weight on
tonic
give point to
accent
(Hukuk) to emphasize, to highlight, to stress
lay stress
phonetics to accent, accentuate, stress
accentuate
keynote
highlight , emphasize
play to
to emphasize, stress, lay stress on
underline
add emphasis
lay stress upon
vurgula
accent
vurgula
(Muzik) accentuate
vurgulama
underlying
vurgulama
(Bilgisayar) highlight
vurgulama
highlighting
vurgulama
accentuate
vurgula
{f} stressed

I stressed the point. - Ben konuyu vurguladım.

I wrote down every phrase in his speech that he stressed. - Konuşmasında vurguladığı her ifadeyi not aldım.

vurgula
{f} highlight

Take a screenshot of just the highlighted text. - Sadece vurgulanan metnin ekran görüntüsünü alın.

The word before XYZ should be highlighted in yellow. - XYZ'den önceki kelime sarı ile vurgulanmalı.

vurgula
impress on
vurgula
{f} emphasize

She emphasized the importance of education. - O, eğitimin önemini vurguladı.

He emphasized the importance of education. - O, eğitimin önemini vurguladı.

vurgulama
accentuation
vurgula
keynote
vurgulama
underline
vurgulama
{i} stress

I want to stress this point. - Bu konuyu vurgulamak istiyorum.

I would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country. - Tarifeleri blok olarak kontrol etmenin ülke ülke kontrol etmekten daha uygun olduğunu vurgulamak istiyorum.

önemini vurgulamak
(Hukuk) highlight the importance
önemle vurgulamak
overemphasize

It is impossible to overemphasize its importance. - Onun önemini önemle vurgulamak imkansızdır.

Türkisch - Türkisch
Vurgu ile söylemek
Bir yazı veya konuşmada sürekli olarak öne sürülen, önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmek, belli bir noktayı altını çizerek belirtmek
Belirlemek, damgasını vurmak
vurgulama
Vurgulamak işi
vurgulamak
Favoriten