go a little slower, please

listen to the pronunciation of go a little slower, please
Englisch - Türkisch

Definition von go a little slower, please im Englisch Türkisch wörterbuch

easy
rahat

Bu basit sandalye oldukça rahattır. - This easy chair is quite comfortable.

Seni rahat ettirebilmek için elimden gelen her şeyi yaparım. - I'll do whatever I can to make it easy for you.

easy
kolay

Peyniri bıçakla kesmek kolaydır. - It's easy to cut cheese with a knife.

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English is not easy.

easy
{s} basit

Şeyleri her zaman çok basite alıyorsun. - You always take things too easy.

Soruna basit bir çözüm muhtemelen mevcut. - There is probably an easy solution to the problem.

easy
varlıklı
easy
eziyetsiz
easy
sehil
easy
sorunsuz
easy
asan
easy
asanlıkla
easy
kolayca

Sami'nin her zaman kolayca ulaşabileceği hapları vardı. - Sami always had pills within easy reach.

İstatistikler kolayca yanlış yorumlanabilir. - Statistics are easy to misinterpret.

easy
kolaylıkla

Bu elektronik sözlüğün işe yarar şeylerinden biri herhangi bir yere kolaylıkla taşınabilmesidir. - The convenient thing about this electronic dictionary is that it's easy to carry anywhere.

easy
{s} doğal

Radyoda doğal olarak konuşmak kolay değil. - It is not easy to speak naturally on the radio.

Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır. - It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.

easy
{s} uysal

Doğuştan oldukça uysal bir adam. - He is by nature quite an easy-going man.

Aynı anda hem geçimsiz hem de uysal, hem hoş hem de katısın. Ne seninle, ne de sensiz yaşayabilirim. - You are difficult and easy, pleasant and bitter at the same time; I can't live with or without you.

easy
(sıfat) basit, kolay, zahmetsiz, rahat, dertsiz, huzurlu, zevkli, uysal, serbest, doğal
easy
z., k.dili. kolayca, rahatça
easy
{s} huzurlu
easy
{s} zevkli
easy
{s} serbest
Englisch - Englisch
easy
go a little slower, please
Favoriten