varlıklı

listen to the pronunciation of varlıklı
Türkisch - Englisch
substantial
{s} wealthy

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. - Erken yatıp ve erken kalkmak, bir adamı sağlıklı, varlıklı ve bilge yapar.

He is wealthy in appearance but not in reality. - O görünüşte varlıklı fakat gerçekte değildir.

affluent

Every affluent person owns at least two cars. - Her varlıklı insan en az iki arabaya sahiptir.

Tom is an affluent man. - Tom varlıklı bir adamdır.

well off

She is not very well off. - O çok varlıklı değil.

He has been well off since he started this job. - O bu işe başladığından beri varlıklı.

rich

My family is not rich. - Ailem varlıklı değildir.

brownstone
propertied
well situated
rich, wealthy
well endowed
well to do
rich, wealthy, well-to-do, well-off, affluent, opulent
easy
flush
opulent
on easy street
well-endowed
wealthier

They are better educated, healthier and wealthier than their parents' generation was at their age. - Onlar ebeveynlerinin neslinin onların yaşında olduğundan daha eğitimli, daha sağlıklı ve daha varlıklıdır.

welltodo
varlık
{i} entity
varlık
{i} wealth

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. - Erken yatıp ve erken kalkmak, bir adamı sağlıklı, varlıklı ve bilge yapar.

He is wealthy in appearance but not in reality. - O görünüşte varlıklı fakat gerçekte değildir.

varlık
living creature
varlık
asset

You're a valuable asset to me. - Sen benim için değerli bir varlıksın.

Many people these days are asset-rich but time-poor. - Birçok kişi bugünlerde varlık açısından zengin ama zaman açısından fakir.

varlık
{i} creature

Most creatures in the sea are affected by pollution. - Denizdeki varlıkların çoğu kirlilikten etkilendi.

Why are women such bothersome creatures? - Kadınlar niçin böyle can sıkıcı varlıklardır.

varlık
{i} existence

She lives on another plane of existence. - O, başka bir varlık düzleminde yaşıyor.

varlıklı adam
a man of substance
varlıklı kimse
man of means
varlıklı kimse
have
varlık
{i} property
varlık
{i} presence

Senin varlığın benim yaşama sevincim - Your presence in my life is a source of joy.

He wrote the article Exobiological Presence in Alpha Centauri. - O Alfa Centauri'deki egzobiyolojik varlık makalesini yazdı.

varlık
{i} possession

Sami left all of his possessions behind. - Sami bütün varlıklarını geride bıraktı.

varlık
circumstances
varlık
existence, presence, being " mevcudiyet; living creature, being; life" " yaşam, hayat; entity; wealth, riches, affluence, opulence; assets
varlık
{i} critter
varlık
{i} circumstance
varlık
(Ticaret) resource
varlık
life

Layla's life as a wealthy lady was a mirage. - Varlıklı bir bayan olarak Leyla'nın yaşamı bir seraptı.

varlık
riches
varlık
affluence
varlık
subsistence
varlık
pelf
varlık
opulence
varlık
real property
varlık
being

Human as a biological being belongs to the animal world. - Biyolojik bir varlık olarak insan hayvan dünyasına aittir.

Let's respect the animals, because they are sentient beings. - Hayvanlara saygı gösterelim çünkü onlar duyarlı varlıklardır.

varlık
{i} means
gösterişi seven, varlıklı kimse
swank-loving, wealthy person
varlık
the entity
varlık
the being
zengin, varlıklı.
rich, wealthy
Varlık
entry
daha varlıklı
better off

Tom is better off than he used to be. - Tom eskisinden daha varlıklıdır.

He is far better off than he was ten years ago. - On yıl önce olduğundan çok daha varlıklı.

varlık
{i} possessions

Sami left all of his possessions behind. - Sami bütün varlıklarını geride bıraktı.

varlık
{i} stock
varlık
existence, being
varlık
estate
varlık
wealth, riches
varlık
living creature; inanimate, created thing
varlık
havings
varlık
mammon
varlık
presence, being present
varlık
criter
varlık
essence
Türkisch - Türkisch
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
VARLIKLI
Malı mülkü olan, zengin (kimse): "Sonra telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti."- H. Taner
varlık
Para, mal, mülk, zenginlik: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa. Önemli, yararlı, değerli şey. İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet. Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer
varlık
Para, mal, mülk, zenginlik
varlık
Var olma durumu, mevcudiyet
varlık
Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık
varlık
Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak, kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey
varlık
İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet
varlık
Var olan her şey
varlık
Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey
varlık
Önemli, yararlı, değerli şey
varlık
Ömür, hayat
varlık
(Osmanlı Dönemi) mevcudiyet
varlıklı
Favoriten