varlıklı

listen to the pronunciation of varlıklı
Türkisch - Englisch
substantial
{s} wealthy

He made his son a wealthy man. - O, oğlunu varlıklı bir adam yaptı.

He looks wealthy, but actually he's not. - O varlıklı görünüyor fakat aslında değil.

affluent

Tom is an affluent man. - Tom varlıklı bir adamdır.

Every affluent person owns at least two cars. - Her varlıklı insan en az iki arabaya sahiptir.

well off

He is not as well off as he used to be. - Eskisi kadar varlıklı değil.

She is not very well off. - O çok varlıklı değil.

rich

My family is not rich. - Ailem varlıklı değildir.

brownstone
propertied
well situated
rich, wealthy
well endowed
well to do
rich, wealthy, well-to-do, well-off, affluent, opulent
easy
flush
opulent
on easy street
well-endowed
wealthier

They are better educated, healthier and wealthier than their parents' generation was at their age. - Onlar ebeveynlerinin neslinin onların yaşında olduğundan daha eğitimli, daha sağlıklı ve daha varlıklıdır.

welltodo
varlık
{i} entity
varlık
{i} wealth

Roosevelt was born to a wealthy family in New York City in 1858. - Roosevelt, 1858 yılında New York'ta varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

He is wealthy in appearance but not in reality. - O görünüşte varlıklı fakat gerçekte değildir.

varlık
living creature
varlık
asset

This financial audit also includes an evaluation of the company's assets. - Bu mali denetim, aynı zamanda şirketin varlıklarının bir değerlendirmesini içerir.

Layla's assets were frozen. - Leyla'nın mal varlıkları donduruldu.

varlık
{i} creature

Why are women such bothersome creatures? - Kadınlar niçin böyle can sıkıcı varlıklardır.

Most creatures in the sea are affected by pollution. - Denizdeki varlıkların çoğu kirlilikten etkilendi.

varlık
{i} existence

She lives on another plane of existence. - O, başka bir varlık düzleminde yaşıyor.

varlıklı adam
a man of substance
varlıklı kimse
have
varlıklı kimse
man of means
varlık
{i} property
varlık
{i} presence

Senin varlığın benim yaşama sevincim - Your presence in my life is a source of joy.

He wrote the article Exobiological Presence in Alpha Centauri. - O Alfa Centauri'deki egzobiyolojik varlık makalesini yazdı.

varlık
{i} possession

Sami left all of his possessions behind. - Sami bütün varlıklarını geride bıraktı.

varlık
circumstances
varlık
existence, presence, being " mevcudiyet; living creature, being; life" " yaşam, hayat; entity; wealth, riches, affluence, opulence; assets
varlık
{i} critter
varlık
{i} circumstance
varlık
(Ticaret) resource
varlık
life

Layla's life as a wealthy lady was a mirage. - Varlıklı bir bayan olarak Leyla'nın yaşamı bir seraptı.

varlık
riches
varlık
affluence
varlık
subsistence
varlık
pelf
varlık
opulence
varlık
real property
varlık
being

Man is a social being. - İnsan sosyal bir varlıktır.

Human as a biological being belongs to the animal world. - Biyolojik bir varlık olarak insan hayvan dünyasına aittir.

varlık
{i} means
gösterişi seven, varlıklı kimse
swank-loving, wealthy person
varlık
the being
varlık
the entity
zengin, varlıklı.
rich, wealthy
Varlık
entry
daha varlıklı
better off

He is better off than before. - O, öncekinden daha varlıklıdır.

He is far better off than he was ten years ago. - On yıl önce olduğundan çok daha varlıklı.

varlık
{i} possessions

Sami left all of his possessions behind. - Sami bütün varlıklarını geride bıraktı.

varlık
{i} stock
varlık
existence, being
varlık
estate
varlık
wealth, riches
varlık
living creature; inanimate, created thing
varlık
havings
varlık
mammon
varlık
presence, being present
varlık
criter
varlık
essence
Türkisch - Türkisch
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
VARLIKLI
Malı mülkü olan, zengin (kimse): "Sonra telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti."- H. Taner
varlık
Para, mal, mülk, zenginlik: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa. Önemli, yararlı, değerli şey. İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet. Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer
varlık
Para, mal, mülk, zenginlik
varlık
Var olma durumu, mevcudiyet
varlık
Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık
varlık
Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak, kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey
varlık
İyi yaşayacak kadar geliri yolunda olma durumu, variyet
varlık
Var olan her şey
varlık
Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey
varlık
Önemli, yararlı, değerli şey
varlık
Ömür, hayat
varlık
(Osmanlı Dönemi) mevcudiyet
varlıklı
Favoriten