yavaş yavaş

listen to the pronunciation of yavaş yavaş
Türkisch - Englisch
gradually

With the coming of spring, everything is gradually coming to life again. - Baharın gelmesiyle birlikte her şey yavaş yavaş yeniden hayata dönüyor.

Many old customs are gradually dying out. - Çok sayıda eski gelenek yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

slowly

The river flows slowly to the sea. - Nehir yavaş yavaş denize doğru akar.

Tom was walking slowly with his head down. - Tom baş aşağı yavaş yavaş yürüyordu.

1. slowly. 2. gradually; bit by bit
inch by inch
at leisure
by slow degrees
by inches
(Hukuk) gradual

The sky has gradually clouded over. - Gökyüzü yavaş yavaş bulutlandı.

With the coming of spring, everything is gradually coming to life again. - Baharın gelmesiyle birlikte her şey yavaş yavaş yeniden hayata dönüyor.

slowly, gradually, little by little, step by step, bit by bit
little by little

Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near. - İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı.

He recovered little by little. - O, yavaş yavaş iyileşti.

leisurely
bit by bit

I am becoming accustomed to the severe climate here bit by bit. - Buradaki sert iklime yavaş yavaş alışıyorum.

Bit by bit, he could attract her with his behaviour. - Yavaş yavaş, davranışı ile onu çekebildi.

by stages
step by step
take it easy
softly

Tom and Mary were speaking softly in French. - Tom ve Mary yavaş yavaş Fransızca konuşuyordu.

slow

Tom was walking slowly with his head down. - Tom baş aşağı yavaş yavaş yürüyordu.

The river flows slowly to the sea. - Nehir yavaş yavaş denize doğru akar.

languid
yavaş
slow

Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home. - Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor.

Could you speak more slowly, please? - Lütfen daha yavaş konuşabilir misin?

yavaş yavaş yok etmek
(Hukuk) undermine
yavaş yavaş hareket ettirmek
inch
yavaş yavaş azalmak
wear off
yavaş yavaş azaltmak
whittle off
yavaş yavaş azaltmak
whittle away
yavaş yavaş azaltmak
whittle down
yavaş yavaş değişmek
shade away
yavaş yavaş değişmek
shade off
yavaş yavaş dolaşma
amble
yavaş yavaş dolaşmak
amble
yavaş yavaş gelmek
work around to
yavaş yavaş gelmek
work round to
yavaş yavaş ikna etmek
spoonfeed smth. to smb
yavaş yavaş ilerletmek
edge
yavaş yavaş karıştırmak
stir slowly
yavaş yavaş kaybolan
sinking
yavaş yavaş kaybolmak
shade away
yavaş yavaş kaybolmak
trickle out
yavaş yavaş kaybolmak
tail away
yavaş yavaş kaynamak
simmer
yavaş yavaş kaynatmak
keep at a simmer
yavaş yavaş ortadan kalkmak
die out
yavaş yavaş uzaklaşmak
edge off
yavaş yavaş yaklaşmak
work round to
yavaş yavaş yaklaşmak
work around to
yavaş yavaş yürümek
go at a walk
yavaş yavaş çıkmak
trickle
yavaş yavaş ödeme
sinking
yavaş yavaş ölmek
die off
yavaş yavaş ölüme gitmek
totter to one's grave
yavaş yavaş önceki görüntünün yerini alma
fade in
yavaş yavaş önceki sesin yerini alma
fade in
yavaş
slow; gentle, mild; quiet, soft; slowly, slow
yavaş
largo
yavaş
Slow down!/Go slowly!/Take it easy!
yavaş
slowly

Could you please speak a little bit more slowly? - Biraz daha yavaşça konuşabilir misin?

Please speak more slowly. - Lütfen daha yavaş konuşun.

yavaş
languishing
yavaş
poco
yavaş
mild-mannered, gentle
yavaş
gingerly
yavaş
quiet, soft
yavaş
quietly, softly
yavaş
gently, lightly. Y
yavaş
slowspeed
yavaş
leisurely
yavaş
lingering
yavaş
tardy
yavaş
not fast
yavaş ilerleyen
lingering
ilerde yavaş yavaş
by and by
yavaş tempo
slow tempo
yavaş yavas zuhur etm.; gelismek
ETM slowly emerge slowly.; development
yavaş yürümek
to walk slowly
yavaş çekim
slow shutter
yavaş, sessiz
slow, quiet
aküyü yavaş yavaş şarj eden cihaz
trickle charger
genelde daha yavaş yazdırma
(Bilgisayar) generally slower printing
lütfen biraz daha yavaş konuşun
Please speak more slowly
müşteri bulmak için yavaş ilerleyen taksi
crawler
oldukça yavaş
stepwise
sesin yerini yavaş yavaş sonraki sese bırakması
fade out
tempolu ve yavaş koşma
jogging
yarı yavaş
andante
yavaş atın çiftesi pek olur
still waters run deep
yavaş dalga
slow wave
yavaş davranmak
be slow to
yavaş gel/ol!
1. Don't try to have me on!/Quit pulling my leg! 2. Slow down!/Take it easy!
yavaş gitmek
go slow
yavaş hareket
slow motion
yavaş hareket eden kimse
snail
yavaş ilerleme
crawl
yavaş ilerlemek
(trafik) to crawl
yavaş ilerlemek
crawl
yavaş işleyen
slowspeed
yavaş konuşmak
be slow of speech
yavaş koşma
dogtrot
yavaş koşu
jogtrot
yavaş nötron
slow neutron
yavaş pişirme
slow boiling
yavaş sürmek
tootle
yavaş tempoda koşmak
jog
yavaş tempoda koşmak
jogtrot
yavaş tütün
mild tobacco
yavaş veya tek paletle dönüş
gradual turn
yavaş çalınan parça
largo
yavaş öğrenen
backward
yavaş öğrenme
backwardness
yerini yavaş yavaş sonraki görüntüye bırakma
fade out
çok yavaş
pianissimo
çok yavaş olarak
pianissimo
önemini yavaş yavaş kaybetmek
de escalate
yavaş yavaş
Favoriten