drawing

listen to the pronunciation of drawing
Englisch - Türkisch
{i} çizme

91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti. - Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

Japon bayrağını çizmek çok kolaydır. - Drawing the Japanese flag is very easy.

{i} çizim

Tom Mary'ye çizimlerinden bazılarını gösterdi. - Tom showed Mary some of his drawings.

Çizimlerim için daha çok kağıda ihtiyacım var. - I need more paper for my drawings.

(Mühendislik) çekme

Sami dikkat çekmeyi severdi. - Sami liked drawing attention.

İlgiyi kendine çekmek istiyorsun. - You're drawing attention to yourself.

(Mekanik,Teknik) tel çekme
tasar
tersim
tasarı
çizen

İlk sırada resim çizen kız benim yeğenim. - The girl drawing a picture in the first row is my niece.

şema
çekim
çizerek

Çocuk süper kahramanlar hakkında kısa hikayeler çizerek saatler harcıyor. - The boy spends hours drawing short stories about superheroes.

Kız süper kahraman çizgi romanları çizerek saatler harcıyor. - The girl spends hours drawing superhero comics.

haddeden geçirme
(Ticaret) poliçe çekme
kura çekimi
resim çizme sanatı
plan

Yeni bir ticaret bölgesi için planlar henüz çalışma aşamasında. - Plans for a new trade zone are still on the drawing board.

resim

Çocukların hepsi hayvanların resimlerini çiziyorlardı. - The children were all drawing pictures of animals.

Tom bir resim çiziyor. - Tom is drawing a picture.

{f} çiz

91 yaşında kadar Picasso resim çizmeye devam etti. - Picasso kept drawing pictures until he was 91 years old.

Akşam yemeğinden sonra, Hepimiz çizim odasına gittik. - After dinner, we all went into the drawing room.

{i} çizgi

Kız süper kahraman çizgi romanları çizerek saatler harcıyor. - The girl spends hours drawing superhero stories.

Kız süper kahraman çizgi romanları çizerek saatler harcıyor. - The girl spends hours drawing superhero comics.

drawing card ilgi çekici kimse veya program
çizme sanatı
{i} eskiz
(Tekstil) 1. çizim 2. çekme, çekim
çizim, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
drawing board resim tahtası
{i} piyango, çekiliş
{i} taslak
{i} resim taslağı
drawing account açık hesap
teknik resim
desen
proje
resim sanatı
draw
çizmek

Resim çizmekten hoşlanırım. - I like to draw pictures.

Japon bayrağını çizmek çok kolaydır. - Drawing the Japanese flag is very easy.

draw
çekim

Manyetik bir çekimle birbirlerine çekildiler. - They were drawn to each other by a magnetic attraction.

draw
çekiliş

Dün geceki piyango çekilişinde kazanan rakamlar sırayla 7, 18, 3, 41 ve 6 idi. - The winning numbers in last night's lottery draw were 7, 18, 3, 41, and 6 in that order.

draw
çekiş

O, onun bir resim çekişini izledi. - She watched him draw a picture.

draw
çekme

Tom çekmeceyi boş buldu. - Tom found the drawer empty.

Tom mutfakta bir çekmeceden bir bıçak çıkardı. - Tom took a knife out of a drawer in the kitchen.

draw
karalamak
draw
çekmek

O onun dikkatini çekmek için kasten mendilini düşürdü. - She dropped her handkerchief on purpose to draw his attention.

Fotoğraf çekmek istiyorum. - I like to draw pictures.

drawing ability
çizim yeteneği
drawing board
(Sanat) resim masası
drawing canvas
(Bilgisayar) çizim tuvali
drawing die
(Mekanik) çekme kalıbı
drawing knife
iki saplı bıçak
drawing object
(Bilgisayar) çizim nesnesi
drawing objects
(Bilgisayar) çizim nesneleri
drawing of lots
adçekme
drawing power
albeni
drawing press
kalıplama presi
drawing table
çizim masası
drawing toolbar
(Bilgisayar) çizim araç çubuğu
drawing account
vadesiz cari hesap
drawing board
resim tahtası
drawing book
resim defteri
drawing cage
çıkarma kafesi
drawing card
ilgi çekici program
drawing character
çizim karakteri
drawing compass
resim pergeli
drawing knife
ağaç bıçağı
drawing paper
resim kâğıdı
drawing paper
çizim kağıdı
drawing paper
çizim kâğıdı
drawing pen
çizim kalemi
drawing pin
pünez
drawing pin
raptiye
drawing press
çekme presi
drawing room
misafir odası
drawing room
kabul odası
drawing room
salon
drawing ruler
çizim cetveli
drawing bench
hadde tezgâhı
drawing by lot
kura kesidesi
drawing course
çizim kursu
drawing in blank
açık keşide
drawing knife
iki saplı bıçak, ağaç bıçağı
drawing no
çizim no
drawing pin
Bir tür raptiye
drawing view
görünümü çizim
drawing a bow at venture
boş atıp dolu tutmak
drawing account
vadesiz hesap
drawing account
açık hesap
drawing account
(fiil)desiz hesap, açık hesap
drawing art
(Sanat) çizgi resim sanatı
drawing awl
kaçaburuk
drawing bench
hadde tezgahı
drawing block
resim kâğıdı
drawing board
çizim tahtası
drawing board
plançete
drawing board
çizim masası
drawing by lot
(Ticaret) kura keşidesi
drawing card
ilgi çeken oyun
drawing card
seyirci toplayan oyun
drawing chest
(Sanat) resim çekmecesi
drawing command
(Bilgisayar) çizim komutu
drawing compasses
resim pergeli
drawing drum
(Mekanik) çekme tamburu
drawing failed
(Bilgisayar) çizim yapılamadı
drawing frame
(Tekstil) çekme makinesi
drawing grid
(Bilgisayar) çizim kılavuzları
drawing grid
(Bilgisayar) çizim kılavuz çizgileri
drawing head
çekme kafası
drawing ink
resim mürekkebi
drawing key
(Askeri) anahtar çizim
drawing key
(Askeri) ANAHTAR ÇİZİM, ÇİZİM VEYA KARALAMA İÇİN KULLANILAN BİR ÖN ÇİZİM: Tersim çalışmaları için müsvedde kopya. Tersim ve kazıma (scribing) çalışmalarında, üzerinde nihai tersim yapmak için kılavuz çizgiler olarak kullanılan ilk çizim ve kopya. Bak. "blue key"
drawing office
(Sanat) çizim atölyesi
drawing office
(Sanat) resimhane
drawing office
(Sanat) resim atölyesi
drawing pen
cetvel kalemi
drawing pen
rapido
drawing pencil
teknik resim kalemi
drawing pencil
karakalem
drawing pin
{i} resim çivisi
drawing pin
İng. raptiye
drawing pin
{i} raptiye [brit.]
drawing plant
çekme tesisi
drawing power
cazibe
drawing room
üç kişilik kompartman
drawing room
misafir karşılama odası
drawing room
kabul salonu
drawing room
konuk odası
drawing room
kabul
drawing room car
salonlu vagon
drawing room comedy
salon komedisi
drawing scale
ölçekli cetvel
drawing set
çizim seti
drawing set
pergel takımı
drawing set
çizim takımı
drawing tools
sıvama aletleri
dry drawing
kuru çekme
draw
cazibe

Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu. - Sami found himself drawn to Layla's charm.

draw
berabere biten oyun
draw
(Spor) maçta beraberlik
drawings
hasılat
draw
yazmak
Assembly Drawing
(Borsa) Patlamış resim
draw
{f} sürüklemek
draw
{f} çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağına doğru çekti
draw
berabere kalmak
draw
{f} çiz

Tom, eğer gerekirse onun için bir harta çizeceğini söyledi. - Tom said he would draw a map for her if necessary.

İster inanın ister inanmayın, ben aslında resim çizebilirim. - Believe it or not, I can actually draw.

draw
almak

Bir kurşun kalem almak için çekmeceyi açtım. - I opened the drawer to get a pencil.

Tom hesap makinesini almak için çekmeceyi açtı. - Tom opened the drawer to get a calculator.

draw
beraberlik

Oyun beraberlikle sona erdi ve final skoru 2-2'ydi - The game ended in a draw, and the final score was 2-2.

draw
kura

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

drawings
(Nükleer Bilimler) teknik resim
convert drawing
(Bilgisayar) çizimi dönüştür
detail drawing
ayrıntı
dimension drawing
ölçekli resim
draw
(Ticaret) tanzim etmek
draw
(oyun) berabere kalmak
draw
söyletmek
draw
haddelemek (madeni)
draw
kapamak
draw
(Avcılık) tabancayı çekmek
draw
çekmek (para)
draw
haddeden çekmek
draw
çeliğe su vermek
draw
berabere kalma
draw
çekmek sürüklemek
draw
çekmek (su)
draw
yük çekmek
draw
rağbet edilen
draw
çekiliş (piyangoda)
draw
çekmek (baca)
draw
kura çekimi
draw
şekil vermek
draw
(Bilgisayar) kağıt çek
draw
çekmek (dikkat/ilgi)
draw
ilgi çeken olay
draw
çizmek resmetmek
draw
çekme (silah)
draw
resmini yapmak
draw
getirmek (faiz)
draw
çekmek (silah)
draw
ikna etmek
draw
konuşturmak
draw
(Bilgisayar) kağıt çekme
draw
ilgi çeken kimse
draw
germek (yay, ip vb'ni)
draw
resim yapmak

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

draw
(Bilgisayar)

Tom çekmeceyi bir levye ile kaldırarak açmaya çalışarak on beş dakika harcadı fakat onu açamadı. - Tom spent fifteen minutes trying to pry open the drawer with a crowbar, but he couldn't get it opened.

Bir kurşun kalem almak için çekmeceyi açtım. - I opened the drawer to get a pencil.

draw
nefes

Anne uzun bir nefes çekerek Ne muhteşem bir gün! dedi. - What a splendid day! said Anne, drawing a long breath.

O son nefesini çekti. - He has drawn his last breath.

draw
perde çekmek
draw
çekmek (perdeyi)
draw
yapmak

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

draw
emmek
fasten with a drawing pin
raptiyelemek
figure drawing
figür çizimi
inspection drawing
kontrol resmi
instruction drawing
tarifname resmi
linear drawing
(Sanat) çizgi resim
outline drawing
çizgi resim
outline drawing
taslak
outline drawing
kroki
pencil drawing
kara kalem çizim
back to the drawing board
sil baştan
charcoal drawing
karakalem resim
coal drawing
kömür çıkarma
cold drawing
soğuk çekme
detail drawing
detay resmi
draw
ilgisini çekmek
draw
(resim) çizmek
draw
(nefes) çekmek
draw
(maç/vb.) beraberlik
draw
cezbetmek
draw
ilgi toplayan şey/kimse
draw
ilerlemek
draw
(oyun/savaş/vb.) berabere bitirmek/bitmek
draw
{f} kazanmak
draw
gelmek
drawings
irat
drawings
varidat
installation drawing
montaj çizimleri
isometric drawing
izometrik çizim
line drawing
çizgi çizme
mechanical drawing
teknik çizim
mechanical drawing
makine resmi çizme
mechanical drawing
mekanik çizim
rough drawing
kabataslak çizim
schematic drawing
şematik çizim
Piping and Instrumentation Drawing
(Mühendislik) Borulama ve teçhizatın (enstrümantasyon) gösterildiği çizim
Englisch - Englisch
The act of producing such a picture
A picture, likeness, diagram or representation, usually drawn on paper
Such acts practiced as a graphic art form
Present participle of draw
An act or event in which the outcome (e.g., designating a winner) is selected by chance in the form of a blind draw, notably of lots; especially such a contest in which a winning name or number is selected randomly by removing (or drawing) it from a container, popularly a hat)
{n} a delineation, representation, sketch
The process of pulling out and elongating the sliver from the carding machine, by revolving rollers, to prepare it for spinning
The act or the art of representing any object by means of lines and shades; especially, such a representation when in one color, or in tints used not to represent the colors of natural objects, but for effect only, and produced with hard material such as pencil, chalk, etc
Opens the Drawing toolbar, which contains buttons for tools to draw and format vector images
A representation by lines; a delineation of form without reference to color; or a sketch, plan, or design, especially one made with pen, pencil, or crayon
delineation; also, the figure or representation drawn
Mechanically forming metal by tension through or in a die
The act of pulling, or attracting
In wire manufacture, pulling the metal through a die or a series of dies to reduce diameter to a specified size
players buy (or are given) chances and prizes are distributed according to the drawing of lots
A pencil and paper (or computerized) representation of an object, illustrated in a more precise form than rough sketch
A special case of CAD model where the geometry describe a drawing exactly as a draftman whould have done it Coordinates will be in paper space
A drawing is a picture made with a pencil or pen. She did a drawing of me. see also draw. Art or technique of producing images on a surface, usually paper, by means of marks in graphite, ink, chalk, charcoal, or crayon. It is often a preliminary stage to work in other media. According to Giorgio Vasari, disegno (drawing and design) was the foundation of the three arts of painting, sculpture, and architecture. Beginning in the Italian Renaissance, debate arose regarding the role of drawing, as some saw it as an independent art form and others saw it as a preliminary stage in creating a painting or sculpture. By the 17th century, drawings had definite market value; connoisseurs specialized in collecting them, and forgers began to exploit the demand. In the 20th century, the drawing became fully autonomous as an art form, figuring significantly among the works of virtually every major artist, and the line itself was exploited both for its representational and its purely expressive qualities. or drafting In yarn manufacture, process of attenuating a loose assemblage of fibres. These fibres, called sliver, pass through a series of rollers, which straighten the individual fibres and make them more parallel. Each pair of rollers spins faster than the previous one. Drawing reduces a soft mass of fibres to a firm uniform strand of usable size. For synthetic fibres, drawing is a stretching process applied to fibres in the plastic state, increasing orientation and reducing size. In metalworking, drawing refers to the process of shaping sheet metal into complex, three-dimensional forms with metal dies. See also carding, wire drawing. drawing frame pen drawing pencil drawing wire drawing
applications are those that allow you to create freehand drawings, illustrations or designs, bar charts or pie charts in two or three dimensions
(1) Forming recessed parts by forcing the plastic flow of metal in dies (2) Reducing the cross section of wire or tubing by pulling it through a die (3) A misnomer for tempering
The technique of pulling a piece of hot glass to make it narrower
The process of pulling metal wire, rods, or bars through a die with the effect of altering the size, finish and mechanical properties In the USA, it is a term used for tempering
A contest in which the winner is selected by chance; especially such a contest in which a winning name or number is selected randomly by removing (or drawing) it from a container, popularly a hat
act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source; "the drawing of water from the well" the creation of artistic drawings; "he learned drawing from his father" a representation of forms or objects on a surface by means of lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-and-ink drawings like medieval miniatures" an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig
act of getting or draining something such as electricity or a liquid from a source; "the drawing of water from the well"
Ink that is neither handwriting nor gestures
the act of moving a load by drawing or pulling
In Aladdin 4D, a "drawing" consists of all of your polygons, lights, textures, control settings, et cetera Some programs, such as Lightwave, allow you to export just the object with textures applied, as opposed to the entire "scene," which is the same as an Aladdin drawing
A picture, likeness, diagram or representation, usually written on paper
The distribution of prizes and blanks in a lottery
The process of pulling metal in solid form through dies to after its finish, mechanical properties or cross-sectional shape
is the creating of an object or form chiefly by means of lines
The process of stretching or spreading metals as by hammering, or, as in forming wire from rods or tubes and cups from sheet metal, by pulling them through dies
Several kinds of drawings are done during the production of an animated film Most common is the Animation Drawing of the character in sequence to create the illusion of movement Others include Story Sketches, to establish direction and narrative flow; Concept Sketches to work out design, atmosphere, or other elements; layouts, which establish background and staging; and many kinds of studies, such as character, action, and costume
{i} sketch, picture, illustration; attraction; random selection of the winning numbers or tickets in a lottery or raffle
a deformation technique used to fabricate metal wire and tubing Deformation is accomplished by pulling the material through a die by means of a tensile force applied on the exit side
In the manufacture of wire, pulling the metal through a die or series of dies for reduction of diameter to specified size
One or more specially-prepared figures filed as a part of a patent application to explain and describe the invention Drawings (or illustrations, where appropriate) are more commonly found with inventions for mechanical or electrical devices As a rule, chemical patents will include chemical formulae in the description of the invention and/or in the examples
-The process of reducing a cylindrical rod or wire to a desired diameter by pulling the wire through dies
an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig 7"
A work produced by representing an object or outlining a figure, plan, or sketch by means of lines A drawing is used to communicate ideas and provide direction for the production of a design
a representation of forms or objects on a surface by means of lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-and-ink drawings like medieval miniatures"
In the manufacture of wire, pulling the metal through a die or series of dies to reduce the diameter
the creation of artistic drawings; "he learned drawing from his father"
Related to the construction of glass cane See Cane US Patent Glossary, Classification, Glass; "Forming stock, generally sheet or tube, by utilizing the self-cohesiveness of glass in a plastic condition to effect an operation similar to a "taffy-pull " As it relates to marbles, the means of stretching a glass cane to the size of marble desired
(I) Engineering document depicting a pmt or assembly (2) In metalforming, the stretch‑ rig or compressing of a sheet metal part into a die be a punch to create a 3‑dimensional part
Forming recessed parts by forcing the plastic flow of metal in dies
an illustration that is drawn by hand and published in a book or magazine; "it is shown by the drawing in Fig
cartoon
drawing board
Used to refer to the planning stage of a project as in:

See: back to the drawing board.

drawing board
A plane wooden construction or table to which paper can be fastened for drawing purposes
drawing boards
plural form of drawing board
drawing dead
Unable to win a particular hand, no matter what the remaining community cards are
drawing hand
A poker hand which requires some specific cards on later rounds in order to become a strong hand

John only had four cards of the same suit; he had a drawing hand.

drawing hands
plural form of drawing hand
drawing live
After the flop or turn, able to win a particular hand, depending on the remaining community cards
drawing out
Present participle of draw out
drawing pin
A tack for attaching paper to a drawing board etc
drawing pins
plural form of drawing pin
drawing room
any room where visitors may be entertained; now, the living room
drawing room
a private room on a railroad sleeping car
drawing room
a multi functional room that can be used for any purpose in a palace or castle
drawing blood
(Tıp, İlaç) kan almak
drawing a blank
unable to complete successfully, failing
drawing a conclusion
reaching a final opinion or judgment
drawing a line
extending a line, making a line
drawing account
bank account which allows sums of money to be regularly withdrawn
drawing board
a smooth board on which paper is placed for making drawings
drawing board
board used as a base for drafting on paper; planning stage of an idea or project
drawing board
draw·ing board drawing boards in AM, use drawing-board1. A drawing board is a large flat board, often fixed to a metal frame so that it looks like a desk, on which you place your paper when you are drawing or designing something
drawing board
If you say that you will have to go back to the drawing board, you mean that something which you have done has not been successful and that you will have to start again or try another idea
drawing card
An attraction drawing large audiences
drawing card
a featured article of merchandise sold at a loss in order to draw customers an entertainer who attracts large audiences; "he was the biggest drawing card they had
drawing chalk
colored chalks used by artists
drawing conclusions
reaching opinions or judgments, reaching outcomes, learning lessons
drawing frame
or spinning frame Machine for drawing, twisting, and winding yarn. Invented in the 1730s by Lewis Paul and John Wyatt, the spinning machine operated by drawing cotton or wool through pairs of successively faster rollers. It was eventually superseded by R. Arkwright's water frame
drawing knife
A joiner's tool having a blade with a handle at each end, used to shave off surfaces, by drawing it toward one; a shave; called also drawshave, and drawing shave
drawing knife
A tool used for the purpose of making an incision along the path a saw is to follow, to prevent it from tearing the surface of the wood
drawing near
getting near, going near, coming close, coming soon
drawing out
persuading to talk; pulling out; extend, stretch out, make longer
drawing out water
removing water with the help of a container (bucket, pail, etc.)
drawing paper
paper used for sketching or drawing
drawing paper
paper that is specially prepared for use in drafting
drawing pin
A drawing pin is a short pin with a broad, flat top which is used for fastening papers or pictures to a board, wall, or other surface. A thumbtack. a short metal pin with a round flat head, used especially for putting notices on boards or walls American Equivalent: thumbtack
drawing pin
{i} thumbtack, tack, stud
drawing pin
a tack for attaching papers to a bulletin board or drawing board
drawing power
an event's, performer's, place's etc ability to attract people to come and see them = pulling power
drawing power
the capacity for attracting people (customers or supporters)
drawing room
A drawing room is a room, especially a large room in a large house, where people sit and relax, or entertain guests. a room, especially in a large house, where you can entertain guests or relax
drawing room
a private compartment on a sleeping car with three bunks and a toilet
drawing room
{i} formal reception room, room where guests are received
drawing room
a formal room where visitors can be received and entertained a private compartment on a sleeping car with three bunks and a toilet
drawing room
a formal room where visitors can be received and entertained
drawing table
table for drafting and sketching with a surface that can be adjusted to different angles
drawing teacher
drawing instructor, one who teaches the skills necessary to sketch and draw
drawing-pin
thumbtack, small pin with a large head used for tacking papers on a surface
Diagnostic Drawing Series
a standardized art therapy assessment
Diagnostic Drawing Series
an international collaborative project on how people tend to draw
back to the drawing board
Back to the beginning following an unsuccessful attempt

Well, that didn't work at all, so it's back to the drawing board, I guess.

draw
A situation in which one or more players has four cards of the same suit or four out of five necessary cards for a straight and requires a further card to make their flush or straight
draw
A shot that lands in play without hitting another stone out, as opposed to a takeout shot
draw
The procedure by which the result of a lottery is determined

The draw is on Saturday.

draw
To consume, for example, power

The circuit draws three hundred watts.

draw
To end a game in a draw (with neither side winning)

Both these teams will draw if nobody scores soon.

draw
To trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve one's hand with future cards. See also draw out

Jill has four diamonds, she'll try to draw for a flush.

draw
To drag, pull

Lys shuddered, and I put my arm around her and drew her to me; and thus we sat throughout the hot night. She told me of her abduction and of the fright she had undergone, and together we thanked God that she had come through unharmed, because the great brute had dared not pause along the danger-infested way.

draw
To attract

I was drawn to her.

draw
A golf shot that (for the right-handed player) curves intentionally to the left. See hook, slice, fade
draw
To take the top card of a deck into hand

At the start of their turn, each player must draw a card.

draw
The result of a two-innings match in which at least one side did not complete all their innings before time ran out. Different from a tie
draw
To determine the result of a lottery

The winning lottery numbers were drawn every Tuesday.

draw
To pull out (as a gun from a holster, or a tooth)
draw
inhale

Just before you draw your terminal breath.

draw
(usually as draw on or draw upon): to rely on; utilize as a source

She had to draw upon her experience to solve the problem.

draw
To sketch; depict with lines; to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. on paper, cardboard, etc
draw
In a commission-based job, an advance on future (potential) commissions given to an employee by the employer
go back to the drawing board
To start again; to scrap a previous idea or plan and try again from the beginning

After the original plan failed miserably, they decided to go back to the drawing board and come up with something new.

schematic drawing
a concise graphical system of connected symbols used to show the functional relationships of the parts of an electrical or mechanical component, and the components of a system
technical drawing
The act of producing such a picture
technical drawing
The art of producing such pictures
technical drawing
A depiction that relays the concept or idea for a physical object or group of physical objects
Assembly Drawing
A drawing needed for all products or inventions that have more than one part. These drawings list all parts and sub-assemblies that make the final product. A BOM (Bill of Materials) on the drawing lists each part number, part name, and part quantity
draw
When a vehicle draws somewhere, it moves there smoothly and steadily. Claire had seen the taxi drawing away
draw
{v} to pull, take out, unsheath, allure, attract, snok, describe
deep-drawing
(Mühendislik) Deep drawing is a compression-tension metal forming process in which a sheet metal blank is radially drawn into a forming die by the mechanical action of a punch. It is thus a shape transformation process with material retention. The flange region (sheet metal in the die shoulder area) experiences a radial drawing stress and a tangential compressive stress due to the material retention property. These compressive stresses (hoop stresses) result in flange wrinkles (wrinkles of the first order). Wrinkles can be prevented by using a blank holder, the function of which is to facilitate controlled material flow into the die radius
go back to the drawing board
Start planning a piece of work again because the first plan failed
special drawing rights
(Ekonomi) A form of international money created by the International Monetary Fund, defined as a weighted average of various convertible currencies
wire drawing
Draw out (metal) into wire
Automatic drawing
{i} method of drawing developed by surrealists which is drawing by moving randomly across a blank sheet of paper, free drawing
Special Drawing Rights
{i} SDRs, method of settling international debts by way of the IMF]
carbon drawing
sketch made using carbon pencils, artwork made using carbon crayons
check drawing
taking of a check from the bank, withdrawal of a check
current drawing account
account which allows a withdrawal on a debit basis
deep drawing
The fabrication process of flat rolled steel to make drawn parts The part is mechanically formed through or in a die The blank diameter is reduced; the blank contracts circumferentially as it is drawn radially inward (See Deep Drawing Applications)
deep drawing
The process of cold working or drawing sheet or strip metal blanks by means of dies on a press into shapes which are usually more or less cup-like in character involving considerable plastic deformation of the metal Deep-drawing quality sheet or strip steel, ordered or sold on the basis of suitability for deep-drawing
deep drawing
The process of working metal blanks in dies on a press into shapes which are usually more or less cup-like in character
deep drawing
The process of cold working or drawing sheet or strip metal blanks by means of dies on a press into shames which are usually more or less cup-like in character involving considerable plastic deformation of the metal Deep-drawing quality sheet or strip steel, ordered or sold on the basis of suitability for deep-drawing
detail drawing
{i} extensive drawing that displays part of a machine or building or structure
draw
poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer; "he played only draw and stud"
draw
If you draw a salary or a sum of money, you receive a sum of money regularly. For the first few years I didn't draw any salary at all
draw
{f} attract; pull; pull out; sketch, depict with lines; describe with words; move towards; suck in; conclude; drain; stretch out; pick or be given randomly; shrink by contraction; disembowel
draw
make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the outline of a figure in the sand"
draw
If an animal or vehicle draws something such as a cart, carriage, or another vehicle, it pulls it along. a slow-moving tractor, drawing a trailer
draw
An advance of money, as for example the periodic receipt of money by a builder from a lender under the stipulations of a construction loan to pay for labor and materials The term also refers to a practice by some brokers to advance money to certain salespersons with the money being repaid from future commissions
draw
Part of the mule cycle, where the spindles are pulled away from the rollers, stretching the roving as twist is also imparted
draw
a gully that is shallower than a ravine
draw
To select by the drawing of lots
draw
That part of a bridge which may be raised, swung round, or drawn aside; the movable part of a drawbridge
draw
a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer; "he tooks lessons to cure his hooking"
draw
To draw something such as water or energy from a particular source means to take it from that source. Villagers still have to draw their water from wells
draw
to rely on
draw
To cause to come out for one's use or benefit; to extract; to educe; to bring forth; as: (a) To bring or take out, or to let out, from some receptacle, as a stick or post from a hole, water from a cask or well, etc
draw
To strike (the cue ball) below the center so as to give it a backward rotation which causes it to take a backward direction on striking another ball
draw
To take or procure from a place of deposit; to call for and receive from a fund, or the like; as, to draw money from a bank
draw
The result of drawing, or state of being drawn; A drawn battle, game, or the like
draw
bring or lead someone to a certain action or condition; "She was drawn to despair"; "The President refused to be drawn into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a close"
draw
A drawn game or battle, etc
draw
move or go steadily or gradually; "The ship drew near the shore"
draw
To move; to come or go; literally, to draw one's self; with prepositions and adverbs; as, to draw away, to move off, esp
draw
to consume energy
draw
If you draw on a cigarette, you breathe the smoke from it into your mouth or lungs. He drew on an American cigarette Her cheeks hollowed as she drew smoke into her lungs
draw
guide or pass over something; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers"
draw
to drag
draw
To unsheathe a weapon, especially a sword
draw
to leave temporarily so as to allow the flavour to increase
draw
A shot that tends to curve from right to left in the air (assuming a right-handed golfer ) A draw is a controlled shot preferred by many better players
draw
The result of a game in which neither side has won; a tie
draw
A shot that enters the house
draw
a gully that is shallower than a ravine cause to localize at one point; "Draw blood and pus"
draw
on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse"
draw
[ steps --- ] I owers the active turtle's pen so that a line will definitely be drawn as she moves forward the number of steps given by steps Then her pen is returned to its prevlous state
draw
The spin or twist imparted to a ball, or the like, by a drawing stroke
draw
in an unlimited-overs game of one OR two innings, a situation where neither side wins the first team's total is not surpassed, but the innings are not completed (No draws are allowed in limited-over games)
draw
A shot with a slight, controlled curve through the air, from right to left for a right-handed player and right to left for a left-handed player
draw
an entertainer who attracts large audiences; "he was the biggest drawing card they had"
draw
(also "slinger, turn over") a shot that curves gently from right to left (right-handed player) Example: Some holes favor a draw/slinger/shot that is turned over by design
draw
To pull from a sheath, as a sword
draw
To throw up (the stone) gently
draw
"The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter" take liquid out of a container or well; "She drew water from the barrel" bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim" move or go steadily or gradually; "The ship drew near the shore" cause to flow; "The nurse drew blood" pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him; "in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes" require a specified depth for floating; "This boat draws 70 inches" allow a draft; "This chimney draws very well
draw
to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. on paper, cardboard, etc
draw
When an event or period of time draws to a close or draws to an end, it finishes. Another celebration had drawn to its close
draw
anything straws or pebbles etc
draw
A running play where the offensive personnel fake a passing play, delay, and then run the ball up the middle of the formation Because the offensive linemen draw back like they're going to pass-protect, the opposing defensive line often come charging on the pass rush and are easily pushed aside at the last moment Draws are often quite effective in "obvious" passing situations
draw
scheduled payment on a construction loan Typically issued at selected construction milestones throughout the building process
draw
elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc
draw
cannabis
draw
cause to flow; "The nurse drew blood"
draw
Periodic advances of funds according to the schedule of payments in a construction loan agreement Also called advance, disbursement, payout, progress payment, or takedown
draw
allow a draft; "This chimney draws very well
draw
to deduce or infer
draw
If you draw a comparison, parallel, or distinction, you compare or contrast two different ideas, systems, or other things. literary critics drawing comparisons between George Sand and George Eliot
draw
represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc
draw
Also termed an “allotment ” In single-copy sales, the number of copies of each issue of a particular title that are distributed to specific wholesalers and retail outlets Determined on the basis of a title's sales history or typical sales of similar titles in a specific store or area
draw
To play (a short-length ball directed at the leg stump) with an inclined bat so as to deflect the ball between the legs and the wicket
draw
pull back the sling of (a bow); "The archers were drawing their bows"
draw
contract; "The material drew after it was washed in hot water"
draw
To draw something means to choose it or to be given it, as part of a competition, game, or lottery. We delved through a sackful of letters to draw the winning name Draw is also a noun. the draw for the quarter-finals of the UEFA Cup
draw
in racing, to get in front; to obtain the lead or increase it; to draw back, to retreat; to draw level, to move up even (with another); to come up to or overtake another; to draw off, to retire or retreat; to draw on, to advance; to draw up, to form in array; to draw near, nigh, or towards, to approach; to draw together, to come together, to collect
draw
When you draw a curtain or blind, you pull it across a window, either to cover or to uncover it. After drawing the curtains, she lit a candle Mother was lying on her bed, with the blinds drawn
draw
To admit the action of pulling or dragging; to undergo draught; as, a carriage draws easily
draw
allow a draft; "This chimney draws very well"
draw
A hand which is unlikely the best hand, but which has a chance to become one with future card
draw
require a specified depth for floating; "This boat draws 70 inches"
draw
If something that hits you or presses part of your body draws blood, it cuts your skin so that it bleeds. Any practice that draws blood could increase the risk of getting the virus
draw
steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit"
draw
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
draw
"The President's comments drew sharp criticism from the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
draw
to trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve ones hand with future cards
draw
The act of drawing; draught
draw
If an event or period of time is drawing closer or is drawing nearer, it is approaching. And all the time next spring's elections are drawing closer
draw
Also referred to as a payroll advance A payment of up to sixty (60) percent on earned but not yet paid gross wages given to an employee in an emergency situation The amount of the assignment is deducted from the employee's next paycheck
draw
take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water well"; "She drew strength from the minister's words"
draw
In a game or competition, if one person or team draws with another one, or if two people or teams draw, they have the same number of points or goals at the end of the game. Holland and the Republic of Ireland drew one-one We drew with Ireland in the first game Egypt drew two of their matches in Italy. = tie Draw is also a noun. We were happy to come away with a draw against Sweden. see also drawing
draw
the act of drawing or hauling something; "the haul up the hill went very slowly" poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer; "he played only draw and stud" (American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got a pair of kings in the draw" anything (straws or pebbles etc
draw
write a legal document or paper; "The deed was drawn in the lawyer's office"
draw
If you draw something or someone in a particular direction, you move them in that direction, usually by pulling them gently. He drew his chair nearer the fire He put his arm around Caroline's shoulders and drew her close to him Wilson drew me aside after an interview. = pull
draw
If you draw somewhere, you move there slowly. She drew away and did not smile When we drew level, he neither slowed down nor accelerated
draw
If someone will not be drawn or refuses to be drawn, they will not reply to questions in the way that you want them to, or will not reveal information or their opinion. The ambassador would not be drawn on questions of a political nature `Did he say why?' --- `No, he refuses to be drawn.'
draw
To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to receive from a lottery by the drawing out of the numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good fortune; to win; to gain; as, he drew a prize
draw
To draw amiss To follow scent in the wrong direction Fox-hunting term, where to draw means to follow scent To draw a furrow To plough or draw a plough through a field so as to make a furrow To draw a person out To entice a person to speak on any subject, often with the intention of ridiculing his utterances
drawing
Favoriten