söyletmek

listen to the pronunciation of söyletmek
Türkisch - Englisch
draw out
to allow (someone) to say (something)
to make (someone) say (something): Ahmet'e yalan söylettiler. They made Ahmet lie
to make sb say; to let sb say; to draw sb out (about sth)
to make (someone) talk: Mehmet'i söylettiler. They made Mehmet talk
extract
draw
draw sb out
nail down to
draw sth out
söyletmek işi
To say that the work
söyle
{f} said

I remember what he said. - Onun ne söylediğini hatırlıyorum.

Bogdan said he would be there tomorrow. - Bogdan, yarın orada olacağını söylemişti.

söyle
spit it out !
söyle
told

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

My father told me not to read a book in my bed. - Babam yatakta kitap okumamamı söyledi.

söyle
{f} saying

It goes without saying that honesty is the key to success. - Başarının anahtarı olan dürüstlük söylenilmediği taktirde sürer

He began by saying that he would not speak very long. - O, çok uzun konuşmayacağını söyleyerek başladı.

söyle
tell

Please tell me where you will live. - Lütfen bana nerede yaşayacağını söyle.

Can you please tell me what time the train leaves? - Trenin ne zaman kalkacağını lütfen bana söyleyebilir misin?

söyle
confide

I'm confident that Tom will do what he says he'll do. - Tom'un yapacağını söylediği şeyi yapacağına eminim.

This is confidential, I can only tell him personally. - Bu gizli, sadece ona kişisel olarak söyleyebilirim.

söyle
say

Some doctors say something to please their patients. - Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler.

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

söyle
told to
söyle
dictate
söyle
told#to
söyle
spit it out
söyle
toldto
söyle
apprise
söyle
mouth

Tom kept his mouth shut and didn't tell anyone what had happened. - Tom ağzını kapalı tuttu ve ne olduğunu kimseye söylemedi.

If you don't have anything nice to say, keep your mouth shut. - Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa ağzını kapalı tut.

zor zor söyletmek
winkle out
zorla söyletmek
pry
Türkisch - Türkisch
Söylemesine yol açmak
Söylemek zorunda bırakmak, itiraf ettirmek
(Osmanlı Dönemi) TEKLİM
(Osmanlı Dönemi) İSTİNTAK
Söyletme
intak
söyletme
Söyletmek işi
söyletmek
Favoriten