çizim

listen to the pronunciation of çizim
Türkisch - Englisch
drawing

Do you like this drawing? - Bu çizimi beğeniyor musun?

There were some guests waiting in the drawing room. - Çizim odasında bekleyen bazı misafirler vardı.

drawing; drafting; (a) drawing, line representation; draft
layout
construction; drawing
technical drawing
artwork , drawing
picture

This is a picture of my drawing. - Bu, benim çizimimin bir resmidir.

This is a picture of her own painting. - Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir.

ichno
(Geometri) construction; (a) construction, geometrical figure
construction
illustration

This book has 252 pages exclusive of illustrations. - Bu kitabın, çizimler hariç 252 sayfası vardır.

This book has 252 pages, excluding illustrations. - Çizimler hariç, bu kitabın 252 sayfası var.

plot
(Askeri) draft
draught
sheet
desire
chart
diagram
(Nükleer Bilimler) plotting
çizim kalemi
drawing pen
çizim kâğıdı
drawing paper
çizim masası
drawing table, drafting table
çizim masası
sliding table
çizim masası
drafting board
çizim masası
drawing board
çizim odası
drafting room
çizim seti
drawing set
çizim tahtası
drafting board
çizim tahtası
drawing board, drafting board
çizim takımı
drawing set
elle çizim yapma
free-hand drawing
kırpıntı çizim
clip art
mimari çizim
architectural drawing
serbest çizim
(Bilgisayar) freehand
serbest çizim
(Bilgisayar) freehand line
serbest çizim
(Bilgisayar) freeform
teknik çizim
engineering drawing
teknik çizim
technical drawing
yeni çizim
(Bilgisayar) new drawing
teknik çizim
graphics
anahtar çizim
(Askeri) drawing key
ayrıntılı çizim
working drawing
birden fazla çizim
(Bilgisayar) multiple plots
geometrik çizim
geometric construction
geometrik çizim
(Geometri) geometrical drawing
grafik çizim
(Bilgisayar) graphic drawing
harita çizim kalemi
contour pen
izometrik çizim
(Fizik) isometric drawing
kabataslak çizim
sketch
karma çubuk çizim
(Bilgisayar) composite bar chart
kuşbakışı çizim
panoramic sketch
metin çizim
(Bilgisayar) text chart
model ile çizim
object drawing
serpme çizim
(Bilgisayar) scatter plot
siyah beyaz çizim
(Bilgisayar) bw drawing
standart çizim
standard drawings
sökülmüş hali gösteren çizim
exploded view
teknik çizim masası
drafting board
örnek çizim
sample drawing
örnek çizim
sample draw
Türkisch - Türkisch
Resim figürü
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
Bir yüzey üstünde imgeler oluşturma sanatı ya da tekniği
geometrik çizim
Cetvel, pergel vb. ile elde edilen çizgi
tasar çizim
Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürününün ilk taslağı, desen, dizayn
tasar çizim
Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, dizayn
çizim
Favoriten