şema

listen to the pronunciation of şema
Türkisch - Englisch
schema
diagram

Do you have a technical diagram for this portion? - Bu bölüm için teknik bir şemanız var mı?

Would you explain that diagram to me? - O şemayı bana açıklar mısın ?

phil. schema
diagram, plan, scheme; outline
exploded view
scheme; plan, diagram; sketch
(Nükleer Bilimler) scheme

It's a pyramid scheme. - Bu bir piramit şeması.

Schemes have been discussed. - Şemalar tartışılıyor.

drawing
(Ticaret) schedule
sketch
{i} chart
shema
şema dili
schema language
şema ile göstermek
schematize
şema çizmek
diagrammatize
blok şema
(Telekom) block diagram
bozuk şema
(Bilgisayar) bad schema
hidroelektrik şema
hydroelectric scheme
sosyal şema
(Pisikoloji, Ruhbilim) social schema
zihinsel şema
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental schema
Türkisch - Türkisch
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı
ŞEMA'
(Osmanlı Dönemi) (C.: Şümu') Mum. Meclise zevk veren, meclisi süsliyen mum
ŞEMA'
(Osmanlı Dönemi) Oyun
ŞEMA'
(Osmanlı Dönemi) Mizaç, huy
ŞEMA'MA'
(Osmanlı Dönemi) Aceleci kişi
ŞEMA'MA'
(Osmanlı Dönemi) Küçük başlı
şema
Favoriten