taslak

listen to the pronunciation of taslak
Türkisch - Englisch
sketch

This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year. - Bu proje geçen yıl bir partide bir peçete üstüne yazdığım bir taslaktan ortaya çıktı.

Tom ripped a page out of his sketch book. - Tom taslak defterinden bir yaprak yırttı.

draft

He put weather stripping around the door to keep out drafts. - Taslakları dışarıda tutmak için kapının etrafına tecrit şeridi koydu.

Negotiators have agreed on two draft texts, but there are still many areas of disagreement. - Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var.

outline
draught

There's a draught in here. - Burada bir taslak var.

designment
(Basın) manuscript

The manuscript had been written out by hand. - Taslak elle yazılmıştı.

rough cast
sketchy
seminal
rough draft
(Politika, Siyaset) outlines
wishy-washy person
(Tıp) anlage
scheme
roughcast
rough draft; sketch; preliminary study; outline
design
silhouette
rough
tracing
draft, sketch, study; wishy-washy person
schema
plan
fine arts sketch; preliminary model, maquette
would-be (used disparagingly): şair taslağı would-be poet
draft plan
conspectus
study
visual
skeleton
diagram
draft , worksheet
drawing
outline drawing
{i} sketching
framework
outlines (headlines)
taslak baskı
(Bilgisayar) print draft
taslak boyutu
(Bilgisayar) canvas size
taslak defteri
sketchbook
taslak halinde çizmek
sketch
taslak kip
(Bilgisayar) draft mode
taslak mod
(Bilgisayar) draft mode
taslak plan
(Askeri) outline plan
taslak plan
(Askeri) tentative plan
taslak plan
(Askeri) draft plan
taslak standart
(Ticaret) draft standard
taslak tipi
draft mode
taslak yapmak
block out
taslak yapmak
(Kanun) draft
taslak yapmak
schematize
taslak yazıtipi
(Bilgisayar) draft font
taslak çizmek
chalk out
taslak çizmek
sketch
taslak atölyesi
pattern shop
taslak belge
(Bilgisayar) draft document
taslak görünüm
(Bilgisayar) draft view
taslak görünümü
(Bilgisayar) draft view
taslak halinde
schematical
taslak halinde
in draft
taslak halinde
in the rough
taslak halinde olan
rough
taslak halinde olma
sketchiness
taslak harita
(Askeri) outline map
taslak harp planı
(Askeri) outline war plan
taslak kalitesi
(Bilgisayar) draft quality
taslak kopya
(Askeri,Bilgisayar) draft copy
taslak listesi
drafting checklist
taslak modu -açık
(Bilgisayar) draft mode -on
taslak proje
draft project
taslak resim
preliminary drawing
taslak sefer planı
(Askeri) outline campaign plan
taslak sipariş
(Askeri) phantom order
taslak sunmak
(Hukuk) submit draft
taslak çözüm
draft resolution
taslak çıktı
(Bilgisayar) draft output
taslak çıktısı
(Bilgisayar) draft output
taslak örneği
(Politika, Siyaset) draft resolution
taslak üs kurma planı
(Askeri) outline base development plan
taslak şeklinde
schematic
taslak-bidi
(Bilgisayar) draft-bidi
elle taslak yapma
free-hand drawing
hızlı taslak
(Bilgisayar) fast draft
nihai taslak
(Politika, Siyaset) final draft
kalite taslak
(Bilgisayar) quality draft
koordine edilmiş taslak plan
(Askeri) coordinated draft plan
tebeşirle taslak çizmek
chalk out
Türkisch - Türkisch
Herhangi bir konuda başaramayacağı bir işe girişen veya kendini o işin ustası olarak kabul ettirmeye çalışan kimse
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz: "Evet diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde."- R. H. Karay
eskiz
taslak
Favoriten