drawing a bow at venture

listen to the pronunciation of drawing a bow at venture
Englisch - Türkisch
boş atıp dolu tutmak
drawing a bow at venture

  Silbentrennung

  draw·ing a bow at ven·ture

  Türkische aussprache

  drôîng ı bau ät vençır

  Aussprache

  /ˈdrôəɴɢ ə ˈbou ˈat ˈvenʧər/ /ˈdrɔːɪŋ ə ˈbaʊ ˈæt ˈvɛnʧɜr/

  Wort des Tages

  illeist
Favoriten