çekiş

listen to the pronunciation of çekiş
Türkisch - Englisch
draw

She watched him draw a picture. - O, onun bir resim çekişini izledi.

traction
draft
pull
draught
hitch
tug

Tom tugged on Mary's arm. - Tom Mary'nin kolunu çekiştirdi.

drawbar pull
lug
tractive
pull, drive, hitch
drive
contend
haulage
haul
{i} hauling
(İnşaat) rimpull
çekiş beygirgücü
thrust horsepower
çekiş düzenleyicisi
draft regulator
çekiş göstergesi
draft gauge
çekiş gücü
traction
çekiş gücü
traction, drawbar pull
çekiş jeneratörü
traction generator
çekiş ölçeği
draft gauge
iç çekiş
sigh

The old woman smiled with a sigh of relief. - Yaşlı kadın bir rahatlama iç çekişiyle gülümsedi.

çek
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

She opened her purse and took out her chequebook. - Cüzdanını açtı ve çek defterini çıkardı.

foto çekiş noktası
(Askeri) camera station
çek
drafting
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
(Ticaret) check cheque
çek
draught
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
drew

She drew her gun and said: - Silahını çekti ve dedi :

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

çek
pop
çek
{f} hauling
çek
attract

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

Negative electrons attract positive electrons. - Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler.

çek
acquittance
çek
pull

When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds. - Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur.

The two children pulled at the rope until it broke. - İki çocuk kopartıncaya kadar ipi çektiler.

çek
shrink back
çek
draw away
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
{f} haul
çek
{f} shrinking
çek
suffer from

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

Some people in the world suffer from hunger. - Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker.

çek
{f} shrunk

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

çek
pull on
çek
yank

Stop yanking my hair, it hurts! - Saçımı çekmeyi durdur, acıyor!

Tom yanked the plug from the wall. - Tom fişi duvardan çekti.

çek
of check
çek
cheques
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

arka çekiş
backdraught
arkadan çekiş
rear drive
cebri çekiş
forced draught
derin iç çekiş
deep drawn sigh
tork tüpü ile çekiş
(Otomotiv) torque tube drive
yatay çekiş
horizontal flue
yukarı çekiş
updraught
zorlu çekiş
forced draught
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
czechoslovak
Çek
{i} Czech

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var.

Prague is the capital of the Czech Republic. - Çek cumhuriyetinin başkenti Prag'dır.

Çek
(a) Czech
çek
pull#on
çek
lure

Tom lured us into a trap. - Tom bizi bir tuzağa çekti.

Cheese often lures a mouse into a trap. - Peynir genellikle bir fareyi tuzağa çeker.

çek
rollup
çek
cheque, check
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
drawaway
çek
pullon
çek
{i} check

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

The bank will cash your fifty dollar check. - Banka 50 dolarlık çekini nakite çevirecek.

önden çekiş
front drive
Türkisch - Türkisch
halk ağzında Ağız kavgası
Bir motorun çekme gücü
Çekme işi veya biçimi: "Bir düğümü bir çekişte açmak imkânını temin eden kesik ip ucunu bulunca durdular."- P. Safa
Ağız kavgası, çekişme
Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi
Ağız kavgası
Çekme işi veya biçimi
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekiş
Favoriten