design

listen to the pronunciation of design
Englisch - Türkisch
tasarlamak

Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the film.

Apple güzel donanım tasarlamak için çok çabaladı. - Apple tried a lot to design beautiful hardware.

{f} dizayn etmek
{i} tasarım

O, bir tasarımcı olmayı umuyor. - She hopes to become a designer.

O, fildişi tasarımlar oydu. - He carved designs in ivory.

{i} dizayn

Tom ilk binasını dizayn ediyor. - Tom is designing his first building.

Bu ders kitabı yeni başlayanlar için dizayn edilmiştir. - This textbook is designed for beginners.

fikir

Bu tasarım için bulanık renkler kullanmak iyi bir fikir değil. - Using muddy colors for this design is not a good idea.

düşünceli
projelendirmek
sistemin yapısı
tasvir
nakşetmek
(Mimarlık) biçimleme
boyutlandırmak
yapmak
çizme
ölçülendirmek
tasarımını yapmak
tasarımlamak
yaratma
düzenbaz
entrikacı
tasar çizim
{i} tasarı

O, bir tasarımcı olmayı umuyor. - She hopes to become a designer.

O bir tasarımcı olmak istiyor. - She wants to be a designer.

{f} tasarla

Beyaz Saray'ı kim tasarladı? - Who designed the White House?

Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır. - University education is designed to expand your knowledge.

çizmek
plan çizmek
josparını çizmek
joba
desen

Tabak üzerindeki deseni seviyor. - She likes the design on the plate.

plan
taslak
{i} amaç

Bu, o amaç için tasarlanmadı. - It wasn't designed for that purpose.

{f} 1. tasarımını
desise
desen, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
resim taslağı
{f} komplo kurmak
{i} amaç, maksat, hedef
have designs on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak
(Askeri) Plan, maksat, fikir, tasarı
{f} planlamak
entrika
(Tekstil) 1. desen 2. çizmek, desen yapmak
{f} modelini çizmek
kompozisyon
tasla
{i} proje
{i} komplo
{i} tasarlama

Tom yerel bir hayır işi için bir web sitesi tasarlamaya gönüllü oldu. - Tom volunteered to design a website for a local charity.

Sinema filmi için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the movie.

{f} stilize etmek
{i} model

Büyüyünce Lego model tasarımcısı olmak istiyor. - He wants to be a Lego model designer when he grows up.

{i} niyet
{f} kastetmek
(Askeri) TASARIM, DİZAYN, TEKNİK PLAN
kurnaz
desen yapmak
düzenlemek
dizayn yapmak
hazırlamak
(İnşaat) proje hazırlamak
yapı
resmetmek
(Askeri) teknik plan
taşar
tasarımı
yapım
tasarçizim
designer
tasarımcı

O, bir tasarımcı olmayı umuyor. - She hopes to become a designer.

O tasarımcının adını tam olarak anlamadım. - I didn't quite catch the name of that designer.

design box
(Bilgisayar) tasarım kutusu
design data
(Tekstil) tasarım verileri
design defect
(Bilgisayar) tasarım kusuru
design dot
(Bilgisayar) tasarım noktası
design effort
tasarlanmış güç
design factor
dizayn faktörü
design flood
(Çevre) sel tasarımlı
design form
(Bilgisayar) form tasarla
design lists
(Bilgisayar) listeleri tasarla
design master
(Bilgisayar) tasarım şablonu
design method
tasarım yöntemi
design mix
karışım düzenlemesi
design mix
tasarım karışımı
design mode
(Bilgisayar) tasarım modu
design moment
dizayn momenti
design object
(Bilgisayar) nesne tasarla
design office
(Politika, Siyaset) tasarım ofisi
design policy
(Politika, Siyaset) tasarım politikası
design query
(Bilgisayar) sorgu tasarla
design rights
(Politika, Siyaset) tasarım hakları
design rules
tasarım yönetmelikleri
design sets
(Bilgisayar) tasarım kümeleri
design speed
proje hızı
design speed
tasarım hızı
design speed
(Askeri) planlanan hız
design speed
dizayn hızı
design stage
tasarım evresi
design storm
tasarım fırtına gücü
design study
tasarım çalışması
design study
çizim çalışması
design study
proje çalışması
design table
(Bilgisayar) tablo tasarla
design task
proje işi
design task
tasarım işi
design tip
(Bilgisayar) tasarım ipucu
design tool
(Bilgisayar) tasarım aracı
design view
(Bilgisayar) tasarım görünümü
design wave
(Askeri) tasarım dalgası
design cylinder
desen silindiri
design features
tasarım özellikleri
design language processor
tasarım dil işlemci
design load
dizayn yükü
design office
proje bürosu
design office
joba bürosu
design paper
desen kâğıdı
design paper
desen kağıdı
design sheet
proje paftası
design and technology
tasarım ve teknoloji
design criteria
tasarım kriterleri
design effort
tasarım çalışmaları
design engineer
Tasarım mühendisi
design of
tasarım
design of experiment
deney tasarımı
design pattern
(Mimarlık) Tasarım şablonu
design pattern
(Bilgisayar) Tasarım örüntüsü
design pattern
(Bilgisayar) tasarım deseni, Nesneye dayalı yazılım tasarımında kullanılan yapılar
design skills
tasarım becerileri
design technology
tasarım teknolojisi
design time
tasarım süresi
design altitude
(Askeri) PROJE AZAMİ UÇUŞ İRTİFAI: Bir uçağın azami verimle çalışması için planlanan irtifaı
design automation
bilgisayar destekli tasarim
design basis acciden
(Nükleer Bilimler) tasarıma esas alınan kaza,tasarıma esas kaza
design basis for external enent
(Nükleer Bilimler) dış olaylar için tasarım esasları,tasarıma esas olan dış olaylar
design basis natural events
(Nükleer Bilimler) tasarıma esas alınan doğal olaylar,tasarıma esas doğal olaylar
design defect
tasarim kusuru
design language
tasarim dili
design load
(Askeri) normal yükleme haddi
design load
tasarım yükü
design load
hesap yükü
design load
proje yükü
design load
(Askeri) NORMAL YÜKLEME HADDİ: Bir yapı veya makinenin herhangi bir kısmının tehlikeli şekilde zorlanmaksızın taşıyacağı tasarlanan ağırlık
design mode
Tasarım Kipi
design requirements
tasarim isterleri
design review
(Nükleer Bilimler) tasarımın gözden geçirilmesi
design specifications
tasarim belirtimleri
design studies
(Askeri) PROJE İNCELEMELERİ (HV.): Belirli bir teçhizat hesabına ihtiyaç duyulan ve bir sistemin özelliklerini tespit için yapılan incelemeler
Department of Graphic Design
Grafik Tasarım Bölümü
decorative design
süslü desen
default design
(Bilgisayar) varsayılan tasarım
defective design
kusurlu tasarım
dental prosthesis design
(Diş Hekimliği) diş protezleri tasarımı
denture design
(Diş Hekimliği) takma diş tasarımı
detailed design stage
(İnşaat) ayrıntılı proje evresi
computer-aided design
Bilgisayar destekli tasarım
designation
(Ticaret) tayin etme
designation
atama
designer
modacı
designer
modelist
designing
{f} tasarla

Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik. - When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country.

Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi. - Tom spent all day designing a website for a new client.

designing
becerikli
designation
{i} gösterme
book design
kitap tasarımı
compact design
derlitoplu tasarım
computer design
(Bilgisayar,Teknik) bilgisayar tasarımı
concept design
avam proje (avan proje)
concept design
avan proje
conceptual design
kavramsal tasarım
construction design
(İnşaat) yapım projesi
copying design
(Bilgisayar) tasarım kopyalanıyor
custom design
(Bilgisayar) özel tasarım
designation
resmetme
designation
(Havacılık) numaralandırma
designation
(Ticaret) kararlaştırma
designation
işaret etme
designation
işaret koyma
designation
markalama
designation
adlandırma
designation
tayin edilme
designed
hazırlanmış
designed
projelendirilmiş
designer
dizayna
designer
dizaynır
designer
dekoratör
designer
yaratıcı
designer
projeci
designer
dizayner
designer
ressam
designer
(Ticaret) dizayn yapan
designer
proje müellifi
designing
biçimlendirme
designing
şekil verme
designing
şekillendirme
designing
tasarlayarak

Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi. - Tom spent all day designing a website for a new client.

designing
dizayn etme
designs
(Bilgisayar) tasarımları

Tasarımları oldukça orijinaldir. - His designs are highly original.

Mühendisler tasarımları sık ​​sık değiştirdiler. - The engineers changed designs frequently.

diagram design
(Bilgisayar) çizim tasarımı
drug design
(Eczacılık,Kimya) ilaç tasarımı
engineering design
mühendislik tasarımı
environmental design
(Çevre,Teknik) çevresel tasarım
environmental design
(Çevre) çevre tasarımı
equipment design
araç-gereç tasarımı
intelligent design
akıllı tasarım
interior decoration design
(Mimarlık) iç mimari tasarımı
interior design
iç tasarım
job design
(Ticaret) iş tasarımı
logic design
(Bilgisayar) mantık tasarım
mix design
karışım hesabı
mix design
(İnşaat) karışım dizaynı
mix design
karışım tasarımı
modify design
(Bilgisayar) tasarım değiştir
module design
(Bilgisayar) modül tasarımı
network design
(Bilgisayar) ağ tasarımı
pattern design
(Tekstil) tasarım
poor design
kötü tasarım
preliminary design
ön proje
preliminary design
ön dizayn
product design
ürün tasarımı
query design
(Bilgisayar) sorgu tasarımı
report design
(Bilgisayar) rapor tasarımı
research design
(Ticaret) tasarım
research design
(Pisikoloji, Ruhbilim) araştırma dizaynı
sample design
örneklem tasarımı
saw tooth tread design
diş tasarımı sırt gördüm
Englisch - Englisch
A pattern, as an element of a work of art or architecture
The composition of a work of art
To lay out or plan
Intention or plot

I give it you without any other design than to shew you that I reckon nothing dear to me, when I want to do you a pleasure.

The shape or appearance given to an object, especially one that is intended to make it more attractive
A plan (with more or less detail) for the structure and functions of an artifact, building or system
The art of designing

Danish design of furniture is world-famous.

{v} to purpose, intend, plan, devote
{n} a purpose, intention, plan, scheme, aim
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument"
create designs; "Dupont designs for the house of Chanel
the selection and arrangement of form to meet aesthetic and functional criteria
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
An iterative decision-making process that produces plans by which resources are converted into products or systems that meet human needs and wants or solve problems
The invention and conduct of the subject; the disposition of every part, and the general order of the whole
At its simplest, a synonym for layout Many sign artists take the idea further, however, and say design is the process involved in creating a sign from the time the job is assigned until the actual manufacturing begins, and includes conceptualizing the idea, choosing the colors, typefaces, and graphics and then arranging them in a way that is most effective for catching viewer attention and conveying the client's message
a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors"
To form a design or designs; to plan
Specifically, intention or purpose as revealed or inferred from the adaptation of means to an end; as, the argument from design
The process of conceiving, inventing, or contriving a scheme for turning a specification for a computer program into an operational program; the activity that links requirements development to construction "Design" also refers to the result of the design activity Compare Architecture and Detailed design
A design is the architectural model of a system that is created, modified, and analyzed by the use of an Aesop environment
A preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed, as of a picture, a building, or a decoration; a delineation; a plan
The specification of an artifact that both achieves desired performances and is realizable with high degrees of confidence (Eastman [1981])
implies a systematic planning process prior to the development of something or the execution of some plan in order to solve a problem It involves precision, care, and expertise; the process of specifying conditions for learning; a domain in the field of instructional technology
When someone designs a garment, building, machine, or other object, they plan it and make a detailed drawing of it from which it can be built or made. They wanted to design a machine that was both attractive and practical. men wearing specially designed boots
The devices, lettering, etc appearing on a coin and their arrangement with respect to each other
an activity that translates the requirements model into a more detailed model that is the guide to implementation of the software
The realization of an inventive or decorative plan; esp
a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building"
If something happens or is done by design, someone does it deliberately, rather than by accident. The pair met often -- at first by chance but later by design. = on purpose
If someone has designs on something, they want it and are planning to get it, often in a dishonest way. His colonel had designs on his wife. argument from design graphic design industrial design interior design logic design Rhode Island School of Design stage design
design something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work"
The design of something is the way in which it has been planned and made. a new design of clock BMW is recalling 8,000 cars because of a design fault
The overall conception or scheme of a work of art In the visual arts, the organization of a work's composition based on the arrangement of lines or contrast between light and dark
If something is designed for a particular purpose, it is intended for that purpose. This project is designed to help landless people It's not designed for anyone under age eighteen
The part of the software development process whose primary purpose is to decide how the system will be implemented During design, strategic and tactical decisions are made to meet the required functional and quality requirements of a system See analysis 1
features of shape, configuration, pattern, or ornamentation that can be judged by the eye in finished products
Design is the process and art of planning and making detailed drawings of something. He was a born mechanic with a flair for design
A design is a general plan or intention that someone has in their mind when they are doing something. Is there some design in having him in the middle?
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
To mark out and exhibit; to designate; to indicate; to show; to point out; to appoint
the creation of something in the mind
The process of defining the architecture, components, interfaces, and other characteristics of an (automated) system or component
To intend or purpose; usually with for before the remote object, but sometimes with to
The act of transforming the Designand into the Designal We recognise that the process of enformulation in general, overlaps these two elements, which is an essential element of the act of designing Examples: "design a shaft based on the following requirements " (In this example, the shaft is the designal, and the set of requirements constitutes the designand )
When someone designs a survey, policy, or system, they plan and prepare it, and decide on all the details of it. We may be able to design a course to suit your particular needs A number of very well designed studies have been undertaken
The process of stipulating the investigatory procedures to be followed in doing a specific evaluation
To create or produce, as a work of art; to form a plan or scheme of; to form in idea; to invent; to project; to lay out in the mind; as, a man designs an essay, a poem, a statue, or a cathedral
The second step in the classic A-D-D-I-E model of Instructional System Design The design phase builds on the analysis information and includes the formulation of a detailed plan for the instruction, known as the Design Document Sometimes Design is broken into "high level design" for the design doc and "low level design" which culuminates in a script or storyboard
A design is a drawing which someone produces to show how they would like something to be built or made. They drew up the design for the house in a week. = plan
Design is concerned with how things ought to be in order to attain goals and to function In constructive design, a specific artifact is designed In argumentative design, the design space and the design trade-offs of a class of designs is discussed
intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business"
{f} make plans for; formulate, conceive, think up; intend
A phase or type of work consisting of taking a recommended solution and scope of work defined in the project development phase and developing a final design, including right of way and construction plans
(1) The process of defining the software architecture, components, modules, interfaces, processing logic, data structures and data definitions for a software system to satisfy specified requirements (2) The result of the design process [adapted from ANSI/IEEE 729]
n An object that represents a way of arranging colors and opacities in the drawing plane A mapping from an (x,y) pair into color and opacity values
an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions; "his intent was to provide a new translation"; "good intentions are not enough"; "it was created with the conscious aim of answering immediate needs"; "he made no secret of his designs"
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument" a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors" a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building" an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests" intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business" design something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work" conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good excuse for not attending classes that day" make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum" create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit" create designs; "Dupont designs for the house of Chanel
To conceive and plan; to draw the plans for Also, the plan itself Interactive Software Development requires design from the broadest outline of the program down to the specific arrangement of the elements in each screen
create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit"
[M206] Design, in contrast to analysis, involves much less discussion with the customer about the detailed meaning of the system Design is about deciding on structures which can be justified as being necessary in terms of efficiency, flexibility, re-use, and other factors, that is, in design, there is a significant choice in the structures we produce The second stage in the life-cycle of a software development project - intended to determine precisely how the functions required of a computer system can be achieved A number of design solutions may be examined prior to design decisions being made about the structure and implementation details Design, in contrast to analysis, involves much less discussion with the customer about the detailed meaning of the system Design is about deciding on structures which can be justified as being necessary in terms of efficiency, flexibility, reuse, and other factors; that is, in design, there is a significant choice in the structures we produce
To draw preliminary outline or main features of; to sketch for a pattern or model; to delineate; to trace out; to draw
something intended as a guide for making something else; "a blueprint for a house"; "a pattern for a skirt"
The work required to represent content and data to meet the communication objectives of the site Includes the visual design, the look and feel and navigation/data architecture Close this window
A plan or scheme formed in the mind of something to be done; preliminary conception; idea intended to be expressed in a visible form or carried into action; intention; purpose; often used in a bad sense for evil intention or purpose; scheme; plot
a work of decorative art considered as a new creation; conception or plan shown in completed work; as, this carved panel is a fine design, or of a fine design
{i} plan; sketch, diagram; model; evil scheme
A design is a pattern of lines, flowers, or shapes which is used to decorate something. Many pictures have been based on simple geometric designs. = motif
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
create designs; "Dupont designs for the house of Chanel"
design critique
A formal discussion of the good and bad points of a particular design
design load
The total load on a structural system for the most severe combination of loads and forces which it is designed to sustain
design pattern
A general solution to a variety of similar problems
design patterns
plural form of design pattern
design to cost
A process or program to design a product or service to an optimum cost to value ratio
design pattern
(Mimarlık) A design pattern in architecture and computer science is a formal way of documenting a solution to a design problem in a particular field of expertise. The idea was introduced by the architect Christopher Alexander in the field of architecture and has been adapted for various other disciplines, including computer science. An organized collection of design patterns that relate to a particular field is called a pattern language
Design Times
bimonthly American magazine for professionals and consumers that is devoted to topics related to interior design and decoration
Design of Experiments
{i} DOE, plan or model prepared and followed when gathering data in an experiment
design criteria
criteria that designers should meet in designing some system or device; "the job specifications summarized the design criteria
design flow
projected flow through a watercourse which will recur with a stated frequency The projected flow for a given frequency is calculated using statistical analysis of peak flow data or using hydrologic analysis techniques
design flow
The process of a chip design from concept to production
design flow
The quantity of sanitary sewage, expressed in gallons per day for which a system must be designed in accordance with 310 CMR 15 203 BACK TO PAGE
design for manufacturability
(Ticaret) A design process focused on the cost, quality and manufacturing capabilities of a product, rather than elegance
design for test
(Ticaret) A design process that creates products and processes with automatic or integrated test and measurement systems
design to order
(Ticaret) engineer to order (ETO)
argument from design
An alternative name for the teleological argument for the existence of God
computational design
The design of products and processes through the use of digital means, integrating digital technology
computational design
The development of a computational theory of design
computer-aided design
the process of using drawings made by using a computer to design machines, buildings, etc
designation
Selection and appointment for a purpose; allotment; direction
designation
Use or application; import; intention; signification, as of a word or phrase
designed
Simple past tense and past participle of design
designer
Created by a designer, especially a fashion designer

a designer briefcase.

designer
A person who designs, as profession
experimental design
The design of all information-gathering exercises where variation is present, whether under the full control of the experimenter or not
industrial design
the blend of applied art, architecture and engineering which attempts to develop physical solutions to meet particular needs
instructional design
The discipline of creating educational materials, often with the implication of alternative media
intelligent design
A conjecture claiming that biological life on Earth, or more broadly, the universe as a whole, was created by an unspecified intelligent agent rather than being the result of undirected natural processes

Intelligent design means that the various forms of life began abruptly through the agency of an intelligent creator with their distinctive features already intact—fish with fins and scales, birds with feathers, beaks, and wings, etc.

interaction design
The structure and definition of the behavior of a system, the surrounding environment, corresponding artifacts, and the elements whom communicate the aforementioned behavior
interior design
The design of space inside homes and buildings, such as choice of decor and furnishings
open design
The collaborative design of things, especially of open source software
systems design
Design tools such as UML now address some of the issues of computer systems design and interfacing
systems design
the process or art of defining the hardware and software architecture, components, modules, interfaces, and data for a computer system to satisfy specified requirements. One could see it as the application of systems theory to computing. Some overlap with the discipline of systems analysis appears inevitable
type design
The art of designing typefaces
web design
The trade of a web designer; the creation of web pages, especially in terms of layout and presentation rather than functionality
zero-order design
An optimal network design within a computer. It involves choosing an optimal reference system and revolving it around a certain real number
designation
{n} an appointment, meaning, intention
designer
{n} a contriver, framer, drawer, architect
designing
{a} intending, deceitful, artful
co-design
(Felsefe) Co-Design is a philosophy in the American pragmatist tradition, which argues that all people have different ideals and perspectives and that any design process needs to deal with this
enviromental design
Environmental design is the process of addressing environmental parameters when devising plans, programs, policies, buildings, or products. Classical prudent design may have always considered environmental factors; however, the environmental movement beginning in the 1960s has made the concept more explicit
multiple baseline design
(Tıp, İlaç) Multiple Baseline Design is a style of research involving the careful measurement of multiple persons, traits or settings both before and after a treatment. This design is used in medical, psychological and biological research to name a few areas. It has several advantages over AB designs which only measures a single case. By gathering data from many subjects (instances), inferences can be made about the likeliness that the measured trait generalizes to a greater population. In multiple baseline designs, the experimenter starts by measuring a trait of interest, then applying a treatment before measuring that trait again. Treatment should not begin until a stable baseline has been recorded, and should not finish until measures regain stability. If a significant change occurs across all participants the experimenter may infer that the treatment is effective
theora design
(Oyunlar) Guess Who? is a two-player guessing game created by Ora and Theo Coster, also known as Theora Design, first manufactured by Milton Bradley in 1979 in Great Britain. It was brought to the United States in 1982
by design
intentionally: with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
computer aided design and manufacturing
creating and producing with the help of a computer
designates
Third person singular simple present of to designate
designation
A designation is a description, name, or title that is given to someone or something. Designation is the fact of giving that description, name, or title. the designation of Madrid as European City of Culture 1992
designation
identifying word or words by which someone or something is called and classified or distinguished from others
designation
The act of designating; a pointing out or showing; indication
designation
-the listing of a historic site in the State Register or National Register, or the granting of a Michigan Historical Marker
designation
the manufacturer's name for the bearing
designation
  An account containing money set aside by the Board of Supervisors for a specific future use Money in a designation is earmarked for a specific use, but may not be legally restricted to that use (see Reserve)
designation
Legal protection through passage of a bylaw (local or regional government) or Order in Council (provincial) Designation offers long term protection and allows regulation and control of alterations and demolition
designation
That which designates; a distinguishing mark or name; distinctive title; appellation
designation
means the Designation assigned to a property by Schedules A-1 through A-3 of the Official Community Plan
designation
a definition consisting of the defining characteristics of at Word
designation
Description
designation
The portion of an order allocated to an underwriter by an investor through the manager of the offering
designation
the act of putting a person into a non-elective position; "the appointment had to be approved by the whole committee"
designation
The assignment of a fire control radar to a specific target by supplying target coordinate data to the radar system
designation
the act of designating or identifying something
designation
Name Signature Date
designation
Act of making a type fixation, e g , type designated by Bleeker 1864 We also sometimes say "selected" or "established "
designation
means the written authorization given by the USIA to an exchange visitor program applicant to conduct an exchange visitor program as a sponsor
designation
{i} title, descriptive name; nomination, appointment
designation
A Designation is a sequence of symbols (string) relative to a Terminology If the Terminology is UMLS, the designation can also hold CUI, LUI and SUI values (Concept, Label and String Unique Identifier)
designed
{s} planned, intended; formed
designed
carefully practiced or designed or premeditated; "a studied reply"
designed
planned or created in an artistic or skilled manner; "a beautifully designed dress"; "some Italian designed sandals have cushioning
designed
is more than the deliberate and designed creation"- Havelock Ellis; "games designed for all ages"; "well-designed houses" planned or created in an artistic or skilled manner; "a beautifully designed dress"; "some Italian designed sandals have cushioning
designed
done or made or performed with purpose and intent; "style
designed
organized so as to give configuration to; "a magnet is surrounded by a configured field"; "a vehicle designed for rough terrain"
designed
created according to a design
designed
is more than the deliberate and designed creation"- Havelock Ellis; "games designed for all ages"; "well-designed houses"
designed
planned or created in an artistic or skilled manner; "a beautifully designed dress"; "some Italian designed sandals have cushioning"
designed
done or made or performed with purpose and intent; "style is more than the deliberate and designed creation"- Havelock Ellis; "games designed for all ages"; "well-designed houses"
designer
a person who specializes in designing architectural interiors and their furnishings
designer
One who produces or creates original works of art or decoration
designer
One who designs houses, interiors, landscaping or other objects When used it the context of residential construction it usually suggests that a designer is not a licensed architect Most jurisdictions don't require an architectural license for most single family construction
designer
One who designs, marks out, or plans; a contriver
designer
Used to describe any member of a training project team, usually referring to creators such as writers, graphic artists, and programmers Technically, this term should refer only to instructional designers, but it is often used synonomously with the term developer
designer
{i} person who designs; creator of evil schemes
designer
means a person who plans and creates designs for various artistic or commercial works
designer
the role that is played when a person produces the design of all or part of an executable work product
designer
Experienced computer designer capable of working independently with creative teams May produce typography, line art, logo, illustration, layout, and page construction May also handle color comps, scanning and image editing/correction, and pre-separated mechanicals
designer
A plotter; a schemer; used in a bad sense
designer
A software engineer while working on the design of a program
designer
a person who devises plots or intrigues; "he is believed to be the principal designer of the terrorist bombing attack"
designer
A person who designs, as their profession
designer
A design professional appropriate to the type of work being designed For building permits, construction documents usually need to be stamped and signed by a registered architect (R A ) or licensed professional engineer (P E ) Engineering disciplines include structural, civil, mechanical, and electrical Design professionals also include landscape architects and interior designers Back to top
designer
the person who creates the design of a coin He/she may also be the engraver
designer
The person or firm who creates a coaster Although we have had several designers, only a few have gained 'legend' status
designer
{s} carrying a famous designer label; of or pertaining to a designing house
designer
The interface, invoked by R25DES, through which you define a module
designer
A person who conceives and creates fashions or other unique items
designer
Handles the design of electrical facilities and technical questions
designer
The creator of embroidered designs who originates the ideas Also the enlarger
designer
The artist's responsible for a coin's design
designer
You can use designer to describe things that are worn or bought because they are fashionable. Designer beers and trendy wines have replaced the good old British pint. someone whose job is to make plans or patterns for clothes, furniture, equipment etc. made by a well-known and fashionable designer designer clothes/jeans/suits etc designer label (=an expensive brand from a well-known designer)
designer
Your artwork needs to be complemented, not overpowered by the framing solution
designer
the registered engineer representing a firm, association, partnership, corporation or any combination of these who is responsible for the supervision or preparation of plans and specifications associated with storm drainage facility improvements
designer
The artist(s) responsible for a coin's design
designer
An object or application that's used as a basis for creating more advanced objects or applications
designer
an artist who creates a coin design ding: a small to medium size mark on a coin
designer
The artist who creates a coin's design The engraver is the person who cuts a design into a coinage die
designer
The creator of a coin design
designer
someone who creates plans to be used in making something (such as buildings)
designer
Unlike architects, designers are limited to drawing blueprints
designer
a person who devises plots or intrigues; "he is believed to be the principal designer of the terrorist bombing attack
designer
(n ) A professional who specifies the way that users interact with an application, chooses the interface components, and lays them out in a set of views The designer might or might not be the same person as the developer who writes the application code
designer
Designer clothes or designer labels are expensive, fashionable clothes made by a famous designer, rather than being made in large quantities in a factory. He wears designer clothes and drives an antique car
designer
A person who manipulates and arrange fabric, color, and line for developing a style Engaged in creating original clothing and accessories in various areas of fashion industry
designer
someone who designs clothing
designer
A designer is a person whose job is to design things by making drawings of them. Carolyne is a fashion designer
designer
any person who designs things
designer
stylist
designing
The act of making designs or sketches; the act of forming designs or plans
designing
In research and development departments, people search for new ideas, which will contribute to the product line of the company
designing
Churchill; "a scheming wife"; "a scheming gold digger
designing
present participle of design
designing
concealing crafty designs for advancing your own interest; "a selfish and designing nation obsessed with the dark schemes of European intrigue"- W
designing
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument"
designing
Intriguing; artful; scheming; as, a designing man
designing
concealing crafty designs for advancing your own interest; "a selfish and designing nation obsessed with the dark schemes of European intrigue"- W Churchill; "a scheming wife"; "a scheming gold digger"
designing
How a student will structure an experiment in order to find an answer to his/her question
designing
{i} sketching, outlining, planning; plotting, scheming
designing
Designing is the generation of a Design (or Designs) by an agent (or agents) under the influence of certain constraints, preferences and evaluation knowledge These influences derive from various sources, such as the knowledge, skill and experience of the agent doing the designing, the available tools and methods, external imposition (such as needs, requirements, and the current state of the world), and physical limitations (such as scientific laws or physical properties) The design process is guided and supported by a wide variety of knowledge and data
designs
third-person singular of design
designs
{i} dishonest plans which are made in order to get some object or someone for yourself
designs
plural of design
functional design
(Ticaret) A formal documentation of a proposed system's capabilities, processing methods, and points of integration that serves as the basis for approval and work initiation
graphic design
(n ) The branch of visual arts concerned with the aesthetics and production of layout, design and typography In the context of Web resources, graphic designers are responsible for the look of a site and all its visual elements including page layout, background and spot imagery, color scheme, typography, navigation buttons, etc
graphic design
The use of graphic elements and text to communicate an idea or concept
graphic design
tips for creating websites, newsletters and brochures Check EchoEcho com for a range of useful resources
graphic design
{i} art of joining text and images and symbols in advertising or in magazines, profession of selecting and using visual components such as pictures together with text to convey information or produce an effect; product of the art of graphic design
graphic design
Arrangement of type and visual elements along with specifications for paper, ink colors and printing processes that, when combined, convey a visual message
industrial design
Industrial design is any original shape, pattern, or ornamentation applied to a manufactured article (it is assumed that more than 50 units will be sold) Examples: shape of a table, decoration on the handle of a spoon Industrial design has to be registered and is then protected via the Industrial Design Act This protection is used relatively rarely (when compared to patenting)
industrial design
The professional service of creating and developing concepts and specifications that optimize the function, value, and appearance of products and systems for the mutual benefit of both user and manufacturer
industrial design
(See design )
industrial design
Design refers to the features of shape, configuration, pattern or ornamentation which can be judged by the eye in finished products Design registration is for manufactured products and NOT artistic designs In other words, registered designs protect the way manufactured products look
industrial design
{i} art of designing the appearance and form and size of manufactured products
industrial design
– Refers to the features of shape, configuration, pattern or ornament (or any combination of those features) that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye An industrial design registration grants the holder exclusive rights to make, import, sell, rent or offer or expose for sale or rent, any article with respect to which the design is registered and to which the design or a design not substantially different from the registered design has been applied
information design
structuring of information, creation of a format for information
interior design
{i} branch of architecture that deals with the design or decoration of the interior (of a building, homes, rooms, etc.)
interior design
the branch of architecture dealing with the selection and organization of furnishings for an architectural interior
stage design
Aesthetic composition of a dramatic production as created by lighting, scenery, costumes, and sound. While elements such as painted screens and wheeled platforms were used in the Greek theatre of the 4th century BC, most innovations in stage design were developed in the Italian Renaissance theatre, where painted backdrops, perspective architectural settings, and numerous changes of scenery were common. Italian staging was introduced in England in 1605 by Inigo Jones for court masques. In the late 19th century staging was influenced by the new naturalism, which called for historically accurate sets. In the 20th century simplified stage design focused attention on the actor. Stage design has been greatly affected by advances in lighting, from the use of candles in the Renaissance to oil lamps in the 18th century and gas and electric lights in the 19th century. Modern stage lighting, which employs computerized control boards to achieve complex effects, can unify all the visual elements of a stage production. See also stage machinery
urban design
Imaginative yet sympathetic design of buildings, groups of buildings, spaces, places and setting
urban design
Ensuring that the spaces between buildings, as well as the buildings themselves, positively contribute to the area where they are
Türkisch - Englisch
(Denizbilim) projelendirmek
design
Favoriten