tear

listen to the pronunciation of tear
İngilizce - Türkçe
yırtmak

Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir. - Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't.

yırtılmak

Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir. - Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't.

{i} yırtık
gözyaşı

Bana gözyaşı kanalımın tıkandığı söylenildi. - I was told my tear duct was blocked.

Hikayeyi dinlerken gözyaşı döktü. - She shed tears while listening to the story.

yıkmak

Bu evin çok fazla onarıma ihtiyacı var, onu yıkmak ve yenisini yapmak daha kolay olacaktır. - This house needs so many repairs, it would be easier to tear it down and build a new one.

yıkma

Bu evin çok fazla onarıma ihtiyacı var, onu yıkmak ve yenisini yapmak daha kolay olacaktır. - This house needs so many repairs, it would be easier to tear it down and build a new one.

Kimse bu evi yıkmayacak. - Nobody is going to tear down this house.

sökük
hızla ilerlemek
koparmak
kopmak
cırmak
(giysi/kâğıt/vb.) yırtık
{f} yırt

Kutuyu yırtarak açabilirsin. - You can tear the box open.

Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun? - Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?

cırılmak
paldır küldür gitmek
{f} yirt
yırt(mak)
{f} yarmak
{f} hırpalanmak
{f} yarılmak
çılgınca eğlence
cümbüş
{i} camdaki defo
kötülemek
{f} paralamak
(Nükleer Bilimler) yırtılma

Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir. - Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't.

{f} hızla koşmak
{f} yolmak
(Tıp) n .Gözyaşı
{f} (tore, torn)
çılgınca hareket
{f} yırtmak; yırtılmak: She tore the paper in two. Kâğıdı yırtarak ikiye ayırdı. You've torn a hole in one of your trouser
yırtık şey
{f} fırlamak
saldı
{i} yarık
(Tıp) tear
yırtık yer
(Tıp) göz yaşı

Bunu temizlemek bir sürü zaman, kan, ter ve göz yaşı aldı. - It took a lot of time, blood, sweat and tears to clean it.

yırtılmak
yırtılma
gözyaş
yaş

Yanaklarından süzülen yaşlarla ona seslendi. - She called out to him, with tears running down her cheeks.

Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı. - My mother looked at me with tears in her eyes.

torn
yırtık

Onun yırtık bir baldır kası var. - He has a torn calf muscle.

Onun kolunun altında yırtık kapaklı kitap vardı. - She had the book with a torn cover under her arm.

tear off
(Fiili Deyim ) 1- yırtıp koparmak 2- (deriyi) sıyırmak
tear out
yırtıp çıkarmak
tear up
paramparça etmek
tear something up
parça parça etmek
tear a strip off
harcını vermek
tear along
çapmak
tear along
(hızla/süratle) geçmek
tear apart
yırtarak ayır
tear bomb
göz yaşartıcı bomba
tear down
alaşağı etmek
tear down
parçala
tear down
yerle bir etmek
tear down
yıkmak
tear duct
gözyaşı arnası
tear gas
gözyaşı gazı
tear gas
göz yaşartıcı gaz
tear gland
gözyaşı bezi
tear into
saldırmak
tear into
saldır
tear into pieces
parçalara ayır
tear one's hair
saçını başını yolmak
tear to pieces
parçala
tear up
parça parça etmek
tear up
yırtarak parçalamak
tear a strip off sb
fırça çekmek, paylamak, haşlamak, azarlamak
tear around
(deyim) Bir işten bir işe koşuşturmak
tear at one's heartstrings
(deyim) -i çok duygulandırmak; -in yüreğini cız ettirmek
tear down
Yerle bir etmek, enkaz haline getirmek
tear drop
gözyaşı damla
tear gas
gözyaşartıcı gaz
tear gözyasi
(gözler) yaşlanmak
tear in
yırtık
tear jerker
tezgâhtarı gözyaşı
tear off a piece
bir parça koparmak
tear open
yırtıp açmak
tear out of
out of gözyaşı
tear resistance
Yırtılma direnci, yırtılmaya karşı direnç
tear sb off a strip
fırça çekmek, paylamak, haşlamak, azarlamak
tear strenght
Yırtılma mukavemeti
tear strength
(Mühendislik) yırtılma mukavemeti
tear strip
Paketler kolay açılabilsin diye tutulup çekilebilecek üç
tear the mask off
off maske gözyaşı
tear up
harap etmek
tear up
parça parça et
tear a place apart
{k} bir yerin birliğini mahvetmek, bir yerdeki birlik duygusunu mahvetmek
tear about
deli gibi oraya buraya koşmak
tear asunder
(Fiili Deyim ) paramparça etmek
tear away
ayırmak
tear away
kurtarmak
tear away
koparmak
tear bomb
gözyaşartıcı bomba
tear down
(Askeri) ANA PARÇALARA AYIRMA: Bir ana komple parçayı ana parçalara ayırma
tear down
sökmek
tear fault
yırtma fayı
tear fault
yırtılma fayı
tear gas
(Askeri) GÖZ YAŞARTICI GAZ: Gözlerden bol miktarda yaş getiren ve geçici olarak şiddetle tahriş eden bir harp gazı. Buna eskiden (lacrimator) ve (lacrimator gas) denirdi
tear gas candle
(Askeri) GÖZ YAŞATICI GAZ MUMU: Yandığı zaman klorasetofenon gibi göz yaşartıcı bir madde ile doldurulmuş kimyasal kap. Bu gaz, gözleri tahriş eder ve çok yaşartır
tear gas pot
(Askeri) GÖZ YAŞARTICI GAZ KUTUSU: Klorasetofenon ve dumansız baruttan ibaret yanıcı bir karışım ile doldurulmuş küçük bir kutu. bu karışım ateşlendiği zaman, göz yaşartıcı bir gaz çıkarır. Kutu, düşmana atılmadan, olduğu yerde ateşlenir
tear gas solution
(Askeri) GÖZ YAŞARTICI GAZ ERİYİĞİ: Bak "chlorasetophenon solution"
tear gas solution
(Askeri) göz yaşartıcı gaz eriyiği
tear growth test
(Tekstil) yırtılma büyümesi deneyi
tear into
{k} birdenbire (birine) sözlerle saldırmak
tear into
{k} birdenbire (birine) saldırmak
tear limb from limb
{k} paramparça etmek
tear off
{k} büyük bir aceleyle gitmek, birdenbire koşmaya başlamak
tear off
{s} koparmak
tear off
{s} ayırmak
tear one's hair
{k} çok endişeli olmak, endişe içinde olmak
tear oneself away
ayrılmak
tear oneself away
kendini kurtarmak
tear out
koparmak
tear out
dışarı fırlamak
tear s.o. apart
birini paralamak/parçalamak
tear s.o. apart
k.dili. birini çok üzmek; birinin kalbini paramparça etmek
tear s.o. from
(away) k.dili. birini (birinden/bir yerden) ayırmak/zorla ayırmak: It was time to tear myself away from that lovely view. Ne kadar zor da olsa o
tear s.o. up
{k} birini çok üzmek; birinin kalbini paramparça etmek
tear s.o./s.t. down
{k} birini/bir şeyi şiddetle tenkit etmek/eleştirmek
tear s.t. from
(away) bir şeyi (birinden/bir hayvandan) almak/kapmak
tear s.t. off/out
bir şeyi (bir yerden) (yırtarak) koparmak
tear s.t. open
bir şeyi yırtarak açmak
tear s.t. up
bir şeyi yırtarak parça parça etmek/parçalara ayırmak. be torn between two choices iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek. be torn by
tear smth. open
yırtıp açmak
tear stained
yaşlı
tear stained
üzerinde gözyaşı izleri olan
tear stained
gözyaşı ile ıslanmış
tear to pieces
paralamak
tear to pieces
yırtmak
tear to pieces
parçalamak
tear to pieces
paramparça etmek
tear to ribbons
lime lime etmek
tear to tatters
paçavraya çevirmek
tear to tatters
paramparça etmek
tear up
yırtıp atmak
tear up
yukarı fırlamak
tear up
kökünden sökmek
tear#down
parçala
tear#up
parça parça et
tears
gözyaşı

Tom gözlerinde hala gözyaşı olmasına rağmen gülmeye başladı. - Even though Tom still had tears in his eyes, he began to smile.

Müziksiz dünya, gözyaşı vadisidir. - Without music, the world is a valley of tears.

tearful
ağlamaklı
tearfully
gözleri yaşlı olarak
tearing
{i} ağlayan
tearful
acıklı
shed tear
gözyaşı akıtmak
tear off
(Bilgisayar) yırt
tore
burulma
tore
tork
torn
yırtılmış

Bu kitabın kapağı yırtılmış. - The cover of this book has been torn off.

Çatı şiddetli rüzgar tarafından yırtılmıştı. - The roof was torn off by the gale.

torn
yırtılmak
torn
yırtılan
torn
yüzey pürüzü
torn
ayrılmış
hair tear one's hair
saçını başını yolmak
tearful
ağlayan
tearing
yırtılma

Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir. - Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't.

tearing
yırtma

Ayı çadırı yırtmaya başladı. - The bear began tearing at the tent.

Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir. - Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't.

tearing
çılgınca
tearing
{f} ağla
tearless
ağlamayan
tore
{i} yırtık
tore
{f} yırt

O, mektubu okuduktan sonra yırttı. - She tore the letter up after reading it.

Aktris sözleşmesini öfkeyle yırttı. - The actress tore up her contract angrily.

torn
bölünmüş
torn
ayrı

Sami bir puma tarafından parçalara ayrıldı. - Sami was torn to shreds by a cougar.

Kabin fırtına tarafından parçalara ayrıldı. - The cabin was torn asunder by the storm.

torn
{f} yırt

Bu kitabın kapağı yırtılmış. - The cover of this book has been torn off.

Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları. - The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates.

torn
zıt güçlerle ayırılmış
wear and tear
yıpranma ve aşınma
burst into tear
gözyaşı boğulmak
hot tear
gözyaşı sıcak
pull at/tear at/tug at one´s heartstrings
-i çok duygulandırmak; -in yüreğini cız ettirmek
tearing
ağlayarak
tears
gözyaşları
to tear limb from limb
(bir canlıyı) parçalara ayırmak
to tear sb. limb from limb
sb gözyaşı için. uzuv gelen uzuv
torn
yırtıldı
a telltale tear
sahte gözyaşı
bloody tear
kanlı gözyaşı
cn tear gas pot
(Askeri) CN GÖZ YAŞARTICI GAZ KUTUSU: Ateşlendiği zaman göz yaşartıcı gaz hasıl eden klorasetefon ve dumansız barut karışımı doldurulmuş küçük kap. Buna kısaca "gas pot" da denir
dash away a tear
gözyaşlarını silmek
dash away one's tear
gözyaşlarını silmek
fair wear and tear
(Askeri) NORMAL AŞINMA VE ESKİME
no more tear
artık gözyaşı yok
tear down
deforme etmek
tear off
yırtılabilen
tearful
{s} gözyaşları içinde olan/yapılan, yaşlı gözlerle yapılan
tearful
ağlamaklı/ağlayan
tearful
tear fullyağlayarak
tearful
{s} ağlayan, gözyaşı döken
tearful
tearfulnessgözyaşı ile dolu olma
tearful
{s} gözü yaşlı
tearful
{s} dertli
tearful
gözyaşı dolu
tearful
{s} üzgün
tearful
ağlayarak
tearing
{s} kocaman
tearing
{s} müthiş
tearing
korkunç
tearless
gözyaşı dökmeden
tearless
tearlessnessağlamayış
tearless
tearlesslyağlamadan
tearless
gözleri kurumuş
tears
yırtık/gözyaş
tears
ter koş/kopar/yırtıl/yırt
tore
tam kaval
tore
f., bak. tear 1
tore
ter koş/kopar/yırtıl/yırt
torn
{s} kopuk
torn
ter koş/kopar/yırtıl/yırt
torn
yıkılmış
torn
(sıfat) kopuk
wear and tear
(Tekstil) kullanmayla eskime
wear and tear
(deyim) kullanarak asinip eskime
wear and tear
amortisman
wear and tear
kullanılarak aşınma
wear and tear
normal kullanılma sonucu eskime; aşınma ve yıpranma
wear and tear
zamanla eskime
İngilizce - İngilizce
To move at excessive speed

He went tearing down the hill at 90 miles per hour.

A hole or break caused by tearing

A small tear is easy to mend, if it is on the seam.

to demolish

The slums were torn down to make way for the new development.

A drop of clear, salty liquid produced from the eyes by crying or irritation

Ryan wiped the tear from the paper he was crying on.

To produce tears

Her eyes began to tear in the harsh wind.

To remove by tearing

Tear the coupon out of the newspaper.

To become torn, especially accidentally

My dress has torn.

To rend (a solid material) by holding or restraining in two places and pulling apart, whether intentionally or not; to destroy or separate

He suffered, poor man, at seeing her so badly dressed, with laceless boots, and the arm-holes of her pinafore torn down to the hips; for the charwoman took no care of her.

{v} to rend or pull in pieces, spoil, rave, rage
{n} water from the eye, moisture, a rent
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office
separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped"; "tear the paper"
Hence, to divide by violent measures; to disrupt; to rend; as, a party or government torn by factions
Ordinarily the secretion passes through the lachrymal duct into the nose, but when it is increased by emotion or other causes, it overflows the lids
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
The act of tearing, or the state of being torn; a rent; a fissure
To pull with violence; as, to tear the hair
To rend away; to force away; to remove by force; to sunder; as, a child torn from its home
TEAR Australia
a drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands; "his story brought tears to her eyes"
A drop of the limpid, saline fluid secreted, normally in small amount, by the lachrymal gland, and diffused between the eye and the eyelids to moisten the parts and facilitate their motion
an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a rip in his pants"; "she had snags in her stockings"
To divide or separate on being pulled; to be rent; as, this cloth tears easily
an occasion for excessive eating or drinking; "they went on a bust that lasted three days"
strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon"
fill with tears or shed tears; "Her eyes were tearing"
{f} produce tears in the eyes; fill with tears in the eyes
rip, as in: The letter made me so angry I wanted to tear it into little pieces
the act of tearing; "he took the manuscript in both hands and gave it a mighty tear"
Something in the form of a transparent drop of fluid matter; also, a solid, transparent, tear-shaped drop, as of some balsams or resins
A tear is an inverted drop-shaped bubble enclosed in the stem of the glass
{f} rip, rend, lacerate
A partially vitrified bit of clay in glass
To separate by violence; to pull apart by force; to rend; to lacerate; as, to tear cloth; to tear a garment; to tear the skin or flesh
Balls of unstable, explosive energy that can be made into portals RB: 1
To move violently; to agitate
to separate or be separated by force; "planks were in danger of being torn from the crossbars"
That which causes or accompanies tears; a lament; a dirge
the act of tearing; "he took the manuscript in both hands and gave it a mighty tear" a drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands; "his story brought tears to her eyes" fill with tears or shed tears; "Her eyes were tearing" to separate or be separated by force; "planks were in danger of being torn from the crossbars" separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped"; "tear the paper" move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office
A measurement of the resistance of pulp fibers to a tearing force to top
To move and act with turbulent violence; to rush with violence; hence, to rage; to rave
{i} droplet of fluid from the eye; rip, rend; spree, wild celebration (Informal)
tear a strip off somebody
To scold vigorously

The boss tore a strip off him for arriving late to the meeting.

tear along
To run quickly along somewhere
tear along
To break something into two pieces by separating at a line of perforations
tear apart
to destroy

The bomb tore apart most of the town hall.

tear apart
to tear or rip something to cause it to come apart

She tore her ex-boyfriend’s clothes apart in fury.

tear apart
to cause to separate

Love, love will tear us apart again.

tear apart
to severely defeat
tear away
To remove oneself reluctantly; often expressed in the negative

I couldn't tear myself away from the movie after I had begun watching it.

tear duct
A duct that transports tears from the lacrimal sac to the nasal cavity
tear gas
Any lachrymatory non-lethal chemical compound that causes the eyes to sting and water and/or irritates the respiratory system, mostly used for controlling crowds during riots or as self-defense
tear gas
To use tear gas

The riot squad tear gassed the mob.

tear gases
Third-person singular simple present indicative form of tear gas
tear gases
plural form of tear gas
tear gassed
Simple past tense and past participle of tear gas
tear gassing
Present participle of tear gas
tear off
To rip away from; to pull a piece from forcibly

Do not tear off the price tag if you want to return that shirt.

tear off
To leave or depart rapidly

The fugitive tore off down the alley.

tear one's hair out
To react with extreme agitation

My friend's job at a call center is so stressful he could tear his hair out.

tear sheet
A page torn from a periodical

I brought him a tear sheet of a story in the New York Post about ligers, and he studied the accompanying photograph for days, even took it to school to show around.

tear up
To tear into pieces

The student tore up his test after he found out his mark of 20%.

tear up
To wrench out of the ground

We tore up the weeds from the allotment.

tear up
To shed tears
tear up
To damage

The lacrosse practice really tore up the field.

tear up
To succeed dramatically in (an area of endeavor) or against

In his first year, his hitting tore up the league's opposing pitchers.

tear up the pea patch
To put on a notable performance, especially in sports; to go on a rampage
tear-gas
Alternative spelling of tear gas
tear-jerker
A book, film or other story that induces crying
tear apart
Rip to shreds, rip apart, pull to pieces
tear around
(deyim) To be constantly on the go; dash around

No one can understand how she manages to tear around from one social event to another and yet be a good mother to her children.

tear strip
Tape inserted into a package or case for easy opening
tear 1
Tears are the drops of salty liquid that come out of your eyes when you are crying. Her eyes filled with tears I didn't shed a single tear
tear 1
You can use tears in expressions such as in tears, burst into tears, and close to tears to indicate that someone is crying or is almost crying. He was in floods of tears on the phone She burst into tears and ran from the kitchen see also crocodile tears
tear 2
If you tear paper, cloth, or another material, or if it tears, you pull it into two pieces or you pull it so that a hole appears in it. She very nearly tore my overcoat Mary Ann tore the edge off her napkin He took a small notebook from his jacket pocket and tore out a page Too fine a material may tear Nancy quickly tore open the envelope He noticed that fabric was tearing away from the plane's wing He went ashore leaving me to start repairing the torn sail. Tear up means the same as tear. She tore the letter up Don't you dare tear up her ticket. a torn up photograph
tear 2
If you tear somewhere, you move there very quickly, often in an uncontrolled or dangerous way. The door flew open and Miranda tore into the room = rush
tear 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
tear 2
If a person or animal tears at something, they pull it violently and try to break it into pieces. Female fans fought their way past bodyguards and tore at his clothes. = rip
tear 2
If you tear one of your muscles or ligaments, or if it tears, you injure it by accidentally moving it in the wrong way. He tore a muscle in his right thigh If the muscle is stretched again it could even tear. torn ligaments
tear 2
A tear in paper, cloth, or another material is a hole that has been made in it. I peered through a tear in the van's curtains
tear 2
If you say that a place is torn by particular events, you mean that unpleasant events which cause suffering and division among people are happening there. a country that has been torn by civil war and foreign invasion since its independence. + -torn -torn the riot-torn areas of Los Angeles. see also torn, wear and tear
tear 2
To tear something from somewhere means to remove it roughly and violently. She tore the windscreen wipers from his car He tore down the girl's photograph, and crumpled it into a ball
tear 2
Please look at category
tear apart
If something tears people apart, it causes them to quarrel or to leave each other. War and revolution have torn families apart
tear apart
express a totally negative opinion of; "The critics panned the performance"
tear apart
If something tears you apart, it makes you feel very upset, worried, and unhappy. Don't think it hasn't torn me apart to be away from you
tear asunder
tear to pieces, rip apart
tear away
If you tear someone away from a place or activity, you force them to leave the place or stop doing the activity, even though they want to remain there or carry on. Fame hasn't torn her away from her beloved Liverpool Japan's education ministry ordered the change to encourage students to tear themselves away from textbooks I stared at the man, couldn't tear my eyes away
tear away
rip off violently and forcefully; "The passing bus tore off her side mirror"
tear away
cut off; be cut off
tear away
rip off violently and forcefully; "The passing bus tore off her side mirror
tear down
If you tear something down, you destroy it or remove it completely. Angry Russians may have torn down the statue of Felix Dzerzhinsky I imagine they'll be tearing the building down sooner or later. = pull down
tear down
destroy
tear down
tear down so as to make flat with the ground; "The building was levelled"
tear duct
small tube which carries fluid to and from the eye
tear duct
Tear drainage channel that extends from the lacrimal sac to an opening in the mucous membrane of the nose
tear duct
Tiny opening in the eyelid through which tears drain into the nose
tear duct
Tear drainage channel that extends form the lacrimal sac to an opening in the mucous membrane of the nose
tear duct
any of several small ducts that carry tears from the lacrimal glands
tear duct and gland
or lachrymal duct and gland Structures that produce, distribute, and carry away tears. An almond-shaped gland above the outer corner of each eye secretes tears between the upper eyelid and the eyeball. Tears moisten and lubricate the conjunctiva (the membrane that lines the eyelid and covers the white of the eye) and then flow into the barely visible openings (near the inner corners of the eyelids) of the tear ducts, which lead to the nasal cavity. Oil (from sebaceous glands on the edge of the eyelid) keeps tears from spilling out unless secretion increases because of crying or a reflex triggered by stimuli such as eye irritation, bright lights, or spicy foods
tear film
the thin layer of tear fluid coating the front surface of the cornea; composed of three layers: lipid layer (most anterior), lacrimal layer (middle), and mucoid layer (most posterior)
tear film
A very thin film of water and other chemicals riding on top of the epithelium that lubricates the front of the eye
tear film
A layer of fluid that bathes and lubricates the cornea
tear gas
a gas that makes the eyes fill with tears but does not damage them; used in dispersing crowds
tear gas
Tear gas is a gas that causes your eyes to sting and fill with tears so that you cannot see. It is sometimes used by the police or army to control crowds. Police used tear gas to disperse the demonstrators. Any of various agents that on dispersal, usually from grenades or projectiles, irritate the eyes and cause blinding tears. a gas that stings your eyes, used by the police to control crowds. Any of a group of substances, most often synthetic organic halogen compounds, that irritate the mucous membranes of the eyes, causing a stinging sensation and tears. They may also irritate the upper respiratory tract, causing coughing, choking, and general debility. Tear gas was first used in warfare in World War I, but since its effects are short-lasting and rarely disabling, it came into use by law-enforcement agencies as a means of dispersing mobs, disabling rioters, and flushing out armed suspects without the use of deadly force
tear gas
type of gas which causes the eyes to release tears, lachrymator
tear hair
pull out hair, rip out hair
tear into
hit violently, as in an attack
tear into
If you tear into someone, you criticize them very angrily and strongly. I had a real row with him. I tore into him
tear jerker
extremely sad, causes one to cry, emotional (of a movie, book, etc.)
tear off
rip off violently and forcefully; "The passing bus tore off her side mirror"
tear off
If you tear off your clothes, you take them off in a rough and violent way. Totally exhausted, he tore his clothes off and fell into bed Fuentes tore off his hat and flung it to the ground
tear out
move out
tear out by the roots
tear it out completely, strip it bare
tear sheet
a sheet that can be easily torn out of a publication
tear sheet
Actual examples of a model's work; literally torn from a magazine
tear sheet
A sheet (report) from Standard & Poor's Stock Reports The reports provide information on over 4000 corporations Each report details a corporation's financial data and provides data on the company's fundamental business and its future outlook These reports are often torn out of the books by brokers and mailed to their clients--hence, the origination of the term
tear sheet
A page cut or torn from a periodical and used chiefly to provide evidence to an advertiser of the publication of an advertisement
tear sheet
Marketing tool - loose page from a book
tear sheet
Slang term for a public company stock report from Standard & Poor's
tear sheet
Actual ad removed from a publication and sent to the advertiser, often with the invoice
tear sheet
(1) Any page torn from a book, with corrections or changes marked on it (2) A sample of finished advertising to top
tear sheet
A page from an S&P stock that provides information on thousands of stocks, often sent to prospective purchasers
tear sheet
A page from one of S&P stock reports which provides information on thousands of stocks, often sent to prospective purchasers
tear sheet
Printed page cut from a publication; sometimes used in place of a complete voucher copy as evidence of publication See also Voucher copy
tear sheet
a full page torn from a newspaper given to an advertiser to show proof of publication
tear strength
The force required to initiate or continue a tear in a material under specified conditions
tear strength
The resistance of paper to tearing to top
tear strength
The force required to begin or to continue a tear in a fabric under specified conditions These standards are established under ASTM guidelines for upholstery fabrics
tear strength
A measure of how likely a paper will continue to tear once started Tear strength will differ with and against the grain
tear strength
Force required to initiate or continue a tear in a material under specified conditions
tear strength
A measure of the force required to continue a tear in a foam after a split or break has been started and expressed in pounds per inch (lbs /in ) This property is important in determining suitability of foam in applications where the material is sewn, stapled, or otherwise anchored to a solid substrate Also important in demoldability (ASTM D3574)
tear strength
The strength necessary to tear a material
tear strength
The force required to initiate or continue a tear in a material under specified conditions Standards used for overlay films; ASTM D1004, ASTM D1922
tear strength
force required to tear a specimen under standardized conditions with an instrument designed to measure the force required by simulating use conditions under which tearing might be accomplished
tear strength
A measure of the force required to continue a tear in a foam after a split or break has been started and expressed in pounds per inch (lbs/in ) This property is important in determining suitability of foam in applications where the material is sewed, stapled, or otherwise anchored to a solid substrate Also important in demoldability (ASTM D3574)
tear strength
(Die C) In a tensile test, the force required to tear an elastomer, divided by the sample thickness
tear strength
the maximum force required to tear a specimen
tear strength
A measure of the force necessary to continue a tear in a material once a tear has been started With most elastomers, the Die B test (___) is used, and the measurement is made in units of pounds per inch (ppi)
tear strength
Property measured by the force required to tear a specimen under specified test conditions
tear strength
The degree of force necessary to tear a material
tear the heart from
remove the essence from -, remove the main point from -
tear up
If something such as a road, railway, or area of land is torn up, it is completely removed or destroyed. Dozens of miles of railway track have been torn up The company came under furious attack from environmentalists for tearing up the forests
tear up
tear into shreds
tear up
see tear 1
tear-jerker
If you refer to a play, film, or book as a tear-jerker, you are indicating that it is very sad or sentimental
tear-stained
crying a lot, full of tears
crocodile tear
A tear shed insincerely, in a false display of sorrow or some other emotion

At last he contrived to squeeze out one of his little hysterical tears, and drop it on her hand. Now, the girl was not butter, like some of her sex; far from it: but neither was she wood—indeed, she was not old enough for that—so this crocodile tear won her for the time being.

hot tear
A fracture in a metal casting that occurs during solidification as a result of hindered contraction
shed a tear
To have a tear released, to cry (due to sadness)
tearful
accompanied by tears

Aaron was a little tearful until Laura came to reassure him.

tearful
sorrowful
tearing
continuous shedding of tears; epiphora
tearing
very hasty

a tearing hurry.

tearing
The act by which something is torn; a laceration
tearing
Distortion of an animated display when the contents of the framebuffer are rendered while it contains portions of two or more frames

Even in this case, tearing still results if the swap occurs in the middle of a refresh cycle.

tore
Hard, difficult; wearisome, tedious
tore
Strong, sturdy; great, massive
tore
Full; rich
wear and tear
damage or depreciation resulting from ordinary use
wear-and-tear
Attributive form of wear and tear, noun

The wear-and-tear exemption to the warranty.

tearful
{a} full of tears, dry, unfeeling, cruel
tore
{n} an after growth of grass, which perishes in winter, a molding
tore
{n} a large round molding in building
A tear
eyedrop
Tore
tare
drop a tear over
cry about, weep over, be sad about
noun tear 3
a hole in a piece of cloth or paper where it has been torn tear in
shed a tear
caused a tear to flow from one's eyes
teared
past of tear
tearer
One who tears or rends anything; also, one who rages or raves with violence
tearer
{i} one who tears
tearful
If someone is tearful, their face or voice shows signs that they have been crying or that they want to cry. She became very tearful when pressed to talk about it. + tearfully tear·ful·ly Gwendolen smiled tearfully. someone who is tearful is crying a little, or almost crying
tearful
{s} crying, weeping
tearful
showing sorrow
tearful
filled with or marked by tears; "tearful eyes"; "tearful entreaties"
tearful
Abounding with tears; weeping; shedding tears; as, tearful eyes
tearful
filled with or marked by tears; "tearful eyes"; "tearful entreaties
tearful
watery
tearful
teary
tearfully
In a tearful manner
tearfully
cryingly, weepingly, blubberingly
tearfully
with tears; in a tearful manner; "the man confessed tearfully to having beaten his wife"
tearfully
with tears; in a tearful manner; "the man confessed tearfully to having beaten his wife
tearing
{s} producing tears, shedding teardrops from the eyes; extremely hasty, very hurried; fervid, characterized by extremely intense emotions
tearing
shedding tears
tearing
marked by extreme intensity of emotions or convictions; inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty"; "in a tearing rage"; "vehement dislike"; "violent passions"
tearing
present participle of tear
tearing
the flooding of "reflex" tear fluid (usually lacrimal fluid from the lacrimal gland) into the eye, due to some type of irritation or from crying
tearing
Typically cracks or separations due to high extrusion speed or extrusion temperature
tearing
Breaking or slivering of a tape during unwind
tearing
A gouge or rip in the surface of the part usually caused by a dull broach, loading, insufficient chip room, insufficient clearance, weak (deficient) coolant, hydraulic oil in coolant, or insufficient heat, see also Streak
tearing
a laceration
tearing
Tearing occurs when a surface is blit before it has been completed This causes objects or parts of objects to be visible on the screen in multiple places at once
tearing
{i} ripping, rending
tearless
free from tears
tearless
{s} incapable of shedding tears; not crying; cannot cry
tearless
Shedding no tears; free from tears; unfeeling
tears
the process of shedding tears (usually accompanied by sobs or other inarticulate sounds); "I hate to hear the crying of a child"; "she was in tears"
tears
Also known as "seed" or simply "bubbles" make some bottles more attractive and collectable Tears are usually found in all hand made bottles and generally speaking the more tears the older the bottle
tears
Telecommunications Equipment Automated Retrieval System
tears
The hydraulic force by which masculine will: power is defeated by feminine water: power
tears
Synonym for "legs"
tears
Watery, slightly salty secretion of the lacrimal glands that serve to lubricate the front of the eye and wash away particles and foreign bodies Natural tears are composed of three layers: the outer oily layer, the middle watery layer, and the inner mucus layer See Free Eye Tests
tears
The hydraulic force by which masculine power is defeated by feminine power
tears
The hydraulic force by which masculine will-power is defeated by feminine water power
tears
plural of tear
tears
third-person singular of tear
tears
waterworks
tore
The solid inclosed by such a surface; sometimes called an anchor ring
tore
The dead grass that remains on mowing land in winter and spring
tore
The surface described by the circumference of a circle revolving about a straight line in its own plane
tore
Same as Torus
tore
commonly the lowest molding at the base of a column
tore
Tore is the past tense of tear. Past tense of tear. the past tense of tear
tore
of Tear
tore
simple past of tear
torn
of Tear
torn
If you are torn between two or more things, you cannot decide which to choose, and so you feel anxious or troubled. Robb is torn between becoming a doctor and a career in athletics. Past participle of tear. the past participle of tear
torn
{s} ripped, rent
Türkçe - İngilizce
(Tıp) tear
Mallory-Weiss Tear
(Tıp) Yemek Borusunun alt ucunda yırtık.Aşırı kusma sonucu oluşur.Alkoliklerde yaygındır
tear