çapmak

listen to the pronunciation of çapmak
Türkçe - İngilizce
to diameter
tear along
gallop
slash
hackle
mince
hew
çap
diameter

The lake has a diameter of 100 metres. - Gölün çapı 100 metredir.

It's about three inches in diameter. - Bu yaklaşık üç inç çapında.

çap
calibre
çap
{i} caliber
çap
dimension
çap
scale

We had hopes of developing tourism on a big scale. - Turizmi büyük çapta geliştirme umutlarımız vardı.

çap
ground plan
çap
press
çapma
diameter of
çap
(Askeriye) caliber, bore
çap
plan showing the size and boundaries of a plot
çap
caliber, quality
çap
diameter; calibre, bore; size, scale; quality, worth değer
çap
(mermi) bore
çap
scale, size
çap
module
çap
bore
çap
cadaster
Türkçe - Türkçe
Akın etmek, koşmak
Akın etmek, koşmak: "Yağı basar, uğru çapar, tek başıma barınamam, ölürüm."- M. Ş. Esendal
Koşturmak
ÇAP
(Osmanlı Dönemi) f. Basma, baskı, tab
Çap
(Osmanlı Dönemi) KUTR
Çap
kutur
çap
Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
çap
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
çap
Yapısının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
çap
Ölçü, ölçek
çap
Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü: "Her şeyde olduğu gibi politikada da bu büyük rolü insanın kendi çapı oynar."- H. Taner
çap
Yapının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
çap
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur: "Tüfeklerin çaplarını sorsanız cevabını veremezler."- Ö. Seyfettin
çap
Büyüklük, ölçü
çap
Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası
çap
Büyüklük, ölçü. Ölçü, ölçek: "Bütün bu çabalar da Alman edebiyatını dünya çapında bir güce kavuşturmaya yetmiyor."- H. Taner
çap
Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı
çap
Bilgi, tecrübe ve yeteneklerin tümü
çapma
Çapmak işi
çapmak