sorrowful

listen to the pronunciation of sorrowful
İngilizce - Türkçe
üzüntülü

Oğullar üzüntülü şekilde annelerini gömdü. - The sons sorrowfully buried their mother.

Oğulları üzüntülü şekilde babalarını gömdü. - The sons sorrowfully buried their father.

boynu bükük
gussalı
kederli

Onlar kederli bir şekilde sessizdi. - They were sorrowfully silent.

Mary kederli bir şekilde babasını gömdü. - Mary sorrowfully buried her father.

{s} acıklı
hüzünlü/üzüntülü
keder

Onlar kederli bir şekilde sessizdi. - They were sorrowfully silent.

Mary kederli bir şekilde kızını gömdü. - Mary sorrowfully buried her daughter.

{s} acı
{s} üzgün
elemle
{s} acılı
{s} hüzünlü
{s} üzücü

Her şey geçicidir ve bu nedenle üzücüdür. - Everything is transient and therefore sorrowful.

{s} hazin
elem
{s} keder veren
sorrowfullyhazin bir şekilde
sorrowfulnesshüzün
keder verici
dertli
sorrow
keder

Mary kederli bir şekilde oğlunu gömdü. - Mary sorrowfully buried her son.

Mary kederli bir şekilde annesini gömdü. - Mary sorrowfully buried her mother.

sorrow
{f} üzülmek
sorrow
{i} tasa
sorrow
üzüntü

Eşi öldüğünde büyük üzüntü hissetti. - He felt great sorrow when his wife died.

Haber onu üzüntü ile doldurdu. - The news filled her with sorrow.

sorrowful tone, soft and sad tone
hüzünlü sesi, yumuşak ve hüzünlü sesi
sorrow
dert
sorrow
gam
sorrow
nedamet
sorrow
acı

Kelimeler acısını ifade etmede yetersiz kalır. - No words can express her deep sorrow.

Onun için hepimiz büyük acı duyduk. - We all felt great sorrow for him.

sorrow
üzücü olay
sorrow
acı çekmek
sorrow
teessüf
sorrow
hüzün

İkimiz olduktan sonra, bütün bu hüzünler, sıcak bir yakınlaşma için bahanedir. - As long as we're together, all the sorrow is nothing but an occasion to become closer.

sorrow
hicran
sorrow
kahır
sorrow
ıstırap
sorrow
üzünç
sorrow
matem
sorrow
keder çekmek
sorrow
gam çekmek
sorrow
ilinti
sorrowfully
kederli bir şekilde
sorrow
kederlenmek
sorrow
{f} acı çek
sorrow
matem tutmak
sorrow
keder verici şey
sorrow
{i} şanssızlık
sorrow
ıstırap çekmek
sorrow
{f} yas tutmak
sorrow
esef hüzün
sorrow
üzül

Sevinmek, üzülmenin karşıtıdır. - Delight is the opposite of sorrow.

sorrowfully
hüzünlü/üzüntülü şekilde
İngilizce - İngilizce
Of a person, full of sorrow; exhibiting sorrow; sad; dejected; distressed
Producing sorrow; exciting grief; mournful; lamentable; grievous

sorrowful accident.

{a} expressing grief, mournful, sad, dull
Producing sorrow; exciting grief; mournful; lamentable; grievous; as, a sorrowful accident
experiencing or marked by or expressing sorrow especially that associated with irreparable loss; "sorrowful widows"; "a sorrowful tale of death and despair"; "sorrowful news"; "even in laughter the heart is sorrowful"- Proverbs 14: 13
Sorrowful means very sad. His father's face looked suddenly soft and sorrowful. very sad
Filled with, affected by, causing, or expressing sorrow
{s} full of sorrow, sad, regretful; expressing sorrow or grief; distressing, causing grief and sadness
Full of sorrow; exhibiting sorrow; sad; dejected; distressed
dolent
sorweful
tearful
sorrow
To feel or express grief

Sorrow not, sir,’ says he, ‘like those without hope.’.

sorrow
(usually in plural) An instance or cause of unhappiness
sorrowfully
Done in a sorrowful manner, done with sorrow and regret

Sorrowfully Dorothy left the Throne Room and went back where the Lion and the Scarecrow and the Tin Woodman were waiting to hear what Oz had said to her. There is no hope for me, she said sadly, for Oz will not send me home until I have killed the Wicked Witch of the West; and that I can never do..

sorrow
grief
sorrow
{v} to grieve, wail, be sad or dejected
sorrow
{n} grief, trouble, mourning, sadness, pain
Sorrow
drearing
Sorrow
sorwe
Sorrow
egrimony
Sorrow
grievous
sorrow
{f} regret; repent; mourn, grieve, be sad
sorrow
{i} distress, suffering, sadness; something which causes grief or regret; expression of suffering or sadness, grieving
sorrow
something that causes great unhappiness; "her death was a great grief to John"
sorrow
To feel pain of mind in consequence of evil experienced, feared, or done; to grieve; to be sad; to be sorry
sorrow
unhappiness, woe
sorrow
feel grief; eat one's heart out
sorrow
the state of being sad; "she tired of his perpetual sadness"
sorrow
Sorrow is a feeling of deep sadness or regret. It was a time of great sorrow Words cannot express my sorrow. to feel or express sorrow sorrow over
sorrow
an emotion of great sadness associated with loss or bereavement; "he tried to express his sorrow at her loss" sadness associated with some wrong done or some disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote a note expressing his regret"; "to his rue, the error cost him the game
sorrow
an emotion of great sadness associated with loss or bereavement; "he tried to express his sorrow at her loss"
sorrow
An instance or cause of unhappiness
sorrow
sadness associated with some wrong done or some disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote a note expressing his regret"; "to his rue, the error cost him the game
sorrow
The uneasiness or pain of mind which is produced by the loss of any good, real or supposed, or by diseappointment in the expectation of good; grief at having suffered or occasioned evil; regret; unhappiness; sadness
sorrowfully
with sadness; in a sorrowful manner; "his mother looked at him dolefully when he told her he had joined the Army"
sorrowfully
with sorrow, with regret, mournfully, sadly
sorrowfully
in a sorrowful manner
sorrowful