yırtılmak

listen to the pronunciation of yırtılmak
Türkçe - İngilizce
{f} rend
tear

Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't. - Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir.

(for someone) to learn the ins and outs of (something); to learn the tricks of the trade
(for a colt) to be broken in
rip
to be torn, to be rent, to rip; to become insolent/shameless
(for a part of one's body) to be torn, be lacerated
slit
slang to fork over, cough up (money)
to be torn, be rent, be ripped
to overcome one's shyness, rid oneself of one's shyness
rent
torn
to be rent
split
yırt
(Bilgisayar) tear off
yırt
{f} torn

The cover of this book has been torn off. - Bu kitabın kapağı yırtılmış.

The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates. - Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları.

yırt
rip up

I'm going to rip up this piece of paper. - Bu kağıt parçasını yırtacağım.

yırt
lacerate
yırt
rend
yırt
{f} lacerated
yırt
{f} tear

This cloth tears easily. - Bu kumaş kolay yırtılır.

You can tear the box open. - Kutuyu yırtarak açabilirsin.

yırt
{f} tore

In tears, she tore up his letter and threw it away. - Gözyaşları içinde, o, mektubunu yırttı ve onu attı.

She tore the letter up after reading it. - O, mektubu okuduktan sonra yırttı.

yırtılma
tearing

Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't. - Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir.

yırtılma
rupture
yırt
ripup
yırtılma
(Nükleer Bilimler) tear

Tearing money up is a crime, but tearing checks up isn't. - Para yırtmak suçtur ama çekleri yırtılmak suç değildir.

yırtılma
laceration
Türkçe - Türkçe
Yırtma işi yapılmak veya yırtma işine konu olmak: "Şapkası ezilmiş, ceketi yakasından ta omzuna kadar yırtılmış, yüzü gözü çizgiler, çürükler içinde."- Y. K. Karaosmanoğlu. Çekinmesi, sıkılması kalmamak
Çekinmesi, sıkılması kalmamak
Yırtmak işi yapılmak veya yırtmak işine konu olmak
PERDE YIRTILMAK
(Osmanlı Dönemi) Hayasızlık etmek, utanmazlık
Yırtılma
(Osmanlı Dönemi) İNHİRAK
Yırtılma
(Osmanlı Dönemi) İNFİSAM
yırtılma
Yırtılmak işi: "Ben evrakı yırtılmağa hazır bir deste hâline getirince güçlükle söylendi."- R. H. Karay
yırtılma
Yırtılmak işi
yırtılmak