rent

listen to the pronunciation of rent
İngilizce - Türkçe
kiralamak

Ben bir hafta için en ucuz arabanızı kiralamak istiyorum. - I'd like to rent your most inexpensive car for a week.

Bir araba kiralamak istiyorum. - I would like to rent a car.

kira

Ben bir aylığına bir oda kiraladım. - I rent a room by the month.

Bir ev kiralamak istiyorum. - I'd like to rent a house.

kiralık

Kiralık bir oda arıyorum. - I'm looking for a room for rent.

Bu dükkân kiralık video dükkânıdır. - This shop is a rental video shop.

{i} yırtık
{i} fikir ayrılığı
{i} kira bedeli

Bu ayın kira bedelini hâlâ ödemedin. - You still haven't paid this month's rent.

Tom görünüşe göre kira bedelini henüz ödemedi. - Tom apparently hasn't paid his rent yet.

sökük
{i} gedik
{i} parçalanma
yırtılmak
{i} rant
{i} yarık
kiralama

Biz, partiyi düzenlemek için bir oda kiralamak zorundayız. - We have to rent a room to hold the party in.

Bir araba kiralamak istiyorum. - I would like to rent a car.

{i} bölünme
delik
çatlama
(Ticaret) kirayla tutmak
tutma
rahne
çatlak
{f} kirala

Bir araba kiralamak istiyorum. - I'd like to rent a car.

Ben bir aylığına bir oda kiraladım. - I rent a room by the month.

kira ile tutmak
kiraya vermek

O, odayı ayda yetmiş bin yene bir öğrenciye kiraya vermektedir. - She rents the room to a student for seventy thousand yen a month.

Bu odayı bir öğrenciye kiraya vermek istiyorum. - I want to rent this room to a student.

kirala(mak)
{f} kira getirmek
rent service kira yerine yapıla
{i} bozuşma
kira ile vermek
kiralamak, kiraya vermek: She is going to rent her apartment to a foreigner. Dairesini bir yabancıya kiralayacak
çek/yırt
rental kira bedeli
yırtık/kira
{f} kiraya verilmek
{i} dargınlık
{f} 1. kiralamak, kiraya vermek: She is going to rent her apartment to a foreigner. Dairesini bir yabancıya kiralayacak
rent kiralan/kirala
i. kira, kira bedeli. f
f., bak. rend
tutmak
for rent
kiralık

Kiralık bir oda arıyorum. - I'm looking for a room for rent.

Kiralık bir evimiz var. - We have a house for rent.

rend
{f} yırtılmak
rent-up
Kiralama
rent out
(Fiili Deyim ) kiraya vermek
rent a car
araç kiralama bürosu
rent a car
araç kiralama
rent a car
araç kiralamak
rent a car service
(Turizm) kiralık oto hizmeti
rent a house
ev tutmak
rent a room
oda kiralamak
rent a car service
araba kiralama servisi
rent out
kiraya ver
rent-free
kirasız
rent a server
server kiralamak
rent control
kira kontrolü

Kira kontrolü bir ev sahibinin bir daire için isteyebileceği kirayı sınırlar. - Rent control limits the rent that a landlord can charge for an apartment.

rent in kind
Aynı kira
rent out
kiraya ver(mek)
rent restriction
kira tahdidi
rent seeking
Rant kollama, rant peşinde koşma
rent to
kiralık
rent a bus service
(Turizm) kiralık otobüs servisi
rent a car
araba kiralanan yer
rent a car
kiralık araba
rent a car
araba kiralama
rent charge
{i} kira üzerinden alınan vergi
rent charge
(isim) kira üzerinden alınan vergi
rent charges
kira ücretleri
rent controlled
kira denetimli
rent expense
(Ticaret) kira masrafı
rent expense
(Ticaret) kira gideri
rent free
kirasız
rent in advance
(Ticaret) peşin kira
rent money
(Ticaret) kira parası
rent or mortgage
(Bilgisayar) kira veya taksit
rent period
kira müddeti
rent received in advance
(Ticaret) önceden tahsil edilmiş kira
rent restriction
(Ticaret) kira fiyatlarının kontrolü
rent roil
(Ticaret) irat defteri
rent roil
(Ticaret) kira geliri defteri
rent roll
(Ticaret) irat defteri
rent roll
(Ticaret) kira geliri defteri
rent s.t. by the week
bir şeyi haftalığına kiralamak
rent seeking society
(Ticaret) rant yaratan toplum
rent tax
(Ticaret) kira vergisi
receive the rent
(Ticaret) kirayı almak
receipt for rent
(Ticaret) kira alındısı
rend
yarılmak
rend
{f} bölmek
rend
{f} koparmak
rend
{f} yarmak
rend
{f} parçalamak
rend
{f} paralamak
rend
{f} parçalanmak
common rent
adi kiralama
contingent rent
(Ticaret) koşullu kira
differential rent
(Ticaret) diferansiyel rant
imputed rent
(Ticaret) farazi kira getirişi
property rent
(Ticaret) gayri menkul geliri
rent out
kiralamak
rent seeking
(Ticaret) rant arama
renting
kira

Kasabada bir şey kiralamayı düşünüyordum. - I was thinking of renting something in town.

Tom odalarından birini bir üniversite öğrencisine kiralayarak ekstra para kazandı. - Tom made some extra money by renting one of his rooms to a college student.

to be rent
yırtılmak
turnover rent
(Ticaret) ciro kirası
fertility rent
verimlilik rantı
free of rent
kirasız
free of rent
bedava
ground rent
arsa kirası
ground rent
bir binanın arsa kirası
implicit rent
zımni rant
rend
ayırmak
rend
yırtmak
rend
yırt
rend
cırmak
rend
zorla çekip almak
rentable
kira getirebilir
rented
{f} kirala

Tom hafta sonu için bir araba kiraladı. - Tom rented a car for the weekend.

Tom okul balosu için bir smokin kiraladı. - Tom rented a tuxedo for the prom.

renting
kiraya verme
renting
{f} kirala

Kasabada bir şey kiralamayı düşünüyordum. - I was thinking of renting something in town.

Tom Park Caddesinde bir ev kiralamayı planlıyor. - Tom is planning on renting a house on Park Street.

capital rent
arazi geliri
dead rent
ölü kira
economic rent
ekonomik kira, ekonomik rant
equilibrium rent
(Ekonomi) Kira dengesi

If the rent ceiling is set above the equilibrium rent,it has no effect.

money rent
para kira
notional rent
(ev kiralamak için verilen) depozito
pay a rent
bir kira ödemek
quasi rent
rant benzeri
rack rent
raf kira
raise the rent
kira yükseltmek
rented
halimi
rented
kiraladım
renting
kiralayarak

Tom odalarından birini bir üniversite öğrencisine kiralayarak ekstra para kazandı. - Tom made some extra money by renting one of his rooms to a college student.

annual rent
yıllık kira
apartment for rent
kiralık ev
apartment to rent
kiralık ev
can i rent a car
araba kiralayabilir miyim
can i rent a diving suit and equipment
dalış kıyafeti ve aletleri kiralayabilir miyim
earn rent from one's property
(Ticaret) gayrimenkulü kiraya vermek
fall behind with the rent
(Ticaret) kirayı ödeyememek
ground rent
(Kanun) arsa iradı
ground rent
arazi kirası
ground rent
arazi rantı
house for rent
kiralık ev
house rent
ev kirası
how much does it cost to rent a motorboat
motorbot kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent a parachute
paraşüt kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent a sunbed
şezlong kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent a surfboard
surfboard kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent a wet suit per day
dalış kıyafetinin günlük kirası ne kadar
how much does it cost to rent a yacht
yat kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent an umbrella
şemsiye kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent diving equipment
dalış ekipmanı kiralama ücreti ne kadar
how much does it cost to rent water skis
su kayağı kiralama ücreti ne kadar
i want to find a house for rent
kiralık ev arıyorum
i want to find an apartment for rent
kiralık daire arıyorum
i want to rent a bicycle
bisiklet kiralamak istiyorum
i want to rent a car
araba kiralamak istiyorum
i want to rent a car with a driver
şoförlü bir araba kiralamak istiyorum
i want to rent a motor scooter
moped kiralamak istiyorum
i want to rent a motorcycle
motosiklet kiralamak istiyorum
i want to rent a van
kamyonet kiralamak istiyorum
i'd like to rent a four door car
dört kapılı bir araba kiralamak istiyorum
i'd like to rent a larger boat
daha büyük bir bot kiralamak istiyorum
i'd like to rent a two bedroom apartment
İki odalı bir daire kiralamak istiyorum
i'd like to rent a two door car
tek kapılı bir araba kiralamak istiyorum
i'd like to rent this car for two days
bu arabayı iki günlüğüne kiralamak istiyorum
imputed rent
atfedilen rant
is it possible to rent a garage
garaj kiralamam mümkün mü
is it possible to rent a tennis racket
tenis raketi kiralayabilir miyim
land rent
(Kanun) arazi rantı
land rent
(Kanun) arazi geliri
monopoly rent seeking
(Ticaret) tekelci rant arayışı
office rent
(Ticaret) büro kirası
ordinary rent
adi kira
payment of rent
(Ticaret) kira ödemesi
prepaid rent
(Ticaret) peşin ödenmiş kira
prepaid rent
(Ticaret) peşin ödenen kira
producer's rent
(Ticaret) üretici rantı
quasi rent
(Kanun) benzer rant
quasi rent
(Kanun) şibih rant
rack rent
(Ticaret) fahiş kira bedeli
rack rent
{i} fahiş kira
rack rent
{i} emlâğın yıllık değeri
rack rent
{i} yüksek kira
rend
{f} (rent)
rend
çek/yırt
rend
çekip koparmak
rentable
{s} kiralanabilir
rentable
(sıfat) kiralanabilir
rented
{s} kiralanmış
rented
(sıfat) kiralanmış
royalty rent
(Ticaret) imtiyaz kirası
theory of rent
(Ticaret) kira teorisi
wage rent ratio
(Ticaret) ücret rant oranı
warehouse rent
(Ticaret) ardiye kirası
what is the fee to rent a court
bu kortun kirası ne kadar
where can i rent a car
nereden araba kiralayabilirim
where can i rent a car
(isim)reden araba kiralayabilirim
where can i rent a motorboat
nereden bir motorbot kiralayabilirim
where can i rent a motorboat
(isim)reden bir motorbot kiralayabilirim
where can i rent a parachute
nereden bir paraşüt kiralayabilirim
where can i rent a parachute
(isim)reden bir paraşüt kiralayabilirim
where can i rent a sailboat
nereden bir yelkenli kiralayabilirim
where can i rent a sailboat
(isim)reden bir yelkenli kiralayabilirim
where can i rent a sunbed
(isim)reden bir şezlong kiralayabilirim
where can i rent a sunbed
nereden bir şezlong kiralayabilirim
where can i rent a surfboard
(isim)reden bir surfboard kiralayabilirim
where can i rent a surfboard
nereden bir surfboard kiralayabilirim
where can i rent an umbrella
nereden bir şemsiye kiralayabilirim
where can i rent an umbrella
(isim)reden bir şemsiye kiralayabilirim
where can i rent clubs and a cart
golf sopalarını ve arabayı nereden kiralayabilirim
where can i rent diving equipment
nereden bir dalış ekipmanı kiralayabilirim
where can i rent diving equipment
(isim)reden bir dalış ekipmanı kiralayabilirim
where can i rent water skis
(isim)reden bir su kayağı kiralayabilirim
where can i rent water skis
nereden bir su kayağı kiralayabilirim
Türkçe - Türkçe

rent teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

REND
(Osmanlı Dönemi) Mersin ve defne ağaçları
İngilizce - İngilizce
A profit from possession of a valuable right, as a restricted license to engage in a trade or business

A New York city taxicab license earns more than $10,000 a year in rent.

A tear or rip in some surface
To grant occupation in return for rent
Simple past tense and past participle of rend
A division or schism between two things
To occupy premises in exchange for rent
To obtain or have temporary possession of an object (e.g. a movie) in exchange for money/rent
A payment made by a tenant at intervals in order to occupy a property
A similar payment for the use of equipment or a service
{n} money paid for house or land, a revenue, income, yearly payment, place torn, slit, hole
{v} to hold by paying a rent, tear, bluster
of Rend
{f} let, allow someone to use property in return for regular payments; hire, make regular payments for the use of someone else's property
Figuratively, a schism; a rupture of harmony; a separation; as, a rent in the church
To be leased, or let for rent; as, an estate rents for five hundred dollars a year
a charge for the use of space
Rent is the amount of money that you pay regularly to use a house, flat, or piece of land. She worked to pay the rent while I went to college
A fee charged to a holder of a permit or lease for the use of the land surface in the permit or lease area Rental rates may be specified in regulations but are more usually negotiated between the permit or lease holder and the Crown, in which case the rates are specified in the permit or lease Rents should reflect fair market value and are normally reviewable during the term of the permit or lease
Called also economic, or Ricardian, rent
The rent paid to the landlord before charges for taxes and operating costs In effect, this is the rent being paid for "the space" as opposed to municipal taxes or building services
Regular payments to the building owner for the use of some leased property
the act of rending or ripping or splitting something; "he gave the envelope a vigorous rip" a regular payment by a tenant to a landlord for use of some property let for money; "We rented our apartment to friends while we were abroad" hold under a lease or rental agreement; of goods and services
Consideration paid for the occupancy and use of real property When a tenant is to be evicted the lessor must give 20 days notice to quit, then institute an unlawful detainer action and the court will order the sheriff to physically evict You will also get a judgment for back rent and damage to the property
grant use or occupation of under a term of contract; "I am leasing my country estate to some foreigners"
That portion of the produce of the earth paid to the landlord for the use of the "original and indestructible powers of the soil;"
{i} money paid for the use of property; rip, tear, laceration
" Called also economic, or Ricardian, rent
the act of rending or ripping or splitting something; "he gave the envelope a vigorous rip"
as a verb, to obtain occupancy or use of another's property in return for regular payments Or, as a noun, payment made by a tenant at specified intervals in return for the right to occupy or use the property of another
Consideration paid for use or occupancy of property, buildings or dwelling units
To rant
Loosely, a return or profit from a differential advantage for production, as in case of income or earnings due to rare natural gifts creating a natural monopoly
1 Verb -- to lease premises from the owner or a representative of the owner 2 Noun -- the periodic payments made by a tenant to the landlord for the right to occupy the premises
hold under a lease or rental agreement; of goods and services
the excess of the return from a given piece of cultivated land over that from land of equal area at the "margin of cultivation
an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a rip in his pants"; "she had snags in her stockings"
Amount paid for occupying land and/or property owned by someone else
Pay; reward; share; toll
Rent is the past tense and past participle of rend. see also ground rent, peppercorn rent. In common usage, payment made in return for the right to use property belonging to another. In classical economics, rent was the income gained from cultivated or improved land after the deduction of all production costs. In modern economic usage, rent is the difference between the total return to a factor of production (land, labour, capital) and its supply price, the minimum amount necessary to attain its services. Rent plus opportunity cost make up the total income paid to a productive resource. Efforts made by a resource owner to obtain monopoly profit is considered rent-seeking behaviour
A payment under a residential tenancy agreement by the tenant to the owner for the right to live in the premises
Money paid by the tenant to the landlord for the use and enjoyment of leased premises Performance of services may also be exchanged for the use and enjoyment of leased premises
Consideration paid for the use of property
Fixed periodic payment made by a tenant or occupant of property to the owner or they're representative for the possession advise thereof
If you rent something, you regularly pay its owner a sum of money in order to be able to have it and use it yourself. She rents a house with three other girls He left his hotel in a rented car
a regular payment by a tenant to a landlord for use of some property let for money; "We rented our apartment to friends while we were abroad"
Economic rent is due partly to differences of productivity, but chiefly to advantages of location; it is equivalent to ordinary or commercial rent less interest on improvements, and nearly equivalent to ground rent
Earnings that can accrue to a unique factor of production in excess of the amount which that factor could earn in its next best alternative employment An example of this is the case of a trained doctor who can earn $100,000 per year If he could not earn his living practicing medicine, his next best alternative career, for example nursing, would earn him $24,000 per year His economic rent, therefore, is $76,000
let for money; "We rented our apartment to friends while we were abroad"
Income; revenue
If you rent something to someone, you let them have it and use it in exchange for a sum of money which they pay you regularly. She rented rooms to university students. Rent out means the same as rent. He rented out his house while he worked abroad He repaired the boat, and rented it out for $150
To tear
A certain periodical profit, whether in money, provisions, chattels, or labor, issuing out of lands and tenements in payment for the use; commonly, a certain pecuniary sum agreed upon between a tenant and his landlord, paid at fixed intervals by the lessee to the lessor, for the use of land or its appendages; as, rent for a farm, a house, a park, etc
the return derived from cultivated land in excess of that derived from the poorest land cultivated under similar conditions
Fixed periodic payment made by a tenant or occupant of property to the owner for the possession and use thereof, usually by prior agreement of the parties
The monthly amount charged to the tenant for the unit The maximum rent paid by the tenant may not exceed the maximum gross rent (see Table 1) minus the utility allowance, if any Rent does not include purely optional charges like garage rent
engage for service under a term of contract; "We took an apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we take a guide in Rome?"
a regular payment by a tenant to a landlord for use of some property
To grant the possession and enjoyment of, for a rent; to lease; as, the owwner of an estate or house rents it
To take and hold under an agreement to pay rent; as, the tennant rents an estate of the owner
money paid for (or income received from) the use of land or buildings
Regular payments to an owner for the use of some leased property
Money or other value provided in exchange for the consent to occupy a premise
The compensation paid for the temporary use, and/or occupation of real estate
Money paid to the owner of property for the use of the property •Time Limits in Civil Matters
Consideration paid for the occupancy and use of real property A general term covering any consideration (not only money)
The money paid to lease another's property There is no legal difference between "rent" and "lease"
That part of wealth which is the return for the use of land
past of rend
Compensation or fee paid, usually periodically i e monthly rent payments, for the occupancy and use of any rental property, land, buildings, equipment, etc
That portion of the produce of the earth paid to the landlord for the use of the "original and indestructible powers of the soil;" the excess of the return from a given piece of cultivated land over that from land of equal area at the "margin of cultivation
rent boy
A young male prostitute, who 'sells' the temporary enjoyment of his body
rent boys
plural form of rent boy
rent control
The official regulation of the amount that may be charged for rented property
rent money
Money set aside to pay rent
rent moneys
plural form of rent money
rent monies
plural form of rent money
rent out
to lease, let (a property)
rent seeker
A person who engages in rent seeking behavior
rent seeking
The attempt to profit by manipulating the economic or political environment, especially by the use of subsidies
rent-a-cop
a private security guard
rent-a-crowd
A group of people who are paid to attend an event to increase attendance figures, rather than attending of their own volition
rent-a-quote
Someone who is prepared to provide comment or opinion to the media on virtually any topic, either in exchange for payment or in order to gain exposure
rent-free
Without paying rent
rent-free
On which no rent is payable
rent-up period
The time it takes for newly constructed properties to be fully occupied
rent-seeking
(Ekonomi) In economics, rent seeking occurs when an individual, organization, or firm seeks to make money by manipulating the economic and/or legal environment rather than by making a profit through trade and production of wealth. The term comes from the notion of economic rent, but in modern use of the term, rent seeking is more often associated with government regulation and misuse of governmental authority than with land rents
rent a house
pay at fixed intervals for the use of a house; give use of a house in return for fixed payments
rent boy
A rent boy is a boy or young man who has sex with men for money. a young man who has sex with other men in return for money
rent collector
a person who goes from house to house collecting rents for the owner
rent control
Municipal regulation restricting the amount of rent that a building owner can charge
rent control
Governmental control and regulation of the amounts charged for rented housing. when a city or a state uses laws to control the cost of renting houses and apartments
rent control
legal limitations on rent increases
rent control
regulations defining how a landlord can increase the rent and restricting a landlord's ability to increase the rent
rent control
Government regulation restricting the amount of rent that a building owner can charge
rent control
Regulation by state or local governmental agencies restricting the amount of rent landlords can charge their tenants; such regulation is a valid exercise of the state's police power
rent control
laws that govern the rate that may be charged for space
rent control
Government initiative to control raises in the amount charged for the lease by tenants of residential premises
rent control
limitations on the level or rate of increase of rents which landlords can charge
rent control
a government price control that sets the maximum allowable rent on a house or apartment (chapter 3)
rent out
grant the services of or the temporary use of, for a fee; "We rent out our apartment to tourists every year"; "He hired himself out as a cook"
rent out
see rent 2
rent rebate
money that some people get from the local government to help them pay their rent
rent roll
{i} rental; list of rents, schedule of rents, list that indicates the amount that each tenant owes
rent seeking
The activity of attempting to create a monopoly
rent seeking
Competition for favors from the government; or, the use of time, money, and other resources in pursuit of government benefits (spending, tax changes, or regulations targeted to some special-interest group) (p 344, 826)
rent seeking
The pursuit of government policies or programs that transfer income to one person or group at the expense of others
rent seeking
the name given to behavior that seeks to obtain benefits from favorable government decisions, such as protection from foreign competition
rent strike
An agreement among tenants to refuse to pay rent, often in protest of poor services. an occasion when all the people living in a group of houses or apartments refuse to pay their rent, as a protest against something
rent-a-car
car rental, business where a car can be rented for a specific period of time
rent-free
without rent
rent-free
without paying rent; "I can live here rent-free"
rent-free
complimentary; without payment of rent; "with the job came a rent-free apartment"
rent-free
without paying rent; "I can live here rent-free
rent-free
If you have a rent-free house or office, you do not have to pay anything to use it. He was given a new rent-free apartment. Rent-free is also an adverb. They told James he could no longer live rent-free. without payment of rent
rent-rebate
a rebate on rent given by a local government authority
rent-roll
a register of rents; includes the names of tenants and the amount of rent they pay
base rent
The amount of rent assessed before inclusion of additional expenses or other factors that increase the amount of rent to be paid
economic rent
the amount of recompense paid to a factor of production on top of its transfer earnings; this does not encompass costs incurred during the process of production or service
for rent
Being offered for renting
ground rent
Rent paid for the land, usually for a long-term lease or in perpetuity, where the land-owner and the owner of improvements are different; the improvements are effectively security for the payment of the rent
peppercorn rent
Any very small rent
peppercorn rent
A nominal rent; originally a single peppercorn
quasi-rent
The income earned, in excess of post-investment opportunity cost, by a sunk cost investment
rack rent
an excessive rent
rack rent
a rent equal or nearly equal to the annual value of the property
rend
To be rent or torn; to become parted; to separate; to split

Rending of garments for shiva is a Jewish tradition.

rend
To separate into parts with force or sudden violence; to tear asunder; to split; to burst

We are most vulnerable now to the messages of the new subcults, to the claims and counterclaims that rend the air.

rend
To part or tear off forcibly; to take away by force
rentable
Suitable for, or capable of being, rented

That apartment isn't rentable because it failed its building inspection.

rented
Simple past tense and past participle of rent
rents
Alternative spelling of 'rents
rents
Third-person singular simple present indicative form of rent
rents
plural form of rent
rend
{v} to tear, to tear or pull asunder with violence
economic rent
(Ekonomi) In economics supernormal profit, also called economic rent, abnormal profit or pure profit or excess profits, is a profit exceeding the normal profit. Normal profit equals the opportunity cost of labour and capital, while supernormal profit is the amount exceeds the normal return from these input factors in production
A rent
obrok
apartment for rent
flat to hire, apartment for lease, empty apartment to let
economic rent
the return derived from cultivated land in excess of that derived from the poorest land cultivated under similar conditions
for rent
for leasing, for letting, available to be leased
ground rent
Rent paid for vacant land If the property is improved, ground rent is the portion attributable to the land only
ground rent
Earnings of improved property credited to earnings of the ground itself after allowance is made for earnings of improvements
ground rent
Ground rent is rent that is paid by the owner of a flat or house to the owner of the land on which it is built. Rent paid for land to be used chiefly for building. rent that you pay to the person who owns the land that your house, office etc is built on
ground rent
Money paid for usage of a leasehold estate
ground rent
The amount of money that is paid for the use of land when title to a property is held as a leasehold estate rather than as a fee simple estate
ground rent
The payment for use of land in accordance with a ground lease
ground rent
Earnings of improve property credited to the earnings of the ground itself after allowances is made for earning of improvements; often termed economic rent
ground rent
Rent paid for vacant land, If the property is improved, ground rent is the portion attributable to the land only
ground rent
Portion of rent attributable to the land alone
ground rent
The amount of money that is paid for the use of land when title to a property is held as a leasehold estate, rather than as fee simple
ground rent
The amount of money paid for the use of the land
ground rent
Rent paid for vacant land   If the property is improved, ground rent is the portion attributable to the land only  
ground rent
Annual charge payable by a leaseholder to a freeholder
ground rent
This applies only to leasehold properties and is a sum paid annually to the freeholder by the leaseholder
ground rent
The amount of money that is paid for the use of land when title to a property is held as a leasehold estate, rather than as fee simple (Source: FNMA Selling Guide, Glossary)
ground rent
Rent paid to the owner for use of land, normally on which to build a building Generally, the arrangement is that of a long-term lease (e g 99 years) with the lessor retaining title to the land
ground rent
payment for the right to occupy and improve a piece of land
ground rent
An annual charge paid by the "leaseholder" of a property (usually a flat) to the "freeholder" of the property This can often be a nominal fee
ground rent
Rent paid for land in accordance with the terms of a ground lease
ground rent
The amount of money paid for the use of a piece of property when it is a leasehold estate
ground rent
A fee that a leaseholder has to pay the freeholder every year
ground rent
Rent paid for the right to use and occupy land according to the terms of a ground lease
ground rent
An annual charge payable by leaseholders to the freeholder
ground rent
The earnings of improved property allocated to the ground itself after allowance is made for earnings of the improvement Also, payment for the use of the land in accordance with the terms of a ground lease See also "Ground Lease"
ground rent
Rent paid for vacant unimproved property If the property is improved, ground rent is that portion of the total earnings attributable to the land only
ground rent
When you are a leaseholder you will probably have to pay ground rent to the person that owns the land you property stands on
ground rent
The annual fee which a leaseholder pays to a freeholder
low-rent
disapproval You can use low-rent to describe something that is of poor quality, especially when it is compared with something else. a low-rent horror movie. not expensive or not good quality - used to show disapproval
low-rent
If someone lives in a low-rent house, they only have to pay a small amount of money to live there. a low-rent housing development
peppercorn rent
A peppercorn rent is an extremely low rent. a very low rent
peppercorn rent
very low or nominal rent
producers rent
Any profit above the normal rate of interest and wages accruing to a producer on account of some monopoly (temporary or permanent) of the means or materials of production; called also Producer's rent
rack rent
{f} demand excessively high rent; subject to rack rent
rack rent
an extortionate rent
rend
If a loud sound rends the air, it is sudden and violent. He bellows, rends the air with anguish. see also heart-rending. to tear or break something violently into pieces
rend
To separate into parts with force or sudden violence; to tear asunder; to split; to burst; as, powder rends a rock in blasting; lightning rends an oak
rend
tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to bottom"; "pull the cooked chicken into strips
rend
To rend something means to tear it. pain that rends the heart. a twisted urge to rend and tear
rend
{f} tear, rip, lacerate
rend
tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to bottom"; "pull the cooked chicken into strips"
rentable
that is able or fit be rented
rentable
Capable of being rented, or suitable for renting
rentable
{s} leasable, can be let, can be rented; profitable, financially worthwhile
rented
rented accommodation/housing/apartment etc houses etc that people pay rent for
rented
past of rent
rented
{s} (about property) hired, used in exchange for regular payments; let, provided in exchange for regular payments
renting
{i} act of allowing someone to use property in return for regular payments; act of making regular payments for the use of someone else's property
renting
the act of paying for the use of something (as an apartment or house or car)
renting
present participle of rent
rents
third person singular, present tense of to rent
rents
plural of rent
verb rent 3
the past tense and past participle of rend
Türkçe - İngilizce

rent teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kira bedeli rent
(money)
rent