rupture

listen to the pronunciation of rupture
İngilizce - Türkçe
{i} çatlak
şiş/kırılma/kopma
{f} parçalanmak
(Tıp) ruptür
kavlıç
bozmak
yarılma
kırmak
fıtık etmek
koparmak
fıtık
yırtılma
kırılma
kopma
yırtmak
(Biyoloji) rüptür
{f} ilişkisini kesmek
(Askeri) YERİN ÇATLAMASI: Bir toprak yüzeyi altında, bir merminin veya patlayıcı bir maddenin patlaması sonucu, toprağın veya başka bir yüzeyin çatlaması
{i} kopukluk
{f} fıtık olmak
{i} bozukluk
{i} ilişkilerin kesilmesi
{i} uyuşmazlık
debelik
{i} (ilişkilerde) kopma, kopukluk
(Tıp) Kopmak, yırtılmak
kopma,v.kopar: n.kopma
(Askeri) Yarma harekatı
{i} yırtık
{f} kopmak
x fıtık et/kır/yırt/kopar
(Tıp) Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür
millet ler veya bireyler arasındaki uyumun bozulması
(Tıp) Fıtık yapmak
kırılmak
{f} (ilişkiyi) koparmak, bozmak
(Tıp) zorlama
rupture strength
(Mekanik) kopma dayanımı
rupture zone
(Askeri,Çevre) kırılma bölgesi
rupture of an aneurysm
anevrizma rüptürü
rupture of membranes
membran rüptürü
rupture point
kopma çekidi
rupture strength
kopma dayancı
rupture strength
kırılma dayanımı
rupture point
kopma noktası
rupture strength
kırılma dayanımı, kopma dayanci
rupture strength
(Mühendislik) Kopma mukavemeti, kırılma dayanımı, kopma dayanımı
rupture disk
kırılır disk
rupture disk
güvenlik diski
rupture envelope
kırılma zarfı
rupture front
(Çevre) yırtılma yüzeyi
rupture line
kırılma çizgisi
rupture of relation
ilişkilerin kesilmesi
rupture point station
(Telekom) kesilme istasyonu
rupture post
(Telekom) kesilme direği
rupture stress
kırılma gerilmesi
rupture test
kopma deneyi
rupture velocity
(Çevre) yırtılma hızı
rupture zone
(Askeri) KIRIK BÖLGE, KIRILMA BÖLGESİ: Patlamanın oluşturduğu basıncın çevrenin en üst; güç değerini aşmış olduğu krater sınırının hemen yanındaki bölge. Bu bölge; çeşitli büyüklüklerdeki çok sayıdaki çatlağın, kırığın ortaya çıkması ile tanımlanmaktadır. Ayrıca bakınız: "plastic zone"
creep rupture
akma kopması
modulus of rupture
(İnşaat) eğilme dayanımı
ruptured
koparmak
ruptured
kopmuş
angle of rupture
kopma açısı
modulus of rupture
kopma modülü
ruptured
{f} kopar
eardrum rupture
(Tıp, İlaç) Kulak zarı yırtılması
stress rupture test
gerilim kopma deneyi
transverse rupture strength
(Mühendislik) Çapraz kopma mukavemeti
abdominal rupture
(Tıp) karın çatlağı
brittle rupture
gevreklik kırılması
circular rupture
(Askeri) dairesel kırılma
elongation at rupture
(Tekstil) kopma uzaması Açıklama: Lifin koptuğu andaki üzerinde bulunan kalıcı uzama miktarıdır
fatigue rupture
yorulma sonucu kırılma
impact rupture
darbe kırılması
instantaneous rupture
ani kırılma
instantaneous rupture
ani kopma
instantaneous rupture
birden kırılma
instantaneous rupture
birden kopma
line of rupture
kırılma hattı
moment of rupture
kırılma momenti
pipe rupture
(Nükleer Bilimler) boru kopması
radius of rupture
(Askeri) tahrip yarıçapı
radius of rupture
(Askeri) TAHRİP YARIÇAPI: Bir yeraltı imla hakkının infilakı ile tahrip edilebilecek en uzak yerin infilak merkezine olan mesafesi. Bu yarıçap imla hakkının nevine miktarına ve toprağın cinsine göre değişir
ruptured
rüptüre,v.kopar: adj.kopmuş
ruptured
rüptüre
surface of rupture
(Askeri) İNFİLAK SATHI: Bir yeraltı imla hakkının infilakı sonucu, toprak sathı üzerinde parçalanmış olan saha
tensile rupture
çekme kopması
İngilizce - İngilizce
A burst, split, or break
A social breach or break, between individuals or groups
A break or tear in soft tissue, such as a muscle
A failure mode in which a tough ductile material pulls apart rather than cracking
To burst, break through, or split, as under pressure
to separate the parts of by violence
{v} to burst
{n} a breach of peace, bursteness
If someone or something ruptures relations between people, they damage them, causing them to become worse or to end. The incident ruptures a recent and fragile cease-fire
the act of making a sudden noisy break a personal or social separation (as between opposing factions); "they hoped to avoid a break in relations" state of being torn or burst open
To suffer a breach or disruption
If there is a rupture between people, relations between them get much worse or end completely. The incidents have not yet caused a major rupture in the political ties between countries
The act of breaking apart, or separating; the state of being broken asunder; as, the rupture of the skin; the rupture of a vessel or fiber; the rupture of a lutestring
A rupture is a severe injury in which an internal part of your body tears or bursts open, especially the part between the bowels and the abdomen
the act of making a sudden noisy break a personal or social separation (as between opposing factions); "they hoped to avoid a break in relations"
When a nerve is torn Often, it can be repaired by harvesting a piece of nerve elsewhere in the body and bypassing the torn area by grafting the harvested piece into usable sites on the damaged nerve, thereby closing the gap created by the tear
If a person or animal ruptures a part of their body or if it ruptures, it tears or bursts open. His stomach might rupture from all the acid Whilst playing badminton, I ruptured my Achilles tendon. a ruptured appendix
The sudden and accidental tearing asunder, cracking, burning or bulging of a plumbing system
In the breaking strength or tensile strength tests, the point at which a material physically comes apart as opposed to yield strength, elongation, etc
A bursting open, as of a steam boiler, in a less sudden manner than by explosion
To produce a hernia in
separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped"; "tear the paper"
To part by violence; to break; to burst; as, to rupture a blood vessel
state of being torn or burst open
Tearing apart of a tissue
If you rupture yourself, you rupture a part of your body, usually because you have lifted something heavy. He ruptured himself playing football
Breach of peace or concord between individuals; open hostility or war between nations; interruption of friendly relations; as, the parties came to a rupture
In the breaking strength or tensile strength tests the point at which a material physically comes apart as opposed to yield strength, elongation, etc
{f} tear, cause to burst, cause to break; be torn, be broken, be burst; cut off a friendly relationship, estrange oneself from a friend
common name for hernia
Hernia
Forcible tearing or disruption of a tissue
the act of making a sudden noisy break
If an object ruptures or if something ruptures it, it bursts open. Certain truck gasoline tanks can rupture and burn in a collision Sloshing liquids can rupture the walls of their containers. = burst
{i} break, burst, split, breach, tear; breach in friendly relations, estrangement
In the breaking strength or tensile strength tests, the point at which the material physically comes apart, as opposed to elongation yield strength, etc
Perforation of the tube wall such that the primary-to-secondary leak rate exceeds the normal charging pump capacity of the primary coolant system
Break
a personal or social separation (as between opposing factions); "they hoped to avoid a break in relations"
rupture of membranes
The rupture of the amniotic sac, whether naturally at the onset of labour, occurring prematurely, or artificially induced
modulus of rupture
Flexural Modulus
modulus of rupture
Nominal stress at fracture in a bend test or torsion test In bending, the modulus of rupture is the bending moment at fracture divided by the section modulus In torsion, modulus of rupture is the torque at fracture divided by the polar section modulus
modulus of rupture
breaking strength in a nonductile solid as measured by bending
modulus of rupture
Measure of the ultimate strength of the breaking load per unit area of a material, as determined for example from a benfing test
modulus of rupture
is the maximum load carrying capacity of a member It is generally used in tests of bending strength to quantify the stress required to cause failure It is reported in units of psi
modulus of rupture
Ultimate strength determined in a flexure or torsion test In a flexure test, modulus of rupture in bending is the maximum fiber stress at failure In a torsion test, modulus of rupture in torsion is the maximum shear stress in the extreme fiber of a circular member at failure Alternate terms are flexural strength and torsional strength
modulus of rupture
Used in both bending and torsion testing In bending, the modulus of rupture is the bending moment at fracture divided by the section modulus In torsion, modulus of rupture is the torque at fracture divided by the polar section modulus
ruptured
suddenly and violently broken open especially from internal pressure (`busted' is an informal term for `burst'); "a burst balloon"; "burst pipes"; "burst seams"; "a ruptured appendix"; "a busted balloon"
ruptured
{s} torn, broken, burst, split
ruptured
Having a rupture
ruptured
past of rupture
ruptured
Having a rupture, or hernia
ruptures
plural of rupture
ruptures
third-person singular of
rupturing
present participle of rupture
Türkçe - İngilizce
(Tıp) Bir organ veya yumuşak dokuda yırtık,kopuk,veya kesik
rupture