yarılmak

listen to the pronunciation of yarılmak
Türkçe - İngilizce
crack
to be split, to split, to crack
to split, split open: Bu karpuzlar yarıldı. These watermelons have split open
cleave
rip
tear
to be split; to be split in two; to be split down the middle; to be cleaved, be rent; to be slit
yawn
burst
split off
chap
slit
dehisce
rend
to be split
be split
split
fracture
open
gape
rive
brust
yar
lover
yar
{i} love

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

I'd love to help you out, but I'm terribly busy. - Sana yardım etmek isterim ama çok fazla meşgulüm.

yarılma
rive
yarılma
rupture
yar
rive

The river is fifty yards across. - Nehir karşıdan karşıya elli yardadır.

I saw Tom the other day. He helped a kitten that was drowning in the river. - Geçen gün Tom'u gördüm. Nehirde boğulmakta olan bir kedi yavrusuna yardım ediyordu.

yar
{f} slit
yar
{f} riven
yar
cleave
yar
{f} rived
yarılma
fission
yar
clove

Is eating a clove of garlic every day beneficial to your health? - Her gün bir diş sarımsak yemek sağlığınız için yararlı mıdır?

yar
recourse

His last recourse will be to go to his father for help. - Onun son başvurusu yardım için babasına gitmek olacak.

yar
Split
yar
cloven
gülmekten yarılmak
split one's sides with laughter
yar
{i} Cliff
yar
precipice
yar
precipice, cliff
yar
scarp
yar
incise
yar
{f} breach
yarılma
{i} splitting
yarılma
{i} cleavage
yarılma
cleavaue
yarılma
split up
yarılma
{i} split
yarılma
(Biyoloji) disruption
yâr
helper
yâr
beloved, love; lover
yâr
lover; friend
yâr
friend
İngilizce - İngilizce

yarılmak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

yar
Quick and agile; easy to hand, reef and steer

to make a ship best weighed, or yarest in her going.

yar
Yemen Arab Republic [Yemen (Sanaa) or North Yemen]; used for information dated before 22 May 1990 or CY91
yar
Youth at Risk
yar
A nautical exclamation used by sailors or pirates to express anger, dismay or approval
yar
No real translation, just used at the end of a verb to make it a command Not meant to be used when speaking to superiors Examples
yar
Yard and silvviculture materials including bark, woodchips, leaves, grass clippings, brush, small tree limbs, and stumps
yar
Especially of a sailboat, of a vessel which is quick, and agile. Of one which is easy to hand, reef and steer
Türkçe - Türkçe
Yarmak işi yapılmak
Yarma işi yapılmak. Üzerinde yarık açılmak
Üzerinde yarık açılmak
patlamak
(Osmanlı Dönemi) BEYTARA
(Osmanlı Dönemi) TEFEKKU'
Yarılma
(Osmanlı Dönemi) TEFATTUR
YÂR
(Osmanlı Dönemi) Âşık. Mâşuk, sevgili
YÂR
(Osmanlı Dönemi) Yardımcı
YÂR
(Osmanlı Dönemi) f. Dost, ahbab, tanıdık
yar
Sel sularının toprağı aşındırmasıyla meydana gelen yer yarığı, uçurum
yar
Uçurum
yar
Deniz, göl, ırmak gibi su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum: "Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur."- Atasözü
yar
Yarık, çatlak
yarılma
Yarılmak işi
yarılmak