cümbüş

listen to the pronunciation of cümbüş
Türkçe - İngilizce
bash
merriment
festivity
razzle-dazzle
bender
metal mandolin
carousal, revel
booze up
blow out
buster
carousal
jamboree
binge
jollification
merrymaking
jollity
racket
saturnalia
blast
high jinks
booze
merrymaking, revel, jamboree, carousal, orgy, revelry, binge, rave-up; a mandolin with a metal body
riot
burst up
revel
bust
revelry
blowout
spree

Tom went on a shopping spree. - Tom bir alışveriş cümbüşüne devam etti.

I’m totally prepared for my spree. - Benim cümbüşüm için tamamen hazırım.

orgy
rave-up
joviality
lark
randan
razzle dazzle
tear
gayety
cümbüş yapmak
to live it up, to have a wild time, to have a rave-up
cümbüş yapmak
to carouse, revel
cümbüş yapmak
go on the razzle dazzle
cümbüş yapmak
make merry
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Cünbi
Luta benzer parmakla çalınan bir saz
Maden gövdeli, tambura benzer bir saz
Canlılık, coşku: "Yavaş yavaş fırçalardan, boyalardan, renklerin cümbüşlerinden başka her şey çevresinden siliniyordu."- C. Uçuk
Eğlenti
Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü
Eğlenti: "Bir ulu şölen kurulsun isterim, bir türlü cümbüş koşsun isterim."- T. Oflazoğlu
Canlılık, coşku
cümbüş