support

listen to the pronunciation of support
İngilizce - Türkçe
desteklemek

Bu veriler hipotezi desteklemektedir. - This data supports the hypothesis.

Senin görevin aileni desteklemektir. - Your duty is to support your family.

destek

Onu desteklediğime inandırdım. - I made believe that I supported him.

Arkasında zengin bir destekleyicisi var. - He has a wealthy supporter behind him.

{f} bakmak

Ailesine bakmak için çok çalıştı. - He worked hard in order to support his family.

Annesine ve kız kardeşine bakmak zorunda. - He has to support his mother and his sister.

{f} destek olmak

Size sadece destek olmak istiyorum. - I just want to support you.

Tom'a destek olmak için buradayım. - I'm here to support Tom.

{f} geçindirmek

Ailesini geçindirmek için çok çalışıyor. - He is working hard to support his family.

Tom Mary gibi bir kadını geçindirmek için yeterli para kazanmıyor. - Tom doesn't earn enough money to support a woman like Mary.

(Tekstil) Kızak
{f} 1. desteklemek, arka olmak: He doesn't support that party. O partiyi desteklemiyor. They supported him throughout that period. O müddet
savunmak
arkasında olmak
tutamak
bakım
saf tutmak
kuşaklamak
diremek
ağırlığını kaldırmak
(ağırlığını) çekmek
masraflarını çekmek
arkalamak
pekiştirmek
yaslamak
{f} yardımcı rolde oynamak
destek çıkmak
arka çıkmak
ask
kayırmak
sırtlamak
masraflarını karşılamak
çok emeği geçmek
destek vurmak
taşımak
taşıyıcı
payandalamak
tarafında olmak
ayakta tutmak
mesnetlemek
(Marangozluk) çırak
destek sunmak
dayanmak
destekleme

Tom'un büyük ailesini desteklemek için yeterli para kazanması kolay değildi. - It hasn't been easy for Tom to earn enough money to support his large family.

Bu veriler hipotezi desteklemektedir. - This data supports the hypothesis.

{f} destekle

Onu desteklediğime inandırdım. - I made believe that I supported him.

Arkasında zengin bir destekleyicisi var. - He has a wealthy supporter behind him.

tutma

Sebep bize destek sözü verir ancak her zaman sözünü tutmaz. - Reason promises us its support, but it does not always keep its promise.

iaşe
(takım/vb.) tutmak
geçim

Sami ve komşuları Leyla'nın geçimini sağlamak için para topladılar. - Sami and his neighbors raised money to support Layla.

Bu işe başlamadan önce geçiminizi nasıl sağladınız? - How did you support yourself before you got this job?

dayanak
yardım

Ailesine yardımcı olmak için sıkı çalışmak zorunda. - He has to work hard in order to support his family.

Bu kadar yardımcı olduğun için teşekkür ederim. - Thank you for being so supportive.

geçim kaynağı
destek olan kimse ya da şey
mesnet
kaldırmak
Tahkimat
{f} üstlenmek
{i} altlık
devam ettirmek
{i} yardımcı oyuncular
{f} taraftarı olmak
tahammül etmek
desteklemek, arka olmak: He doesn't support that party. O partiyi desteklemiyor. They supported him throughout that period. O müddet
{f} dayamak

Tom uyuduğu zaman sırtını dayamak için bir yastık kullanır. - Tom uses a pillow to support his back when he sleeps.

teyit etmek
cesaret telkin etmek
{i} payanda
{f} kanıtlamak
{f} para yardımı yapmak
(Tıp) Destek, herhangi bir şeye destek ödevi gören oluşum veya kısım
kurulma yükü (tahkimat)
{f} sürdürmek
müdafaa etmek
ispat etmek
kuvvet vermek
supporter
taraftar

Başkan tarafından yapılan konuşma taraftarlarını mutlu etti. - The speech made by the president yesterday delighted his supporters.

Onlar İngiliz taraftarlarına Muhafazakarlar adını verdiler. - They called British supporters Tories.

supporter
{i} destekçi

Martin Luther King, Jr ve onun destekçileri tehdit edildi. - Rev. King and his supporters were threatened.

Cesar Chavez çiftlik sahipleri ve onların destekçileri bazen şiddet kullansalar bile greve katılanların sessiz kalmalarını istedi. - Cesar Chavez asked that strikers remain non-violent even though farm owners and their supporters sometimes used violence.

support roller
Destek merdanesi
support arch
destek kemeri
support arm
destek kolu
support bolt
destek vidası
support boss
askı düğmesi
support bush
istinat yatağı
support coil
destek bobini
support coil
destek sargısı
support disc
destek diski
support info
(Bilgisayar) destek bilgisi
support knob
destek düğmesi
support leg
destek ayağı
support level
destek seviyesi
support page
(Bilgisayar) destek sayfası
support pin
destek pimi
support rack
destek sehpası
support rail
destek rayı
support ring
destek burcu
support ring
destek halkası
support stay
destek payandası
support buying
destekleme alımı
support document
kanıt
support document
delil
support evidence
ek kanıt
support payment
destek ödemesi
support purchase
destekleme alımı
support system
destek sistemi
support unit
destek birimi
support a proposed law
Önerilen bir yasa destek
support a suggestion
bir öneri destek
support bra
destek sütyen
support document
kanıt, delil
support frame
destek çerçevesi
support hose
destek hortum
support one another
destek bir başka
support plate
destek plakası
support price
Taban fiyat
support programs
destek programları
support service
destek hizmeti
support services
destek hizmetleri
support staff
destek personeli
support worker
Bakıcı, hasta bakıcı
support, sustain
desteği sürdürmek
Support Top weighting arm
(Tekstil) Taşıyıcı
Support bar
(Tekstil) Tutucu kol
support aviation
(Askeri) DESTEK HAVACILIĞI: Kara kıtalarının harekatını desteklemek için teşkilatlandırılmış askeri havacılık sınıfı. Destek havacılığı, gözetleme, muharebe, fotoğraf ve kıta nakliye uçaklarını ihtiva eder
support base
(Askeri) DESTEK ÜSSÜ: Bir füze tesisleri grubu ve bu tesislere ait kontrol merkezi için lojistik desteğin sağlandığı bir yer
support cargo
(Askeri) LOJİSTİK DESTEK YÜKÜ: Denizaşırı üslerde ordu personelinin iskan ve ' bakımlarını sağlamaya yarayan ikmal maddeleri ve teçhizat. Harekat geliştirme ve inşaat projeleri için lüzumlu eşya ve malzeme buna dahildir
support condition
mesnet şartı
support confirmation
(Askeri) destek teyidi
support echelon
(Askeri) ATEŞ DESTEK KADEMESİ: Komutanın manevra planını ateşleriyle destekleyen birlikler. Ayrıca bakınız: "base of fire"
support equipment
destek teçhizati
support equipment
destek teçhizato
support equipment
(Askeri) DESTEK TEÇHİZATI
support fire
(Askeri) DESTEK ATIŞI: Bak. "supporting fire"
support for 16 colors
16 renk desteği
support force
(Askeri) DESTEK KUVVETİ: Bak. "support echelon"
support hanger
(Nükleer Bilimler) destek askıları
support helicopter
(Askeri) Bak. "utility helicopter" (maneuver) ", "assault aircraft"
support information network
(Askeri) DESTEK BİLGİ ŞEBEKESİ: Minuteman balistik füzesinin bakımı, emniyeti ve idari işlerinin desteklenmesinde kullanılan sistem ve tesisleri tanıtır bir muhabere terimi
support items
(Askeri) DESTEK MADDELERİ: Bir nihai ürünün parçası veya onunla ilgili olan (örneğin; yedekler, tamir parçaları, aletler, test teçhizatı ve ufak tefek malzemeler) ve bir nihai ürünün işletmesi, servisi, tamiri veya elden geçirilmesi için gerekli olan madde
support items
(Askeri) destek maddeleri
support line
(Askeri) DESTEK HATTI
support load density
destek yükü yoğunluğu
support oneself
geçimini sağlamak
support oneself
geçinmek
support operations
(Askeri) Ateş desteği için hedef tesbiti
support pile
taşıyıcı kazık
support position
(Askeri) DESTEK MEVZİİ: Savunmada; ilerideki birlik ve kıtaları destekleyen kuvvetin bulunduğu mevzi
support pressure
tahkimat basıncı
support pressure
destek basıncı
support price
destekleme fiyatı
support program
destek programı
support proper
(Askeri) ÖNCÜ ÖNCÜSÜ BÜYÜK KISMI: Muharebe yürüyüşlerinde, öncü öncüsünün (advance guard support) ileriden geriye doğru iki esas parçasından - yani Uç (point) ile öncü ileri kısmından (advance party) sonra gelen üçüncü ve son kısmı
support request
(Askeri) destek talebi
support roller
(Askeri) İSTİKAMET MAKARASI: Tanklarda, gergi tekerleği (idler) veya cer dişlisine (driving sprocket) giden tırtılın üst kısmını tutmaya ve taşımaya yarayan bir tekerlek
support software
destekci yazilim
support structure
(Nükleer Bilimler) destek yapı
support system
tahkimat sistemi
support system
(Askeri) DESTEK SİSTEMİ: Bir muharebe vasıtası olmamakla beraber Hava Kuvvetlerine ait bir görevin desteğinde açıkça belirtilmiş bir işi yerine getirecek kabiliyette teçhizat, ihtisas kodları ve metotlar topluluğu. Tam bir sistem, bütün tali sistemleri, ilgili tesisleri, teçhizatı, malzemeyi, hizmetleri ve sistemi çalıştıracak personeli içine alır. Bu şekilde bir araya gelen topluluk, tasarlanan faaliyet ortamında kendi kendine yeterli bir birlik olarak kabul edilir. Böyle bir sistemden harekat veya destek kuvvetlerine, silah sistemlerine, komuta ve kontrol sistemlerine veya diğer destek sistemlerine destek sağlanabilir
support to
güçlendirmek
support unit
(Askeri) destek birliği
support unit
tahkimat birimi
support unit
(Askeri) DESTEK BİRLİĞİ: Bak. "Supporting Unit"
supply support arrangement
(Askeri) İKMAL DESTEK PROGRAMI
adjustable bearing support
döner yatak mesnedi
advanced life support
(Tıp) ileri yaşam desteği
child support
(Kanun) iştirak nafakası
client support
(Bilgisayar) müşteri desteği
client support
(Bilgisayar) istemci desteği
cling to someone for support
dört elle sarılmak
combat service support
(Askeri) muharebe hizmet desteği
compact support
(Bilgisayar,Teknik) tıkız dayanak
complete support
tam destek
direct support
(Askeri) doğrudan destek
division support area
(Askeri) tümen ağırlıklar bölgesi
employee support fund
(Ticaret) işçi destekleme fonu
extensive support
geniş çaplı destek
financial support
(Politika, Siyaset) finansal destek
financial support
(Ticaret) yardım
follow and support force
(Askeri) takip ve destek kuvveti
foreign support
(Politika, Siyaset) dış destek
in order to support
desteklemek amacıyla
in support of
yararına
in support of
doğrulayan
information support
(Askeri) bilgi destek
mail support
(Bilgisayar) posta desteği
mutual support
(Askeri) karşılıklı destek
online support
(Bilgisayar) çevrimiçi destek
progress support
(Ticaret) gelişme raporu
protect and support
ağabeylik etmek
provide one's support
desteğini sağlamak
provide support
desteğini sağlamak
provide technical support
teknik destek vermek
provide technical support
teknik destek sunmak
receive support
yardım almak
receive support
destek almak
remote air support
(Askeri) uzak hava desteği
rigid support
oynamaz mesnet
rigid support
esnemez destek
seek support
destek aramak
supported
iyilik görmek
supported
desteklenen

Duvar tarafından desteklenen tüm tavan onunla birlikte çöktü. - The entire ceiling, which was supported by the wall, collapsed together with it.

supported
(Bilgisayar) destekleniyor

O, ailesi tarafından destekleniyor. - He's supported by his family.

Bu görüş, son bilimsel keşifler tarafından destekleniyor. - This view is supported by recent scientific discoveries.

supported
mesnetli
supported
desteklenmiş
supporter
destekleyen
supporter
torpil
supporter
lehtar
supporter
destekleyen kimse
supporter
savunucu
supporter
süspansüvar
supportive
destek verici
supports
kısmi bozulma
training support
eğitim desteği
wedge support
kama tanım bölgeli
which team do you support
hangi takımlısın
which team do you support?
hangi takımı tutuyorsun?
adjustable pipe support
ayarlanabilen boru desteği
bearing support
yatak mesnedi
bumper support
tampon dayanağı
camera support
kamera desteği
decision support system
karar destek sistemi
direct support artillery
direkt destek topçusu
financial and spiritual support
maddi ve manevi destek
financial support
mali yardım
fire support
ateş desteği
fire support
atış desteği
İngilizce - İngilizce
To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity

I don't make decisions, I just support those who do.

in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set
To keep from falling

Don’t move that beam! It supports the whole platform.

Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to

Don’t move that beam! It’s a support beam.

Answers to questions and resolution of problems regarding something sold

Sure they sell the product, but do they provide support?.

Financial or other help

The government provides support to the arts in several ways.

{f} uphold, prop, brace; bear, carry; encourage; financially assist, provide for; substantiate, corroborate, affirm
{n} a prop, help, maintenance, supply
{v} to prop up, sustain, bear maintain
If you support yourself, you prevent yourself from falling by holding onto something or by leaning on something. He supported himself by means of a nearby post. Support is also a noun. Alice, very pale, was leaning against him as if for support
To furnish with the means of sustenance or livelihood; to maintain; to provide for; as, to support a family; to support the ministers of the gospel
The measure of how often the collection of items in an association occur together as a percentage of all the transactions For example, "In 2% of the purchases at the hardware store, both a pick and a shovel were bought "
Historical price level at which falling prices have stopped falling and either moved sideways or reversed direction; usually seen as a price chart pattern
play a subordinate role to (another performer); "Olivier supported Gielgud beautifully in the second act"
give moral or psychological support, aid, or courage to; "She supported him during the illness"; "Her children always backed her up
If you give support to someone during a difficult or unhappy time, you are kind to them and help them. It was hard to come to terms with her death after all the support she gave to me and the family
the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities; "his support kept the family together"; "they gave him emotional support during difficult times"
A support is what physically holds the painting, or paint film, such as canvas, plywood, compressed-wood fiberboards, metal, paper, and boards The ground is applied to the support
To back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
be a regular customer or client of; "We patronize this store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as he could"
The support of an object is the set of pixels, voxels, etc whose values are nonzero Knowledge of an object's support is required to solve the pixel retrieval challenges
documentary validation; "his documentation of the results was excellent"; "the strongest support for this this view is the work of Jones"
If something supports an object, it is underneath the object and holding it up. the thick wooden posts that supported the ceiling = hold up
To vindicate; to maintain; to defend successfully; as, to be able to support one's own cause
To carry on; to enable to continue; to maintain; as, to support a war or a contest; to support an argument or a debate
a military operation (often involving new supplies of men and materiel) to strengthen a military force or aid in the performance of its mission; "they called for artillery support"
To endure without being overcome, exhausted, or changed in character; to sustain; as, to support pain, distress, or misfortunes
A support is a justification
give moral or psychological support, aid, or courage to; "She supported him during the illness"; "Her children always backed her up"
Providing ongoing educational and problem-solving assistance to information system users For in-house developed systems, support materials and jobs will have to be prepared or designed as part of the implementation process (17) See also Computing infrastructure, Help desk, Information center
argue or speak in defense of; "She supported the motion to strike"
That which upholds, sustains, or keeps from falling, as a prop, a pillar, or a foundation of any kind
money that a student receives to pursue graduate or professional study Many graduate programs will not admit a doctoral student without support Students in master's programs often are not guaranteed support Both Support for doctoral and masters' students can consist of any of the categories described below Support for students in professional school often consists of grants, loans, and fellowships
Fast, simple, courteous, friendly, accurate help available to any user who happens to work for any company that bought 1,000 copies of the product
a subordinate musical part; provides background for more important parts
financial resources provided to make some project possible; "the foundation provided support for the experiment"
The material (usually paper) to which the image is transferred from the inked matrix, and which provides the image's physical support and much of its tone
To keep from failing or sinking; to solace under affictive circumstances; to assist; to encourage; to defend; as, to support the courage or spirits
To help, particularly financially
Assistance, such as technical advice provided online or over the telephone
If you support a sports team, you always want them to win and perhaps go regularly to their games. Tim, 17, supports Manchester United. see also supporting
aiding the cause or policy or interests of; "the president no longer had the support of his own party"; "they developed a scheme of mutual support"
support with evidence or authority or make more certain or confirm; "The stories and claims were born out by the evidence"
be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?"
To bear by being under; to keep from falling; to uphold; to sustain, in a literal or physical sense; to prop up; to bear the weight of; as, a pillar supports a structure; an abutment supports an arch; the trunk of a tree supports the branches
supporting structure that holds up or provides a foundation; "the statue stood on a marble support"
the act of bearing the weight of or strengthening; "he leaned against the wall for support"
In technical analysis of stock, the term describes a pattern where the price of a security is relatively stable within a narrow range, thus showing the market has a consensus or "support" for that price
If you support someone or their ideas or aims, you agree with them, and perhaps help them because you want them to succeed. The vice president insisted that he supported the hard-working people of New York The National Union of Mineworkers pressed the party to support a total ban on imported coal. = back oppose Support is also a noun. The prime minister gave his full support to the government's reforms
To verify; to make good; to substantiate; to establish; to sustain; as, the testimony is not sufficient to support the charges; the evidence will not support the statements or allegations
The support level of a stock is the price level where the necessary demand for the stock meets the selling pressure, thus stopping a downtrend in the price of a stock, or even reversing the trend In short, a support level constitutes a concentration of demand
A attend as an honorary assistant; as, a chairman supported by a vice chairman; O'Connell left the prison, supported by his two sons
any device that bears the weight of another thing; "there was no place to attach supports for a shelf"
A stock that tends to find good buying interest at a certain price level is said to have good support at that price level Technical indicators like moving averages can also provide support as stocks pull back to touch these trendlines and spark new buyers at such support points
{i} act of supporting, act of holding up; prop, brace; economic assistance, upkeep; encouragement, aid
The support of a function f (or of a generalized function, or distribution) is the closure of that subset of the domain of definition on which the function assumes a nonzero value It is denoted by supp(f) For example, the support of the function f(x)=x is the whole real line, even though f(0)=0 Whereas the support of the function: f(x,y)=1, x+y<1 f(x,y)=0, otherwise is the closed unit disk, {x,y | x+y1} In Euclidean space, a function f whose support is bounded---i e , such that f 0 ``far-out''---is said to be of compact support The Fourier transform of a nontrivial function of compact support (such as a u-v measurement distribution or a gridding convolution function) cannot itself be of compact support; i e , it has "sidelobes" extending to infinity
establish or strengthen as with new evidence or facts; "his story confirmed my doubts"; "The evidence supports the defendant"
That which maintains or preserves from being overcome, falling, yielding, sinking, giving way, or the like; subsistence; maintenance; assistance; reënforcement; as, he gave his family a good support, the support of national credit; the assaulting column had the support of a battery
The place on a chart where the buying of futures contracts is sufficient to halt a price decline
A Clause supports a Proposition if the latter can be inferred from the former Code: tms/clause *; tms/proposition *
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
The act, state, or operation of supporting, upholding, or sustaining
the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood"
Psychological, fundamental or technical level that limits selling in a stock / market Often described as a point where there are more buyers than sellers Can appear as sideways support (bases or ranging markets) or uptrend support (rising markets)
be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I backed Kennedy in 1960"
If a fact supports a statement or a theory, it helps to show that it is true or correct. The Freudian theory about daughters falling in love with their father has little evidence to support it. = substantiate Support is also a noun. The two largest powers in any system must always be major rivals. History offers some support for this view. = evidence
A value maintained with an internal message reflecting the strength or bid of the classifier that posted the message used to influence the bidding process in the next iteration
The inverse of a resistance (see above): a line indicating that the price is unlikely to fall below such line
A support is a bar or other object that supports something
The total amount provided on behalf of an individual Support includes food, lodging, and other necessities as well as recreation and other nonessential expenditures Support is not limited to necessities and can be as lavish as the taxpayer can afford
support force
A force that completely balances the weight of an object at rest
support group
A group of nonprofessional people who support each other over a problem which all members share

If you can't stay sober you need a support group like Alcoholics Anonymous..

support groups
plural form of support group
support a family
provide for a family economically
support column
a column that supports a heavy weight
support company
company in a battalion that is in charge of activating support weapons
support group
group of people having similar problems who meet so as to give and to receive mutual support
support group
A support group is an organization run by and for people who have a particular problem or medical condition. She attended a cancer support group at her local hospital. A group of people, sometimes led by a therapist, who provide each other moral support, information, and advice on problems relating to some shared characteristic or experience: a support group for cancer survivors. a group of people who meet to help each other with a particular problem, for example alcoholism
support hose
Elasticized stockings designed to reduce stress on the blood vessels in the legs, as for people with varicose veins. Also called support stockings
support hose
elasticized stocking intended to reduce pressure on the veins of the leg (as in case of varicose veins)
support level
A price at which a security or the market becomes attractive to investors
support level
(stock market) the price at which a certain security becomes attractive to investors
support payment
a payment made by one person for the support of another
support staff
The term used to describe personnel in positions supporting Extension programs: secretaries, clerical staff, program assistants VAX: Extension electronic mail system via computer
support staff
Employees who provide administrative, technical, and logistical support to a school or education program
support staff
Support staff provide the auxiliary services for the academic enterprise Administrators who do not hold academic rank are included in this category Full-time, as it pertains to support staff, is defined as an employee who works the full number of hours a week (usually 35) as defined for a particular position, over a twelve-month period Part-time, as it pertains to support staff, is defined as an employee who works less than the full number of hours a week as defined for a particular position, or who works for less than a twelve-month period
support system
A network of personal or professional contacts available to a person or organization for practical or moral support when needed
support system
system that supports others
support system
a network of facilities and people who interact and remain in informal communication for mutual assistance; a network that enables you to live in a certain style
air support
The act of using aircraft to attack an enemy to assist ground military forces
child support
The ongoing obligation for a periodic payment made directly or indirectly by an obligor, usually the noncustodial parent, to an obligee, usually the custodial parent or other guardian, for the financial care and support of children of a relationship or marriage that has been terminated, or which never existed
life support
An artificial system designed to provide oxygen in an environment that lacks oxygen
life support
A machine that keeps the body of an ill or injured person alive
life-support
Alternative spelling of life support
material support
Any property, or service, including currency or monetary instruments or financial securities, financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safe houses, false documentation or identification, communications equipment, facilities, weapons, lethal substances, explosives, personnel, and transportation, except medicine or religious materials
moral support
Assistance given to a person or cause, usually without getting directly involved

Although I'm not passionate about this issue, I'm willing to attend the rally to give moral support.

native support
a feature that works out of the box, without the need to install extensions or rely on external modules

My web-browser has native support for displaying SVG images.

native support
a feature that already exists in the environment in which an application is run

My plug-in allows the media player to use the existing native support to play videos.

self-support
The capacity of independent support; self-sufficiency
spousal support
Alimony
supportable
Capable of being borne, endured, or tolerated; endurable
supported
Simple past tense and past participle of support
supporting
Present participle of support
supporting
That supports
supporting
The action of the verb to support
supportive
Providing support

I had a very supportive coach who helped me.

supportable
{a} tolerable, moderate
supporter
{n} one who supports, a defender, a prop
supportable
Capable of being supported, upheld, maintained, or defended
supportable
Capable of being supported, maintained, or endured; endurable
supportable
{s} endurable, bearable, sufferable
supportably
In a supportable manner
supported
helped or aided
supported
having supporters
supported
furnished with corroborating evidence
supported
sustained or maintained by aid (as distinct from physical support); "a club entirely supported by membership dues"; "well-supported allegations
supported
held in position, especially from below
supported
sustained or maintained by aid (as distinct from physical support); "a club entirely supported by membership dues"; "well-supported allegations"
supported
held up or having the weight borne especially from below; "supported joints in a railroad track have ties directly under the rail ends"
supporter
One who, or that which, supports; as, oxygen is a supporter of life
supporter
A person who supports, promotes, advocates or champions a cause or movement; an adherent
supporter
A person who asists in the work of the organization although not a Registered Member
supporter
Especially, an adherent; one who sustains, advocates, and defends; as, the supporter of a party, faction, or candidate
supporter
Something that supports a structure such as a building
supporter
a band (usually elastic) worn around the leg to hold up a stocking (or around the arm to hold up a sleeve)
supporter
A a friend, spouse, child or other loved one of a survivor Also called an SO
supporter
Supporters are people who support someone or something, for example a political leader or a sports team. The fourth night of violence in the German city of Rostock was triggered by football supporters Bradley was a major supporter of the 1986 tax reform plan
supporter
An animal or figure that supports a shield in a coat of arms
supporter
Supporters of a compilation unit are units on which it semantically depends, either directly or indirectly B is a supporter of A, if A is a dependent of B
supporter
a person who backs a politician or a team etc
supporter
someone who supports or champions something
supporter
A knee placed under the cathead
supporter
{i} person or thing that supports; one who is in favor of someone or something, advocate; fan, admirer; backer, sponsor, patron
supporter
a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "my invaluable assistant"; "they hired additional help to finish the work"
supporter
A garter worn around the leg to support a sock or stocking
supporter
Usually, both supporters of an escutcheon are similar figures
supporter
A broad band or truss for supporting the abdomen or some other part or organ
supporter
a person who backs a politician or a team etc ; "all their supporters came out for the game"; "they are friends of the library"
supporter
a support for the genitals worn by men engaging in strenuous exercise
supporter
"all their supporters came out for the game"; "they are friends of the library
supporter
The second level of financial donor, between Donor and Sustainer
supporter
A figure, sometimes of a man, but commonly of some animal, placed on either side of an escutcheon, and exterior to it
supporters
plural of supporter
supporting
the act of bearing the weight of or strengthening; "he leaned against the wall for support"
supporting
capable of bearing a structural load; "a supporting wall"
supporting
furnishing support and encouragement; "the anxious child needs supporting and accepting treatment from the teacher"
supporting
1. In a film or play, a supporting actor or actress is one who has an important part, but not the most important part. the winner of the best supporting actress award. see also support
supporting
corroborating
supporting
{s} providing support; encouraging, comforting; able to bear a weight or load
supportingly
in an encouraging manner; in the manner of holding something in place
supportive
furnishing support or assistance; "a supportive family network"; "his family was supportive of his attempts to be a writer
supportive
{s} providing support or assistance
supportive
If you are supportive, you are kind and helpful to someone at a difficult or unhappy time in their life. They were always supportive of each other. giving help or encouragement, especially to someone who is in a difficult situation - used to show approval
supports
The solid particles or inside surface of capillaries upon which the liquid stationary phase is deposited Supports should be inert and have high surface area, high mechanical strength, and high thermal stability
supports
Insulators that support a neon tube, as well as hold it away from the background surface and provide some impact resistance
supports
Term used in the disability community to refer to a service that promotes independence and does not treat the individual as a passive recipient of care
supports
are all of the things that help a person with a disability to live his/her life A support can be a person, an activity or a thing...such as a device that adapts the person's environment in some way A support may also be the help provided by a friend or family member, or a resource from the general community These latter forms of help are called informal or natural supports because they are provided at no cost (e g , one neighbor picking up groceries for another) A paid service is considered to be a type of formal support
supports
plural of support
supports
To provide service, assistance, or supplies to another person or department
supports
third-person singular of support
support