device

listen to the pronunciation of device
İngilizce - Türkçe
alet

Telefon harika bir alettir. - The telephone is one wonderful device.

Bu alet faydalı olabilir. - This device may come in handy.

{i} cihaz

Cihazı ne zaman kapatman gerektiğini bilmiyorum. - I don't know when you must turn off the device.

Bu cihaz deniz suyunu kolaylıkla içme suyuna çevirmeyi mümkün kıldı. - This device made it possible to turn sea-water into fresh water easily.

tertip
araç
(Biyokimya,Dilbilim) düzenek
buluş
işleyiş
mekanizma
donanım
tertibat
plan
aygıt

Bilgisayarlar inanılmaz aygıtlardır. - Computers are amazing devices.

N8, Nokia'nın Symbian 3 işletim sistemi kullanan ilk aygıtı olacak. - The N8 will be the first device by Nokia with the Symbian^3 operating system

oyun
hile
plan/simge/alet
işaret Ieft to his own devices kendi haline bırakılmış
{i} arma
aygıt, bilgisayar sisteminin bir parçası ( yazıcı, fare vs )
(Tekstil) apparat ( cihaz )
{i} istek
desise
{i} eğilim
{i} işaret
icat

Edison teksir için bir alet icat etti. - Edison invented a device for duplication.

nisan
{i} nişan
{i} makine

Bu makinede bir güvenlik aygıtı yok. - This machine doesn't have a safety device.

yöntem
(Ticaret) tedbir
ongun
yol
(Tıp) malzeme
aparat
cihazı
(Hukuk) gereç
device admin
(Bilgisayar) aygıt yöneticisi
device busy
(Bilgisayar) aygıt meşgul
device class
(Bilgisayar) aygıt sınıfı
device codes
(Bilgisayar) aygıt kodları
device color
(Bilgisayar) aygıt rengi
device conflict
(Bilgisayar) aygıt çakışması
device driver
(Bilgisayar,Teknik) çevre birimi sürücüsü
device errors
(Bilgisayar) aygıt hataları
device fonts
aygıt yazı tipleri
device found
(Bilgisayar) aygıt bulundu
device gain
(Bilgisayar) aygıt kazancı
device gamma
(Bilgisayar) aygıt gaması
device group
(Bilgisayar) aygıt grubu
device id
(Bilgisayar) aygıt tanıtıcı
device id's
(Bilgisayar) aygıt kimlikleri
device id's
(Bilgisayar) aygıt kimliği
device in use
(Bilgisayar) aygıt kullanımda
device independent
(Bilgisayar) cihazdan bağımsız
device index
(Bilgisayar) aygıt dizini
device info
(Bilgisayar) aygıt bilgisi
device level
(Bilgisayar) aygıt düzeyi
device list
(Bilgisayar) aygıt listesi
device map
(Bilgisayar) üretici
device mode
(Bilgisayar) aygıt modu
device node
(Bilgisayar) aygıt düğümü
device paused
(Bilgisayar) aygıt duraklatıldı
device port
(Bilgisayar) aygıt bağlantı noktası
device ready
(Bilgisayar) aygıt hazır
device set up
cihaz kurulumu
device setup
(Bilgisayar) aygıt ayarlamaları
device setup
(Bilgisayar) aygıt ayarları
device staple
(Bilgisayar) aygıt zımbası
device status
(Bilgisayar) aygıt durumu
device type
(Bilgisayar) aygıt türü
device usage
(Bilgisayar) aygıt kullanımı
device volume
(Bilgisayar) aygıt ses ayarı
device cluster
aygıt grubu
device control character
aygıt denetim karakteri
device driver
aygıt sürücüsü
device error
aygıt hatası
device independence
aygıt bağımsızlığı
device independent
aygıttan bağımsız
device name
aygıt adı
device oriented error
aygıta yönelik hata
device selection check
aygıt seçme kontrolü
device token
aygıt simgesi
device for
cihaz için
device for hobbling horses
Atlar çökmüş için cihaz
device manager
(Bilgisayar) Aygıt yöneticisi
device-oriented
cihaz yönelimli
device dependent
aygita bagimli
device description
(Bilgisayar) aygıt tanımı
device driver
aygıt sürücüsü, belli bir aygıtın kullanımını sağlayan program
device driver
aygıt sürücü
device driver file
Aygıt sürücü dosyası
device driver interface
(DDI) Aygıt Sürücüsü Ara Birimi
device fonts
(Printer) Aygıt Yazı Tipleri (Yazıcı)
device independence
aygıttan bağımsız olma
device management
Aygıt Yönetimi
device map
Aygıt Adresi
device object
Aygıt Nesnesi
device pending
(Bilgisayar) aygıt bekliyor
device pending
(Bilgisayar) aygıt beklemede
decompression device
dekompresör, basınç kaçırma tertibatı
detection device
algılama cihazı
decompression device
dekompresör
decompression device
basınç kaçırma tertibatı
dedicated loop encryption device
(Askeri) özel düğüm kriptolama cihazı
default device
(Bilgisayar) varsayılan aygıt
delta connected device
ucgen baglantili devre
access device
(Pisikoloji, Ruhbilim) erişim cihazı
adjustment device
ayar tertibatı
bugging device
böcek
capture device
kuzuluk
choose a device
(Bilgisayar) bir aygıt seçin
claim device
(Bilgisayar) aygıtı belirt
confirm device
(Bilgisayar) aygıtı onayla
confirm device removal
(Bilgisayar) aygıt kaldırmayı doğrula
cooling device
(Bilgisayar) soğutma aygıtı
display device
(Bilgisayar) gösterim aygıtı
enable device
(Bilgisayar) aygıtı etkinleştir
extension device
uzatma
extension device
uzar düzenek
external device
(Bilgisayar,Teknik) dış aygıt
lifting device
kaldırma cihazı
lifting device
kaldırma mekanizması
locking device
kilitleme vidası
measuring device
ölçme aygıtı
measuring device
(Tıp) ölçek
measuring device
ölçüm cihazı
mesh connected device
(Bilgisayar,Teknik) çokgen bağlantılı devre
mixer device
(Bilgisayar) karıştırıcı aygıt
network device
(Bilgisayar) ağ aygıtı
overspeed protection device
(Bilgisayar,Teknik) aşırı hız koruyucusu
pointing device
(Bilgisayar) işaret aygıtı
pointing device
(Bilgisayar) gösterme aygıtı
purifying device
arıtma cihazı
recording device
kayıt elemanı
recording device
kayıt aygıtı
remote control device
kumanda aygıtı
select device
(Bilgisayar) aygıt seç
selected device
(Bilgisayar) seçili aygıt
sensing device
algılama aygıtı
solid state device
katıhal aygıtı
sound device
(Bilgisayar) ses aygıtı
training device
eğitim cihazı
training device
(Askeri) eğitim aracı
tuning of a device
aygıtın ayarlanması
unplug the device
cihazın fişini çekmek
unplug the device
cihazı fişten çıkarmak
unplug the device
cihazı fişinden çıkart
use device
(Bilgisayar) kullanılacak aygıt
acoustic device
akustik cihaz
aircrew training device
hava mürettebatı eğitim aracı
analog device
analog aygıt
antiskating device
kayma önleyici düzen
antiskid device
kayma önleyici düzen
auctioneering device
alçaltma yükseltme aygıtı
audio device
ses aygıtı
audio response device
işitsel yanıt birimi
automatic tripping device
otomatik deklanşör
axle lifting device
dingil kaldırma tertibatı
binary device
ikili aygıt
breathing device
nefes alma cihazı
cable pulling device
koblo çekme tertibatı
communication control device
iletişim denetim aygıtı
communication device
iletişim aygıtı
conversion device
dönüştürme aygıtı
data entry device
veri giriş aygıtı
data storage device
veri saklama aygıtı
digit delay device
sayı geciktirme aygıtı
direct access storage device
doğrudan erişimli bellek aygıtı
dummy device
kukla aygıt
electrical device
elektrikli cihaz
electro explosive device
elektronik patlayıcı cihaz
electronic device
elektronik cihaz
electrostatic discharge sensitive device
elektrostatik boşalım duyarlılık cihazı
file protection device
dosya koruma aygıtı
head cleaning device
kafa temizleme aygıtı
indicating device
gösterme tertibatı
injection timing device
püskürtme zamanlama aygıtı
input device
giriş aygıtı
input device
girdi aygıtı
input output device
giriş çıkış aygıtı
input/output device
giriş / çıkış aygıtı
intrauterine device
rahimiçi araç
measuring device
ölçü aleti
measuring device
ölçme aleti
mechanical device
mekanik araç
memory device
bellek cihazı
optical device
görme cihazı
output device
çıktı aygıtı
peripheral device
çevre aygıtı
peripheral device
çevresel aygıt
programmable device
bağdarlamalanabilir aygıt
safety device
emniyet tertibatı
serial device
seri aygıt
shared direct access storage device
ortak doğrudan erişim bellek aygıtı
storage device
bellek aygıtı
storage device
depolama cihazı
testing device
kontrol aygıtı
alternate device
alternatif cihaz
analog device
analog cihaz
auctioneering device
alçaltma-yükseltme aygıtı
buffered device
tamponlu aygıt
bugging device
Cihaz adamcağız
control device
kontrol cihazı
crank handle safety device
(Endüstri) Krank kolu güvenlik cihazı
devices
aygıtlar

Piller, kimyasal enerjiyi elektriğe dönüştüren aygıtlardır. - Batteries are devices that convert chemical energy to electricity.

Bilgisayarlar inanılmaz aygıtlardır. - Computers are amazing devices.

geographical device
coğrafi cihaz
glass measuring device
cam ebatlama makinesi
grinder, device which grinds food
değirmeni, gıda biler cihaz
handheld device
taşınabilir cihazlara
handheld device
Avuç içi bilgisayar, avuç içi cihaz
holding device
Cihaz holding
imprinter device
görüntüden yazıcı aygıt
lowering device
Cihaz düşürücü
mobile device
Cep telefonu, avuç içi bilgisayar gibi taşınabilir cihaz
numbering device
Cihaz numaralandırma
octave device
oktav cihazı
pipe guiding device for plant rows
bitki sıraları için boru yönlendirme aleti
please plug-in device
lütfen aygıtınızı takınız
pointing device
işaretleme aygıtı
portable device driver
taşınabilir aygıt sürücüsü
programmable logic device
Programlanabilir mantık aygıtı
Türkçe - Türkçe
özel bir işlem yapabilen hardware parçası
İngilizce - İngilizce
A motto, emblem, or other mark used to distinguish the bearer from others. A device differs from a badge or cognizance primarily because as it is a personal distinction, and not a badge borne by members of the same house successively

The devices of these savages are the serpent, the Deer, and the Small Acorn.

An image used in whole or in part as a trademark or service mark
A project or scheme, often designed to deceive; a stratagem; an artifice

He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.

Any piece of equipment made for a particular purpose, especially a mechanical or electrical one

Every cycle shall be equipped with: ... (b) an audible warning device consisting of a bell .

A spectacle or show
A technique that an author or speaker uses to evoke an emotional response in the audience; a rhetorical device
An image or logo denoting official or proprietary authority or provenience

Prior to the issuance of the first stamps, letters accepted by postmasters for dispatch were marked Paid by means of pen and ink or hand stamps of various designs. To facilitate the handling of mail matter, some postmasters provided special stamps or devices for use on letters as evidence of the prepayment of postage.

Opinion; decision
Power of devising; invention; contrivance

Moreover I must have instruments of mine own device, weighty, and exceeding costly.

{n} a contrivance, scheme, emblem, story
A piece of equipment external to the computer designed for a specific function such as data input, data storage, or data output
Any piece of equipment, mechanical or electric; a hosehold appliance
A major design element, e g the bust of a person or a ship on the high seas
Equipment which forms part of a computer system, such as a hard drive, a printer, or a video card
a raised design element on a coin, such as a portrait or lettering
An image used in whole or part as a trademark or service mark
an emblematic design (especially in heraldry); "he was recognized by the device on his shield"
something in an artistic work designed to achieve a particular effect
From the EPI document of SCSI-3: Devices include targets, initiators and bus expanders The term "SCSI device" is limited to targets and initiators
That which is devised, or formed by design; a contrivance; an invention; a project; a scheme; often, a scheme to deceive; a stratagem; an artifice
any clever (deceptive) maneuver; "he would stoop to any device to win a point" an instrumentality invented for a particular purpose; "the device is small enough to wear on your wrist"; "a device intended to conserve water" an emblematic design (especially in heraldry); "he was recognized by the device on his shield" any ornamental pattern or design (as in embroidery) something in an artistic work designed to achieve a particular effect
Any machine or component that attaches to a computer Examples of devices include disk drives, printers, mice, and modems These particular devices fall into the category of peripheral devices because they are separate from the main computer Display monitors and keyboards are also devices, but because they are integral parts of the computer, they are not considered peripheral Most devices, whether peripheral or not, require a program called a device driver that acts as a translator, converting general commands from an application into specific commands that the device understands
{i} apparatus; trick, scheme; hardware component which can send or receive data (Computers)
printers, drives (CD-ROM, Zip drives, hard disks and the like), modems, etc
any ornamental pattern or design (as in embroidery)
The items installed in boxes that help control and distribute current, such as switches, receptacles, timers, thermostats, and dimmers Back to alphabetical list
An item intended to carry, or help carry, but not utilize electrical energy; an electronic device
A heraldic emblem registered to an individual or a group When the holder becomes an armiger, the registered emblem becomes the "Arms" of the individual In the interest of pageantry and display, people with registered devices are encouraged to carry them upon shields or banners even when they have not yet received a formal award In some Kingdoms, this display can begin when the Kingdom College of Heralds approves the design, although the user is warned that anything showing the device in question will have to be changed if the SCA College of Arms subsequently returns it for correction (See Arms )
Usually "Publisher's device" The logo or symbol of the publisher Certain publishers, such as Doubleday Doran and Farrer & Rinehart, have used their device to identify their first editions Sometimes inaccurately called the publisher's "colophon" The presence of the Farrer & Rinehart stylized "FR" on the copyright page is just about a certain indication of the book being a first edition
usually the mark or other symbol of the publisher but sometimes of the author or printer
An item other than a drug that has application in medical therapy Usually, device is restricted to items used directly on the patient and does not include diagnostic equipment or surgical instruments
If you leave someone to their own devices, you leave them alone to do as they wish. Left to his own devices, Osborn is a fluent -- and often original -- guitarist. charge coupled device pneumatic device solid state device
Computer hardware, typically excluding the CPU and system memory, which can be controlled and can send and receive data Examples of devices include monitors, disk drives, buses, and keyboards
any clever (deceptive) maneuver; "he would stoop to any device to win a point"
Improperly, an heraldic bearing
A device is an object that has been invented for a particular purpose, for example for recording or measuring something. an electronic device that protects your vehicle 24 hours a day
any ornamental pattern or design (as in embroidery) something in an artistic work designed to achieve a particular effect
Anything fancifully conceived
In a computer system, this term refers to a unit of processing equipment external to the CPU It is sometimes synonymous with the term PERIPHERAL
(n ) A hardware component, such as a printer or disk drive, acting as a unit to perform a specific function
There are a range of machines that handle color and need a system to match the colors between them Among them are cameras, flatbed scanners, film scanners, computer software, monitors, printers, separation film makers, proofers, printing plates, books, magazines, newspapers, and the web
A proposed reason why some component of a chain letter motivates propagation of the letter May be expressed as a strategy, for example "warn against discard," even though the author of the innovation may not have anticipated or intended its effect on replication
As distinguished from equipment In telecommunications, a "device" is the physical interconnection outlet Equipment (a computer, phone, fax machine, etc ) then plugs into the device See also Equipment and Plug
is an emblem or design, usually on the fly
an instrumentality invented for a particular purpose; "the device is small enough to wear on your wrist"; "a device intended to conserve water"
File systems or hardware on your computer mapped to the /dev subdirectory within Linux For example, /dev/hda1 is the first partition on an IDE hard disk, and /dev/ttyS1 is the second serial port to which you might have a modem attached
A device is a method of achieving something. They claim that military spending is used as a device for managing the economy
A computer system component that can send or receive data, such as a keyboard, display, printer, disk drive, or modem Windows NT uses device drivers to create device objects that connect applications to devices
Any circuit that performs a specific function, for example, a parallel port or a display adapter
Keyboards, mice, tablets, track-balls, button boxes, and so on are all collectively known as input devices Pointers can have one or more buttons (the most common number is three) The core protocol only deals with two devices: the keyboard and the pointer
A peripheral which connects to the computer Mice, keyboards, printers, data acquisition instruments, modules and cards are all devices
a well-defined sub-system of the telescope such as the LO, receiver, spectral processor, or the antenna used for controlling the independent variables of a scan A telescope may be thought of as an aggregate of devices requiring synchronization and control for accomplishing scans
An emblematic design, generally consisting of one or more figures with a motto, used apart from heraldic bearings to denote the historical situation, the ambition, or the desire of the person adopting it
A major design element, such as the bust of a person
devise
device driver
software, supplied with the operating system or by a hardware manufacturer, that communicates between the operating system of a personal computer and a specific hardware device
device under test
Device under test (DUT), also known as unit under test (UUT), is a term commonly used to refer to a manufactured product undergoing testing
device context
An object which both holds information about a device and provides a way to use the device Device contexts refer to an internal data structure in Windows not accessible to applications; programs can only reference device context via a handle Back
device dependent color
color which changes according to the device on which it is displayed
device driver
interface for a peripheral device, program which allows an operating system to communicate with a hardware device
device independence
ability of a program to work with a variety of computers and hardware types; independence of graphics on the hardware which displays them
device independent color
display of a color so that it is not dependent on the hardware which displays it
device manager
Windows program that enables a user to view and change the configurations of installed hardware devices (Computers)
device name
three-letter abbreviation for devices in DOS
device type
A category of storage device Each device class is categorized with one of the supported device types, for example, DISK or CARTRIDGE
device type
Independent
device type
BOOKMAN®
device type
In SGM, the type of a discovered device, either a Cisco ITP-capable router or a legacy SS7 device Also called system object ID See legacy device
Brannock Device
A hand tool of a particular kind, used to measure a foot's length, heel-to-ball length, and width
Doomsday Device
Alternative spelling of doomsday device
ambient device
A simple wireless object that unobtrusively presents information
cloaking device
A device which renders a person or thing invisible
doomsday device
An extremely powerful weapon
doomsday device
A weapon (often a bomb) programmed to automatically be used in response to certain attacks, usually with very dire consequences (such as the annihilation of the world)
erasable programmable logic device
An integrated circuit that is comprised of an array of programmable logic devices that do not come pre-connected; the connections are programmed electrically by the user
improvised explosive device
an unconventional or amateur explosive weapon made from nonmilitary components, especially one used by guerillas, commandos or terrorists
input device
Any of many hardware devices that generate and/or interface input (from a user or elsewhere) to a computer
intrauterine device
A contraceptive device consisting of a spiral or similar shape of plastic or metal inserted through the vagina into the uterus in order to prevent the implantation of a fertilized egg
literary device
An identifiable rule of thumb, convention, or structure that is employed in literature and storytelling
output device
Any device that formats and presents data in a form acceptable to a user; examples include printers and video displays
peripheral device
A device that is outside the computer's system unit, such as a printer or a scanner
personal flotation device
A life vest or other device or article of clothing designed to be used by one person as an aid to remaining safely afloat in water, especially in a emergency situation

Under the new personal flotation device regulations, boats 16 feet and longer must have one wearable type flotation device on board the boat for each person.

plot device
An element introduced into a story, film, etc. to advance its plot
pneumatic device
Any device which generates or is powered by compressed air
pneumonic device
Any device designed for use with or relating to the lungs, such as the iron lung and medical ventilator, or any device used in the field of respiratory therapy
solid-state device
Any device which employs the electric, magnetic or optical properties of a solid, especially of semiconductors
storage device
A piece of hardware whose main function is to store data
turtle excluder device
A device that allows a captured sea turtle to escape when caught in a fishing net
cloaking device
In several science fiction universes, a cloaking device is an advanced stealth system which causes an object, such as a spaceship or individual, to be invisible and extremely difficult to detect with normal sensors
handheld device
A mobile device (also known as converged device, handheld device, handheld computer, "Palmtop" or simply 'handheld) is a pocket-sized computing device, typically comprising a small visual display screen for user output and a miniature keyboard or touch screen for user input. In the case of the personal digital assistant (PDA) the input and output are combined into a touch-screen interface. Smartphones and PDAs are popular amongst those who require the assistance and convenience of a conventional computer, in environments where carrying one would not be practical
improvised explosive device
(Askeri) An improvised explosive device (IED) is a bomb constructed and deployed in ways other than in conventional military action. They may be partially comprised of conventional military explosives, such as an artillery round, attached to a detonating mechanism
mobile device
A mobile device (also known as converged device, handheld device, handheld computer, "Palmtop" or simply 'handheld) is a pocket-sized computing device, typically comprising a small visual display screen for user output and a miniature keyboard or touch screen for user input. In the case of the personal digital assistant (PDA) the input and output are combined into a touch-screen interface. Smartphones and PDAs are popular amongst those who require the assistance and convenience of a conventional computer, in environments where carrying one would not be practical
A device
imprese
A device
impress
devices
an inclination or desire; used in the plural in the phrase `left to your own devices'; "eventually the family left the house to the devices of this malevolent force"; "the children were left to their own devices
devices
plural of device
device