release

listen to the pronunciation of release
İngilizce - Türkçe
{f} salıvermek
{f} salmak
serbest bırakmak

Ne yazık ki Tom'u serbest bırakmak zorunda kalacaksın. - I'm afraid you're going to have to release Tom.

piyasaya sürmek
satışa çıkarmak
tahliye

Fadıl şartlı tahliye ile erkenden serbest kaldı. - Fadil got early release on parole.

Tom üç ay önce hapishaneden tahliye edildi. - Tom was released from prison three months ago.

{i} bırakma

Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar. - The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Mahkumları bırakmalarını emretti. - He ordered them to release the prisoners.

{i} serbest bırakma

Ne yazık ki Tom'u serbest bırakmak zorunda kalacaksın. - I'm afraid you're going to have to release Tom.

Polis herhangi bir ek ayrıntıyı serbest bırakmadı. - Police didn't release any additional details.

{i} salıverme
{f} (yeni film, plak v.b.'ni) piyasaya çıkarmak
{i} kurtuluş
çıkar/bırak
(Nükleer Bilimler) salıverme,yayılma, çıkış
{i} davadan vazgeçme
{i} muaf tutma
(Tıp) Salınma, açığa çıkam, serbest kalma
{i} serbest kalma
{i} yayın izni
{i} azat

Hayvanları kafeslerinden azat et. - Release the animals from the cages.

{i} muafiyet
vazgeçmek ya da devretmek
(haber) duyurmak
özgürlüğüne kavuşturma
kurtulma
koyuvermek
(filmi) gösterime sokmak
tahliye kâğıdı
(kitap/haber/vb.) yayınlama izni
bırakmak

Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar. - The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Ne yazık ki Tom'u serbest bırakmak zorunda kalacaksın. - I'm afraid you're going to have to release Tom.

feragat etmek
gevşetme
(film) piyasada gösterilme izni
{f} serbest bırak

İran Amerikalı kadının serbest bırakılmasına karşı çıkıyor. - Iran balks at release of American woman.

Onlar mahkûmu serbest bıraktılar. - They released the prisoner.

kurtarma

Onun ayağını tuzaktan kurtarmak imkansız. - It's impossible to release his foot from the trap.

salma
bildirmek
tek.salıverme düzeneği
yayınlamak
deklanşör
çözmek
yay

Dan Brown 1998 yılında Dijital Kaleyi yayınlandı. O, beş yıl sonra başka bir best seller Da Vinci Şifresini tamamlandı. - In 1998, Dan Brown released Digital Fortress. Five years later he completed another best seller, The Da Vinci Code.

Steve Miller Band, 2010'un Haziranında yeni bir albüm yayınladı. - The Steve Miller Band released a new album in June of 2010.

çözme
özgür bırak
{i} devir
{f} muaf tutmak
{f} serbest bırakmak, salıvermek; huk. tahliye etmek
azat etmek
terk ve feragat etmek
özgür bırak,v.serbest bırak: n.bırakma
{f} ipoteğini çözmek
temize çıkarmak
tahliye etmek
{f} yayın izni vermek
{f} duyurmak
(Askeri) SALIŞ, SALMAK: Bir uçaktan bomba ve yüklerin bırakılması, atılması
{f} koyvermek
{f} gevşetmek
{f} affetmek
sürüm/tahliye
borcunu affetmek
{f} deklanşöre basmak
releasementtahliye
{f} gösterime sokmak
azat etme
{i} feragat
{f} kurtarmak

Onun ayağını tuzaktan kurtarmak imkansız. - It's impossible to release his foot from the trap.

serbest bırakmak, yayın;bırakmak
(İnşaat) bağını çözmek
ayırmak
sürmek
release management
Sürüm yönetimi
release condition
(Bilgisayar) salma durumu
release button
deklanşör
release button
düğme
release lever
ayırma kolu
release on bail
kefaletle tahliye
release a prisoner
bir mahkum serbest
release agent
kalıp ayırıcı
release agents
ayırıcılar
release candidate
Sürüm adayı
release date
Piyasaya çıkış tarihi
release due date
serbest bırakmak son tarih
release from custody
gözaltı süresinin dolması sonucu serbest bırakmak.- He requested bodyguards from poliçe after murder's release from custody
release from obligation
yükümlülüğe ilişkin açıklaması
release from the function
işlevinden serbest
release him, gave him his freedom
Onu serbest bırakmak onun özgürlük verdi
release line
ürün hattı
release notes
sürüm notları
release the clutch
debriyaji işletmek
Release button
(Tekstil) Kilit açma düğmesi
Release spring
(Tekstil) Yaprak yay
release altitude
(Askeri) BIRAKIŞ (ATIŞ) YÜKSEKLİĞİ: Bombaların, roketlerin, füzelerin, tow hedeflerinin bırakılması ya da atılması sırasında, uçağın yerden olan yüksekliği
release command
salma komutu (role)
release current
salma akimi (role)
release fire
(Askeri) ATIŞ SERBEST DURUMU: Normal hava savunma muharebe faaliyeti. Bu durumda, hava savunma topçu birlikleri, ateş açma kurallarına uygun olarak uçaklara ateş ederler
release fork tip play
(Otomotiv) ayırma çatalı ucu boşluğu
release handle
(Tekstil) ayırma kolu
release joint
yük kalkması eklemi
release joint
yük kalkması ile oluşmuş eklem
release joint
boşanma eklemi
release mechanism
(Askeri) BOMBA SALIŞ TERTİBATI, SALIŞ TERTİBATI: Bak. " bomb release mechanism"
release of back order
(Askeri) SİPARİŞ BORCUNDAN (BAKİYESİNDEN) İBRA: Bak. "release of due order"
release of due order
(Askeri) SİPARİŞ BAKİYESİNDEN İBRA: Bir tesisin, bir ikmal maddesini sağlamak konusundaki sorumunun, istenilen ikmal maddesinin gönderilmesi, isteğin iptali veya başka bir ikmal tesisine havalesi suretiyle kaldırılması. Ayrıca bakınız: "due out"
release on bail
kefaletle serbest bırakma
release one's hold
elinden bırakmak
release one's hold
bırakmak
release one's hold
salıvermek
release point
(Askeri) KOLDAN AYRILMA NOKTASI: Bir yürüyüş kolunu oluşturan tüm unsurların, kendi komutanlarının yetkisi altına girerek, kendi hedeflerine devam ettikleri, izlenen yol veya rota üzerinde açıkça belirtilmiş bir nokta. Buna (point of release) de denir
release point
(Askeri) (RP) Emre iade noktası
release s.o. on bail
birini kefaletle/kefaleten tahliye etmek
release state
salma durumu (role)
release time
salma suresi (role)
release unit; rescue unit
(Askeri) dağıtım birliği; kurtarma birliği
remote release
(Otomotiv) uzaktan kumandalı açma
re-release
yeniden yayımlama
recent release
Son sürüm
reconstitution priority; release point (road); retained personel
(Askeri) yeniden teşkilatlanma önceliği; açılma noktası; alıkonmuş personel
batch release
(Tıp) serinin serbest bırakılması
compression release
(Otomotiv) dekompresyon
controlled release
(Tıp) kontrollü salım
delayed release
(Tıp) geciktirilmiş salım
drug release
(Tıp) ilaç salımı
extended release
(Tıp) uzatılmış salım
interim release
(Bilgisayar) önsürüm yazılım
interim release
önsürüm
margin release
(Bilgisayar) kenar boşluklarını bırak
marginal release
(Ticaret) ara verme
medical release
(Kanun) sağlık raporu
modified release
(Tıp) değiştirilmiş salım
prolonged release
(Tıp) uzatılmış salım
released
(Askeri) müsaade edilmiş
released
çıkmak
released
açığa çıkan
released
serbest bırakılmış

Rehineler yarın serbest bırakılmış olacak. - The hostages will be released tomorrow.

released
taburcu olmak
releases
(Bilgisayar) serbest bırakılan
shutter release
(Fotoğrafçılık) deklanşör
tension release cam
(Tekstil) tansiyon açma mili
cable release
deklanşör kablosu
clutch release bearing
debriyaj ayırma yatağı
clutch release lever
debriyaj ayırma mafsalı
clutch release plate
debriyaj ayırma plakası
clutch release shaft
debriyaj ayırma mili
clutch release sleeve
debriyaj ayırma bileziği
compression release mechanism
dekompresyon mekanizması
on general release
(film) gösterimde
paper release
kağıdı bırakma
press release
basın bildirisi
released
(Bilgisayar) bırakıldı

Tom hastaneden serbest bırakıldı, ama ateşli silah yarası hâlâ iyileşiyordu. - Tom had been released from the hospital, but he was still recovering from the gunshot wound.

Tom hapishaneden bırakıldı. - Tom has just been released from prison.

released
{f} serbest bırak

Tom geçen ay cezaevinden serbest bırakıldı. - Tom was released from prison last month.

Teröristler rehineleri serbest bıraktı. - The terrorists released the hostages.

releasing
{f} bırak

Topladığımız tüm cümleleri Creative Commons Attribution lisansı altında serbest bırakıyoruz. - We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.

Tutukluları serbest bırakıyorum. - I'm releasing the prisoners.

releasing
{i} serbest bırakan
Releases
açıklamaları
blanket order release
battaniye sipariş açıklaması
bomb-release assembly
bomba-release montaj
clutch release fork
debriyaj çatalı, kavrama çatalı
day release
gün serbest
development release
geliştirme sürümü
emotional release
Duygu patlaması
heat release
işi yayımı
lens release
Lens serbest
liberate, free, release, unshackle
Özgür, serbest bırakmak, serbest bırakmak kurtarmak
marginal release
boşluk bırakma, ara verme
news release
haber bülteni
paper release
kâğıdı bırakma
parachute without release cord
serbest düşme paraşütü
petition for release
serbest bırakılması için dilekçe
public release
Halka sunma, halkın alımına sunma
quick release
tütüsünü
quick release latch
Hızlı açılan mandal
released
MÜSAADE EDİLMİŞ: Hava savunmada, görevlerinden ve hazır olma durumundan çıkarılmış silah ve personel, serbest bırakılınca, kendilerine hazırlık durumuna tekrar geçecekleri bir zaman verilir
self release
kendini serbest
sustained-release
sürekli salınım
to release album
albüm çıkarmak
to the release
serbestlemek
hood release cable
(Otomotiv) kaput kilidi açma teli
materiel release order
(Askeri) MALZEME GÖNDERİM SİPARİŞİ: Sorumlu bir ikmal sistemi idarecisi tarafından (genellikle bir envanter kontrol noktası veya saymanlık depo/stok noktası) kontrole tabi olmayan (genellikle bir depolama bölgesi veya malzeme bırakma noktası) aynı ikmal maddesi dağıtım kompleksinde malzemenin gönderilmesi ve nakliyesi için neşredilen bir sipariş
released
arınmış
releaser
(Askeri) YAYIMLAYAN SUBAY: Bak. "releasing officer"
İngilizce - İngilizce
To let go (of); to cease to hold or contain

He released his grasp on the lever.

To lease again; to grant a new lease of; to let back
Anything recently released or made available (as for sale)

The video store advertised that it had all the latest releases.

That which is released, untied or let go

They marked the occasion with a release of butterflies.

To free or liberate; to set free

He was released after two years in prison.

To make available to the public

They released the new product later than intended.

To hang up

If you continue to use abusive language, I will need to release the call.

The distribution of an initial or new and upgraded version of a computer software product; the distribution can be both public or private
To discharge

They released thousands of gallons of water into the river each month.

merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film); "a new release from the London Symphony Orchestra"
{v} to set free from restraint, ease, quit
{n} a dismission, discharge, acquittal, a deed of discharge or guit claim
The act or manner of ending a sound
an announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation
An instrument releasing property from the lien of the mortgage, judgment, etc
a legal document evidencing the discharge of a debt or obligation
When an entertainer or company releases a new CD, video, or film, it becomes available so that people can buy it or see it. He is releasing an album of love songs
Relieve party to a trade of any previously made obligation concerning that trade, hence allowing the would-be transactor to show the inquiry/order to a new broker
- (1) To relieve from debt or security or abandon a right, such as the release of a mortgage lien from a part or all of the land mortgaged (2) The instrument effecting a release
A giving up or relinquishment of some right or claim; a conveyance of a man's right in lands or tenements to another who has some estate in possession; a quitclaim
the termination of someone's employment (leaving them free to depart)
A new release is a new CD, video, or film that has just become available for people to buy or see. Which of the new releases do you think are really good?
(1) To relieve from debt or security or abandon a right, such as the release of a mortgage lien from a part or all of the land mortgaged (2) The instrument effecting a release
To loosen; to relax; to remove the obligation of; as, to release an ordinance
A sharp downward (and away) motion of the hand which serves to remove the oar blade from the water and start the rowing cycle That point at which the oars are taken out of the water at the end of the drive, also the beginning of the recovery
To let go, as a legal claim; to discharge or relinquish a right to, as lands or tenements, by conveying to another who has some right or estate in possession, as when the person in remainder releases his right to the tenant in possession; to quit
If you have options to purchase shares in a company but you release your options, you will not be able to exercise your option to buy the shares Any payment you receive for the release is taxable
The part of the rowing action when the oar is removed from the water after driving through it
To let up on a mouse button or key that has been pressed Sometimes it is the press that initiates the action; sometimes it is the release
{f} set free, liberate, emancipate; loosen a hold, unfasten; make available to the general public; surrender, give up (Law)
release, as from one's grip; "Let go of the door handle, please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't fall"
generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete digestive juices"; "release a hormone into the blood stream"
n a high set, usually delivered to the left sideline, that serves as an outlet when the play goes awry; a block pattern in which an outside blocker fronts the quick hitter as the middle double blocks on the sideline; the action of the ball leaving the setter's hands; the action of the setter moving towards the net
the moment that the ball leaves a shooter's hands
(music) the act or manner of terminating a musical phrase or tone
To hit the ball such that it rolls on impact with the green Also refers to movement of golfer's hands during a swing
(Ticaret) The authorization to pick, ship or produce against a previously-created order
If someone in authority releases something such as a document or information, they make it available. They're not releasing any more details yet Release is also a noun. Action had been taken to speed up the release of cheques
To discharge; to
If a person or animal is released from somewhere where they have been locked up or looked after, they are set free or allowed to go. He was released from custody the next day He was released on bail
grant freedom to; free from confinement
{i} freedom, liberation; newly distributed film (or record, book, etc.); press release, statement provided to the media
let (something) fall or spill a container; "turn the flour onto a plate"
part with a possession or right; "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the throne"
prepare and issue for public distribution or sale; "publish a magazine or newspaper"
If something releases gas, heat, or a substance, it causes it to leave its container or the substance that it was part of and enter the surrounding atmosphere or area. a weapon which releases toxic nerve gas Release is also a noun. Under the agreement, releases of cancer-causing chemicals will be cut by about 80 per cent
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing"
A discharge from obligation or responsibility To let go of, or give up a legal claim The most common types in insurance are: First Party Release - between the insured and the insurance company Third Party Release - between the insured and a third party Indemnifying Release - between the insured and a guardian for a minor or other person not legally competent
make (information) available publication; "release the list with the names of the prisoners"
1 (also "let it go") generally thought of as the act of allowing the centrifugal force of the body/arms/hands/clubhead to take its course on the downswing rather than holding on or inhibiting it (can be broken down into specifics) 2 when a ball stops spinning backward and starts to roll forward Example: He was afraid of hookng the ball, so he wasn't releasing/letting it go 2 My chip shot released nicely and rolled right up in front of the hole
When someone is released, you refer to their release. He called for the immediate release of all political prisoners
eliminate (substances) from the body
leaving the bar to perform a move before regrasping it
To let loose again; to set free from restraint, confinement, or servitude; to give liberty to, or to set at liberty; to let go
To release feelings or abilities means to allow them to be expressed. Becoming your own person releases your creativity Release is also a noun. She felt the sudden sweet release of her own tears
Any spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, discharging, injecting, escaping, leaching, dumping, or disposing into the environment of a hazardous or toxic chemical or extremely hazardous substance
includes any spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, discharging, injecting, escaping, leaching, dumping, or disposing of a hazardous substance into the environment, or the abandonment or discarding of barrels, containers, and other closed receptacles containing a hazardous substance
a formal written statement of relinquishment
If someone or something releases you from a duty, task, or feeling, they free you from it. Divorce releases both the husband and wife from all marital obligations to each other This releases the teacher to work with individuals who are having extreme difficulty. Release is also a noun. release from stored tensions, traumas and grief
A device adapted to hold or release a device or mechanism as required; A catch on a motor-starting rheostat, which automatically releases the rheostat arm and so stops the motor in case of a break in the field circuit; also, the catch on an electromagnetic circuit breaker for a motor, which acts in case of an overload
In team programming, the act of updating the configuration of program elements contained in a specific edition of a project or package When package or class owners release modified editions into a containing project or package, they update the team baseline See baseline
activity that releases or expresses creative energy or emotion; "she had no other outlet for her feelings"; "he gave vent to his anger"
The act of letting loose or freeing, or the state of being let loose or freed; liberation or discharge from restraint of any kind, as from confinement or bondage
the term for what occurs when a person separates from his reactive mind or some part of it The degree and relative permanence of being pulled out of the reactive mind determines the state of Release There are a number of states or stages of Release and these are called Grades See also Expanded Lower Grades; Grades
The act of opening the exhaust port to allow the steam to escape
(music) the act or manner of terminating a musical phrase or tone a formal written statement of relinquishment activity that releases or expresses creative energy or emotion; "she had no other outlet for her feelings"; "he gave vent to his anger"
The act of leaving the bar and performing a move before the re-grasp
the act of allowing a fluid to escape
An instrument releasing property from the lien of the mortgage, judgement, etc
Discharge from obligation or responsibility, as from debt, penalty, or claim of any kind; acquittance
release candidate
A version of a program that is nearly ready for release but may still have a few bugs; the status between beta version and release version
release candidates
plural form of release candidate
release notes
Documents distributed along with a release of a software product
release version
A development status used when the program or application is ready to be released into the public, maybe with some last minute changes. This status comes after release candidate, and is the last status given to the program
release date
October, 2000
release management
The process of managing software releases from development stage to software release
release candidate
The release candidate is a production-quality pre-release one week before the final release. In an ideal world, it would be (functionally) identical to the final release. From here until FinalRelease, changes are only permitted at the release manager's discretion, and will only be allowed for very high-priority showstopper bugs that might justify delaying the release
release a prisoner
let a prisoner go, set a convict free
release agent
the mold, coated on mold or formulated in material which facilitates removing the part
release agent
A material that is applied to the surface of the die cavity to keep the casting from sticking to the die Such materials are usually applied frequently, sometimes every shot, and are usually applied by spraying To facilitate the spraying, the material is mixed with water or a mineral solvent which evaporates from the cavity surface
release agent
A chemical agent used to prevent a material from adhering to a surface such as a mold
release agent
(RA) substance used in stamping to keep the wet concrete from sticking to the stamps Can be pigmented powder or Clear Liquid Release - "bubblegum"
release agent
Used to prevent cured matrix material from bonding to tooling usually painted or sprayed on mold
release agent
A material, e g silicone, stearate, oil, or wax for lubricating a die pattern or core box to facilitate easy removal of a casting, mold or core
release agent
a material sprayed on the mold which facilitates removing the part
release agent
A lubricant used to coat a mold cavity to aid in the removal of a particular part from the mold
release date
The actual day an Ad Cycle begins
release date
The date an inactive offender was released from the Department of Correction
release date
04/23/2002
release date
23 April, 2002
release date
The date the fish were released into the waterbody
release date
12/12/2001
release date
18-Feb-2003
release date
(RelDate): The date the fish was released to a stream to rear or out-migrate naturally
release from suffering
free from suffering, free from torment
release grant
financial award given to a soldier when released from the Israeli military
release of liability
exemption from a legal obligation, ruling that a legal obligation has ended
release on bail
{i} temporary freedom from arrest till the time of trial in exchange for a deposit of a sum of money which is set by the court (Law)
release on bail
{f} allow an arrested person temporary freedom until the time of trial in exchange for a deposit of a sum of money which is set by the court (Law)
release plan
the management work product that documents a project's schedule for phases, major milestones, and releases to the customer organization
release plan
A document that describes all of the activities, resources and responsibilities related to a particular release, including the scheduling of that release
release plan
The release plan is the prioritized collection of stories grouped by iteration that results from the planning game Once the team has settled into a rhythm and has a steady velocity, the release plan can give the customer insight into when a story will be completed or, conversely, how many stories will be completed by a particular date
release the Oscar nominations
announce the candidates for the Oscar awards
release time
The employee right to be released from work to conduct union business
release time
The time it takes for a dynamics processing device to change gain when the input signal crosses the threshold level while decreasing
release time
The time between the removal of the relay coil voltage and the stabilized opening of the relay contacts
release time
the amount of time prior to arrival that block rooms are no longer required to be held
release time
The time required to deactivate a limiter following a signal return to levels below the limit threshold During this time, signal coupling through the limiter remains blocked, making short release times desirable
release valve
valve that releases pressure; emotional outlet
re-release
if a CD, record, or film is re-released, it is produced and sold or shown for a second time, usually with small changes
cable release
A sheathed wire plunger used to activate the shutter of a camera without accidentally moving it
catch and release
A variety of angling where the fish are released after capture, as a conservation measure
press release
An official written statement that is sent to the media so that it can be publicized
spring-release
Of a mechanical device, containing a component that compresses or extends a spring while held in place and so springs free when released
timed-release
that releases its active ingredients gradually, so as to produce a sustained effect
work-release
Attributive form of work release

work-release program.

quick release
(of a device) designed for rapid release: a quick-release button
prisoner release
freeing of a prisoner or prisoners
releasable
That may be released
releasable
{s} can be set free, can be liberated or set loose; can be made available to the general public; can be surrendered, can be given up (Law)
released
{s} liberated, set free, emancipated; made available to the general public; surrendered, given up (Law)
released
past of release
released
set free as from prison or duty
releaser
{i} one who sets free, liberator
releaser
One who releases, or sets free
releases
Permits the publication of or disseminates
releases
A release is a discharge of a toxic chemical to the environment This includes releases to the air, either as a stack or fugitive emission, discharges to bodies of water such as streams or lakes, or discharges to the ground or underground
releases
software, plural of release
releases
third-person singular of release
releases
An instrument which fully releases a previous incumbrance on real or personal property
releasing
emotionally purging (of e g art)
releasing
present participle of release
release