supporting

listen to the pronunciation of supporting
İngilizce - Türkçe
destekleyici
destekleme

Yandex arama motoru Tatar dilini de desteklemeye başladı. - “Yandex” search engine started supporting Tatar language too.

Planı desteklemede yalnız değiliz. - We are not alone in supporting the plan.

{f} destekle

Beni desteklediğin için teşekkürler. - Thanks for supporting me.

Beni destekledikleri için arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum. - I want to thank my friends and family for supporting me.

{s} destek olan

Ne zaman kadın ve erkeklerin geleneksel rollerini düşünsek, ailesine destek olan kocalar ve de aile ve çocuklarına bakan karılar aklımıza gelir. - When we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.

destekleyerek

Yazar düşüncesini onu akademik araştırma ile destekleyerek belirtiyor. - The author states his opinion supporting it with academic research.

{f} destekle: prep.destekleyerek
{s} destek

Ne zaman kadın ve erkeklerin geleneksel rollerini düşünsek, ailesine destek olan kocalar ve de aile ve çocuklarına bakan karılar aklımıza gelir. - When we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.

Planı desteklemede yalnız değiliz. - We are not alone in supporting the plan.

destekleyici
{i} dest

Beni desteklediğin için teşekkür ederim. - Thank you for supporting me.

Ne zaman kadın ve erkeklerin geleneksel rollerini düşünsek, ailesine destek olan kocalar ve de aile ve çocuklarına bakan karılar aklımıza gelir. - When we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.

{s} destekleyen

Beni destekleyen hiçbir arkadaşım yok. - I have no friends supporting me.

{s} kuvvet verici
{s} yardımcı

Tom en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında oskar kazandı. - Tom won the Oscar for Best Supporting Actor.

O, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığını kazandı. - She won an Oscar nomination for best supporting actress.

kanıtlayıcı
support
{f} desteklemek

Bu veriler hipotezi desteklemektedir. - This data supports the hypothesis.

Planı desteklemek için bir konuşma yaptı. - He made a speech in support of the plan.

support
destek

O, kendisini bir baston ile destekledi. - He supported himself with a stick.

Onu desteklediğime inandırdım. - I made believe that I supported him.

supporting arms
(Askeri) destek silahları
supporting document
(Ticaret) müstenidat
supporting services
(Askeri) destek hizmetleri
supporting tissue
destekdoku
Supporting data
Müstenidat
Supporting document
Müstedinat
Supporting schedule
Müstenidat
supporting (anatomy)
(Anatomi desteklenmesi)
supporting character
(Film) Yardımcı oyuncu
supporting details
destekleyen detaylar
supporting narrative
anlatı destek
supporting role
destekleyici rolü
supporting shoe
ayakkabı destek
supporting structure
yapı destek
supporting tower
kule destek
supporting wall
(Mimarlık) İstinat duvarı
supporting actor
yardımcı başrol oyuncu
supporting air force war plan
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ DESTEK HARP PLANI: Bak. "war plan"
supporting aircraft
(Askeri) DESTEK UÇAĞI: Birlik uçaklarının dışında genel hizmetler için kullanılan uçak. Ayrıca bakınız: "aircraft"
supporting aircraft
(Askeri) destek uçağı
supporting arms
(Askeri) DESTEK SİLAHLARI: Kara birliklerini desteklemek için kullanılan, her türden hava, deniz ve kara silahları
supporting arms coordination center
(Askeri) DESTEK SİLAHLARI KOORDİNASYON MERKEZİ: Topçu, hava ve deniz topçu ateş desteğiyle ilgili tüm muhabere imkanlarının merkezi hale getirildiği bir amfibi komuta gemisinde bulunan kısım. Bu destek koordinasyon merkezinin çıkartma kuvveti tarafından kullanılan denizdeki mukabilidir. Ayrıca bakınız: "fire support coordination center"
supporting arms coordination center
(Askeri) destek sınıfları koordinasyon merkezi
supporting arms coordinator
(Askeri) DESTEK SİLAHLARI KOORDİNATÖR: Destek silahları koordinasyon merkezinden sorumlu subay. Destek ateşlerini zaman bakımından koordine etmekle görevli Deniz Kuvvetleri Komutanının direkt temsilcisidir. Destek silahları ateş planlarını çıkartma kuvveti kıyı manevra planının desteklenmesinde en tesirli şekilde kullanılmalarını temin bakımından birleştirir
supporting arms liaison team
(Askeri) destek silahları irtibat timi
supporting arms special staff
(Askeri) destek sınıfları özel karargahı
supporting army war plan
(Askeri) KARA ORDUSU DESTEK HARP PLANI: Bak. "war plan"
supporting artillery
(Askeri) destek topçusu
supporting artillery
(Askeri) DESTEK TOPÇUSU: Ateşiyle belirli bir birliği, genellikle piyade birliklerini, destekleyen ve bir üst topçu birliği komutanının emrinde bulunan topçu
supporting attack
(Askeri) DESTEKLEYİCİ TAARRUZ: Ana taarruzla birlikte yürütülen ve aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını başarmak amacıyla tasarlanmış bir taarruzi harekat. a. Düşmanı aldatmak. b. Ana taarruza müdahale edebilecek düşman kuvvetlerini imha etmek veya yerinde tutmak. c. İşgali, ana taarruzu geciktirebilecek olan araziyi kontrol altında tutmak. d. Düşmanı ihtiyatlarını zamansız olarak veya gereksiz bir alanda kullanmaya zorlamak
supporting attack
(Askeri) destekleyici taarruz
supporting cast
sin. yardımcı oyuncular
supporting cast
figüranlar
supporting cast
yardımcı oyuncular
supporting command
(Askeri) destek veren komutanlık
supporting disc
diskli suport
supporting distance
(Askeri) DESTEK MESAFESİ: İki birlik arasında mevcut bulunan ve birinin diğerine yardıma gitmesi için, zamanında aşması mümkün olan mesafe
supporting document
kanıt
supporting document
delil
supporting earth
taşıyıcı zemin
supporting electrolyte
(Kimya) destek elektroliti
supporting establishment
(Askeri) DESTEK TESİSLERİ: Faal ordunun harekat kuvvetleri dışında kalan kısmı. Destek kuvvetleri, özel faaliyet merkezleri, eğitim kuvvetleri, kadro dışı personel ve hastalar bu saha içinde kalan kuvvetlerdir
supporting evidence
ek kanıt
supporting evidence
ek delil
supporting fire
(Askeri) DESTEK ATEŞİ: Bir birliği muharebe esnasında korumak veya ona yardımcı olmak amacıyla destek birlikleri tarafından açılan ateş. Ayrıca bakınız: "close supporting fire", "direct supporting fire", "deep supporting fire" ve "fire"
supporting fire
destek ateşi
supporting force
(Askeri) destek kuvveti
supporting forces
(Askeri) DESTEK KUVVETLERİ: Görevleri harekat kuvvetlerinin bir parçası olmaksızın, lojistik, istihbarat ve idari görevler yapmak olan birlikler ve unsurlar. Bu kategoriden kuvvetler, ABD ana yurdunda geniş yer kapsarsa da, denizaşırı harekat alanında, bazı tesislerle, bu tesislere bağlı personelin desteğine inhisar eder. Ayrıca bakınız: "force"
supporting formwork system
taşıyıcı kalıp sistemi
supporting frame
araba çerçevesi
supporting girder
destek kirişi
supporting ground
taşıyıcı zemin
supporting ground vehicles
(Havacılık) yer destek araçları
supporting idea
yardımcı fikir
supporting layer
taşıyıcı katman
supporting member
taşıyıcı öğe
supporting navy war plan
(Askeri) DENİZ KUVVETLERİ DESTEK HARP PLANI: Bak. "war plan"
supporting operations
(Askeri) DESTEK HAREKAT: Amfibi harekatlarda, amfibi görev kuvvetine tahsis edilen kuvvetler dışındaki kuvvetler tarafından yapılan harekat. Bu harekatın yapılması amfibi görev kuvveti komutanının isteğiyle yüksek bir makam tarafından emredilir ve amfibi görev kuvveti komutanının sorumluluğundaki bölgenin dışında yapılır
supporting operations
(Askeri) destek harekatı
supporting part
taşıyıcı parça
supporting part
yardımcı rol
supporting plan
(Askeri) destek planı
supporting plans
(Askeri) DESTEK PLANLARI: Silahlı kuvvetler tarafından, kendi görevlerini belirtmek üzere kombine veya stratejik planlar dahilinde hazırlanan planlar. Ayrıca bakınız: "outline plan"
supporting plate
(İnşaat) mesnet camı
supporting position
(Askeri) destek mevzii
supporting power of the ground
toprağın taşıma gücü
supporting power of the ground
zeminin taşıma gücü
supporting power of the soil
zemin taşıma gücü
supporting range
(Askeri) DESTEK MESAFESİ: Mevcut silahlar tarafından müessir şekilde ateş açılabilen mesafe
supporting range
(Askeri) destek mesafesi
supporting ring
taşıma halkası
supporting ring in two parts
yarım kama
supporting rod
(Otomotiv) destekleme çubuğu
supporting roll
desteklik hadde
supporting scaffold
kalıp iskelesi
supporting scaffold
taşıyıcı iskele
supporting scaffolding
taşıyıcı iskele
supporting soil
taşıyıcı zemin
supporting sources
(Ticaret) destekleyici kaynaklar
supporting structure
taşıyıcı strüktür
supporting structure
(İnşaat) mesnet yapisi
supporting surface
destek yüzey
supporting surface
taşıyıcı yüzey
supporting system
(Askeri) destek sistemi
supporting tissue
(Hayvan Bilim, Zooloji) destek doku
supporting unit
(Askeri) DESTEK BİRLİĞİ, DESTEKLEYEN BİRLİK: Bir başka birlikte iş gören, bu birliğe yardımda bulunan veya kendisini koruyan fakat, koruduğu bu birliğin kuruluşuna dahil bulunmayan ve komutanının emri altında hareket etmeyen birlik
supporting unit
(Askeri) destek birliği
supporting unit
(Askeri) destekleyen birlik
supporting wall
(İnşaat) dayanak duvarı
supporting weapon
(Askeri) DESTEK SİLAHI: Kuruluşunda bulunmadığı bir birliğe yardımda bulunmak veya bu birliği korumak için kullanılan silah
supporting weapon
(Askeri) destek silahı
subsidiary and supporting operations
(Askeri) YARDIMCI VE DESTEKLEYİCİ HAREKAT
support
üstlenmek
support
{f} bakmak

Kendime bakmak için yeterince yaşlıyım. - I'm old enough to support myself.

Böylesine büyük bir aileye bakmak zorunda olacağımı asla düşünmemiştim. - I never thought I would have to support such a large family.

support
{f} destek olmak

Tom ailesine destek olmak için sıkı çalışıyor. - Tom is working hard to support his family.

Tom'a destek olmak için buradayım. - I'm here to support Tom.

support
{f} geçindirmek

Tom Mary gibi bir kadını geçindirmek için yeterli para kazanmıyor. - Tom doesn't earn enough money to support a woman like Mary.

Henry kendini geçindirmek için yeterince yaşlıdır. - Henry is old enough to support himself.

Support
(Tekstil) Kızak
support
dayanak
support
destekleme

Onun bizi desteklemesini bekledik. - We expected him to support us.

Planı desteklemek için bir konuşma yaptı. - He made a speech in support of the plan.

support
{f} 1. desteklemek, arka olmak: He doesn't support that party. O partiyi desteklemiyor. They supported him throughout that period. O müddet
support
payandalamak
support
arka olmak
support
saf tutmak
support
sırtlamak
support
bakım
support
masraflarını karşılamak
support
yatak
support
çekmek
support
{f} yardımcı rolde oynamak
support
pekiştirmek
support
(Marangozluk) çırak
support
taşımak
support
destek vurmak
support
ayakta tutmak
support
ağırlığını kaldırmak
support
tarafında olmak
support
ask
support
kayırmak
support
taşıyıcı
support
mesnetlemek
support
destek sunmak
support
taraf tutmak
support
destek çıkmak
support
taraf çıkmak
support
(İnşaat) yuva
support
dayanmak
support
destek (maddi/manevi)
support
arka çıkmak
support
destek vermek

Ona destek vermek bize düşer. - It is incumbent on us to support him.

support
suport
support
çok emeği geçmek
support
diremek
support
omuz vermek
support
kuşaklamak
support
tutamak
support
beslemek

Bir aileyi asgari ücretle beslemek zordur. - It's hard to support a family on minimum wage.

support
götürmek
support
arkalamak
support
savunmak
support
arkasında olmak
support
koltuk
support
masraflarını çekmek
support
yaslamak
clutch supporting plate
kavrama destek plakası
self supporting
kendini geçindiren
self-supporting
bağımsız
self-supporting
öz özünü geçindiren
support
kaldırmak
support
destek olan kimse ya da şey
support
iaşe
support
(ağırlığını) çekmek
support
{f} destekle

Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım - I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument.

Arkasında zengin bir destekleyicisi var. - He has a wealthy supporter behind him.

support
geçim kaynağı
support
yardım

Yardımcı olmaya çalışıyordum. - I was trying to be supportive.

O, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığını kazandı. - She won an Oscar nomination for best supporting actress.

support
tutma

Sebep bize destek sözü verir ancak her zaman sözünü tutmaz. - Reason promises us its support, but it does not always keep its promise.

support
geçim

Sami ve komşuları Leyla'nın geçimini sağlamak için para topladılar. - Sami and his neighbors raised money to support Layla.

Sami'nin ailesi Leyla'nın geçimini sağladı. - Sami's family supported Layla.

support
(takım/vb.) tutmak
support
mesnet
Support
destekleyin
Support
desteklenmesi
seceding or supporting secession
seceding veya destekleyici ayrılma
support
Tahkimat
support
desteği

Tom o kabul ettiği sürece desteğini sürdürmeye kararlıydı. - Tom was determined to continue his support for as long as it took.

Biz onlara moral desteği vereceğiz. - We will give them moral support.

close supporting fire
(Askeri) YAKIN DESTEK ATEŞİ: Yakınlıkları dolayısıyla, desteklenen birlik için yakın ve ciddi tehlike arzeden düşman kıtalarına, silahlarına veya mevzilerine yapılan ateş. Buna "close support fire" de denir. Ayrıca bakınız: "supporting fire"
commander, supporting naval forces
(Askeri) Deniz Destek Kuvvetleri Komutanı
deep supporting fire
(Askeri) DERİN DESTEK ATEŞİ: Düşman ihtiyatlarını ve silahlarını tesirsiz hale getirmek ve imha etmek, düşman emir ve komuta, ikmal muhabere sistemleri ile gözetlemesine zarar vermek üzere, kendi kuvvetlerimize yakın bulunmayan hedeflere yöneltilmiş ateş. Bknz. "close supporting fire, direct supporting fire, supporting fire"
direct supporting fire
(Askeri) DİREKT DESTEK ATEŞİ: Bknz. "direct support fire", "close supporting fire", "deep supporting fire", "supporting fire
joint strategic planning document supporting analyses
(Askeri) müşterek stratejik planlama doküman destekleme analizi
logistic supporting points
(Askeri) ikmal noktası serisi
management supporting data system
(Askeri) MANAJMANI DESTEKLEYEN BİLGİ SİSTEMİ: Manajman ve idari görevleri desteklemek üzere kayıtlar tutan; bilgi, makine çözümleri veya esaslar veren bilgi sistemi veya tali sistemleri. Manajmanı destekleyen bilgi sistemleriyle direkt olarak ilgili veya tamamlayıcı bir unsur durumunda bulunmaları halinde, kaynak bilgi otomasyon, bilgi gösterme ve benzeri tali sistemler de buna dahil edilir. İleri matematik ve benzeri etütleri içine alan eğitim veya öğretim maksatlarıyla kurulmuş bilgi sistem veya tali sistemleri, manajmanı destekleyen sistemler olarak telakki edilir
operations supporting data system
(Askeri) HAREKAT DESTEKLEME BİLGİ SİSTEMLERİ (HV.): Kuvvetlerin direkt komuta ve kontrollarıyla ilgili kararların verilmesinde faydalanılacak bilgiler ile hava durumu, ikaz, istihbarat ve harekatla ilgili diğer görevlere ait bilgiler, genel olarak, gerçek süre (real time) veya takribi tali sistemler. Bu tarif; komuta, kontrol ve destek sistemlerinde yalnız bilgi işlem kısımlarını ifade eder
security supporting assistance
(Askeri) GÜVENLİK DESTEK YARDIMI: Seçilmiş önemli güvenlik problemleri olan hükümetlere, ödünç verme veya yardım bazlarında sağlanan ekonomik yardım programı. Fonlar, malların ithalinin sermayenin veya teknik yardımın finansmanından ikili anlaşmalara istinaden kullanılır; ilişik fonlar böylelikle bütçe desteği yaratmak için kullanılır. Bu fonlar alıcı ülkenin kendi kaynaklarını güvenlik ve savunma amaçlarına, ekonomik ve politik sonuçların etkisi olmadan daha başka bir şekilde yapılamayacak şekilde imkan verir
self supporting
kendi ağırlığını taşıyan
self supporting
kendi kendine yeten
special agent in charge; supporting arms coordinator
(Askeri) sorumlu özel ajan; destek sınıfları koordinatörü
support
tutmak
support
{f} kuvvetlendirmek
support
{i} doğrulama
support
{f} özendirmek
support
(Sosyoloji, Toplumbilim) destek(lemek)
support
{f} para sağlamak
support
ispat etmek
support
{f} cesaret vermek
support
(Askeri) (NATO) DESTEK: Bir başka kuvvete yardım eden, koruyan, tamamlayan veya idamesinde yardımcı olan bir kuvvetin yaptığı iş
support
{f} doğrulamak
support
kuvvet vermek
support
{f} taraftarı olmak
support
tahammül etmek
support
{i} altlık
support
{i} arka

Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var. - I have a lot of friends to support me mentally.

Onun kız arkadaşı destekleyici değildi. - His girlfriend was not supportive.

support
yardım etmek
support
{i} yardımcı oyuncu
support
{f} para yardımı yapmak
support
devam ettirmek
support
{f} dayamak

Tom uyuduğu zaman sırtını dayamak için bir yastık kullanır. - Tom uses a pillow to support his back when he sleeps.

support
{i} payanda
support
{f} ısrar etmek
support
{f} güç vermek
support
{i} arka çıkma
support
teyit etmek
support
{f} takviye etmek
support
masrafını vermek
support
{i} takviye
support
tut

Sebep bize destek sözü verir ancak her zaman sözünü tutmaz. - Reason promises us its support, but it does not always keep its promise.

support
müdafaa etmek
İngilizce - İngilizce
That supports
Present participle of support
The action of the verb to support
capable of bearing a structural load; "a supporting wall"
1. In a film or play, a supporting actor or actress is one who has an important part, but not the most important part. the winner of the best supporting actress award. see also support
furnishing support and encouragement; "the anxious child needs supporting and accepting treatment from the teacher"
{s} providing support; encouraging, comforting; able to bear a weight or load
the act of bearing the weight of or strengthening; "he leaned against the wall for support"
corroborating
Supporting data
Written information attached to agreements, financial statements, offers, proposals, etc., to provide backup and depth to agreed-upon or discussed items. Also called supporting document or supporting schedule
Supporting document
Written information attached to agreements, financial statements, offers, proposals, etc., to provide backup and depth to agreed-upon or discussed items. Also called supporting data or supporting schedule
Supporting schedule
Written information attached to agreements, financial statements, offers, proposals, etc., to provide backup and depth to agreed-upon or discussed items. Also called supporting document or supporting data
supporting arms
weapons used for security or for support fire
supporting beam
rafter, long log or metal beam that is used as to hold up other structures
supporting environment
psychological environment which provides an individual with a feeling of love and warmth
supporting fire
fire delivered by supporting units to protect or assist a unit in combat
supporting force
force which provides assistance to another force
supporting role
secondary role, minor role
supporting structure
a structure that serves to support something
supporting tower
a tower that serves to support something
supporting unit
unit which provides assistance to another unit
supporting wall
wall that is built to hold up a structure
support
in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set
support
Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to

Don’t move that beam! It’s a support beam.

support
To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity

I don't make decisions, I just support those who do.

support
{f} uphold, prop, brace; bear, carry; encourage; financially assist, provide for; substantiate, corroborate, affirm
support
{v} to prop up, sustain, bear maintain
support
{n} a prop, help, maintenance, supply
Support
keep
Support
supportment
Support
supportance
close supporting fire
fire on enemy troops or weapons or positions that are near the supported unit and are the most immediate and serious threat to it
deep supporting fire
fire on objectives not in the immediate vicinity your forces but with the objective of destroying enemy reserves and weapons nad interfering with the enemy command and supply and communications
direct supporting fire
fire delivered in support of part of a force (as opposed to general supporting fire delivered in support of the force as a whole)
self-supporting
financially independent; "now that my children are self-supporting"
self-supporting
maintains oneself, does not act as a burden to others
self-supporting
financially independent; "now that my children are self-supporting
self-supporting
Self-supporting is used to describe organizations, schemes, and people who earn enough money to not need financial help from anyone else. The income from visitors makes the museum self-supporting
support
That which upholds, sustains, or keeps from falling, as a prop, a pillar, or a foundation of any kind
support
aiding the cause or policy or interests of; "the president no longer had the support of his own party"; "they developed a scheme of mutual support"
support
If you support a sports team, you always want them to win and perhaps go regularly to their games. Tim, 17, supports Manchester United. see also supporting
support
support with evidence or authority or make more certain or confirm; "The stories and claims were born out by the evidence"
support
To keep from failing or sinking; to solace under affictive circumstances; to assist; to encourage; to defend; as, to support the courage or spirits
support
The material (usually paper) to which the image is transferred from the inked matrix, and which provides the image's physical support and much of its tone
support
A support is a justification
support
Fast, simple, courteous, friendly, accurate help available to any user who happens to work for any company that bought 1,000 copies of the product
support
money that a student receives to pursue graduate or professional study Many graduate programs will not admit a doctoral student without support Students in master's programs often are not guaranteed support Both Support for doctoral and masters' students can consist of any of the categories described below Support for students in professional school often consists of grants, loans, and fellowships
support
a military operation (often involving new supplies of men and materiel) to strengthen a military force or aid in the performance of its mission; "they called for artillery support"
support
spt
support
argue or speak in defense of; "She supported the motion to strike"
support
Providing ongoing educational and problem-solving assistance to information system users For in-house developed systems, support materials and jobs will have to be prepared or designed as part of the implementation process (17) See also Computing infrastructure, Help desk, Information center
support
give moral or psychological support, aid, or courage to; "She supported him during the illness"; "Her children always backed her up"
support
To endure without being overcome, exhausted, or changed in character; to sustain; as, to support pain, distress, or misfortunes
support
If you support yourself, you prevent yourself from falling by holding onto something or by leaning on something. He supported himself by means of a nearby post. Support is also a noun. Alice, very pale, was leaning against him as if for support
support
a subordinate musical part; provides background for more important parts
support
To help, particularly financially
support
Assistance, such as technical advice provided online or over the telephone
support
documentary validation; "his documentation of the results was excellent"; "the strongest support for this this view is the work of Jones"
support
the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities; "his support kept the family together"; "they gave him emotional support during difficult times"
support
financial resources provided to make some project possible; "the foundation provided support for the experiment"
support
Financial or other help
support
To furnish with the means of sustenance or livelihood; to maintain; to provide for; as, to support a family; to support the ministers of the gospel
support
The support level of a stock is the price level where the necessary demand for the stock meets the selling pressure, thus stopping a downtrend in the price of a stock, or even reversing the trend In short, a support level constitutes a concentration of demand
support
If you support someone, you provide them with money or the things that they need. I have children to support, money to be earned, and a home to be maintained She sold everything she'd ever bought in order to support herself through art school
support
To assume and carry successfully, as the part of an actor; to represent or act; to sustain; as, to support the character of King Lear
support
support materially or financially; "he does not support his natural children"; "The scholarship supported me when I was in college"
support
The inverse of a resistance (see above): a line indicating that the price is unlikely to fall below such line
support
If a fact supports a statement or a theory, it helps to show that it is true or correct. The Freudian theory about daughters falling in love with their father has little evidence to support it. = substantiate Support is also a noun. The two largest powers in any system must always be major rivals. History offers some support for this view. = evidence
support
{i} act of supporting, act of holding up; prop, brace; economic assistance, upkeep; encouragement, aid
support
Psychological, fundamental or technical level that limits selling in a stock / market Often described as a point where there are more buyers than sellers Can appear as sideways support (bases or ranging markets) or uptrend support (rising markets)
support
the act of bearing the weight of or strengthening; "he leaned against the wall for support"
support
In technical analysis of stock, the term describes a pattern where the price of a security is relatively stable within a narrow range, thus showing the market has a consensus or "support" for that price
support
If you support someone or their ideas or aims, you agree with them, and perhaps help them because you want them to succeed. The vice president insisted that he supported the hard-working people of New York The National Union of Mineworkers pressed the party to support a total ban on imported coal. = back oppose Support is also a noun. The prime minister gave his full support to the government's reforms
support
To verify; to make good; to substantiate; to establish; to sustain; as, the testimony is not sufficient to support the charges; the evidence will not support the statements or allegations
support
A attend as an honorary assistant; as, a chairman supported by a vice chairman; O'Connell left the prison, supported by his two sons
support
To carry on; to enable to continue; to maintain; as, to support a war or a contest; to support an argument or a debate
support
any device that bears the weight of another thing; "there was no place to attach supports for a shelf"
support
supporting structure that holds up or provides a foundation; "the statue stood on a marble support"
support
be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I backed Kennedy in 1960"
support
The support of a function f (or of a generalized function, or distribution) is the closure of that subset of the domain of definition on which the function assumes a nonzero value It is denoted by supp(f) For example, the support of the function f(x)=x is the whole real line, even though f(0)=0 Whereas the support of the function: f(x,y)=1, x+y<1 f(x,y)=0, otherwise is the closed unit disk, {x,y | x+y1} In Euclidean space, a function f whose support is bounded---i e , such that f 0 ``far-out''---is said to be of compact support The Fourier transform of a nontrivial function of compact support (such as a u-v measurement distribution or a gridding convolution function) cannot itself be of compact support; i e , it has "sidelobes" extending to infinity
support
establish or strengthen as with new evidence or facts; "his story confirmed my doubts"; "The evidence supports the defendant"
support
That which maintains or preserves from being overcome, falling, yielding, sinking, giving way, or the like; subsistence; maintenance; assistance; reënforcement; as, he gave his family a good support, the support of national credit; the assaulting column had the support of a battery
support
The place on a chart where the buying of futures contracts is sufficient to halt a price decline
support
A Clause supports a Proposition if the latter can be inferred from the former Code: tms/clause *; tms/proposition *
support
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
support
The act, state, or operation of supporting, upholding, or sustaining
support
the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood"
support
A price level or range of prices at which a security stopped declining in the past or is anticipated to stop declining should it drop to that level in the future Using price charts you can see at what price level(s) a security previously stopped declining These are the most likely levels of "support" if price returns to those levels again See also Resistance
support
Price levels in a market that are expected to provide some barrier to a decline in price Support levels are usually at some previous price that the market was active around or formed a low at These are aimed to provide a floor beneath the price
support
adopt as a belief; "I subscribe to your view on abortion"
support
To keep from falling
support
give moral or psychological support, aid, or courage to; "She supported him during the illness"; "Her children always backed her up
support
If something supports an object, it is underneath the object and holding it up. the thick wooden posts that supported the ceiling = hold up
support
The support of an object is the set of pixels, voxels, etc whose values are nonzero Knowledge of an object's support is required to solve the pixel retrieval challenges
support
be a regular customer or client of; "We patronize this store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as he could"
support
be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?"
support
To back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
support
A support is what physically holds the painting, or paint film, such as canvas, plywood, compressed-wood fiberboards, metal, paper, and boards The ground is applied to the support
support
If you give support to someone during a difficult or unhappy time, you are kind to them and help them. It was hard to come to terms with her death after all the support she gave to me and the family
support
play a subordinate role to (another performer); "Olivier supported Gielgud beautifully in the second act"
support
Historical price level at which falling prices have stopped falling and either moved sideways or reversed direction; usually seen as a price chart pattern
support
The measure of how often the collection of items in an association occur together as a percentage of all the transactions For example, "In 2% of the purchases at the hardware store, both a pick and a shovel were bought "
support
To bear by being under; to keep from falling; to uphold; to sustain, in a literal or physical sense; to prop up; to bear the weight of; as, a pillar supports a structure; an abutment supports an arch; the trunk of a tree supports the branches
support
Arrangement of members used to maintain the elevation or alignment of the conveyors Supports can take the form of hangers, floor supports, or brackets and can be either stationary or portable
support
A stock that tends to find good buying interest at a certain price level is said to have good support at that price level Technical indicators like moving averages can also provide support as stocks pull back to touch these trendlines and spark new buyers at such support points
support
something providing immaterial support or assistance to a person or cause or interest; "the policy found little public support"; "his faith was all the support he needed"; "the team enjoyed the support of their fans"
support
A support is a bar or other object that supports something
support
The total amount provided on behalf of an individual Support includes food, lodging, and other necessities as well as recreation and other nonessential expenditures Support is not limited to necessities and can be as lavish as the taxpayer can afford
support
To uphold by aid or countenance; to aid; to help; to back up; as, to support a friend or a party; to support the present administration
support
Answers to questions and resolution of problems regarding something sold
support
The finances and prayer you will need to ask others to give for your mission trip A supporter is one who gives and prays A support team is the group of people who supports you They may or may not know each other
support
Financial support is money provided to enable an organization to continue. This money is usually provided by the government. the government's proposal to cut agricultural support by only about 15%. = funding
support
A stellation cell is said to be supported if all cells from the layer below which touch it are also included as part of the stellation (unless the cell is unsupportable) Cells have top and bottom faces, where bottom faces are the ones that can be "seen" from the polyhedron's centre if no other cells are present So a cell is supported if all its bottom faces are covered by the adjacent cells
support
A value maintained with an internal message reflecting the strength or bid of the classifier that posted the message used to influence the bidding process in the next iteration
support
To answer questions and resolve problems regarding something sold
support
To vindicate; to maintain; to defend successfully; as, to be able to support one's own cause
supporting

  Heceleme

  sup·port·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  sıpôrtîng

  Telaffuz

  /səˈpôrtəɴɢ/ /səˈpɔːrtɪŋ/

  Etimoloji

  [ s&-'pOrt, -'port ] (transitive verb.) 14th century. Middle English, from Middle French supporter, from Late Latin supportare, from Latin, to carry, from sub- + portare to carry; more at FARE.

  Ortak Eşdizimliler

  supporting sentences

  Videolar

  ... in supporting. CROWLEY: Let me get the governor in here, ...
  ... And it kills me to see Congress not supporting the expiration of ...

  Günün kelimesi

  schmendrik