desteklenmiş

listen to the pronunciation of desteklenmiş
Türkçe - İngilizce
backed
buttressed
assisted
reinforced
(Otomotiv) padding
underpinned
espoused
seconded
supported
ribbed
held up
(Nükleer Bilimler) stabilized
destekle
shore up

Millions of dollars have been spent trying to shore up the company. - Şirketi desteklemeye çalışırken milyonlarca dolar harcandı.

destekle
{f} buttressed
destekle
assisted
destekle
make up of
destekle
back up

It's important to back up claims with evidence. - İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir.

I need to find someone to back up Tom's alibi. - Tom'un mazeretini destekleyecek birini bulmalıyım.

destekle
{f} supporting

Thank you for supporting me. - Beni desteklediğin için teşekkür ederim.

The author states his opinion supporting it with academic research. - Yazar düşüncesini onu akademik araştırma ile destekleyerek belirtiyor.

destekle
{f} buttressing
destekle
{f} bracing
destekle
seconding
destekle
{f} prop

Tom supported the proposal wholeheartedly. - Tom öneriyi yürekten destekledi.

Our surveys indicate that the public would support the proposed legislation. - Bizim anketler halkın önerilen yasayı destekleyeceğini göstermektedir.

destekle
{f} supported

He supported himself with a stick. - O, kendisini bir baston ile destekledi.

He basically supported the free market system. - O aslında serbest piyasa sistemini destekledi.

destekle
{f} support

He has a wealthy supporter behind him. - Arkasında zengin bir destekleyicisi var.

I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument. - Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım

destekle
{f} shoring
destekle
{f} countenance
destekle
stick by
destekle
{f} seconded

Tom seconded the motion. - Tom hareketi destekledi.

destekle
{f} shore

Millions of dollars have been spent trying to shore up the company. - Şirketi desteklemeye çalışırken milyonlarca dolar harcandı.

destekle
made up of
destekle
underpinning
destekle
back#up
destekle
underpin
destekle
buttress
desteklenmiş