ısrar etmek

listen to the pronunciation of ısrar etmek
Türkçe - İngilizce
persist

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

insist
claim
urge
crowd
be urgent about smth
stand on
to insist (on), be insistent (about)
stand upon
stick to it
to insist (on), to persist
stand out for
hang on
support
hold out
(Hukuk) persist, urge
insist upon
persist in

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

press
egg sb on
to insist
ısrar et
persist

He persisted in accomplishing his original plan. - O, orjinal planını başarıyla tamamlamakta ısrar etti.

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

ısrar et
take into one's mind
ısrar et
take into ones mind
ısrar et
insist

She insisted that I should pay the bill. - Benim faturayı ödemem gerektiği konusunda ısrar etti.

The lawyer insisted on his innocence. - Avukat onun suçsuzluğu konusunda ısrar etti.

ısrar etme
persistence
ısrar et
importune
Türkçe - Türkçe
Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
Çok istemek
ısrar etmek