bed

listen to the pronunciation of bed
İngilizce - Türkçe
yatak

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500. - This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month.

{f} kalmak

Ben bir süre yatakta kalmak zorunda kaldım. - I had to stay in bed for a while.

Ben bütün gün yatakta kalmak zorunda kaldım. - I had to stay in bed all day.

{i} zemin

Kanada'da zeminde değil yatakta uyuyoruz. - In Canada we sleep in a bed, not on the floor.

Yeni evimde oturma odası zemin katta ve yatak odası birinci katta. - In my new house, the living room is on the ground floor and the bedroom is on the first floor.

sabitleştirmek
oturtmak
(Argo) aşk yaşamak
(Argo) mercimeği fırına vermek
(Argo) cinsel ilişkiye girmek
(Argo) yatmaya gitmek

Ben genellikle yaklaşık on birde yatmaya gitmek zorundayım. - I usually got to bed about eleven.

Telefon çaldığında yatmaya gitmek üzereydim. - I was about to go to bed when the phone rang.

(Argo) yatağa yatmak
(Argo) mala vurmak
(Argo) uyumaya gitmek
tarh
(ırmak/vb.) yatak
karyola

Tom, doğru ebatta alyan anahtarı olmadığı için karyolanın montajını yapamadı. - Tom couldn't assemble the bed because he didn't have the right sized Allen key.

Halam ve eniştemi ziyaret ettiğimde tekerlekli karyolada uyurdum. - I used to sleep in a trundle bed when I would visit my aunt and uncle.

üzerinde yetiştirmek
yerleştirmek
taban
üzerinde ekim yapmak
{f} sabitleştir
çiçeklik

Çiçeklikten çiçek toplamaya gitmeyin yoksa yakalanacaksınız. - Don't go picking the flowers in the flower bed, or else you'll be caught.

Bahçenin ortasında bir çiçeklik vardı. - There was a flower bed in the middle of the garden.

temel
iaşe ve ibateş confined to bed yatağa düşmüş
{i} nehir yatağı

Eski nehir yatağını iki kilometre izle. - Follow the old river bed for two kilometers.

NASA'nın Mars gezicisi bir nehir yatağının izlerini keşfetti. - NASA's Mars rover discovered traces of a river bed.

{i} yatak,yatak
{f} dikmek (bitki)
{i} tabaka
bed and board yiyecek ve yatacak yer
{f} yatak yapmak
{i} mezar
{i} (bahçedeki) tarh
{f} down yatıp uyumak
{f} yatırmak
bed linen yatak takımları
{f} (down) -e yatacak bir yer vermek, -i yatırmak
{f} yatacak yer sağlamak
{i} katman
kat mezar
{i} yatacak yer
{f} yerleşmek
(Argo) seks yapmak
(Argo) götürmek

Onu yatağa götürmek zorundayız. - We've got to get her to bed.

O bana şarap içirip yemek verdi ve sonra yatağıma götürmek istedi! - He wined me and dined me and then wanted to take me to bed!

yatağa
dikmek
döşek
go to bed
yatmak

Saat kaçta yatmak zorunda kalacaksın? - What time will you have to go to bed?

Beni aradığında yatmak üzereydim. - I was about to go to bed when he called me up.

river bed
nehir yatağı

Eski nehir yatağını iki kilometre izle. - Follow the old river bed for two kilometers.

NASA'nın Mars gezicisi bir nehir yatağının izlerini keşfetti. - NASA's Mars rover discovered traces of a river bed.

go to bed
uyumaya gitmek
go to bed
yatmaya gitmek

Sadece yatmaya gitmek istiyorum. - I just want to go to bed.

Yatmaya gitmek için çok erken. - It's too early to go to bed.

go to bed
yatağa yatmak
bed wetting
altına işeme
bed down
yatıp uyumak
bed lining
çarşaf
bed plate
(İnşaat) altlık
bed rest
yatak istirahati
bed rock
(Jeoloji) anakaya
bed and board
tam pansiyon
bed and board
kalacak yer ve yiyecek
bed and breakfast
yatak ve kahvaltı
bed bug
tahtakurusu
bed clothing
yatak takımı
bed covering
yatak örtüsü
bed former
ekim yastığı yapıcısı
bed joint
yatay derz
bed linen
çarşaf ve yastık kılıfı
bed of roses
rahat mevki
bed plate
taban plakası
bed plate
taban levhası
bed sheet
yatak çarşafı
bed sore
dekübitus ülseri
bed wetting
enürezis
bed-sitter
bekâr odası
bed and breakfast
(Otelcilik) Yatak ve kahvaltı hizmeti
bed and breakfast
Yatak ve kahvaltı hizmeti sunan ev, pansiyon
bed ash
yatak kül
bed base
Baza
bed bug
yatak hata
bed bugs
yatak hata
bed clothes
yatak kıyafetleri
bed down
İşleyiş düzene girmek, oturmak
bed head
yatak başı
bed head
yataktan kalkıldığında saçın aldığı dağınık hal
bed mate
yatak arkadaşı
bed o
yatak o
bed of
Yatağın
bed plate
yatak plaka
bed ridden
yatakta basmış
bed sheets
yatak örtüleri
bed side
yatakta yan
bed skirt
Yatak eteği, yatak ucu
bed to
Yatağa
bed warmer
Oda sıcak
bed-bound
Yatağa bağımlı yaşayan kimse
bed-cover
yatak örtüsü
bed-ridden
yatağa bağlı hasta
bed-ridden
yatak basmış
bed-sit
bekâr odasında kalmak
bed and board
yatak ve yiyecek
bed and breakfast
oda kahvaltı
bed base
yatak bazası
bed bunny
erkeklerle düşüp kalkan kız
bed credit
(Askeri) YATAK TAHSİSİ: Kendisine tahsis edilmiş bir hastahane, birlik veya makamdan gelecek hastaların kabulü, bakım ve tedavisi için, bir hastahanede hazır bulundurulması emredilmiş yatak sayısı
bed depth
yatak derinliği
bed down
(fiil) yatacak yer sağlamak
bed down
{f} yatacak yer sağlamak
bed drop
taban düşüşü
bed expansion allowance
(Askeri) YATAK ARTIRMA KAPASİTESİ: Bak. "expansion bed capacity"
bed fall
taban düşüşü
bed former
yastık yapıcı
bed forms
(Askeri) deniz yatak formu
bed forms
(Askeri) deniz taban şekli
bed forms
taban şekilleri
bed jacket
lizöz
bed jig
dip eleği
bed joint
yatak derzi
bed layer
yatak tabakası
bed level
yatak seviyesi
bed of roses
gül bahçesi
bed of roses
güllük gülistanlık şey
bed of roses
gül tarhı
bed of roses
mutlu ve huzurlu ortam
bed of straw
saman yatak
bed out
dikmek (bitki)
bed patient
(Askeri) YATAK HASTASI: Yatakta yatan veya maluliyetinden dolayı yatakta tedavi gören hasta ve yaralı. Bak. "patient"
bed plane
(Çevre) yatak düzlemi
bed plate
(Tekstil) alt levha
bed scour
yatak aşınması
bed separation
tabaka ayrılması
bed setee
çekyat
bed sit
bekâr odasında kalmak
bed sitter
bekâr odası
bed sitter
stüdyo daire
bed sittingroom
stüdyo daire
bed sittingroom
bekâr odası
bed slope
taban meyili
bed slope
yatak meyili
bed suburb
banliyö semti
bed waves
taban dalgaları
bed wetting
yatağa işeme
bed width
taban genişliği
bed width
yatak genişliği
bottom bed
Alt yatak
fluid bed dryer
Akışkan Yataklı Kurutucu
get out of bed
Yataktan kalkmak, uyanmak
bunk bed
ranza

Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur. - Bunk beds are a way to save space.

go to bed
yat

Çok yorgunum; Sanırım yatacağım. - I'm really tired; I think I'll go to bed.

Genellikle dokuzda yatarım. - I usually go to bed at nine.

bed down
(Dilbilim) uyumak
bed down
(Dilbilim) yatak yapmak
bedding
yataklama
bedding
(Jeoloji) rodaj
bedding
(Jeoloji) alt tabaka
bedding
katmanlaşma
bedding
(Jeoloji) tabakalanma
bedding
(Jeoloji) alıştırma
bedding
(Jeoloji) katmanlanma
bedding
yatak
bedding
(Tekstil) nevresim
peat bed
turbalık
reed bed
kamışlık
rock bed
(Jeoloji) kaya taban
seed bed preparation
(Tarım) tohum yatağı hazırlama
sun bed
güneşte bronzlaşmak için üzerine uzanılan uzun sandalye; şezlong
bedded
katmanlı
bedded
tabakalı
bedding
tabakalaşma
bedding
yatak takımı
bedded
tabakali
a bed
yatak
bed room
yatak odası
beds
yataklar

Onlar ayrı yataklarda uyuyorlar. - They sleep in separate beds.

Yataklarınızı yapmıyorum. - I'm not making your beds.

go to bed, take to one's bed
Yatmadan, yatağa düşmek
the bed
yatak
bedded
yatalak
bedding
bed göm/yat/yatır
bedding
samandan yapılmış hayvan yatağı
bedding
{i} hayvan yatağı
bedding
gelembe
bedding
yatak/yatak eşya
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Fenâ. Kötü. Çirkin. Yaramaz. şer. şeni
Kötü, çirkin, tuhaf
bet
BED'
(Osmanlı Dönemi) (C.: Ebdâ-Büdü') İslâm içinde kazılan kuyu
BED'
(Osmanlı Dönemi) Evvel, ibtidâ, başlangıç
BED'
(Osmanlı Dönemi) Hisse, nasip
BED'
(Osmanlı Dönemi) Başlama, başlayış, ilk
BED'EN
(Osmanlı Dönemi) Başlangıçta. İlk önce, ilkin
BED'ET
(Osmanlı Dönemi) Başlangıç
İngilizce - İngilizce
To have sexual intercourse with
To set out plants in a garden bed
A foundation or supporting surface formed of a fluid

A bed of concrete makes a strong subsurface for an asphalt parking lot.

To settle, as machinery
To set in a soft matrix, as paving stones in sand, or tiles in cement
A flat surface or layer on which something else is to be placed

The meats and cheeses lay on a bed of lettuce.

A prepared spot to spend the night in, as in camping bed

He made a bed to sleep in for the night from hay and a blanket.

One's bed, or a bed as a general place or concept

I had breakfast in bed this morning.

A piece of music, normally instrumental, over which a Radio DJ talks
A shaped piece of timber to hold a cask clear of a ship’s floor; a pallet
The platform of a truck, trailer, railcar, or other vehicle that supports the load to be hauled

The parcels were thrown onto the truck bed before transportation.

An area where a large number of oysters, mussels, or other sessile shellfish is found

Oysters are farmed from their beds.

To put oneself to sleep
The bottom of a lake or other body of water, as in "sea bed"

There's a lot of trash on the bed of the river.

A garden plot, as in "bed of roses"

We added a new rosebush to our rose bed.

A piece of furniture, usually flat and soft, to sleep on

I keep a glass of water next to my bed when I sleep.

A deposit of ore, coal etc
To go to a sleeping bed
{v} to put to or into bed, lie sleep, sow
{n} a place to sleep on, lodging, channel of a river, plat in a garden, bank of earth
A bed of shellfish or plants is an area in the sea or in a lake where a particular type of shellfish or plant is found in large quantities. The whole lake was rimmed with thick beds of reeds
If a recipe or a menu says that something is served on a bed of a food such as rice or vegetables, it means it is served on a layer of that food. Heat the curry thoroughly and serve it on a bed of rice. see also -bedded, bedding
If you say that someone has made their bed and must lie in it, you mean that since they have chosen to do a particular thing, they must now accept the unpleasant results of their action
A bed is a piece of furniture that you lie on when you sleep. She went into her bedroom and lay down on the bed We finally went to bed at about 4am By the time we got back from dinner, Nona was already in bed When she had gone Sam and Robina put the children to bed
A bed of rock is a layer of rock that is found within a larger area of rock. Between the white limestone and the greyish pink limestone is a thin bed of clay
To go to bed with someone means to have sex with them
BEd BEds in AM, use B.Ed. A BEd is a degree which usually takes four years to complete and which qualifies someone to teach in a school. BEd is an abbreviation for `Bachelor of Education.' Compare PGCE
A bed in a garden or park is an area of ground that has been specially prepared so that plants can be grown in it. beds of strawberries and rhubarb
The sea bed or a river bed is the ground at the bottom of the sea or of a river. For three weeks a big operation went on to recover the wreckage from the sea bed
If a place such as a hospital or a hotel has a particular number of beds, it is able to hold that number of patients or guests
bed of roses: see rose. Bachelor of Education. Bachelor of Education a first university degree in education. Piece of furniture on which a person may recline or sleep. Beds of simple construction appear in medieval manuscripts, as do more decorative beds with carving and inlay, embroidered coverlets, and elaborate hangings. The canopy, or tester, was introduced in the 15th century. In the 1820s the development of coiled springs fitted into mattresses revolutionized the bed. In the Middle East beds consisted of rugs piled up on the floor. In China raised and canopied beds were used 2,000 years ago. The traditional Japanese bed (futon) consists of quilted padding and a coverlet arranged on the floor. Agate Fossil Beds National Monument John Day Fossil Beds National Monument Lava Beds National Monument bedding plant
When you make the bed, you neatly arrange the sheets and covers of a bed so that it is ready to sleep in
go to bed in order to sleep; "I usually turn in at midnight"; "He turns out at the crack of dawn"
The part of a machine that is like a bench, supported by the base or legs The working parts are located on the bed, which in "modern" machines is usually a casting In older machines the bed is more often mahogany Interestingly the mahogany bed of a large rose engine has very useful absorbtion characteristics that supress unwanted vibration
See Gun carriage, and Mortar bed
Refers to the relatively flat or level bottom (substrate) of a body of water, as in a lakebed or riverbed
Sedimentary structure that usually represents a layer of deposited sediment
The lower surface of a brick, slate, or tile
(Used as the symbol of matrimony) Marriage
the base on which the paper is held in a press
(geology) a stratum of rock (especially sedimentary rock); "they found a bed of standstone"
The spring portion of a trampoline that athletes bounce on
To make partaker of one's bed; to cohabit with
place (plants) in a prepared bed of soil
A layer of rock in the earth Also the bottom of a body of water such as a river, lake, or sea
In geology, a smal, distinct rock unit
furnish with a bed; "The inn keeper could bed all the new arrivals"
single thickness of usually some homogeneous substance; "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach"
A layer or seam, or a horizontal stratum between layers; as, a bed of coal, iron, etc
In geology the term bed refers to a individual layer of the rock, which is distinguishable from the beds above and below it
The substrate plane, bounded by banks, over which the water column at some point in time resides (American Fisheries Society 1985)
The area surrounding the lane, including the approach, the pit, and the gutters
To furnish with a bed or bedding
A subdivision of a stratified sequence of rocks, lower in rank than a member or formation, internally composed of relatively homogeneous material exhibiting some degree of lithologic unity, and separated from the rocks above and below by visually or physically more or less well defined boundary planes
To lay flat; to lay in order; to place in a horizontal or recumbent position
{f} put to sleep; take to bed; have sex with; provide with bed and bedding
That part or a conveyor upon which the load rests or slides while being conveyed
A course of stone or brick in a wall
To go to bed; to cohabit
The foundation or the more solid and fixed part or framing of a machine; or a part on which something is laid or supported; as, the bed of an engine
A mass or heap of anything arranged like a bed; as, a bed of ashes or coals
a piece of furniture that provides a place to sleep; "he sat on the edge of the bed"; "the room had only a bed and chair" a plot of ground in which plants are growing; "the gardener planted a bed of roses" a foundation of earth or rock supporting a road or railroad track; "the track bed had washed away" the flat surface of a printing press on which the type form is laid in the last stage of producing a newspaper or magazine or book etc
That part of a conveyor upon which the load or carrying medium rests, rolls or slides while being conveyed
The flat part of the press, on which the form is laid
(a) In relation to any river - i For the purposes of esplanade reserves, esplanade strips, and subdivision, the space of land which the waters of the river cover at its annual fullest flow without overtopping its banks: ii In all other cases, the space of land which the waters of the river cover at its fullest flow without overtopping its banks; and (b) In relation to a lake, except a lake controlled by artificial means- i For the purposes of esplanade reserves, esplanade strips, and subdivision, the space of land which the waters of the lake cover at its annual highest level without exceeding its margin: ii In all other cases, the space of land which the waters of the lake cover at its highest level without exceeding its margin; and (c) In relation to any lake controlled by artificial means, the space of land which the waters of the lake cover at its maximum permitted operating level
put to bed; "The children were bedded at ten o'clock"
a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit; "he worked in the coal beds"
The bottom of a channel
{i} piece of furniture used for sleeping on; bottom (of a sea, river or lake); area for growing plants
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
bed and board
A place to sleep and eat; bed and breakfast; the services provided by an inn or similar establishment

For, alas, the Ideal always has to grow in the Real, and to seek out its bed and board there, often in a very sorry way. No beautifullest Poet is a Bird-of-Paradise, living on perfumes; sleeping in the aether with outspread wings. The Heroic, independent of bed and board, is found in Drury Lane Theatre only.

bed and breakfast
A private home or guesthouse, etc. where guests are provided overnight accommodations and served breakfast but usually no other meals
bed and breakfast
A type of guesthouse providing such a service. Abbreviations: B & B, B&B
bed down
To put an animal to rest for the night

We'll bed down the cattle and head into town..

bed down
To lie down to sleep for the night, usually of livestock or machinery

Sleep beneath the melting sky.

bed hair
Hair that stands out straight from the scalp and is therefore difficult to style, because, or as if, it has been set that way by lying on it in bed
bed head
The disheveled appearance of a person's hair after he has risen from sleeping
bed in
to settle, to make feel at home

It took some time to be bedded in before he knew his way around his new workplace.

bed load
the large particles of sediment that are carried along the bottom of a stream
bed of pelts
A pelt bed; an item of furniture cushioned with fur for sleeping
bed of roses
A comfortable or luxurious position
bed of roses
A pleasant or easy situation

It's a straightforward job, but it's no bed of roses, with such long hours.

bed out
To transfer a young plant from an inside location such as a greenhouse to an outdoors flower bed
bed push
a fund raising event, usually run by hospitals, where a wheeled bed is pushed through the streets to raise awareness of the campaign
bed sheet
A sheet, a piece of cloth cut and finished as bedlinen
bed-and-breakfast
Alternative spelling of bed and breakfast
bed-mould
The congeries of mouldings which is under the projecting part of almost every cornice, of which, indeed, it is a part
bed-room
bedroom

Harriet slept at Hartfield that night. For some weeks past she had been spending more than half her time there, and gradually getting to have a bed-room appropriated to herself; and Emma judged it best in every respect, safest and kindest, to keep her with them as much as possible just at present.

bed-wet
To wet the bed: to experience bed-wetting or enuresis, to urinate while asleep
bed down
(deyim) If a new process or organization beds down, it starts to operate well because it has existed for long enough

It did not take the procedure long to bed down.

bed and board
requirements of a Jewish husband as written in the ketubah (Jewish wedding contract)
bed and board
food and a place to sleep
bed and breakfast
Two things the kids will never make for themselves
bed and breakfast
Dale Earnhardt during a red flag
bed and breakfast
an overnight boardinghouse with breakfast
bed and breakfast
An inn that is much like a private home (and is usually a converted private residence), where guests receive a room and breakfast for one cost
bed and breakfast
Bed and breakfast is a system of accommodation in a hotel or guest house, in which you pay for a room for the night and for breakfast the following morning. The abbreviation B&B is also used. Bed and breakfast costs from £30 per person per night
bed and breakfast
A British term for the score of 26 in an 01 game, from hitting a 20 and one each of the adjacent numbers, 1 and 5
bed and breakfast
The functional (but not necessarily the economic) equivalent of an overnight repurchase agreement (repo) A security or a portfolio is sold to register a tax gain or loss, and repurchased the following day A bed and breakfast trade also might be used to avoid showing a position at the end of a reporting period
bed and breakfast
A bed and breakfast is a guest house that provides bed and breakfast accommodation. The abbreviation B&B is also used. Accommodation can be arranged at local bed and breakfasts
bed and breakfast
A private home where sleeping accommodations are offered for one or more nights for Transient Use to no more than ten (10) persons; in addition, a breakfast meal is served on the premises $260 00
bed and breakfast room
housing arrangement in which lodging and breakfast are included in the rent fee
bed bath
a thorough body wash given to someone who cannot leave their bed
bed bug
insects which live in a bed
bed bug
bug of temperate regions that infests especially beds and feeds on human blood
bed check
An inspection held at night in order to ensure that certain people, such as students or military personnel, are in bed as required by rules and regulations
bed check
a check that everyone is in bed by the time they should be
bed cover
thin sheet that covers the bed
bed down
go to bed; "We bedded down at midnight"
bed down
go to bed; "We bedded down at midnight
bed down
{f} go to bed (e.g., "I bedded down after midnight")
bed ground
an area on which a drove of cattle or sheep can sleep for a night
bed jacket
night robe
bed jacket
a lightweight jacket worn over bedclothes (as when sitting in bed)
bed linen
bed sheets, bedding materials (bedcover, bedclothes, bedspread, etc.)
bed linen
Bed linen is sheets and pillowcases. crisp white cotton bed linen. the sheets and pillowcases for a bed
bed linen
linen or cotton articles for a bed (as sheets and pillowcases)
bed of roses
A state of great comfort or luxury
bed of roses
situation of ease and luxury, luxurious position
bed pillow
a soft pillow for use on a bed
bed rest
resting in bed, recuperation by sleeping in bed
bed rock
The solid rock underlying superficial formations
bed rock
Also Fig
bed screw
A long screw formerly used to fasten a bedpost to one of the adjacent side pieces
bed screw
A form of jack screw for lifting large bodies, and assisting in launching
bed sheet
bed linen consisting of a large rectangular piece of cotton or linen cloth; used in pairs
bed sheet
large piece of cotton or linen used on a bed
bed skirt
{i} ornamental covering placed under a mattress and hanging down to the floor
bed steps
Steps for mounting a bed of unusual height
bed-
That part of a conveyor upon which the load or carrying medium rests, rolls or slides while being conveyed
bed-
A layer of rock in the earth Also the bottom of a body of water such as a river, lake, or sea
bed-
(a) In relation to any river - i For the purposes of esplanade reserves, esplanade strips, and subdivision, the space of land which the waters of the river cover at its annual fullest flow without overtopping its banks: ii In all other cases, the space of land which the waters of the river cover at its fullest flow without overtopping its banks; and (b) In relation to a lake, except a lake controlled by artificial means- i For the purposes of esplanade reserves, esplanade strips, and subdivision, the space of land which the waters of the lake cover at its annual highest level without exceeding its margin: ii In all other cases, the space of land which the waters of the lake cover at its highest level without exceeding its margin; and (c) In relation to any lake controlled by artificial means, the space of land which the waters of the lake cover at its maximum permitted operating level
bed-
(geology) a stratum of rock (especially sedimentary rock); "they found a bed of standstone"
bed-
Sedimentary structure that usually represents a layer of deposited sediment
bed-
the flat surface of a printing press on which the type form is laid in the last stage of producing a newspaper or magazine or book etc
bed-
The substrate plane, bounded by banks, over which the water column at some point in time resides (American Fisheries Society 1985)
bed-
the base on which the paper is held in a press
bed-
The entire area a lane is set into, from the approach to the pit, including the channels
bed-
(1) A ridge of soil formed for planting crops above furrows on each side, (2) An area in which seedlings or transplants are grown for planting in the field later
bed-
A subdivision of a stratified sequence of rocks, lower in rank than a member or formation, internally composed of relatively homogeneous material exhibiting some degree of lithologic unity, and separated from the rocks above and below by visually or physically more or less well defined boundary planes
bed-
That part or a conveyor upon which the load rests or slides while being conveyed
bed-
single thickness of usually some homogeneous substance; "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach"
bed-
The bottom of a channel
bed-
go to bed in order to sleep; "I usually turn in at midnight"; "He turns out at the crack of dawn"
bed-
a piece of furniture that provides a place to sleep; "he sat on the edge of the bed"; "the room had only a bed and chair"
bed-
A layer within a sequence of sedimentary rocks defined by planar to irregular boundaries representing an original depositional surface
bed-
put to bed; "The children were bedded at ten o'clock"
bed-
place (plants) in a prepared bed of soil
bed-
The area surrounding the lane, including the approach, the pit, and the gutters
bed-
A narrow flat-topped ridge on which crops are grown with a furrow on each side for drainage of water or an area in which seedlings or sprouts are grown before transplanting
bed-
The bottom of a watercourse, or any body of water
bed-
In geology, a smal, distinct rock unit
bed-
In geology the term bed refers to a individual layer of the rock, which is distinguishable from the beds above and below it
bed-
a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit; "he worked in the coal beds"
bed-
a foundation of earth or rock supporting a road or railroad track; "the track bed had washed away"
bed-
The spring portion of a trampoline that athletes bounce on
bed-
Base on which the type rests on a flat-bed letterpress printing machine
bed-
A layer of rock, usually sediments, which is homogeneous (the same) in composition One bed is separated from another by a bedding plane
bed-
The steel flat table of a cylinder printing press upon which the type sits during the printing process
bed-
furnish with a bed; "The inn keeper could bed all the new arrivals"
bed-
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
bed-
a depression forming the ground under a body of water; "he searched for treasure on the ocean bed"
bed-
A section of a number, usually used when referring to triples and doubles (e g , the triple 20 bed) All three darts in the same triple is called Three in a Bed
bed-
The bed is the foundation on which the lathe is built
bed-
The part of a machine that is like a bench, supported by the base or legs The working parts are located on the bed, which in "modern" machines is usually a casting In older machines the bed is more often mahogany Interestingly the mahogany bed of a large rose engine has very useful absorbtion characteristics that supress unwanted vibration
bed-
a plot of ground in which plants are growing; "the gardener planted a bed of roses"
bed-
Refers to the relatively flat or level bottom (substrate) of a body of water, as in a lakebed or riverbed
bed-and-breakfast
{i} hotel or inn which offers overnight lodging and breakfast for one price
bed-blocking
a situation in which someone stays in hospital because there is no other suitable place where they can go to be looked after. This means that other people cannot go into hospital when they need to, because there is no bed for them
bed-hop
sleep around; "His wife bed hops
bed-making
arranging of bedsheets and pillows
bed-ridden
sick, ill, remaining in bed due to medical reasons
bed-wetting
enuresis during sleep; especially common in children (who usually outgrow it)
bed-wetting
the problem that some children have of passing urine (=liquid from the body) while they are asleep
bed-wetting
urinating in bed, urinating while sleeping
Jack-go-to-bed-at-noon
A biannual plant distributed across Europe and North America, scienitific name Tragopogon pratensis
Murphy bed
A light type of bed to be folded up or swung into a wall or closet for storage when not in use
air bed
A bed that is inflated with air and used as a permanent or temporary bed. They are adjustable, and sometimes portable
apple-pie bed
A shortsheeted bed in which a sheet is folded back on itself halfway down as a practical joke so that the victim cannot get into it
bedding
Any material used by or provided to animals to lie on
bedding
Present participle of bed
bedding
The textiles associated with a bed, e.g., sheets, pillowcases, bedspreads, blankets, etc
beds
Third-person singular simple present indicative form of bed
beds
British postal abbreviation of Bedfordshire
beds
plural form of bed
breakfast in bed
Breakfast served to one in bed upon waking
breakfast in bed
To enjoy one's breakfast while in bed
breakfasts in bed
plural form of breakfast in bed
bunk bed
An item of furniture combining two or more beds fixed on top of another, so that one person can sleep in each bunk at a different height
camp bed
A cot; a lightweight portable bed used by the military, campers etc
canopy bed
A bed equipped with a canopy
coal bed
A coal seam
creek bed
The dry channel that was formerly the path of a stream
creek bed
The bed of a stream
creek-bed
Attributive form of creek bed

creek-bed ecosystem.

day bed
Alternative spelling of daybed. A bed or sofa used specially for daytime
double bed
A bed designed for two people measuring 54 by 75 inches (1.35 by 1.9 meters). Also called a full bed
early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard
fluidized bed
An industrial unit process in which a quantity of a solid particulate substance is caused to float in a stream of a fluid (usually air or other gas) in order to create conditions in which many chemical, combustion and drying reactions take place efficiently
fluidized bed
A reactor vessel or other piece of equipment in which a substance is maintained in the fluidized state. In this context, often used attributively
get out of bed on the wrong side
To start the day in a bad mood for no apparent reason

Our CO must have gotten out of bed on the wrong side, for he gave the whole company hell for their poor morale, dirty barracks, etc.

get up on the wrong side of the bed
To feel irritable; to be in a bad mood; to have a bad day from the start, for no particular reason

I think my boss got up on the wrong side of the bed this morning. He's been grumpy all day.

go to bed
To lie down to sleep, to put oneself in one's bed

It's been a long day - I think I'll just go to bed.

go to bed with
To have sex with someone

After the party, she's hoping to go to bed with Sonya.

goes to bed
Third-person singular simple present indicative form of go to bed
going to bed
Present participle of go to bed
gone to bed
Past participle of go to bed
hot bed
A central point of activity, relating to a specific task
hot bed
Reusing sleeping quarters in shifts

The crew of the submarine quickly got used to hot bedding.

in bed
Regarding sexual prowess

She wasn't kind or smart, attractive or even funny. Her only redeeming feature was that she was fantastic in bed.

in bed
While on a bed

Reading in bed and breakfasting in bed are two of my three favorite activities.

in bed with
Engaging in a close mutually beneficial relationship, especially secretly and illicitly

He's not for the company, he's in bed with the investment bankers.

in bed with
Sharing one's bed with
make the bed
To arrange the sheets of a bed in a neat way
marker bed
A rock unit with distinctive stratigraphic features which can be traced over a wide area
marriage bed
The bed shared by a newly-married couple
orthopedic bed
A bed designed to relieve specific skeletal symptoms
orthopedic bed
A bed having a very firm mattress or a board
oyster bed
A place on the seabed where oysters are grown to be harvested
pig bed
a mold, made in a bed of sand, in which pig iron is cast; a pig
Türkçe - İngilizce

bed teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bed'
bed '
bed-hal
If bed-
bed